eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/785
:
Jan Ove Lorvik
:
Under behandling
:
Journalenhet Hitra
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/785 20210827 27.08.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 204, bnr 12 - opparbeidelse av vei LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/785 20210824 24.08.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak- dispensasjon - søknad om endring av tillatelse til adkomstvei - Vorpbukt - Hagen - Hitra 204/94 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/785 20210618 18.06.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om endring av tillatelse til adkomstveg frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/785 20210618 18.06.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - hagen og pbl §1-8 Kjell Jørstad Braut m.fl.
2020/785 20210616 16.06.2021 Utgående brev Korrespondanse - Tilsvar - spørsmål angående forståelsen av vedtak Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210708 08.07.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - hagen og pbl §1-8
2020/785 20210614 14.06.2021 Inngående brev Klage på vedtak av 27.05.21. Ref. 2020/785 Kjell Inge Lunder
2020/785 20210607 07.06.2021 Utgående brev Vedr henvendelse i sak 2020/785 Liv Berit Lunder
2020/785 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ad dispensasjon Postmottak
2020/785 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vedr avslag dispensasjon Kjell Inge Lunder
2020/785 20210528 28.05.2021 Inngående brev Tilsvar - spørsmål angående forståelsen av vedtak Ingrid og Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar - spørsmål angående forståelsen av vedtak Ingrid og Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210528 28.05.2021 Inngående brev Spørsmål angående forståelsen av vedtak Ingrid og Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210527 27.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplan for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210520 20.05.2021 Utgående brev Korrespondanse - Ny behandling av dispensasjonssøknad - gnr 204, bnr 94 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om reguleringsendring - eiendommen gnr 204, bnr 12 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om mindre reguleringsendring Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210426 26.04.2021 Inngående brev Merknader fra hyttenbo vedr. søknad om endring reguleringsplan for Heggen hytteomrråde. Liv Berit Berg Lunder
2020/785 20210407 07.04.2021 Inngående brev Dialog vedr gnr204, bnr 94 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilsvar gnr 204 bnr 94 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210708 08.07.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplan for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8
2020/785 20210324 24.03.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - endring av tillatelse til adkomstvei - Vorpbukta - Hitra 204/94 - kommunens vedtak oppheves STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/785 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/785 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8 Kjell Jørstad Braut m.fl.
2020/785 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedr sak gnr 204 bnr 95 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210707 07.07.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8
2020/785 20210208 08.02.2021 Inngående brev Klage, vedtak gnr 204 bnr 95 Kjell Inge Lunder
2020/785 20210208 08.02.2021 Utgående brev Klagebehandling - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210203 03.02.2021 Inngående brev Kommunikasjon vedr sak om endring av vei på gnr. 204, bnr. 94 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20210112 12.01.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 - endring av tillatelse til adkomstvei - Vorpbukta - vest på Hemnskjela - Hitra 204/94 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/785 20201217 17.12.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/785 20201211 11.12.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til uttalelse: "Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/785 20201211 11.12.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8 AREAL & PLAN AS m.fl.
2020/785 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8
2020/785 20201112 12.11.2020 Inngående brev Klage på vedtak gnr 204/ bnr 94 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20201105 05.11.2020 Inngående brev Spørsmål ift sak 2020/785-31 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20201105 05.11.2020 Utgående brev Svar - spørsmål ift sak 2020/785-31 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20201105 05.11.2020 Inngående brev Spørsmål ift sak 2020/785-31 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20201105 05.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8 AREAL & PLAN AS m.fl.
2020/785 20201014 14.10.2020 Utgående brev Vedr status Sak 2020/785-13 Kjell Inge Lunder
2020/785 20201014 14.10.2020 Inngående brev Sak 2020/785-13 Kjell Inge Lunder
2020/785 20200910 10.09.2020 Inngående brev Ad brev endring av tillatelse til adkomstvei for gnr. 204, bnr. 94. Kjell Inge Lunder
2020/785 20200901 01.09.2020 Inngående brev Samtykke gnr. 204, bnr. 12 Vorpneset AS
2020/785 20200901 01.09.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse på gnr. 204, bnr. 94 Areal og Plan AS
2020/785 20200826 26.08.2020 Utgående brev Tilsvar på tilbaketrekking av ansvarsrett Marius Lian
2020/785 20200825 25.08.2020 Inngående brev Svar på tilbaketrekking av ansvarsrett Marius Lian
2020/785 20200803 03.08.2020 Utgående brev Varsel om tilbaketrekning av ansvarsrett LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/785 20200715 15.07.2020 Inngående brev Ber om befaring på tiltak vedrørende gnr. 204, bnr. 12. Liv Berit Berg Lunder
2020/785 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon - adkomstvei på gnr 204, bnr 12 AREAL & PLAN AS
2020/785 20200508 08.05.2020 Utgående brev Svar - Henvendelse angående saksbehandlingstid Sak 2020/785 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20200508 08.05.2020 Inngående brev Henvendelse angående saksbehandlingstid Sak 2020/785 Kjell Jørstad Braut
2020/785 20200407 07.04.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av adkomstvei - Vorpbukta - vest på Hemnskjela - Hitra 204/12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/785 20200406 06.04.2020 Inngående brev Oversending av nabomerknad AREAL & PLAN AS
2020/785 20200402 02.04.2020 Inngående brev Oversending av nabomerknad AREAL & PLAN AS
2020/785 20200326 26.03.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om etablering av adkomstvei 204/12, Hitra kommune. Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2020/785 20200319 19.03.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om etablering av adkomstvei på gnr 204 bnr 12. Dispensasjon fra pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/785 20200520 20.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak på gnr 204, bnr 12. Dispensasjon fra pbl §1-8
2020/785 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr. 204, bnr. 12 Areal & Plan AS
2020/785 20200305 05.03.2020 Utgående brev Dispensasjon Areal & Plan AS
2020/785 20200305 05.03.2020 Inngående brev Reguleringsplan Heggen hytteområde Areal & Plan AS
2020/785 20200220 20.02.2020 Inngående brev Merknad til nabovarsel gnr 204 bnr 227 AREAL & PLAN AS
2020/785 20200220 20.02.2020 Utgående brev Merknad til nabovarsel gnr 204 bnr 227 LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/785 20200210 10.02.2020 Inngående brev Mangel i søknad på gnr. 204, bnr. 227 Arealogplan - Kåre Kårtvedt
2020/785 20200207 07.02.2020 Utgående brev Mangel i søknad på gnr. 204, bnr. 227 Marius Lian
2020/785 20200213 13.02.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - opparbeidelse av vei på eiendommen gnr 204 bnr 12 LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/785 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 204, bnr. 12 LIAN ANLEGGSERVICE AS
2020/785 20211005 05.10.2021 Utgående brev Sak fra Snillfjord kommune Hitra kommune
2020/785 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 4, bnr. 94 Kjell Jørstad Braut