eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/211
:
Monica Jensø
:
Avsluttet
:
Journalenhet Hitra
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/211 20220228 28.02.2022 Inngående brev Trase'valg Knarrlagsund Brualliansen
2020/211 20220221 21.02.2022 Inngående brev Sakskommentarer Knarrlagsund bru Brualliansen
2020/211 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innspill til Fylkesutvalgets behandling, ny Knarrlagsund bru på Hitra NHO
2020/211 20210611 11.06.2021 Inngående brev Fv. 6448 Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20210611 11.06.2021 Utgående brev Fv. 6448 Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedrørende Fv. 6448 - Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20210521 21.05.2021 Inngående brev Fv. 6448 Knarrlagsundbrua - videre utredninger - representant i prosjektgruppe TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20210423 23.04.2021 Inngående brev Knarrlagsundbrua - godkjenning av signalanlegg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20210419 19.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan for Fv 6448 Knarrlagsundbrua, planID 5056_201906 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nytt forslag til vedtak i PS 29/21 fra Hitra Høyre, Hitra Frp og uavhengig representant Tor Johan Sagøy Høyre,FRP. Uavhengig
2020/211 20210412 12.04.2021 Inngående brev Fv. 6448 Knarrlagsundbrua - marinarkelogisk befaring NTNU Vitenskapsmuseet
2020/211 20210325 25.03.2021 Inngående brev Reviderte kostnadsberegninger og folkets meninger p.t. Knarrlagsundbrua. Brualliansen
2020/211 20210324 24.03.2021 Inngående brev Uavhengig 3. partskontroll kostnader - Knarrlagsundbrua Steinar Indergård
2020/211 20210322 22.03.2021 Inngående brev Fv.6448 Knarrlagsundbrua-merknader høring Frode Berge
2020/211 20210317 17.03.2021 Inngående brev Bru over Knarrlagsundet Hitra Kommune
2020/211 20210315 15.03.2021 Inngående brev Knarrlagsundbrua. Reviderte kostnadsberegninger TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20210708 08.07.2021 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan for Fv 6448 Knarrlagsundbrua, planID 5056_201906
2020/211 20210305 05.03.2021 Inngående brev Knarrlagsundbrua-merknader høring Bryalliansen
2020/211 20210218 18.02.2021 Inngående brev Fv.6448 Knarrlagsundbrua-merknader høring Brualliansen
2020/211 20210216 16.02.2021 Inngående brev Revidert oversikt merknader oversendt Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20210208 08.02.2021 Inngående brev Fremdrift Reg.plan Fv 6448 Knarrlagsundbrua- Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20210208 08.02.2021 Inngående brev Vurdering av merknader ved høring - Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20210205 05.02.2021 Inngående brev Fv.6448 Knarrlagsundbrua - vurdering av merknader ved høring av reguleringsplan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20201022 22.10.2020 Inngående brev Vedrørende spørsmål om behandling av innspill til reguleringsplan for ny Knarrlagsund bru Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20201021 21.10.2020 Utgående brev Høringsinnspill fra Hitra kommunestyre angående høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan fv. 6448 Knarrlagsundbrua TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20201014 14.10.2020 Inngående brev Fylkesvei 6448 - Knarrlagssundbrua Sørli Arkitekter AS
2020/211 20201014 14.10.2020 Inngående brev Brev fra Brualliansen med kommentarer til foreliggende uttalelser Brualliansen
2020/211 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bru liste Brualliansen
2020/211 20201009 09.10.2020 Inngående brev Innspill til reguleringsplan for ny Knarrlagsund bru BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS
2020/211 20201009 09.10.2020 Inngående brev Utredning av ny bru Vest i Knarrlagsundet og bevaring av gammelbrua. Halvard Petter Ulvan
