eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/712
:
Monica Jensø
:
Avsluttet
:
Journalenhet Hitra
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2021/712 20220217 17.02.2022 Inngående brev NVEs uttalelse til nytt varsel om oppstart - Detaljregulering - Industriområde Kalvøya - Hitra kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/712 20220216 16.02.2022 Inngående brev Uttalelse til oppstartsvarsel - detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/712 20220209 09.02.2022 Inngående brev Uttalelse til varsel om ny oppstart av Detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2021/712 20220208 08.02.2022 Inngående brev Innspill - Detaljregulerinsplan for industriområdet Kalvøya Fiskarlaget Midt-Norge
2021/712 20220202 02.02.2022 Inngående brev Innspill til ny oppstart av detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya - Hitra kommune MATTILSYNET
2021/712 20220202 02.02.2022 Inngående brev Uttalelse til nytt varsel om oppstart detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya - gnr. 122 bnr. 298 og 223 m fl - Hitra kommune STATENS VEGVESEN
2021/712 20220202 02.02.2022 Inngående brev Varsel om ny oppstart av detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya MULTICONSULT NORGE AS
2021/712 20220128 28.01.2022 Inngående brev Varsel om ny oppstart av detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya - Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20220126 26.01.2022 Inngående brev Vedrørende fornyet søknad om igangsetting av reguleringsarbeider - detaljplan for industriområde på Kalvøya, gnr 122, bnr 298 m fl (Akva Group) Statsforvalteren i Trøndelag
2021/712 20220120 20.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak - PlanID 202104 revidert igangsetting - detaljreguleringsplan for Industriområdet Kalvøya, gnr 122, bnr 298 m fl MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM SLUPPENVEGEN v/Torunn Spets Storhov
2021/712 20220314 14.03.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 202104 revidert igangsetting - detaljreguleringsplan for Industriområdet Kalvøya, gnr 122, bnr 298 m fl
2021/712 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om ny igangsetting av planarbeid – reguleringsplan industriområde Kalvøya, ID 202104 Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Referat - møte om reguleringsplan for industriområde Kalvøya - Hitra 122/298 og 122/223 m.fl. - info om tiltaket og status i planleggingen Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Utgående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Utgående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211109 09.11.2021 Utgående brev Svar - Mellomlagring av merd Multiconsult
2021/712 20211105 05.11.2021 Inngående brev Mellomlagring av merd Multiconsult
2021/712 20211108 08.11.2021 Utgående brev Vedrørende område for mellomlagring av merder Multiconsult m.fl.
2021/712 20211105 05.11.2021 Inngående brev Vedrørende område for mellomlagring av merder Multiconsult
2021/712 20211105 05.11.2021 Inngående brev Område for mellomlagring av merder Akvagroup AS
2021/712 20211026 26.10.2021 Inngående brev Reguleringsplan Kalvøya. Oppsummering etter varsling av oppstart. Møtereferat vedlagt. Multiconsult
2021/712 20210825 25.08.2021 Inngående brev Mottatt - Varsel om planoppstart for Kalvøya Arealplanlegger Hitra Kommune
2021/712 20210825 25.08.2021 Inngående brev Uttalelse reguleringsforslag Kalvøya FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TRØNDELAG
2021/712 20210824 24.08.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - planoppstart for detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya 122/298 og 122/223 m.fl. i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/712 20210824 24.08.2021 Inngående brev Merknader til oppstartmelding - Gjelder: Detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya - Hitra Mateusz Narbut og Elzbieta Astrid Vollan
2021/712 20210823 23.08.2021 Inngående brev Detaljreguleringsplan Kalvøya Magnar Furuvik
2021/712 20210820 20.08.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya - Hitra 122/298 og 122/223 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/712 20210820 20.08.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya gnr122 bnr 298 bnr 223 mfl FISKERIDIREKTORATET
2021/712 20210819 19.08.2021 Inngående brev Uttalelse detaljreguleringsplan for Kalvøya, Hitra kommune Svend Sivertsen
2021/712 20210819 19.08.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - industriområde Kalvøya – gnr. 122 bnr. 298 og gnr. 122 bnr. 223 m.fl. - Hitra kommune STATENS VEGVESEN
2021/712 20210818 18.08.2021 Inngående brev Detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya- Hitra kommune Torstein Hjelmeland
2021/712 20210818 18.08.2021 Inngående brev Vedr oppstartvarsel reguleringsarbeider Kalvøya Multiconsult
2021/712 20210826 26.08.2021 Utgående brev Vedr oppstartvarsel reguleringsarbeider Kalvøya Multiconsult m.fl.
2021/712 20210818 18.08.2021 Inngående brev Innspill til reguleringsplan området Aunøya Arne Reidar Skjerdingstad
2021/712 20210817 17.08.2021 Inngående brev Innspill - Detaljreguleringsplan for industriområde Kalvøya Tor Klette
2021/712 20210817 17.08.2021 Inngående brev Innspill sak detaljreguleringsplan Kalvøya Lise Husby Høvik m.flere
2021/712 20210816 16.08.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om planoppstart for detaljreguleringsplan for industriområde - Gnr 122 Bnr 298-223 m fl - Kalvøya - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2021/712 20210811 11.08.2021 Inngående brev Detaljreguleringsplan for industriområdet Kalvøya Lise Husby Høvik
2021/712 20210802 02.08.2021 Inngående brev Merknad - Detaljreguleringsplan Kalvøya Magnar Furuvik
2021/712 20210802 02.08.2021 Inngående brev Merknader - Reguleringsplan for industriområde Kalvøya Lise Husby Høvik
2021/712 20210707 07.07.2021 Inngående brev Ad oppstartsmelding Kalvøya - Hitra FISKARLAGET MIDT-NORGE
2021/712 20210622 22.06.2021 Utgående brev Vedrørende igangsettingstillatelse Multiconsult
2021/712 20210618 18.06.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Igangsetting - reguleringsplan for Industriområde Kalvøya, gnr 122, bnr 223 m fl MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM v/Torunn Spets Storhov
2021/712 20210708 08.07.2021 Saksframlegg/innstilling Igangsetting - reguleringsplan for Industriområde Kalvøya, gnr 122, bnr 223 m fl
2021/712 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om oppstart regulering Industriområde Kalvøya Multiconsult - Storhov, Torunn Spets
2021/712 20210520 20.05.2021 Inngående brev Møtereferat ang utbygging og tiltak i sjø ift friluftstinteressene Kalvøya, Hitra Multiconsult
2021/712 20210511 11.05.2021 Inngående brev Reguleringsplan industriområde, Kalvøya. Tiltakets påvirkning og tilpasning til friluftslivet. Notat vedlagt. MULTICONSULT NORGE AS
2021/712 20210415 15.04.2021 Utgående brev Referat fra oppstartmøte - reguleringsarbeider på Kalvøya, gnr 122, bnr 298 m fl - AKVA Group MULTICONSULT NORGE AS
2021/712 20210302 02.03.2021 Inngående brev Forslag til detaljreguleringsplan for industriområde, Kalvøya. Planinitiativ.gnr 122 bnr 223,298 MULTICONSULT NORGE AS