eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1310 20210420 20.04.2021 Inngående brev Utslipp - mulig forurensning gnr 106 bnr. 15 REMIDT IKS
2020/600 20210420 20.04.2021 Inngående brev Oversendelse av planforslag Nesset, 1 av 2 KYSTPLAN AS
2021/974 20210420 20.04.2021 Inngående brev Situasjonskart tomt 18 & 19 KYSTPLAN AS
2021/973 20210420 20.04.2021 Inngående brev Situasjonskart tomt 18&19 KYSTPLAN AS
2021/1290 20210420 20.04.2021 Inngående brev Egenerklæring for konsesjonsfrihet gnr 69 bnr 223 Liv Janne Syrstad
2021/1290 20210420 20.04.2021 Inngående brev Egenerklæring for konsesjonsfrihet gnr 69 bnr 223 Arvid Blåsmo
2020/5307 20210420 20.04.2021 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende mottatt tilleggsdokumentasjon - søknad om dispensasjon gnr 78, bnr 1 Trond Larsen
2021/290 20210420 20.04.2021 Inngående brev Trekking av anke i sak 49/21 Norsk ornitologisk forening Hitra Frøya
2021/1196 20210420 20.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mali Strøm
2021/5963 20210420 20.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til idrettsformål SANDSTAD IL
2020/242 20210420 20.04.2021 Inngående brev Planforslag- Ansnes Havn PLAN ARKITEKTER AS
2021/1292 20210420 20.04.2021 Inngående brev Søknad om gravetillatelse gnr 91 bnr 101 - Postveien 24 Sodvin AS
2021/850 20210420 20.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Søknad om utvidelse av flytebrygge - Gnr 22 - Bnr 248 - Melandsjøveien - Melandsjø - Hitra kommune - Trøndelag fylke Kystverket
2021/1298 20210420 20.04.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 204, bnr 12 BRAUTEN EIENDOM AS
2020/600 20210420 20.04.2021 Inngående brev Oversendelse av planforslag Nesset, 2 av 2 KYSTPLAN AS
2021/1307 20210420 20.04.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig- ***** ***** *****
2021/26 20210420 20.04.2021 Utgående brev Svar - Forespørsel vedr gnr.124, bnr. 92 Per Olav Istad
2021/1292 20210420 20.04.2021 Utgående brev Svar vedr søknad om gravetillatelse Sodvin AS
2021/25 20210420 20.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/25 20210420 20.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2021/1246 20210420 20.04.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen gnr 11, bnr 13 WILLY ANDRE MJÅNES
2021/1107 20210420 20.04.2021 Utgående brev Ang. søknad om avdragsfrihet *****
2021/26 20210420 20.04.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn Trine Akseth
2021/1161 20210420 20.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte fra kommunalt viltfond for oppføring av viltgjerde som tiltak mot beiteskade - gbnr 36/5 Helgebostad Hagebruk Elisa Helgebostad
2021/931 20210420 20.04.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2021/1315 20210420 20.04.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse gnr 113 bnr 1 PRO INVENIA AS
2021/579 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Leon Tene Amundsen
2021/719 20210419 19.04.2021 Inngående brev Situasjonskart med inntegnet takoverbygg veranda gnr 204 bnr 719 Tommy Wedø
2021/26 20210419 19.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn i sakspapirer. Trine Akseth
2020/1064 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 204 bnr 22 Bjørn Trotland
2020/4778 20210419 19.04.2021 Inngående brev Tilegg til brev sendt 18-4 -21 Olaf Martin Strand
2020/4778 20210419 19.04.2021 Inngående brev Tilsvar høring Olaf Martin Strand
2021/1280 20210419 19.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 87 bnr 231 Johan Ludvik Ansnes
2021/1279 20210419 19.04.2021 Inngående brev Tiltak,fritidsbolig - gnr 104 bnr 66 Geir Kottum
2020/4201 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 17 bnr 75 Grimstad og Tønsager AS
2021/1278 20210419 19.04.2021 Inngående brev Høringsuttalelse- offentlig høring av mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet Frøya kommune
2020/2115 20210419 19.04.2021 Inngående brev Reguleringsplan til behandling Sandvika panorama KYSTPLAN AS
2021/1277 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 204 bnr 12 BRAUTEN EIENDOM AS
2021/1275 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement sak 2021/974 KI eiendommer AS
