eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hitra kommunestyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 02 03 20220203 03.02.2022 11:00 Hitra rådhus Kommunestyresalen Hitra kommunestyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS22022 PS 2/2022 PlanID 202007 - Merknadsbehandling og egengodkjenning - detaljregulering Fv. 714 Røssvika - Slåttavika Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32022 PS 3/2022 Klagebehandling - endring av reguleringsplanen for Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS82022 PS 8/2022 Merknadsbehandling og stadfesting av planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42022 PS 4/2022 Godkjennelse a ny selskapsavtale Midt- Norge 110 sentral IKS - endret eierstruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS72022 PS 7/2022 Kartlegging i sjøarealene - avsetting av midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS62022 PS 6/2022 Stortingsmelding - "Leve hele livet". Lokale prioriteringer og tiltak knytta til reformen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52022 PS 5/2022 Handlingsplan for selvmordsforebygging i Hitra kommune 2022 - 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS12022 PS 1/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16.12.2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12022 RS 1/2022 Avtale 2021 mellom Hitra kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen DEMENSVENNLIG SAMFUNN Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut