Postliste RSS fra innsyn.hitra.kommune.no. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.hitra.kommune.no Filtrering: Tittel: Reguleringsplan Laksåvika (fergeleiet) Avs/Mot: Hitra kommune http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/24516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hitra kommune | Journaldato: 21.04.2022 | Journalnr: 4288/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Overtakelse av private vannverk Avs/Mot: Nikolai Hansen http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44170 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: Nikolai Hansen | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4328/2022 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Hestnes VA-plan og VA-prosjektering Avs/Mot: Hitra kommune avd. VAR http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hitra kommune avd. VAR | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4309/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Oversendelse av klage på avslag på innsyn Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4310/2022 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Dispensasjon fra regulert byggegrense for oppføring av trapp - Avslag på søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for etablering av parkeringsplasser på gnr. 92, bnr. 69 Avs/Mot: ROJO ARKITEKTER AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/30758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROJO ARKITEKTER AS | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 10509/2021 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Søknad støtte Trøndersk Matfestival Avs/Mot: DalPro AS m.fl. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DalPro AS m.fl. | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4311/2022 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Søknad støtte Trøndersk Matfestival Avs/Mot: OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS m.fl. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/43929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS m.fl. | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4087/2022 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Foreløpig svar- mangelfull søknad, gnr 113, bnr 21 - Hitra Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS v/Lena Pettersen http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS v/Lena Pettersen | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4307/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Melding om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr. 86 bnr. 59 og 60 til tinglysing Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/43605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 3764/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Melding om delegert vedtak - Mindre endring av gitt tillatelse gnr 93, bnr 189 - kotehøyden justeres opp 1 meter Avs/Mot: KYSTPLAN AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/43886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4044/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Avtaler mellom Hitra kommune og Nyby AS - Databehandleravtale Avs/Mot: NYBY AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYBY AS | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4326/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2022, sendt 18.03.2022 Avs/Mot: SKATTEETATEN http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4298/2022 | Avdeling: Økonomi, lønn og regnskap | Tittel: Høringsutkast Plan for selvmordsforebygging Avs/Mot: Eksterne høringsinstanser http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eksterne høringsinstanser | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 18441/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Avtaler mellom Hitra kommune og Nyby AS Løpende tjenestekjøp Avs/Mot: NYBY AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYBY AS | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4324/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Vederlagsbetaling og egenbetaling innen helse - og omsorg 2022 Avs/Mot: May Hårstad Lian http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/37384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Hårstad Lian | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 17115/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Høring - Plan for selvmordsforebygging Avs/Mot: Interne tjenesteenheter http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Interne tjenesteenheter | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 18440/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Refusjon - Oppfølgingstjenesten Frøya for budsjettåret 2021. Endelig avregning Avs/Mot: Frøya kommune http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/41965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frøya kommune | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 2134/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Helse - og velferdsstrategi 2022 - 2031. Invitasjon til dialogmøte på Hjorten hotell 25. mai. Avs/Mot: Adresseliste http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 7158/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Søknad Toppidrettsveka 2022 Avs/Mot: http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40830 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 1011/2022 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Sv: Vedr. naust på eiendommen gnr. 127 bnr. 101 Avs/Mot: Saga Hus A.S http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saga Hus A.S | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4320/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Mangler søknad om sanitærabonnement gnr 96 bnr 35 Avs/Mot: 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/34967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 14701/2021 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Myndighet i Hitra kommune etter Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester kapitel 9. Avs/Mot: Birger Hellan m.fl. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/5636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Hellan m.fl. | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 5305/2020 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Behov for dialog - invitasjon til møte Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/42306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 2471/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Helse - og velferdsstrategi 2022 - 2031. Oppstartsmøte kommunedelplan for helse - og omsorg medtatt plandel for "Leve hele livet" Avs/Mot: Medlemmer i prosjektgruppe http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/25975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Medlemmer i prosjektgruppe | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 5746/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Søknad om fortøyningsbøye Avs/Mot: Postmottak http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/13854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 13484/2020 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Status på bygninger på gnr. 129, bnr. 21 Avs/Mot: Helge Krokan http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Krokan | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 4325/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Ny hovedplan for vannmiljø og avløp – oppnevning av politisk arbeidsgruppe Avs/Mot: http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/33948 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.03.2022 | Journalnr: 13689/2021 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Takk for din støtte til de rammede av krigen i Ukraina ❤ Avs/Mot: Rodekors - ikke-svar@rodekors.no http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/44038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rodekors - ikke-svar@rodekors.no | Journaldato: 17.03.2022 | Journalnr: 4196/2022 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Vedlegg til søknad- Utslippstillatelse- gnr. 22, bnr. 201 Avs/Mot: Kystplan - Turid Glørstad http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/43976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystplan - Turid Glørstad | Journaldato: 17.03.2022 | Journalnr: 4134/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Svar på tilbud om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/43947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | Journalnr: 4105/2022 | Avdeling: Personal |