2020/266 20210419 19.04.2021 Inngående brev Reg plan Selvågen Knut Meinert Kiplesun
2021/1269 20210419 19.04.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkel gnr 91 bnr 1, 15 Hitra Kommune -
2021/579 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Jakob Colebrook Herfjord
2021/1285 20210419 19.04.2021 Inngående brev Endret tolkning for avsetting av skogfond ved erverv - ekspropriasjon av eiendom STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/2659 20210419 19.04.2021 Inngående brev Tilskudd til tiltak i verdifulle kulturlandskap - 2021 - videreføring av skjøtsel i Prestegårdshagen - Museene i Sør-Trøndelag AS STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1276 20210419 19.04.2021 Utgående brev Renovasjon slamutskiller gnr 105 bnr 9 Gunnhild Øyen
2021/1276 20210419 19.04.2021 Utgående brev Renovasjon slamutskiller - 105/9 Gunnhild Øyen
2020/266 20210419 19.04.2021 Utgående brev Vedr Reg plan Selvågen Knut Meinert Kiplesun
2021/1274 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad til sanitærabonnement sak 2021/973 KI EIENDOMMER AS
2021/1271 20210419 19.04.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - gnr 69 bnr 54 Rørleggerteam AS
2021/1166 20210419 19.04.2021 Utgående brev Gebyr fra Remidt IKS 127/68 - Hitra kommune - Korrespondanse Ole Gullichsen
2021/1264 20210419 19.04.2021 Utgående brev Tiltak etter Handlingsplan mot viltpåkjørsler Politiet i Trøndelag
2021/1264 20210419 19.04.2021 Utgående brev Handlingsplan mot viltpåkjørsler Politiet i Trøndelag
2020/2616 20210419 19.04.2021 Utgående brev Ferdigattest utslippstillatelse gnr 45, bnr 49 FH- ENTREPRENØR AS
2020/1924 20210419 19.04.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 50 - Korona-pandemien (16.04.2021 - 15:00) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2021/26 20210419 19.04.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn vedr gnr.124 bnr 92. Per Olav Istad
2020/211 20210419 19.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Merknadsbehandling - forslag til reguleringsplan for Fv 6448 Knarrlagsundbrua, planID 5056_201906 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/629 20210419 19.04.2021 Utgående brev Akseptbrev tilskuddsordning nasjonalt velferdsteknologiprogram STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR
2021/702 20210419 19.04.2021 Utgående brev Henvendelse Gert Rietman m.fl.
2020/2383 20210419 19.04.2021 Utgående brev Invitasjon møte Hitra Birøkterlag
2021/1062 20210419 19.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - fritidsbolig gnr 47, bnr 133 KYSTPLAN AS
2020/4778 20210419 19.04.2021 Utgående brev Referat fra siste møte i arbeidsgruppen - møte nr 9 Ella Karin Strøm Reitan m.fl.
2021/973 20210419 19.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar- søknad om tillatelse i ett trinn gnr.93, bnr.195 Kystplan AS
2021/974 20210419 19.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar- søknad om tillatelse i ett trinn gnr.93, bnr.194 Kystplan AS
2021/944 20210419 19.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak gnr 14 bnr 68 Atle Øyan
2021/26 20210419 19.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1282 20210419 19.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 86 bnr 66 Geir Johnny Selvåg
2021/1283 20210419 19.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 109 Torbjørn Glørstad
2021/725 20210419 19.04.2021 Utgående brev Korrespondanse - Søknad om dispensasjon saksnr. 2021/725 Arild Andersen
2021/1286 20210419 19.04.2021 Inngående brev Tiltak, uten søknadsplikt gnr 120 bnr 66 Gunnar Victor Rodem
2021/5964 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad 1B Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelse Hitra-Frøya
2021/931 20210419 19.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling Stephani Sæther
2021/1236 20210419 19.04.2021 Inngående brev Hitra Kysthavn - ad. Havneterminalen og avtaler med oversjørederier Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
2021/1107 20210419 19.04.2021 Inngående brev Vedr utsettelse av lån *****
2021/673 20210419 19.04.2021 Utgående brev Offentlig ettersyn ny hovedplan vann Hitra kommune MATTILSYNET m.fl.
