eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/201
:
Monica Jensø
:
Avsluttet
:
Journalenhet Hitra
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/201 20220217 17.02.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - begrenset høring, forslag til reguleringsplan for Fillan Næringspark - 95/1 med flere i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/201 20220216 16.02.2022 Utgående brev Svar - Utsatt høringsfrist på reguleringsplan Fillan næringspark 95/1 Deres ref.: 2020/201-308 / 0095/0001 Trøndelag fylkeskommune
2020/201 20220210 10.02.2022 Inngående brev Ber om utvidet høringsfrist på reguleringsplan Fillan næringspark 95/1 Deres ref.: 2020/201-308 / 0095/0001 Trøndelag fylkeksommune
2020/201 20220210 10.02.2022 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring - forslag til reguleringsplan for Fillan næringspark - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/201 20220204 04.02.2022 Inngående brev Tomteutvikling gnr. 93, bnr. 132 E.A. Smith AS
2020/201 20220124 24.01.2022 Utgående brev Begrenset høring - forslag til reguleringsplan for Fillan Næringspark, gnr 95, bnr 1 m fl TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/201 20220124 24.01.2022 Utgående brev Begrenset høring - forslag til reguleringsplan for Fillan Næringspark, gnr 95, bnr 1 m fl STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/201 20211206 06.12.2021 Inngående brev Reviderte plandokumenter - Reguleringsplan for Fillan Næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/201 20211115 15.11.2021 Utgående brev Vedr regplan Fillan næringspark Hitra IL v/Ove Fiskvik
2020/201 20211115 15.11.2021 Inngående brev Regplan Fillan næringspark Hitra IL v/Ove Fiskvik
2020/201 20210928 28.09.2021 Utgående brev Vedrørende revidert reguleringsplan for Fillan Næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS v/Christian Bonvik
2020/201 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 201601 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark, deler av gnr 95, bnr 1 m fl
2020/201 20210903 03.09.2021 Inngående brev Vurdering av høringsinnspill og reviderte plandokumenter - Reguleringsplan for Fillan Næringspark On Arkitekter og Ingeniører AS
2020/201 20210824 24.08.2021 Utgående brev Svar vedr henvendelse om Uttalelse fra HIL vedr. reguleringsplan Fillan Næringspark Adal Gulzar m.fl.
2020/201 20210823 23.08.2021 Inngående brev Vedr uttalelse fra HIL vedr. reguleringsplan Fillan Næringspark Ove Fiskvik
2020/201 20210301 01.03.2021 Inngående brev tillegg til reguleringsplan ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/201 20210301 01.03.2021 Utgående brev Uttalelse fra HIL vedr. reguleringsplan Fillan Næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/201 20210215 15.02.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan Fillan næringspark Hitra IL, anleggsgruppa
2020/201 20210212 12.02.2021 Inngående brev Uttalelse fra HIL vedr. reguleringsplan Fillan Næringspark Hitra Idrettslag
2020/201 20210209 09.02.2021 Utgående brev Oversendelse av mottatte merknader - forslag til reguleringsplan og VA-plan for FIllan nærngspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/201 20210208 08.02.2021 Inngående brev Merknader til forslag til plan for Fillan næringspark Miriam Aclima Baglund
2020/201 20210205 05.02.2021 Inngående brev NVEs generelle innspill ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark, deler av gnr 95, bnr 1 m fl - Hitra kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/201 20210204 04.02.2021 Inngående brev Merknader til forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark E.A. SMITH AS
2020/201 20210203 03.02.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark, deler av 95/1 m.fl i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune m.fl.
2020/201 20210203 03.02.2021 Inngående brev Uttalelse til forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillan Næringspark MATTILSYNET LOKASJON TRONDHEIM
2020/201 20210202 02.02.2021 Inngående brev Uttalelse - forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark - Hitra 95/1 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/201 20210127 27.01.2021 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Fillan Næringspark gbnr. 95/1 m.fl. i Hitra kommune. DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2020/201 20210105 05.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan og VA-plan for deler av gnr. 95 bnr. 1 m.fl. - Fillan næringspark STATENS VEGVESEN
2020/201 20201215 15.12.2020 Utgående brev Kunngjøring i Hitra-Frøya HItra-Frøya v/Hasse Lossius m.fl.
2020/201 20201214 14.12.2020 Utgående brev Oversendelse av plansak til offentlig ettersyn - Fillan næringspark - eldres råd og brukerrådet Kari Glørstad m.fl.
2020/201 20201214 14.12.2020 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark, deler av gnr 95, bnr 1 m fl FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/201 20201215 15.12.2020 Utgående brev Oversendelse - Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark, deler av gnr 95, bnr 1 m fl KAMA EIENDOM AS m.fl.
2020/201 20201216 16.12.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark, deler av gnr 95, bnr 1 m fl
2020/201 20201202 02.12.2020 Inngående brev Reviderte plandokumenter - Reguleringsplan for Fillan Næringspark On Arkitekter og Ingeniører AS
2020/201 20201202 02.12.2020 Inngående brev Reviderte plandokumenter - Reguleringsplan for Fillan Næringspark On Arkitekter og Ingeniører AS
2020/201 20201030 30.10.2020 Utgående brev Vedr forslag til reviderte bestemmelser og plankart - Fillan næringspark ON Arkitekter AS v/Christian Bonvik
2020/201 20201026 26.10.2020 Inngående brev Reviderte bestemmelser og plankart - Reguleringsplan for Fillan næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/201 20201016 16.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - forslag til reguleringsplan for Fillan næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/201 20200923 23.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Forslag til reguleringsplan for Fillan næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS v/Christian Bonvik
2020/201 20200812 12.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding på forhåndsvurdering av forslag til reguleringsplan for Fillan næringspark deres ref.: 2015/3126-41 On Arkitekter AS
2020/201 20200604 04.06.2020 Utgående brev Vedrørende forslag til reguleringsplan for Fillan næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS v/Christian Bonvik
2020/201 20201022 22.10.2020 Saksframlegg/innstilling Offentlig ettersyn - reguleringsplan og VA-plan for Fillan Næringspark, deler av gnr 95 bnr 1 m fl
2020/201 20200306 06.03.2020 Inngående brev Revidert planforslag - Reguleringsplan for Fillan Næringspark - ID 201601 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS