eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1265 20210514 14.05.2021 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Vikaholmveien, gnr 92, bnr 58
2021/717 20210514 14.05.2021 Saksframlegg/innstilling Årsrapport fra Trondheim Senter mot seksuelle overgrep for 2020.
2020/5741 20210514 14.05.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om fradeling av parsell fra gnr 14, bnr 6, samt oppføring av bolig på parsellen. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikstrøm og pbl §1-8
2021/660 20210513 13.05.2021 Inngående brev Dokumentasjon - VA kart gnr. 11, bnr. 118 DREVLAND AS
2021/1723 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2021/26 20210512 12.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210512 12.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/1712 20210512 12.05.2021 Inngående brev Konsolidert årsregnskap - kvalitetssikring av KOSTRA-tall KMD
2021/1709 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd/medfinansiering kommunikasjonsstrategi nytt tunnelløp Frøyfjorden Frøya Næringsforum
2021/5960 20210512 12.05.2021 Inngående brev Terrengsnitt KONTUR ARKITEKTER AS
2021/1058 20210512 12.05.2021 Inngående brev Innsending av etterspurt dokumentasjon- terrengsnitt CK NOR BYGG AS
2021/1694 20210512 12.05.2021 Inngående brev Høring fra Helsedirektoratet – revidering nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro HELSEDIREKTORATET
2020/5948 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tiltak uten ansvarsrett gnr 76 bnr 1 KYSTPLAN AS
2021/25 20210512 12.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/1688 20210512 12.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2021/1691 20210512 12.05.2021 Inngående brev Innspill om demensomsorgen til admin og faglig ledelse i kommunen *****
2021/1693 20210512 12.05.2021 Inngående brev Oppfølging av rådene fra Ungdommens distriktspanel KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2021/554 20210512 12.05.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av tilbygg på eksisterende næringsbygg - Sætra på Hestvika - Hitra 117/36 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1334 20210512 12.05.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til H.K.H. Kronprinsen Det Kongelige Hoff
2021/1412 20210512 12.05.2021 Inngående brev Svar på søknad *****
2021/1196 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling Ask Lilleløkken
2021/1185 20210512 12.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1185 20210512 12.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1196 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling Ina Dragsnes
2021/1670 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 207/41 KVADRAT ARKITEKTER AS
2020/2277 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kvittering - SSB-fallviltrapport for Hitra 2020 Naturdata - Hjorteviltregisteret
2021/5963 20210512 12.05.2021 Inngående brev 1A Søknad om tilskudd til idrettsformål IL FJORDGLIMT
2021/1716 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Sjøberga Hemnskjela Sodvin AS
2021/5968 20210512 12.05.2021 Inngående brev Julegrantenning 2021 HITRA NÆRINGSFORENING
2021/1196 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mari Valla Skevik
2021/1683 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 95 bnr 18 - tilbygg SIVILARKITEKT OTTO FALKENBERG
2021/1592 20210512 12.05.2021 Inngående brev Takk for deltakelse på Nettverkssamling Plastsmarte kommuner 6.mai - Oppfølging WWF
2021/1592 20210512 12.05.2021 Inngående brev Takk for samlingen WWF
2021/26 20210512 12.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/1721 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/1728 20210512 12.05.2021 Inngående brev Orientering til nettselskaper og kommuner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/579 20210512 12.05.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom Astrid-Marie S Opsahl
2020/3297 20210512 12.05.2021 Inngående brev Avslag - Tilskuddsordning for å styrke arbeidet med lesestimulering i skolebibliotek UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1607 20210512 12.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/1211 20210511 11.05.2021 Inngående brev Sensorkvittering Trondheim Kommune
2021/1678 20210511 11.05.2021 Inngående brev Referat fra møte vedr. prisutdelinger *****
2021/658 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilskudd til sommerskole – ubenyttede midler kan benyttes til tilbud i høstferien 2021 Udir
2021/1597 20210511 11.05.2021 Inngående brev Faktura - Siste periode av vakt Robert Skarpnes
2021/1606 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bekreftelse protokoll oppmålingsforretning grense mellom gnr. 120 bnr. 4 og 33 Geir Sandstad
2021/712 20210511 11.05.2021 Inngående brev Reguleringsplan industriområde, Kalvøya. Tiltakets påvirkning og tilpasning til friluftslivet. Notat vedlagt. MULTICONSULT NORGE AS
2021/489 20210511 11.05.2021 Utgående brev Referat oppstartsmøte Storvarden Eskil Laksfors
2021/1492 20210511 11.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste Ferievikarer pleie og omsorg Iren Mellemsæther m.fl.
2021/1672 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - enkeltanledning Bryggeriet Frøya AS
2020/3669 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 254, bnr 2 og 3 - godkjenning av ansvarsrett VINGVÅGEN KAI AS
2021/1606 20210511 11.05.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 120 bnr. 33 Eskild Kvarner
2021/1606 20210511 11.05.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning grense mellom gnr. 120 bnr. 4 og 33 Geir Sandstad
2021/1660 20210511 11.05.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet på eiendommen 127/53 Inge Arild Lynum
2021/1661 20210511 11.05.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet på eiendommen 36/27 Tone Okkenhaug
2021/1652 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om ferdigattest gnr 204, bnr 189 Atle Mæhlum
2020/5203 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilskudd 2021- Satser og forbruk Heim Kommune
2020/5203 20210511 11.05.2021 Inngående brev Utendørs fagdag for å skrive ny avtale for oppsøkende virksomhet Allskog
2020/5047 20210511 11.05.2021 Inngående brev Notat Fylkeskommunen Trøndelag fylkeskommune
2021/1676 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 22, bnr. 23 m.fl ref. 2019/5007 STRUCTOR TRONDHEIM AS
2020/5203 20210511 11.05.2021 Inngående brev Godkjent traktorvei gnr. 210, bnr. 1 Heim Kommune
2021/689 20210511 11.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/25 20210511 11.05.2021 Utgående brev Begjæring av -Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24
2021/1257 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 117, bnr 29 - utslippstillatelse Edvard Wolden
2021/1695 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedr. 21-84311-1 - NA-rundskriv 2021/ Oreigningsloven § 25 - søknad om forhåndstiltredelse STATENS VEGVESEN
2021/1676 20210511 11.05.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 22, bnr 23 STRUCTOR TRONDHEIM AS
2021/1185 20210511 11.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/1328 20210511 11.05.2021 Inngående brev Ferdigattest gnr 22, bnr 23 Hitra kommune
2020/5814 20210511 11.05.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 22, bnr 51 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2021/25 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1327 20210511 11.05.2021 Utgående brev Saksframlegg Anniken Eide Ulfsnes m.fl.
2021/1417 20210511 11.05.2021 Utgående brev Oppmåling og fradeling gnr 93 bnr 8 i Oldervika Postmottak
2021/1581 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar vedr Fremføring fiber til Hitra borettslag, «Blåfjell» Postmottak
2021/25 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/25 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/384 20210511 11.05.2021 Utgående brev Dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark for transport av materialer og utstyr med atv i forbindelse med vedlikehold av fritidsbolig Christer nesset
2021/1647 20210511 11.05.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet på eiendommen - gnr 47, bnr 134 Frode Aune
2021/1582 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på brev av 3.5.21-Kjøp av A-aksjer i TrønderEnergis beholdning av egne aksjer. TrønderEnergi AS
2021/1634 20210511 11.05.2021 Utgående brev Mail sendt ut - Fradeling - gnr 75, bnr 16 John Nilsen
2021/1650 20210511 11.05.2021 Utgående brev Mangel i skjema Eiendomsmegler1
2020/2138 20210511 11.05.2021 Utgående brev Adressenummer Steinvardveien VIKAN MW AS m.fl.
2021/1634 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 75, bnr 2. Louis-Mari Nilsen m.fl.
2021/1699 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift ARKIVVERKET
2021/1656 20210511 11.05.2021 Inngående brev Protokoll rep.skapsmøte Remidt IKS
2021/1593 20210511 11.05.2021 Inngående brev Svar angående tilbakemelding fra dere Trond Nordbotn
2021/1656 20210511 11.05.2021 Inngående brev Protokoll rep.skapsmøte Remidt IKS
2021/1511 20210511 11.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/747 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om avslutning av prosess Svala K Eyjolfsdottir m.fl.
2021/747 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Emilie Lima Baglund
2021/1609 20210511 11.05.2021 Utgående brev Søknad for transporttjeneste *****
2021/1585 20210511 11.05.2021 Utgående brev Søknad om TT-kort *****
2021/1587 20210511 11.05.2021 Utgående brev Søknad om transporttjeneste *****
2021/1639 20210511 11.05.2021 Utgående brev Faktura 92/56/0/0/2 EH Bygg AS
2021/196 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter møte ang. foreslåtte endringer for Hjorten kjøpesenter gnr. 90, bnr. 29 ROJO ARKITEKTER AS
2021/1279 20210510 10.05.2021 Inngående brev Foreløpigsvar- Søknad til nybygg- Gnr. 104, Bnr. 66 Geir Kottum
2021/1661 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet gnr 3 bnr 27 Tone Okkenhaug
2021/1660 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 127 bnr 53 Inge Arild Lynum
2021/1653 20210510 10.05.2021 Inngående brev Planiniativ reguleringsplan brn 78 gnr 11 Hilde Grøttebakk
2021/1518 20210510 10.05.2021 Inngående brev Nabomerknader bolig på gbnr. 93/183 KYSTPLAN AS
2021/1455 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ditt svar til «Kartlegging: Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse» (Ref. 14005794) er levert Uio - Nettskjema
2021/1650 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 150 Arne Kristoffer Olstad
2021/1647 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 47 bnr 134 Frode Aune
2021/1215 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ber om utsettelse av sak om konsesjon på Hestnes 28/2 Frode Hestnes
2021/1518 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel, gnr 93 bnr 183 Audun Norbotten
2021/25 20210510 10.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olav Martin Strand
2021/25 20210510 10.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/1337 20210510 10.05.2021 Inngående brev Situasjonstegning gnr.11, bnr.118 DREVLAND AS
2021/1646 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 69 bnr 13 Hammernes rørleggerservice
2021/673 20210510 10.05.2021 Inngående brev Vedr. 202115253-2 - Fylkeskommunens uttalelse - ny hovedplan for vannforsyning 2021-2031 - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/159 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling Malin Jektvik
2021/1651 20210510 10.05.2021 Inngående brev Befaring- gnr 201 bnr 79 REMIDT IKS
2021/1652 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 204 bnr 189 Atle Mæhlum
2020/5299 20210510 10.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/3669 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ansvarsrett gnr 254, bnr 2 og 3 VINGVÅGEN KAI AS
2020/276 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høringsinnspill - Beitebruksplan Aud Johanne Skjærbusdal Bye
2021/1656 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kandidater til klagenemnd Hitra Kommune
2021/1654 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 79 bnr 5 Bjørnar Hassel
2020/5203 20210510 10.05.2021 Inngående brev Retnignslinjer for NMSK Hitra og Heim, oppdatert for 2021 - Oversending til Statsforvalter Heim Kommune
2021/1663 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 75, bnr 2 John Nilsen m.fl.