2020/1924 20210416 16.04.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 50 - Korona-pandemien (16.04.2021 - 15:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2020/2277 20210416 16.04.2021 Inngående brev Fallvilt Knut Tore Børø
2020/579 20210416 16.04.2021 Inngående brev Septikk/sortvann/avløp fra gnr 20, bnr 35, Hitra Kjell Arild Bremvåg
2020/404 20210416 16.04.2021 Inngående brev Ny versjon av protokoll fra møtet tirsdag 13.4.2021 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/4778 20210416 16.04.2021 Inngående brev Høringsuttalelse fra Utset (Ikke styret i UTG) Lars Arne Børø
2021/1262 20210416 16.04.2021 Inngående brev Vedrørende slamtømming på gnr 47 bnr 4 Per Bones
2021/1261 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel gnr 114 bnr 89 Ola Grøtte
2021/26 20210416 16.04.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Advokatfirmet Erbe &Co DA
2021/1257 20210416 16.04.2021 Inngående brev Bekreftelse gnr 117 bnr 29 Asgeir Havnvik Sandstad
2020/3182 20210416 16.04.2021 Inngående brev Vedrørende; Ulovlig veibygging på gnr 45 bnr 3 sin grunn. Erling Halvor Helsø
2021/1253 20210416 16.04.2021 Inngående brev Møte i Trønderbataljonen - referat Trønderbatalijon
2021/1252 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avvisning av søknad om tilskudd til Psykisk helse i skolen HELSEDIREKTORATET
2021/579 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb ungdom Alise Aarø Strømmen
2021/579 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb ungdom Raymond Aarø Strømmen
2020/953 20210416 16.04.2021 Inngående brev Oversendelse - revisjonsberetning Hitra storkjøkken KF årsregnskap og årsberetning 2020 Revisjonmidtnorge
2021/1248 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 19 bnr 150 Fartein Hjellseth Eide
2021/1029 20210416 16.04.2021 Inngående brev Retting i matrikkelen gnr. 74, bnr. 2 og 3 - Signatur eier gnr. 74, bnr. 2 Marianne Simensen
2021/579 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom Oliver Kvalvik Holm
2020/250 20210416 16.04.2021 Inngående brev Protokoll fra Styremøte 14.04.2021. Mn110
2021/1246 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen – gnr 11, bnr 13 WILLY ANDRE MJÅNES
2021/1254 20210416 16.04.2021 Inngående brev Planprogram for kommuneplanens arealdel Orkland - Høring og offentlig ettersyn ORKLAND KOMMUNE
2021/1077 20210416 16.04.2021 Utgående brev Underretning om sammenslåing av gnr. 87, bnr. 94 og 135 Hitra kommune
2020/1265 20210416 16.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - reguleringsplan for Vikaholmveien, gnr 92, bnr 58 - egengodkjenning ROJO ARKITEKTER AS m.fl.
2020/5730 20210416 16.04.2021 Inngående brev Oversendelse - Revisjonsberetning for Hitra kommunes årsregnskap, konsoliderte årsregnskap og årsberetning 2020 Revisjon Midt-Norge SA
2021/1250 20210416 16.04.2021 Inngående brev Forslag kontrakt VTA-tjenester Siv. Ing. TA Folseraas
2021/159 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Laila-Helen Kolseth
2021/1250 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - Innleie av vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) Siv. Ing. TA Folseraas
2021/1029 20210416 16.04.2021 Utgående brev Underretning om at endringene er ført i matrikkelen gnr. 74, bnr. 3 og 2 Bjørn Lervik m.fl.
