eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/836
:
Ida Nesset
:
Avsluttet
:
Journalenhet Hitra
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/836 20220217 17.02.2022 Inngående brev Pålegg om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd - Utbedre elveløp Dragelva MILJØDIREKTORATET
2020/836 20220211 11.02.2022 Inngående brev Kvittering for innlevert rapport - Utbedre elveløp Dragelva Miljødirektoratet
2020/836 20220211 11.02.2022 Inngående brev Kvittering for innlevert rapport - Fisketrapp Dragelva Miljødirektoratet
2020/836 20220112 12.01.2022 Utgående brev Søknad om utsettelse for gjennomføring av Utbedring av elveløp Dragelva Miljødirektoratet
2020/836 20220107 07.01.2022 Inngående brev Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget trenger ikke konsesjon etter vannressursloven. NVEs referanse: 202110673-6 NVE
2020/836 20211216 16.12.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse for gjennomføring av tiltak i vassdrag Miljødirektoratet
2020/836 20211202 02.12.2021 Inngående brev Vannforbedrende tiltak - fylkesvei Trøndelag fylkeskommune
2020/836 20211202 02.12.2021 Utgående brev Søknad om utsettelse for gjennomføring av tiltak i vassdrag - Tilskudd til fisketrapp Dragelva Miljødirektoratet
2020/836 20211202 02.12.2021 Inngående brev Savner søknad om utsettelse for gjennomføring av tiltaket Utbedre elveløp Dragelva Miljødirektoratet
2020/836 20211101 01.11.2021 Inngående brev Kvittering for levert rapport - Statusrapport Miljødirektoratet
2020/836 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utbedre elveløp Dragelva - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev MILJØDIREKTORATET
2020/836 20210928 28.09.2021 Inngående brev Konkurransegrunnlag for bygging av fisketrapp i Dragvassdraget, Fjellværøy i Hitra kommune Hitra Anleggservice AS
2020/836 20210928 28.09.2021 Utgående brev Vannforbedrende tiltak Trøndelag Fylkeskommune
2020/836 20210928 28.09.2021 Inngående brev Vannforbedrende tiltak Trøndelag Fylkeskommune
2020/836 20210921 21.09.2021 Inngående brev Tillatelse - fysisk tiltak i vassdrag - etablering av fisketrapp i Dragvassdraget - Hitra STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/836 20210902 02.09.2021 Utgående brev Svar - Fisketrapp Dragvassdraget - NVE trenger mer informasjon NVE
2020/836 20210819 19.08.2021 Inngående brev Utbedre elveløp Dragelva - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev MILJØDIREKTORATET
2020/836 20210820 20.08.2021 Utgående brev Søknad om tiltak - etablering av fisketrapp i Dragvassdraget i Hitra - vurdering etter lakse- og innlandsfiskloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/836 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om tiltak - etablering av fisketrapp i Dragvassdraget i Hitra - vurdering etter lakse- og innlandsfiskloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/836 20210707 07.07.2021 Inngående brev Fiskepassasje Dragvatnet Hitra Kommune
2020/836 20210629 29.06.2021 Inngående brev Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget - NVE trenger mer informasjon om tiltaket NVE
2020/836 20210624 24.06.2021 Utgående brev Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget - Hitra kommune NVE
2020/836 20210624 24.06.2021 Inngående brev Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget - Hitra kommune NVE
2020/836 20210622 22.06.2021 Inngående brev Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget - Hitra kommune Nve
2020/836 20210611 11.06.2021 Utgående brev Søknad om tiltak - Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget i Hitra kommune - Vurdering etter vannressursloven NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE
2020/836 20210611 11.06.2021 Utgående brev Søknad om tiltak - Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget i Hitra kommune - Vurdering etter lakse- og innlandsfiskloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/836 20210820 20.08.2021 Utgående brev Konkurransegrunnlag for bygging av fisketrapp i Dragvassdraget, Fjellværøy i Hitra kommune Hitra Anleggsservice m.fl.
2020/836 20210407 07.04.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd- Fisketrapp MILJØDIREKTORATET
2020/836 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilskudd til - Utbedre elveløp Dragelva Miljødirektoratet
2020/836 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kvittering for levert søknad - Tilskudd til fisketiltak Miljødirektoratet
2020/836 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kvittering for levert søknad - Vassmiljøtitak Miljødirektoratet
2020/836 20201126 26.11.2020 Inngående brev Fiskeundersøkelse - Avklaringer/mailsamtale angående tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag
2020/836 20201015 15.10.2020 Utgående brev Vannforbedrende tiltak Dragvassdraget Trøndelag fylkeskommune - Marius Bollandsås Thorvaldsen
2020/836 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vannforbedrende tiltak Dragvassdraget Trøndelag fylkeskommune - Marius Bollandsås Thorvaldsen
2020/836 20201016 16.10.2020 Utgående brev Demningen ved Dragevatnet, Hitra/Fjellværøya NVE m.fl.
2020/836 20201015 15.10.2020 Inngående brev Demningen ved Dragevatnet, Hitra/Fjellværøya NVE
2020/836 20201006 06.10.2020 Utgående brev Fiskeundersøkelse Aunåa MidtNorsk Naturundersøkelse
2020/836 20201006 06.10.2020 Utgående brev Fiskefondsmidler Dragvassdraget Fylkesmannen i Trøndelag
2020/836 20201006 06.10.2020 Inngående brev Fiskefondsmidler Dragvassdraget Fylkesmannen i Trøndelag
2020/836 20200902 02.09.2020 Utgående brev Søknad om utsatt frist for varsel om oppstart Fylkesmannen i Trøndelag
2020/836 20200902 02.09.2020 Inngående brev Frist for varsel om igansetting av tiltak Miljødirektoratet
2020/836 20200610 10.06.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2020 - fisketiltak - fisketrapp i Dragvatnet - Hitra kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/836 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar - Kompenserende tiltak- restaurering av vassdrag på Hitra Fylkesmannen i Trøndelag
2020/836 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kompenserende tiltak- restaurering av vassdrag på Hitra Masøval Fiskeoppdrett AS
2020/836 20200120 20.01.2020 Inngående brev Kvittering for levert søknad - Fisketiltak iDragvassdraget Miljødirektoratet