2020/5055 20210510 10.05.2021 Inngående brev Purring, Hitramat Farming AS mangler godkjent plan for handtering av avfall fra skip ved sine kai/havneanlegg i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1666 20210510 10.05.2021 Inngående brev Sikring av drensrør Renate Myran Ottvad
2021/1667 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2020/4367 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 22 bnr 76 Anders Jensen
2021/1675 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn gnr 16 bnr 12 KYSTPLAN AS
2021/1670 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tiltak etablering av vei gnr 207 bnr 41 KVADRAT ARKITEKTER AS
2021/660 20210510 10.05.2021 Inngående brev Byggesøknad gnr.11, bnr.118 DREVLAND AS
2020/5211 20210510 10.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 71, bnr 7 - oppføring av veranda og bod Tore Dahle
2020/785 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om reguleringsendring - eiendommen gnr 204, bnr 12 Kjell Jørstad Braut
2021/1649 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 28/80 - renovering av Naust HUS & HYTTEPLAN AS
2021/25 20210507 07.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/162 20210507 07.05.2021 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2021 Tbrt
2021/1414 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forslag til nye medlemmer til Eldres Råd. Jarle Pedersen
2021/26 20210507 07.05.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn gnr 93 bnr 183 Audun Norbotten
2021/1223 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 69 bnr 176 KYSTPLAN AS
2021/1637 20210507 07.05.2021 Inngående brev Mulig ulovlige tiltak på eiendom gnr 87 bnr 208 Einar-Andreas Jektvik
2021/1223 20210507 07.05.2021 Inngående brev Foreløpigsvar- Søknad for bruksendring, Gnr. 69, Bnr.176 Kystplan
2020/5843 20210507 07.05.2021 Inngående brev Etterspør rapportering for 2020 – tilskudd til Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET
2021/26 20210507 07.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/1215 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding fra grunneier Frode Hestnes
2021/25 20210507 07.05.2021 Inngående brev Begjæring av -Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24
2021/1619 20210507 07.05.2021 Inngående brev Nytteløs skuddpremie Dyrens rett
2021/559 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1196 20210507 07.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste sommerskole og sommer-SFO Geir Tore Mosand
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1182 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse - Brev til 330 skvadron om midlertidige landingsplasser i Hitra kommune - SAR Queen 330 Skvadron Ørland
2020/541 20210507 07.05.2021 Utgående brev Fjerning av trapp og platting gnr 87, bnr 208 og 211 Einar-Andreas Jektvik
2021/1628 20210507 07.05.2021 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr 117 bnr 68 SÆTRA EIENDOM AS
2020/5272 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppsigelse - kommunal bolig *****
2020/1104 20210507 07.05.2021 Inngående brev Vedlegg vedr veirett gnr 120 bnr 1 Roy Egil Oldervik
2020/5272 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på mottatt oppsigelse - kommunal bolig *****
2021/413 20210507 07.05.2021 Utgående brev Purring - Bekreftelse vigsel *****
Ingen tilgang 20210507 07.05.2021 Inngående brev Avløp Barmfjord - Avklaring etter befaring/test Hitra Kommune
2020/1607 20210507 07.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/1055 20210507 07.05.2021 Inngående brev Foreløpig vurdering- Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig - Gnr. 68, Bnr.61 Hitra Bygg- og snekkerservice AS
2021/1648 20210507 07.05.2021 Inngående brev Referat fra ungdomsplanmøte 04.05.2021 KONFLIKTRÅDENE
2021/1634 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 75 bnr 16 Astrid Margrethe Nygaard
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Audun Norbotten
2021/1642 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om transport- ***** ***** ***** *****
2021/1643 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om transporttjeneste- ***** ***** ***** *****
2021/196 20210507 07.05.2021 Inngående brev 1840 Forslag Endringer Rojo Arkitekter AS
2021/1759 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement, Gnr. 69, Bnr.176 KYSTPLAN AS
2021/152 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Tilbygg- Gnr. 207, Bnr. 36 HÅRSTAD EIENDOM DRIFT AS
2021/1589 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling på eiendommen - gnr 47, bnr 120. Bjarne Johan Faxvaag
2020/3213 20210507 07.05.2021 Utgående brev Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommene 45/3 og 45/25. Ny behandling. Hjørdis Margrethe Helsø
2020/3213 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommene 45/3 og 45/25. Ny behandling" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/3182 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommen gnr 45 bnr 3. Ny behandling Hjørdis Margrethe Helsø
2020/3182 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommen gnr 45 bnr 3. Ny behandling" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/5766 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt *****
2020/4149 20210507 07.05.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 104, bnr 58 Hus & Hytteplan AS
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/181 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om økonomisk støtte til vedlikehold av Gammelveien Lakselva - Akset Jon Harry Mellemsæther
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1598 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling på eiendommen - gnr 120, bnr 33. Kirsten Otelie Sæther
2021/1443 20210507 07.05.2021 Utgående brev Høringsuttalelse til Fremtidas skole Trøndelag - skolebruksplan vgs. Saksreferanse - 202016545 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1554 20210507 07.05.2021 Utgående brev Forhåndskonferanse gnr 7 bnr 3 Kystplan AS
2021/1589 20210507 07.05.2021 Utgående brev Mail ut - Fradeling Bjarne Johan Faxvaag
2021/1593 20210507 07.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om fradeling på eiendommen - gnr 76, bnr 4. Trond Roar Nordbotn
2021/1443 20210507 07.05.2021 Utgående brev Høring skolebruksplan for vgs. i Trøndelag Anders Lehn
2020/5022 20210507 07.05.2021 Utgående brev Ang byggesak gnr 254 bnr 6 Helena Rosselli
2021/1322 20210507 07.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om ferdigattest gnr. 11, bnr. 5 Per Gunnar Bredland
2021/1058 20210507 07.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - endring av tiltak lagerhall gnr 48, bnr 2 CK NOR BYGG AS
2021/1182 20210507 07.05.2021 Utgående brev Midlertidige landingsplasser i Hitra kommune - SAR Queen 330 Skvadron Ørland
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar - Bestilling av innsyn Anonym
2021/1055 20210507 07.05.2021 Utgående brev Foreløpig vurdering- Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig - Gnr. 68, Bnr.61 H ITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE
2020/5252 20210507 07.05.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 90, bnr 31 KYSTPLAN AS
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
Ingen tilgang 20210507 07.05.2021 Utgående brev Kartlegging av fiskemåket - aksept av tilbud Rune Haugen
2020/2277 20210507 07.05.2021 Utgående brev Mandat for håndtering av fallvilt i Hitra kommune Morten Næss m.fl.
2021/1317 20210507 07.05.2021 Utgående brev Fartsbegrensinger i sjø Hitra kommune
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Midlertidig skolebygg - Brakkerigg - Fillan skole Postmottak
2021/384 20210507 07.05.2021 Utgående brev Dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark for helikoptertransport i forbindelse med frakt av materialer Svenn Joar Skjørholm
2020/5877 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar - Ang varsel om oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 1 og 38 Gade advokatfirma
2020/5877 20210507 07.05.2021 Utgående brev Ang varsel om oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 1 og 38 Bjørn Ivar Kværnø
2020/1652 20210507 07.05.2021 Inngående brev Overtakelse av private vannverk - en liten orientering Ansnes Midtre Vassverk
2020/5741 20210507 07.05.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - fradeling - eiendommen 14/6 - Hitra kommune - kommunens vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1645 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oversendelsesbrev - Sak til politisk behandling Kontrollutvalgets årsmelding 2020 KonSek Midt-Norge IKS
2020/4972 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 22, bnr 122 - utslippstillatelse av gråvann SMÅGE DRIFT AS
2021/721 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/282 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/744 20210507 07.05.2021 Utgående brev Orientering om avslutning av prosess *****
2020/5047 20210507 07.05.2021 Utgående brev Avtale om nettendring - Hitrahallen - rundkjøring Tensio AS
2021/26 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1457 20210507 07.05.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om endring av vald nr 66 Strøm Strøm Utmarkslag v/Ella Karin Strøm Reitan
2021/1190 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar klage: markedsverdi fritidsbolig gnr 109, bnr 3 Olav Trøan
2021/1279 20210507 07.05.2021 Utgående brev Foreløpigsvar- Søknad til nybygg- Gnr. 104, Bnr. 66 Geir Kottum
2021/1488 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar - Primærbolig Gnr. 204, Bnr. 103 Rune Stamnesøy
2021/1408 20210507 07.05.2021 Utgående brev Videresender krav om ansvarserkjennelse til Hitra kommune BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
2020/3051 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vurdering av resultat/årsrapport etterdrift Aurdalen avfallsdeponi Asplan Viak Trondheim
2021/1408 20210507 07.05.2021 Utgående brev Henvendelse om arkivmateriale INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
2021/152 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 204, bnr. 36 Hårstad eiendom drift AS
2021/1457 20210507 07.05.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om endring av vald nr 69 Kvenvær Kvenvær grunneierlag v/Arild Gjertsen
2021/1233 20210507 07.05.2021 Utgående brev Gjennomføring av vårtelling av hjort på innmark 2021 Øst-Hitra Utmarkslag m.fl.
2021/850 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Utvidelse av flytebrygge- Gnr. 22, Bnr. 248 REITAN & STRØM AS
2021/1129 20210507 07.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 69, bnr. 62 + 138 og 72 + 169 Tommy Nylander
2021/1129 20210507 07.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 69, bnr. 62 + 138 og 72 + 169 Karina Nylander
2021/1129 20210507 07.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 69, bnr. 62 + 138 og 72 + 169 Helge Steinar Kaasbøll
2021/1129 20210507 07.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 69, bnr. 62 + 138 og 72 + 169 Johanne Kaspara Kaasbøll
2021/1453 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål angående hekketid Frode Hestnes
2021/384 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad om helikoptertransport til Sør-Spersøya i Hitra kommune NOF Hitra-Frøya
2021/926 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vedr søknad/ gnr 127 bnr 5 Postmottak
2021/1219 20210507 07.05.2021 Utgående brev Bruksendring tomannsbolig til enebolig gnr 71 bnr 17 Marit Sandvik Johansen
2020/1924 20210507 07.05.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 52 - Korona-pandemien (03.05.2021 - 12:00) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2021/1369 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2021/973 20210507 07.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar‐ søknad om tillatelse i ett trinn gnr.93, bnr.195 KYSTPAN AS
2021/974 20210507 07.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar‐ søknad om tillatelse i ett trinn gnr.93, bnr.194 KYSTPLAN AS
2021/1241 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 75, bnr 4 - oppføring av tilbygg til driftsbygning Ann Karin Jobotn
2021/1225 20210507 07.05.2021 Utgående brev Kommuneblomst Hitra kommune
2021/1225 20210507 07.05.2021 Utgående brev Kommuneblomst Hitra kommune
2021/1225 20210507 07.05.2021 Utgående brev Kommuneblomst for Hitra kommune Norsk Botalisk forening
2020/5229 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tillatelse til å ha hund *****
2021/744 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/747 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale *****
2021/1342 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnent gnr 11 bnr 117 Bjørn Åge Scheie
2021/1337 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 11 bnr 118 Vidar Scheie m.fl.
