Postliste http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.hitra.kommune.no Svar på begjæring om innsyn - Søknad om dispensasjon for fradeling av kårhus - gnr. 65, bnr. 1 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 19283/2021 | Kommunikasjon Bestilling av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 19282/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRETOR ADVOKAT AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 19204/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring : Vedrørende forespørsel om oppsett av jaktbu på eiendommen gnr 34 bnr 6 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Martin Strand | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 19166/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Martin Strand | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 19112/2021 | Kommunikasjon Begjæring om innsyn - Hitra kommune sin konsesjonssak ref.21 / 3227 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRETOR ADVOKAT AS | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 19103/2021 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Alfred Herfjord | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18893/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Alfred Herfjord | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18891/2021 | Kommunikasjon Svar: Innsynsbegjering, del 3 av 3 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18842/2021 | Kommunikasjon Svar: Innsynsbegjering, del 2 av 3 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18841/2021 | Kommunikasjon Svar: Innsynsbegjæring, del 1 av 3 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18840/2021 | Kommunikasjon Svar - Reguleringsplan: Guri Kunna vgs Hitra 90/36 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18805/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn reguleringsplan: Guri Kunna vgs Hitra 90/36 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18804/2021 | Kommunikasjon Svar innsynsbegjæring: Tillatelse til tiltak - Nybygg bolig og garasje- gnr 11 bnr 117 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Drevland AS | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18731/2021 | Kommunikasjon Begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/39001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drevland AS | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18730/2021 | Kommunikasjon Svar: Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hitra-Frøya | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18724/2021 | Kommunikasjon Begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hitra-Frøya | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18722/2021 | Kommunikasjon Innsynsbegjering http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 18692/2021 | Kommunikasjon Svar: Innsyn i gnr. 113 bnr. 7 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Magnus Legal AS | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 18652/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring - Hyttebygging http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseavisen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 18628/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Innsyn i gnr. 113 bnr. 7 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Magnus Legal AS | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 18569/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring: Reviderte plandokumenter - Reguleringsplan for Fillan Næringspark http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 18567/2021 | Kommunikasjon Begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 18566/2021 | Kommunikasjon Svar- Innsyn- Plantegninger Fillvågveien 58- Gnr. 91, bnr. 23 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Johansen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 18493/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Spørsmål fra NRK om hyttebygging http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 18402/2021 | Administrasjon Tilsvar - Innsyn i eiendommen 7/3 og 7/11 og 7/10 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Peder Isaksen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 18301/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsyn i eiendommen 7/3 og 7/11 og 7/10 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Peder Isaksen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 18300/2021 | Kommunikasjon Innsyn - Hyttebygging http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adresseavisen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 18274/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Innsyn - Plantegninger Fillvågveien 58 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas johansen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 18258/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Innsyn i eiendommen 7/3 og 7/11 og 7/10 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Peder Isaksen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 18236/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring: Overvannshåndtering- Gnr. 28, bnr. 2 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edgar Knutshaug | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 18150/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edgar Knutshaug | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 18149/2021 | Kommunikasjon Svar -.Innsynsbegjæring - Behandling av klage på vedtak om konsesjon for erverv av eiendommen Hitra 28/2 - klagen tas ikke til følge http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edgar Knutshaug | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 18136/2021 | Kommunikasjon Begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edgar Knutshaug | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 18134/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring gnr. 120, bnr. 8 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Strand | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17883/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Begjæring om innsyn gnr 120 bnr 8 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Strand | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17865/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Svar: Innsynsbegjæringer http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17840/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæringer, naust og flytebrygger Knarrlaget http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17825/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring: Melding om endring av ansvarsrett http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17817/2021 | Kommunikasjon Begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17812/2021 | Kommunikasjon Svar - innsynsbegjæring: Søknader Naust og flytebrygge. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 17771/2021 | Kommunikasjon Svar - innsynsbegjæring: Søknader Naust og flytebrygge. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 17770/2021 | Kommunikasjon Svar - innsynsbegjæring: Søknader Naust og flytebrygge. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/38038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 17769/2021 | Kommunikasjon Innsynsbegjæring - Søknader Naust og flytebrygge. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/37940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 17671/2021 | Kommunikasjon Innsynsbegjæring http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/37917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Skarpnes | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 17648/2021 | Kommunikasjon Begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/37898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Eidsvåg | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 17629/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Svar - Innsynsbegjæring: Område for mellomlagring av merder http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/37659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HitraFrøya | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 17390/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring: Tilsvar Hitra kommune relatert til stoppordre - ulovlige byggearbeider på eiendommen gnr. 23, bnr. 4 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/37658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HitraFrøya | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 17389/2021 | Kommunikasjon Svar - innsynsbegjæring: Tilsvar Hitra kommune relatert til stoppordre - ulovlige byggearbeider på eiendommen gnr. 23, bnr. 4 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/37657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HitraFrøya | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 17388/2021 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring: Referat fra møte angående tiltak på eiendommen gnr 23, bnr 4 og bnr 38 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/37656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HitraFrøya | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 17387/2021 | Kommunikasjon