Postliste RSS fra innsyn.hitra.kommune.no. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.hitra.kommune.no Filtrering: Tittel: Ny kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Hitra kommune - Forsvarsbygg har ikke fått varsel om oppstart planarbeid Avs/Mot: Forsvarsbygg http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 913/2022 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Informasjon om tilskuddsordning for TryggEst - et voksenvern Avs/Mot: Bufdir http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 912/2022 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om støtte til Oi! Trøndersk Matfestival 2022 - Et sted nær deg 12.-14.aug Avs/Mot: Oi! Trøndersk Mat & Drikke AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oi! Trøndersk Mat & Drikke AS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 911/2022 | Avdeling: Administrasjon | Tittel: Høringsinnspill fra klasse 8A - Fillan skole Avs/Mot: 8. klasse Fillan skole http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 8. klasse Fillan skole | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 910/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 Avs/Mot: Miljødirektoratet http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 909/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Fellingsrapport hjort 2021 - Vingskottet vald Avs/Mot: Vingskottet vald http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vingskottet vald | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 905/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Presentasjoner fra Sunt klimavett - digital lansering for kommuneadministrasjon Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 903/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Innsyn - Tegninger av driftsbygning på gnr 104 bnr 1 Avs/Mot: Sørstua AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørstua AS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 858/2022 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Rentemiddelbudsjett 2022 Avs/Mot: Sattsforvalteren i Trøndelag http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sattsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 853/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Sluttoppgjør fallvilt 2021 Avs/Mot: Knut Tore Børø http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Tore Børø | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 848/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Søknad om igangsettingstillatelse - Påbygging Hjorten Kjøpesenter - Sentrumsgata 5/Skolegata 12 - Gnr/Bnr 90/29 Avs/Mot: Rojo Arkitekter AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rojo Arkitekter AS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 826/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Innsynsbegjæring vedrørende gnr 20 bnr 104 Avs/Mot: Fredrik Fjeldvær http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Fjeldvær | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 821/2022 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Søknad om inntreden i Trondheim Havn IKS Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 687/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Foreløpig tilbakemelding på planforslag for detaljregulering for Nesset, gnr. 23, bnr. 4 m.fl. Avs/Mot: KYSTPLAN AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 789/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig gnr. 69, bnr. 218 Avs/Mot: KN Entreprenør AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KN Entreprenør AS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 914/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Herøya Vannverk - protokoll, nytt styre i Herøya vannverk Avs/Mot: Herøya vannverk http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herøya vannverk | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 856/2022 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Herøya Vannverk abonnentregister Avs/Mot: Herøya vannverk http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herøya vannverk | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 854/2022 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Tilleggsdokumentasjon gnr. 68, bnr. 100 Avs/Mot: Stian Ulvan http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Ulvan | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 908/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Søknad om dispensasjon på gnr. 247, bnr. 7 Avs/Mot: Eli og Kristian Myrseth http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli og Kristian Myrseth | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 900/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Foreløpig svar- Søknad om tillatelse til tiltak- Travbane- Gnr. 104, bnr. 47 Avs/Mot: BRH ANLEGG AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRH ANLEGG AS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 866/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Eiendomsskatt 2022 - flytende anlegg Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 813/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Vedr mottatt dokumentasjon - dispensasjonssøknad for fradeling av parsell fra gnr 38, bnr 3 Avs/Mot: Inger Norum http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Norum | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 823/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 829/2022 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Vedr midlertidig lagring av merder i sjø - mail fra Trøndelag Fylkeskommune Avs/Mot: Multiconsult m.fl. http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult m.fl. | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 742/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann | Tittel: Eiendomsskatt 2022 - flytende anlegg Avs/Mot: ***** http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 809/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Samarbeidsavtale - Tjenester knyttet til vaksinasjon mot Covid-19 Avs/Mot: Vitus Apotek AS http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vitus Apotek AS | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 907/2022 | Avdeling: Forvaltning | Tittel: Vannmålermelding til kommunen 204/177, 198 og 238 Avs/Mot: Erik Møller Engelbreth http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Møller Engelbreth | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 862/2022 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Melding om montering av vannmåler - gnr 204 bnr 198 Avs/Mot: Rigmor Frost http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Frost | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 860/2022 | Avdeling: Vann, avløp og renovasjon | Tittel: Vurdering av skadeomfang etter ekstremvær i januar 2022 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 850/2022 | Avdeling: Kommunikasjon | Tittel: Søknad om støtte til kjøp av kråkefelle Avs/Mot: Øst-Hitra Vald http://innsyn.hitra.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/40639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øst-Hitra Vald | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 820/2022 | Avdeling: Plan, Landbruk, Miljø og Brann |