2020/5629 20210507 07.05.2021 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av fritidsbolig på eiendom gnr 90 bnr 2 CODEX ADVOKAT OSLO AS
2021/1615 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad tilatelse tiltak uten ansvarsrett og dispensasjon arealdel KYSTMILJØ AS
2021/1589 20210506 06.05.2021 Inngående brev Godkjenner grense opp til veien Bjarne Johan Faxvaag
2021/936 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering ang fradelingsvedtak gnr. 204, bnr. 6 Lise Hagen
2021/384 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel til Skumfossøren Christer Nesset
2021/1215 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding fra grunneier Frode Hestnes
2021/1215 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding fra grunneier Frode Hestnes
2021/26 20210506 06.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/1062 20210506 06.05.2021 Inngående brev Snitt tegninger Gnr. 47 Bnr. 133 KYSTPLAN AS
2020/5814 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 22 bnr 51 Hitraanleggservice AS
2020/4118 20210506 06.05.2021 Inngående brev 21/2654-3 Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/4787 20210506 06.05.2021 Inngående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr. 201, bnr. 83 Krister Jacobsen
2021/26 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn Anonym
2021/26 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210506 06.05.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Dalpro
2021/1307 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig *****
2021/5965 20210506 06.05.2021 Inngående brev 2A Søknad om tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2021 NORSK FOLKEHJELP HITRA OG FRØYA
2021/1614 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad og samarbeid Veiledningssenter
2021/1541 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 969158329 Landbruksdirektoratet
2021/1541 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 924938900 Landbruksdirektoratet
2021/1541 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 970087613 Landbruksdirektoratet
2021/294 20210506 06.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/1541 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 970087613 Landbruksdirektoratet
2021/871 20210506 06.05.2021 Inngående brev Protokoll - Kontrollutvalgets møte 22.03.2021 KonSek Trøndelag IKS
2021/1315 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning gnr. 113, bnr. 1 PRO INVENIA AS
2021/556 20210506 06.05.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2021/1618 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr. 47, bnr. 120. Bjarne Johan Faxvaag
2021/1610 20210506 06.05.2021 Inngående brev VA kart Tom Mostad
2020/395 20210506 06.05.2021 Inngående brev Klage over reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde gnr 204/12 m.fl i Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/871 20210506 06.05.2021 Inngående brev Korrigert protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.04.2021 KonSek Trøndelag IKS
2021/1093 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/1616 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oversendelse av sak til politisk behandling - Forvaltningsrevisjon boligsosialt arbeid KonSek Midt-Norge IKS
2021/34 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilbud Alpha Security AS Alpha Security AS
2020/874 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om samarbeid mellom Hitra kommune og Midt-norsk Kompetansesenter for atferd (MKA) - side 1 Midt-norsk Kompetansesenter v/Arne Tveit
2020/874 20210506 06.05.2021 Inngående brev Avtale om samarbeid mellom Hitra kommune og Midt-norsk Kompetansesenter for atferd (MKA) - side 2 Midt-Norsk Kompetansesenter v/Arne Tveit
2021/1610 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 16 bnr 144 Tom Sem Mostad
2021/1598 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av parsell på gnr 120 bnr 33. Sindre Sætherbø Kvakland
2021/26 20210505 05.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210505 05.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210505 05.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/1597 20210505 05.05.2021 Inngående brev Faktura ettersøk Robert Skarpnes
2021/1595 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om alternativt drivstoff SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2020/4033 20210505 05.05.2021 Inngående brev Oppføring av veranda Svein Jann Wågan
2021/1589 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 47 bnr 120/1 Bjarne Johan Faxvaag
2021/26 20210505 05.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/1588 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanas arealdel gnr 120 bnr 7 Roger Hansen
2021/1233 20210505 05.05.2021 Inngående brev Gjennomføring av vårtelling av hjort på innmark 2021 Utset-og Tranvikveien Grunneierlag
2021/1581 20210505 05.05.2021 Inngående brev Fremføring fiber til Oldervikveien 11 SODVIN AS
2021/1581 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om fremføring fiber til Hitra borettslag, «Blåfjell» SODVIN AS
2021/1582 20210505 05.05.2021 Inngående brev Mulighet for kjøp av A-aksjer fra TrønderEnergis beholdning av egne aksjer Trønderenergi AS
2021/1583 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innspill til Stortingsmelding St 23 (2020-2021) Musea i samfunnet Mist Museum
2021/1584 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innkalling - Generalforsamling TrønderEnergi AS 19.05.2021 TrønderEnergi AS
2021/1585 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2021/1586 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om parkering-kort *****
2020/2490 20210505 05.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig *****
2021/1587 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
2021/1641 20210505 05.05.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom 2021 - Utlysing TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1592 20210505 05.05.2021 Inngående brev Deltagelse i pilot: Plastsmarte byer og kommuner Deloitte
2021/1592 20210505 05.05.2021 Inngående brev Invitasjon til Nettverkssamling Plastsmarte kommuner 6.mai WWF - Plastsmart
2021/1593 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 76 bnr 4 Trond Roar Nordbotn
2021/224 20210505 05.05.2021 Inngående brev Timeforbruk *****
2020/5211 20210505 05.05.2021 Inngående brev Målsatte tegninger og situasjonskart gnr 71 bnr 7 Tore Dale
2021/1592 20210505 05.05.2021 Inngående brev Plastsmarte byer og kommuner samling - Handlingsplaner og tiltak WWF
2021/26 20210505 05.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/1605 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig- ***** ***** *****
2021/1605 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/1606 20210505 05.05.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr. 120, bnr 33. Sindre Sætherbø Kvakland
2020/4903 20210505 05.05.2021 Inngående brev Opphold og forsøpling på Mastadsvabrua langs Knarrlagsundveien 142/52 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/3129 20210505 05.05.2021 Inngående brev Flytebrygge Lars Samdahl
2021/1611 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/2252 20210505 05.05.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse i sak om å flytte oppført dukkestue - 68/94 - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/482 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 969158329 LANDBRUKSDIREKTORATET
2021/1612 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høring - Regional plan for arealbruk i Trøndelag - Frist 1. september TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/251 20210505 05.05.2021 Inngående brev Settestatsforvalter - Hitra kommune - gnr15 bnr1 - vedtak klagesak - fradeling av boligtomter STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
2021/1608 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2021/1609 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad for transporttjeneste *****
2020/1697 20210505 05.05.2021 Utgående brev Endring av gitt tillatelse gnr 92, bnr 79 og 80 - nye ansvarsretter EGGEN ARKITEKTER AS
2021/1233 20210504 04.05.2021 Inngående brev Øst-Hitra Vald, vårtellingene av hjort 2021 - Utset- og Tranvikveiens Grunneierlag Ole L. Aalmo
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilbud på kartlegging av fiskemåker Rune Haugen
2020/5877 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ang varsel om oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 1 og 38 Gade advokatfirma
2021/26 20210504 04.05.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn- "Midlertidig Skole-/ Brakkerigg" Inventura
2021/1185 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ettersending av dokumenter til søknad *****
2021/460 20210504 04.05.2021 Inngående brev Partnerskapsmøte NAV Hitra Frøya 23.04.21 Nav - NAV Trøndelag Samfunn
2021/660 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse DREVLAND AS
2021/659 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse DREVLAND AS
2020/1924 20210504 04.05.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 52 - Korona-pandemien (03.05.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2020/229 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innspill til reguleringsplan - Badstuvikhaugen Sverre Strand Hansen
2021/1055 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 68 bnr 61 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/175 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021, sendt 04.05.2021 SKATTEETATEN
2021/985 20210504 04.05.2021 Inngående brev Vi innvilger søknaden om samtykke Arbeidstilsynet
2021/5966 20210504 04.05.2021 Inngående brev 2B Søknad om tilskudd til kulturformål - Prosjektstøtte 2021 FORENINGEN INNSIA KULTURHUS
2021/1559 20210504 04.05.2021 Inngående brev Informasjonsskriv fra Helsedirektoratet - Tilskudd 2021 ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i utover et års varighet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/1607 20210504 04.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/5766 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig *****
2021/298 20210504 04.05.2021 Inngående brev Signert protokoll generalforsamling i Oi! 2021 Oi!Trøndersk Mat & Drikke AS
2021/1561 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om tiltak garasje gnr 23 bnr 4 REITAN & STRØM AS
2021/1577 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 83 bnr 21 IDEHYTTA AS
2021/1576 20210504 04.05.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/1225 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kommuneblomst Hitra Kommune
2021/384 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om helikoptertransport til Sør-Spersøya i Hitra kommune Martin Pearson
2021/1317 20210504 04.05.2021 Inngående brev Fartsbegrensnigner i sjø Hitra Kommune
Ingen tilgang 20210504 04.05.2021 Inngående brev Fiskemåker Hitra Kommune
2021/1185 20210504 04.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/5055 20210504 04.05.2021 Inngående brev Godkjenning av avfallsplan for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sine anlegg i Trøndelag STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/2456 20210503 03.05.2021 Inngående brev Årsmøteprotokoll 26.04.21 med vedlegg Revisjonmidtnorge
2021/5960 20210503 03.05.2021 Inngående brev Terrengsnitt Rammesøknad gnr 13 bnr 1 KONTUR ARKITEKTER AS
2021/579 20210503 03.05.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Steffen Andrè Refsnes
2021/579 20210503 03.05.2021 Inngående brev Sommerjobb Nikolai Berg Glørstad
2020/181 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering og anmodning om utbetaling av midler trivselstiltak i grendene Hitra FIK Hitra FK
2020/5933 20210503 03.05.2021 Inngående brev Melding om endring av ansvarsretter for gnr 93 bnr 117, 59/21 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS AVD TRONDHEIM
2021/460 20210503 03.05.2021 Inngående brev Partnerskapsmøte NAV Hitra Frøya 23.04.21 Nav - NAV Trøndelag Samfunn
2020/229 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vedrørende reguleringsplan Badstuvikhaugen Roar Strand Hansen
2021/1542 20210503 03.05.2021 Inngående brev Brev angående fjernavlesning av vannmålere FELO
2021/1215 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vedrørende konsesjonssøknad på 28/2 Hestnes Frode Hestnes
2020/5307 20210503 03.05.2021 Inngående brev Klage-Fjellvær småbåthavn Trond Larssen
2020/4972 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon-kart og avløå Vidar Gåsnes
2021/26 20210503 03.05.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/5 20210503 03.05.2021 Inngående brev Nytt våningshus på eiendom 203/9 og videre utvikling. Knut Atle Hermo
2021/1345 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om nytt vald Sigrid Helene Hanssen
2021/5965 20210503 03.05.2021 Inngående brev 2A Søknad om tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2021 NATTSEILERNE
2021/5966 20210503 03.05.2021 Inngående brev 2B Søknad om tilskudd til kulturformål - Prosjektstøtte 2021 FORENINGEN INNSIA KULTURHUS
2021/5968 20210503 03.05.2021 Inngående brev 50-års Jubileum for idrettslaget HITRA IDRETTSLAG
2021/5965 20210503 03.05.2021 Inngående brev 2A Søknad om tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2021 HITRA KUNST- OG HÅNDVERKSFORENING
2021/5966 20210503 03.05.2021 Inngående brev 2B Søknad om tilskudd til kulturformål - Prosjektstøtte 2021 HITRA KUNST- OG HÅNDVERKSFORENING
2020/5877 20210503 03.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 38 Bjørn Ivar Kværnø
2020/5877 20210503 03.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 38 Fredrik Strøm
2020/5877 20210503 03.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 38 Evy Pauline Brevik
2021/1222 20210503 03.05.2021 Inngående brev Trimpoeng Trimpoeng Support
2021/1550 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding - årsrapport (egenkontrollrapport) for 2020 og varsel om gebyr - sorteringsanlegg - Kjerringvåg - Ragn-Sells AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/579 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vedr Sommerjobb- ungdom Miren Lossius Brevik
2021/1539 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 47 bnr 120 Bjarne Johan Faxvaag
2021/1081 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tillatelse til utvidet periode for felling av grågås som gjør skade Øst-Hitra Utmarkslag
2021/1545 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 16/114 - nybygg fritidsbolig PEKONSULT AS
2021/1543 20210503 03.05.2021 Inngående brev Slamtank gnr. 249, bnr. 37 ‪Edvin Helland‬
2021/1540 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr. 68, bnr. 61 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/3051 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vurdering av resultat/årsrapport etterdrift Aurdalen avfallsdeponi Asplan Viak
2021/1547 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/1548 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 106 bnr 2 Vidar Udseth
2021/1553 20210503 03.05.2021 Inngående brev Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien JD DEP -
2021/1554 20210503 03.05.2021 Inngående brev Forhåndskonferanse fradeling gnr 7 bnr 3 KYSTPLAN AS
2021/5965 20210503 03.05.2021 Inngående brev 2A Søknad om tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2021 POLSK FORENING PÅ HITRA
2021/294 20210503 03.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1218 20210503 03.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/5742 20210503 03.05.2021 Inngående brev Påminnelse om ettersending av dokumenter *****
2021/1546 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse- ***** ***** *****
2021/1551 20210503 03.05.2021 Inngående brev Byggemelding gnr 253 bnr 1 - drivhus/hagestue Margrete Djupå
2021/1055 20210503 03.05.2021 Inngående brev Vedrørende byggesøknad gnr. 68, bnr. 61 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/1541 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Arvid Mikalsen
2021/346 20210503 03.05.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1055 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om utslipp gnr. 68, bnr. 61 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/1607 20210503 03.05.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/26 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/2367 20210503 03.05.2021 Utgående brev Vedrørende din epost om kommunalt vedtak om overtagelse av private vannverk Frode Hestnes
2021/1478 20210503 03.05.2021 Utgående brev Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen - utkast til diskusjon i kommunene før ferdigstilling Orkdal Næringsforening
2021/1235 20210503 03.05.2021 Utgående brev Foreløpigsvar- Omgjøring til fritidsbolig gnr 16 bnr 2 Jan Inge Vollan
2021/747 20210503 03.05.2021 Utgående brev Orientering om videre prosess *****
2020/5249 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/478 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/913 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/5299 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/758 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/1607 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/4125 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/168 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/477 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3700 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/1249 20210502 02.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3041 20210502 02.05.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/1533 20210501 01.05.2021 Inngående brev Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring STATENS VEGVESEN
2020/3487 20210501 01.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/1185 20210501 01.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/5738 20210501 01.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/689 20210501 01.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/294 20210501 01.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/4877 20210501 01.05.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/1212 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel av pyroteknisk vare 2020 Stian Thorvaldsen
2020/2252 20210430 30.04.2021 Inngående brev Innsigelse vedr. sak 2020/2252-4/0068/0094 i Hitra Kommune Hege Rønning Selvåg
2020/2138 20210430 30.04.2021 Inngående brev Feil registrert garasje/lager i matrikkelen Gunnar Kaasbøll
2021/1531 20210430 30.04.2021 Inngående brev Hva er en superhelt? Et brev skrevet av foreldregruppa i Fillan barnehage Foreldregruppa ved Fillan Barnehage
2020/5790 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse Øystein Ramsli
2021/1081 20210430 30.04.2021 Inngående brev Øst-Hitra Vald, felling av gås som gjør skade Ole L Aalmo
2021/1457 20210430 30.04.2021 Inngående brev Referat styremøte Kvenvær - Valdendring Arild Gjertsen
2021/489 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppstart av planarbeid gnr 68 bnr 163 m.fl ROJO ARKITEKTER AS
2021/1229 20210430 30.04.2021 Inngående brev Svar til Hitra kommune angående parkering SommerFillan HITRAHALLEN SA
2021/1457 20210430 30.04.2021 Inngående brev Endring av vald Kvenvær Arild Gjertsen
2021/26 20210430 30.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/1492 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon 69 bnr 237 Trine Christensen Berg
2021/1233 20210430 30.04.2021 Inngående brev Øst-Hitra Vald, vårtellingene 2021 - Utset- og Tranvikveiens Grunneierlag Utset-og Tranvikveien Grunneierlag
2021/5968 20210430 30.04.2021 Inngående brev Hopsjødagene 2021 HOPSJØ KYST OG KULTURSENTER AS
2021/5963 20210430 30.04.2021 Inngående brev 1A Søknad om tilskudd til idrettsformål HITRA IDRETTSLAG
2020/4230 20210430 30.04.2021 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd 2021 - kap 761 post 68 - sårbare eldre - Aktivitetstilbud og besøksverter for eldre på institusjon ( sykehjem og omsorgsbolig ) - Hitra STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1469 20210430 30.04.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 104/68 Frode Arnesen m.fl.
