Postliste http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.hitra.kommune.no Bekreftelse på mottatt dokumentasjon http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis M. Helsø | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 141/2021 | Kommunikasjon Svar - Vedrørende begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjørdis Helsø | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 102/2021 | Kommunikasjon Vedrørende begjæring om innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Helsø | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 100/2021 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 83/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tegneteknikk | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 82/2021 | Kommunikasjon Svar begjæring av innsyn Vedr sak 2020/193 - Reguleringsplan Fillan sentrum http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 76/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn-Reguleringsplan Fillan sentrum http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Berge | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 75/2021 | Kommunikasjon Svar - Begjæring av innsyn i sak http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjørdis Margrethe Helsø | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 58/2021 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 42/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Atle Lervåg | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 41/2021 | Kommunikasjon Dokumentbestilling/innsynsbegjæring gnr 122 bn r15 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 19784/2021 | Kommunikasjon Dokumentbestilling/innsynsbegjæring gnr 122 bnr 15 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 19783/2021 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 19782/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Meland | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 19781/2021 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 19780/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Meland | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 19779/2021 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 19777/2021 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Berge | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 19776/2021 | Kommunikasjon Svar - bestilling av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 19744/2020 | Kommunikasjon Bestilling av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Hestnes | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 19743/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn i sak http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Margrethe Helsø | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 19675/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 19660/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/20044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Hagen | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 19659/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Næss | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19512/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Næss | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19489/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19485/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19484/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19483/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19482/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Ness | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19481/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Ness | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 19480/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19457/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19456/2020 | Kommunikasjon Svar på bejæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19453/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19452/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19451/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19450/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19448/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19447/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19351/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19350/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19349/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19348/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Martin Strand | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 19159/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Martin Strand | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 19158/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Berit Berg Lunder | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 19020/2020 | Kommunikasjon Begjæring av av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Berit Berg Lunder | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 19019/2020 | Kommunikasjon Svar på begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Hevle | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 18946/2020 | Kommunikasjon Begjæring av innsyn http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Hevle | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 18945/2020 | Kommunikasjon Svar - Innsynsbegjæring kart http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/19310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Greis Terjesønn Hansen | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 18929/2020 | Plan, Landbruk, Miljø og Brann