2021/675 20210416 16.04.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/3992 20210416 16.04.2021 Inngående brev Varsling av interessenter ifm ASC Salmon Standard revisjon på Salmar Farming AS oppdrettslokaliteten Værøy Ø DNV Business Assurance Norway AS
2020/3993 20210416 16.04.2021 Inngående brev Varsling av interessenter ifm ASC Salmon Standard revisjon på Salmar Farming AS oppdrettslokaliteten Singsholmen DNV GL Business Assurance Norway AS
2020/1265 20210416 16.04.2021 Utgående brev Kunngjøring - reguleringsplaner Lokalavisa Hitra-Frøya
2021/702 20210416 16.04.2021 Inngående brev Klage på vedtak Halvard Stadsvik
2020/483 20210416 16.04.2021 Inngående brev Tilbud om avtale om ungdataundersøkelsen i Hitra kommune 2021 Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
2021/1264 20210416 16.04.2021 Inngående brev Handlingsplan mot viltpåkjørsler Politiet i Trøndelag
2020/5211 20210416 16.04.2021 Inngående brev Situasjonskart & målsatte tegninger gnr 71 bnr 7 Tor Dahle
2021/1265 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2021/1111 20210416 16.04.2021 Inngående brev Legeerklæring *****
2020/5203 20210416 16.04.2021 Inngående brev Møte om tilskudd m.m. Heim Kommune
2021/1272 20210416 16.04.2021 Inngående brev Informasjon om skjønnsmidler 2021 og 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/3051 20210416 16.04.2021 Inngående brev Svar på egenkontrollrapport for 2020 - Aurdalen deponi - etterdrift - Hitra STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1016 20210416 16.04.2021 Utgående brev Ferdigattest fritidsbolig gnr 204, bnr 79 Jørn Arne Eikli
2021/719 20210416 16.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon om takoverbygg på fritidsbolig gnr 204 bnr 75 Tommy Wedø
2021/1210 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 46 Mari Elisabeth Sunde
2021/1210 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 46 Tor Erik Hartvig
2020/5511 20210416 16.04.2021 Utgående brev Svar - Spørsmål vedrørende gebyr satt i oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 150 Roar Sunde
2020/494 20210416 16.04.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 104, bnr 56 revidert POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS
2021/752 20210416 16.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar- søknad om dispensasjon om tilbygg på eksisterende fritidsbolig gnr. 254 bnr. 20 AREAL & PLAN AS
2021/1058 20210416 16.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - endring av tiltak lagerhall fra gnr 48, bnr 2 til gnr 48, bnr 62 CK NOR BYGG AS
2021/38 20210416 16.04.2021 Utgående brev Referat fra drøfting vedrørende nyopprettet fagarbeiderstilling ved Barman oppvekstsenter, barnehage *****
2021/564 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll Oppmåling Fillaunet Hitra Kommune m.fl.
2021/1191 20210416 16.04.2021 Utgående brev Svar - Spm om skatt/adresse skattemelding Alexander G. Weldemariam
2020/5730 20210416 16.04.2021 Utgående brev Årsberetning 2020 - Hitra kommune Revisjon Midt-Norge SA
2020/5730 20210416 16.04.2021 Utgående brev Årsregnskap 2020 - Hitra kommune Revisjon Midt-Norge SA
2021/1191 20210415 15.04.2021 Inngående brev Spm om skatt/adresse skattemelding Alexander G. Weldemariam
2020/2303 20210415 15.04.2021 Inngående brev Slamavskiller, Ansnesveien 94 Grzegorz Napiorkowski
2020/5511 20210415 15.04.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende gebyr satt i oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 150 Roar Sunde
2021/1081 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om felling av grågås som gjør skade Ansnes Gård v/Gøran Haltland
2021/1242 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om tiltak , fritidsbolig gnr 68 bnr 152 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/250 20210415 15.04.2021 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte 14.04.2021. Mn110
2020/4450 20210415 15.04.2021 Inngående brev Tillegg til dispensasjonssøknad - oppdatert situasjonskart gnr 104/52 André Bakeng
2020/404 20210415 15.04.2021 Inngående brev Havnerådsmøte på Teams 13.04.21 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2021/1235 20210415 15.04.2021 Inngående brev Omgjøring til fritidsbolig gnr 16 bnr 2 Jan Inge Vollan
2021/1234 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 87 bnr 3 Hanna Nikoline Hanssen
2021/1231 20210415 15.04.2021 Inngående brev Klage: Markedsverdi fritidsbolig gnr 109 bnr 3 Olav Trøan
2021/5 20210415 15.04.2021 Inngående brev Vedr byggesak 2021/5 Sunde gnr 203 bnr 9 Knut Hermo
2020/5490 20210415 15.04.2021 Inngående brev Fradeling gnr 46 , bnr 6 Stig Arild Helsø
2020/1697 20210415 15.04.2021 Inngående brev Vikan Sjøside - Vikan Nord K4 - Byggetrinn 2 og 3. Deres sak 398/18 D. EGGEN ARKITEKTER AS
2020/5577 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann PEAB Anlegg AS
2021/26 20210415 15.04.2021 Inngående brev Svar på begjæring av innsyn Hitra kommune
2021/26 20210415 15.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/5047 20210415 15.04.2021 Inngående brev Rundkjøring Skolegata, forhåndsmelding - Arbeidstilsyn Jørgen Olsen
2021/559 20210415 15.04.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- hovedutlysning 2021/2022- lærere *****
2021/1229 20210415 15.04.2021 Utgående brev Korrespondanse vedrørende - Søknad angående SommerFillan 2021 Hitra kommune
2021/1236 20210415 15.04.2021 Inngående brev Hitra Kysthavn - ad. Havneterminalen og avtaler med oversjørederier Bachke & co as
2021/1238 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd- Stiftelsen Halten STIFTELSEN HALTEN NEKOLAI DAHLS MINNE
2021/264 20210415 15.04.2021 Utgående brev Arkeologisk undersøkelse Askeladden id 18413, Jøsnøya NTNU
2021/1233 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vårtelling av hjort på innmark 2021 Ole Ingar Reitan m.fl.
2020/404 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedrørende Havnerådsmøte på Teams 13.04.2021 KN Havn IKS
2020/3507 20210415 15.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av eiendom - Hitra 46/6 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1239 20210415 15.04.2021 Utgående brev Søknad om kompensasjon for ekstra renhold Hitra Hurtigbåtterminal Kafe Sjøsprøyt
2021/1240 20210415 15.04.2021 Inngående brev Høring - endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.) Justis-og beredskapsdepartementet
2021/1245 20210415 15.04.2021 Inngående brev Svar på søknad om framføring og etablering av lysmaster langs veg fv.6446 - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1241 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om tiltak tilbygg gnr 75 bnr 4 Ann Karin Jobotn
2020/5730 20210415 15.04.2021 Inngående brev Årsoppgjørsdisposisjoner etter § 5-9 Revisjon Midt-Norge SA
2020/5730 20210415 15.04.2021 Inngående brev V: garantiansvar Revisjon Midt-Norge SA
2020/5730 20210415 15.04.2021 Inngående brev Noter til konsolidert regnskap + innsending av årsberetning for 2020 Hitra kommune Revisjon Midt-Norge SA
2021/1249 20210415 15.04.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/4798 20210415 15.04.2021 Utgående brev Vedrørende dokumentasjon - Gnr 48 bnr 4 STEINSJØ AS
2020/2252 20210415 15.04.2021 Utgående brev Svar på innsigelser - Gnr 68 bnr 94 Hege Rønning Selvåg
2021/673 20210415 15.04.2021 Utgående brev Bestilling av annonse HITRA FRØYA LOKALAVIS AS m.fl.