2021/1516 20210430 30.04.2021 Inngående brev Tiltak for å øke formidling til læreplasser av lærlinger og lærekandidater i hardt korona-rammede fag. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1471 20210430 30.04.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 69/133 Knut Erik Elnæs
2021/1405 20210430 30.04.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 20 bnr 33 Karl Anton Øien
2021/1060 20210430 30.04.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- Avdelingsleder/pedagogisk leder ved Kvenvær oppvekstsenter, barnehage *****
2020/4393 20210430 30.04.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse gnr 19, bnr 71 SELBUHUS INDUSTRIER AS
Ingen tilgang 20210430 30.04.2021 Utgående brev Kart Fiskemåker til kartlegging Rune Haugen
2021/1405 20210430 30.04.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 20 bnr 33 Rørleggerteam AS
2020/1064 20210430 30.04.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 204, 22 BJØRN TROTLAND
2021/1460 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 17 Jon Arild Edø
2021/1460 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 17 Bjørnar Båtvik
2021/1460 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 17 Rune Årbogen
2021/1177 20210430 30.04.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for Badstuvikhaugen - Hitra 120/175 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1532 20210430 30.04.2021 Inngående brev Planlagt anskaffelser av rammeavtaler på drift av mottak sendt fra Utlendingsdirektoratet UTLENDINGSDIREKTORATET
2020/5203 20210430 30.04.2021 Inngående brev Utbetaling av skogfond og tilskudd Statsforvalteren i Trøndelag
2020/2138 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar - Feil registrert garasje i matrikkelen Gunnar Kaasbøll
2021/1541 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 924938900 Landbruksdirektoratet
2021/5965 20210430 30.04.2021 Inngående brev 2A Søknad om tilskudd til kulturformål - Driftsstøtte 2021 FORENINGEN INNSIA KULTURHUS
2021/1494 20210430 30.04.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæringen om konsesjonsfrihet 19/5 Odd Hugo Palmer
2021/1055 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 68 bnr 61 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/4778 20210430 30.04.2021 Inngående brev Referat styremøte Kvenvær - innspill til Mål og retnignslinjer KVENVÆR GRUNNEIERLAG SA
2021/5968 20210430 30.04.2021 Inngående brev Sø' Vest og Regn Cup 2021 HITRA IDRETTSLAG
2021/1521 20210430 30.04.2021 Inngående brev Bufdir utlyser tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2021 Bufdir
2021/490 20210430 30.04.2021 Utgående brev Underrettelse om ansettelse i stilling messingblåsepedagog *****
2021/385 20210430 30.04.2021 Utgående brev Underrettelse om ansettelse i stilling vaktmester/driftsoperatør *****
2021/5956 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Anne Lovise Silset Daling
2021/5956 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Jan Søren Swensen Bakke
2021/5956 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Anton Martin Andresen
2021/5956 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Lise Kristine Rønning
2021/5956 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Jôrg Ludolph
2021/1176 20210430 30.04.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2021/1491 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 124 og 144 Roger Balsvik
2021/1005 20210430 30.04.2021 Inngående brev Referat styremøte Strøm vannverk *****
2021/1530 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** *****
2021/1491 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 124 og 144 Åshild Sættem
2021/1491 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 122 og 144 Bjørn Jensen
2020/5289 20210430 30.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling på vedtak om avslag på oppføring av tomannsbolig på gnr. 69, bnr. 21 ARC ARKITEKTER AS
2021/1364 20210430 30.04.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 68 bnr 151 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS
2021/282 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/5937 20210430 30.04.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 69, bnr 181 - tilbygg til bolig KYSTPLAN AS
2021/490 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1188 20210429 29.04.2021 Inngående brev Dokument 21/01478-2 Avslutning av sak - Melding om avvik - HITRA KOMMUNE sendt fra Datatilsynet *****
2020/3261 20210429 29.04.2021 Inngående brev Påklaging av vedtak, tillegsinformasjon Roar Stein Andersen
2021/1497 20210429 29.04.2021 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder Prosjektleder for skrantesjukekartleggingen
2021/1496 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om pressing rør Leikvamsveien, Melandsjø. Oneco - Groven Rune
2020/2456 20210429 29.04.2021 Inngående brev Møteprotokoll 26.04.2021 Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midtnorge
2021/1233 20210429 29.04.2021 Inngående brev Øst-Hitra Vald, vårtellingene 2021 - Utset- og Tranvikveiens Grunneierlag Ole L Aalmo
2021/1469 20210429 29.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 104 bnr 68 Frode Arnesen
2021/1465 20210429 29.04.2021 Inngående brev Videreutvikling ved Storhaugen ØYSTEIN THOMMESEN AS
2020/404 20210429 29.04.2021 Inngående brev Tilsvar-Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.04.2021. Hitra Kommune
2021/1464 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om opprettelse av vald gnr 28 bnr 1 Frode Hestnes
2021/25 20210429 29.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/25 20210429 29.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/1607 20210429 29.04.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/4457 20210429 29.04.2021 Inngående brev Bekreftelse protokoll grensejustering gnr. 114 bnr. 31 og 96 Trond Krogstad
2021/1469 20210429 29.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 104 bnr 68 Kristin Skram
2020/3669 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vingvågen kai-teknisk ventilasjon VINGVÅGEN KAI AS
2021/1060 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad på stilling *****
2021/1465 20210429 29.04.2021 Utgående brev Forhåndskonferanse videreutvikling Storhaugen ØYSTEIN THOMMESEN AS
2021/1466 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gjødsels plan gnr 84 bnr3 Lisa Anette Akseth
2021/5957 20210429 29.04.2021 Inngående brev Gjelder klage på manglende hjelp fra Hitra kommune - klager ***** ***** ***** *****
2020/3487 20210429 29.04.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1481 20210429 29.04.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune ønsker informasjon om hvordan rådyrjakta organiseres i kommunene i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1466 20210429 29.04.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om 5 år fritak for gjødslingsplan på eiendommen - gnr 84, bnr 3. Lisa Anette Akseth
2020/5937 20210429 29.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig - gnr. 69, bnr. 181 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/1460 20210429 29.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 17 Marit Lenvik
2021/1460 20210429 29.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 17 Petter Olai Branem
2021/1460 20210429 29.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 17 Kolbjørn Johan Schei
2021/1484 20210429 29.04.2021 Inngående brev 18/1732 Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlege regionale interesse på miljøområdet - handsaming av nye torvuttak KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2021/1460 20210429 29.04.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 17 Venke Larsen
2021/1489 20210429 29.04.2021 Inngående brev Kartlegging av ufrivillig deltid *****
2021/1490 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 37 bnr 1 BISPØYAN GRUNNEIERLAG
2021/1491 20210429 29.04.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - grensejustering Roger Balsvik
2021/1470 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om tiltak bolig gnr 122 bnr 104 BRANNVERN OG BYGNINGSSERVICE AS