2020/211 20201006 06.10.2020 Inngående brev Merknader til planforslag for f v 6448 Knarrlagsundsbrua i Hitra kommune Halvard Petter Ulvan
2020/211 20201005 05.10.2020 Utgående brev Søknad om fristforlengelse – høringsuttalelse Knarrlagsund bru – Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2020/211 20201002 02.10.2020 Utgående brev Svar - 1811 Reguleringsplan Dalen - forhold til reguleringsplan Knarrlagsund bru Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20201002 02.10.2020 Inngående brev 1811 Reguleringsplan Dalen - Forhold til reguleringsplan Knarrlagsund bru Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20201002 02.10.2020 Inngående brev Vedrørende frist for 1811 Reguleringsplan Dalen - Forhold til reguleringsplan Knarrlagsund bru Sørli Arkitekter AS
2020/211 20201002 02.10.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan Fv. 6448 Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kommunestyrets uttalelse Knarrlagsund bru - PS-sak 16/19 Hitra Kommune
2020/211 20200925 25.09.2020 Inngående brev Utredning / kostnadsberegning av tverrforbindelsen med høybru i Vest før endelig vedtak blir gjort. Halvard Petter Ulvan
2020/211 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar ad -Gjenstående avklaringsprosess før endelig vedtak om ny bru over Knarrlagsundet. - + info Hitra kommune
2020/211 20200925 25.09.2020 Inngående brev Gjenstående avklaringsprosess før endelig vedtak om ny bru over Knarrlagsundet. - + info Halvard Petter Ulvan
2020/211 20201021 21.10.2020 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse Knarrlagsund bru - Hitra kommune
2020/211 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan fv. 6448 Knarrlagsundbrua i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/211 20200909 09.09.2020 Utgående brev Vedr merknad til høringsutkast - forslag til reguleringsplan for Knarrlagsund bru Halvard Petter Ulvan
2020/211 20200904 04.09.2020 Utgående brev Vedr merknad til høringsutkast - forslag til reguleringsplan for Knarrlagsund bru Halvard Petter Ulvan
2020/211 20200904 04.09.2020 Utgående brev Merknad til høringsutkast - forslag til reguleringsplan for Knarrlagsund bru Trøndelag Fylkeskommune v/postmottak
2020/211 20200904 04.09.2020 Utgående brev Merknad til høringsutkast - reguleringsplan for Knarrlagsund bru Trøndelag Fylkeskommune v/postmottak
2020/211 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innspill til planforslaget om å verne gamle Knarrlagsundbrua som kulturminne. Halvard Petter Ulvan
2020/211 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innspill til planforslaget om å verne gamle Knarrlagsundbrua som kulturminne. Halvard Petter Ulvan
2020/211 20200902 02.09.2020 Utgående brev Merknad til høringsutkast - reguleringsplan for Knarrlagsund bru Bjørg Brasøy
2020/211 20200826 26.08.2020 Inngående brev Innspill - Jfr høringsutkast Knarrlagsund bru AksjonsBjørg Randi Brasøy
2020/211 20200824 24.08.2020 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan fv. 6448 Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2020/211 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr prosess reguleringsplan for Knarrlagsund bru Trondelag fylkeskommune
2020/211 20200702 02.07.2020 Utgående brev Kunngjøring lokalavisa Hitra-Frøya Hitra Frøya m.fl.
2020/211 20200625 25.06.2020 Utgående brev Hitra kommunes uttalelse til oppsetting av skyttelsignalanlegg på nye Knarrlagsund bru Rambøll
2020/211 20200611 11.06.2020 Utgående brev Uttalelse trafikkvurdering - søknad om oppsetting av skyttelsignalanlegg på nye Knarrlagsund bru RAMBØLL AS
2020/211 20200527 27.05.2020 Inngående brev Uttalelse trafikkvurdering - søknad om oppsetting av skyttelsignalanlegg på nye Knarrlagsund bru RAMBØLL AS
2020/211 20200401 01.04.2020 Inngående brev Grunnundersøkelser Knarrlagsund bru Hitra NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM
2020/211 20200114 14.01.2020 Inngående brev ANG. NY BRU OVER KNARRLAGSUNDET I HITRA KOMMUNE Egil Hestnes