Postliste RSS fra innsyn.hitra.kommune.no. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.hitra.kommune.no Filtrering: Tittel: Bekreftet avtale mellom firma Hitra kommune og Digitale Medier 1881 AS Avs/Mot: Digitale Medier 1881 AS/ Idium 1881 AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digitale Medier 1881 AS/ Idium 1881 AS | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14364/2021 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Avløp Skjærbusdal Avs/Mot: Stig Risvold http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Risvold | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14354/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Høring - Tilskudd for naprapater, osteopater og paramedisinere Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14355/2021 | Avdeling: Helse, Familie og Rehabilitering | Tittel: Forlengelse av godkjenninger etter smittevernloven § 5-4 Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14338/2021 | Avdeling: Helse, Familie og Rehabilitering | Tittel: Etterinnmelding KLP Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14334/2021 | Avdeling: Personal | Tittel: Tilbakemelding - Angående begjæring om innsyn . gnr. 11, bnr. 3 Avs/Mot: Line Strømsvik http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Strømsvik | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14333/2021 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Innsynsbegjæring - Kommunal coronastøtte Avs/Mot: E24 http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: E24 | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14329/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Søknad om etablering av gråvannsanlegg - gnr 249 bnr 54 Avs/Mot: Nyhus Maskin AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nyhus Maskin AS | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14324/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Tilleggsdokumenter Avs/Mot: Aleksandra Marta Konarska http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aleksandra Marta Konarska | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14323/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Tilleggsdokumentasjon Avs/Mot: Erling Helsø http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Helsø | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14321/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Feil i planarkiv og kart - Reguleringsplan for Bakketun, gnr. 122 bnr. 36 mfl. Avs/Mot: On Arkitekter og Ingeniører AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: On Arkitekter og Ingeniører AS | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14315/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Oppsigelse av husleiekontrakt Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14311/2021 | Avdeling: Forvaltning | Tittel: Svar - Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom gnr. 91 bnr. 19 Avs/Mot: Galina Aukan http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Galina Aukan | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14310/2021 | Avdeling: Drift og eiendom | Tittel: Oppsigelse av Husleiekontrakt Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14309/2021 | Avdeling: Forvaltning | Tittel: Oppsigelse av husleiekontrakt Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14308/2021 | Avdeling: Forvaltning | Tittel: Ønske om utsatt merknadsfrist Avs/Mot: Arnhild Johansen http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnhild Johansen | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14303/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Innsynsbegjæring - Tegninger Strand BHG Avs/Mot: KI Investeringsselskap AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KI Investeringsselskap AS | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14365/2021 | Avdeling: Drift og eiendom | Tittel: Begjæring om innsyn gnr 13 bnr 27 Avs/Mot: Ole Anders M. Lund http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Anders M. Lund | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14340/2021 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Svar: Angående begjæring om innsyn . gnr. 11, bnr. 3 Avs/Mot: Line Strømsvik http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Strømsvik | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14313/2021 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Ekstratildeling av NMSK-midler til skogsveger Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14369/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Ferdigattest 113, bnr 20 Avs/Mot: INGENIØR PETTER SØRLIE m.fl. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INGENIØR PETTER SØRLIE m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14343/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 43, bnr. 61 Avs/Mot: Raymond Harper http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raymond Harper | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14353/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr. 204, bnr 10 Avs/Mot: BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 13956/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Trøndelag som Europeisk Gastronomisk matregion 2022 Avs/Mot: SKAUN KOMMUNE http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKAUN KOMMUNE | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14362/2021 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Svar - Ønske om utsatt merknadsfrist Avs/Mot: Arnhild Johansen http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnhild Johansen | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14304/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Ferdigattest gnr 20, bnr 1 Avs/Mot: KYSTPLAN AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14349/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Melding om delegert vedtak - søknad om sanitærabonnement gnr. 93 bnr. 183 Avs/Mot: KI EIENDOMMER AS m.fl. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KI EIENDOMMER AS m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14274/2021 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Sanitærabonnement 69/214 Avs/Mot: Jan Arne Knutsen http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arne Knutsen | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14330/2021 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Tilbud og arbeidsavtale - Korrigert Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 13948/2021 | Avdeling: Personal | Tittel: Referanse 2021/9201 datert 02.09.21 - Vedrørende utsatt iverksettelse/oppsettende virkning jmf. forvaltningsloven § 42. Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | Journalnr: 14332/2021 | Avdeling: Pleie og omsorg |