2020/5490 20210415 15.04.2021 Utgående brev Ang søknadsprosess - Dispensasjon og fradeling Gnr 46 bnr 6 Stig Arild Helsø
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976493516, 5056-122/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869135372, 5056-210/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919662352, 5056-204/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969677016, 5056-64/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998238609, 5056-117/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969674726, 5056-106/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 887507112, 5056-13/ 8 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996219305, 5056-35/ 5 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921851405, 5056-1/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979913176, 5056-12/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969158329, 5056-29/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 883568532, 5056-201/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969638452, 5056-84/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924191104, 5056-19/ 9 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 978710182, 5013-46/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981237943, 5056-209/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969259206, 5056-69/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 889995882, 5056-11/ 7 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921152736, 5056-6/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924938900, 5056-48/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990965935, 5056-78/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969636905, 5056-253/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969637065, 5056-85/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976003993, 5056-106/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985217092, 5056-254/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 823109482, 5056-36/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989545078, 5056-210/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976032942, 5056-102/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989847279, 5056-87/ 5 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969178796, 5056-89/ 6 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920737935, 5056-63/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916558899, 5056-104/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 947097733, 5056-4/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986898956, 5056-14/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970560599, 5056-110/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984468881, 5056-124/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975478866, 5056-78/ 5 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998460573, 5056-36/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 948209136, 5056-124/ 25 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996330907, 5056-120/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915733697, 5056-211/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976496604, 5056-106/ 6 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 978710182, 5056-46/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994949063, 5056-24/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970087613, 5056-120/ 28 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915687873, 5056-119/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 888344462, 5056-67/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995414643, 5056-67/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969222698, 5056-205/ 2 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985412421, 5056-32/ 12 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915945821, 5056-44/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 882186962, 5056-2/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915413846, 5056-65/ 5 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969520575, 5056-28/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977203856, 5056-2/ 4 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993351369, 5056-17/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990767351, 5056-6/ 3 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991153144, 5056-22/ 17 Landbruksdirektoratet
2021/849 20210415 15.04.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996185699, 5056-203/ 1 Landbruksdirektoratet
2021/712 20210415 15.04.2021 Utgående brev Referat fra oppstartmøte - reguleringsarbeider på Kalvøya, gnr 122, bnr 298 m fl - AKVA Group MULTICONSULT NORGE AS
2020/404 20210414 14.04.2021 Inngående brev Møteprotokoll 13.04.21 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2021/559 20210414 14.04.2021 Inngående brev Trukket søknad *****
2020/404 20210414 14.04.2021 Inngående brev Protokoll og møteinnkalling 160321 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/404 20210414 14.04.2021 Inngående brev Møteinnkalling 160221-Havn KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2021/579 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Tobias Hermansen
2021/803 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tverrprofiler - Fillaunet 2 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2020/5316 20210414 14.04.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan gnr 68 bnr 151 ROJO ARKITEKTER AS
2021/579 20210414 14.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Aurora Hammerhaug Selvåg
2021/26 20210414 14.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/26 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1215 20210414 14.04.2021 Inngående brev Svar - begjæring om omgjøring av Statsforvalterens vedtak - konsesjon for erverv av gnr. 28 bnr. 2 i Hitra kommune Landbruksdirektoratet
2020/5730 20210414 14.04.2021 Utgående brev Rettsaker mv Revisjon Midt-Norge SA
2020/5730 20210414 14.04.2021 Utgående brev Revidert budsjett Revisjon Midt-Norge SA
2020/125 20210414 14.04.2021 Utgående brev Eiendomsskatt i Hitra kommune 2020 *****
2020/5730 20210414 14.04.2021 Utgående brev Regnskap 2020,revidert dokument Revisjon Midt-Norge SA
2020/5730 20210414 14.04.2021 Utgående brev Garantiansvar Revisjon Midt-Norge SA
2020/5511 20210414 14.04.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 203, bnr. 150 Roar Sunde
2020/5511 20210414 14.04.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 203, bnr. 150 Bjørn Sunde
2020/5511 20210414 14.04.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 203, bnr. 150 Lars Sunde
2020/5511 20210414 14.04.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 203, bnr. 1,2 Mari Elisabeth Sunde
2021/1009 20210414 14.04.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 96, bnr 1 - midlertidig asfaltverk NCC INDUSTRY AS
2021/747 20210414 14.04.2021 Utgående brev Orientering om videre prosess *****
2021/1191 20210414 14.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Spm om skatt/adresse skattemelding Alexander G. Weldemariam
2021/398 20210414 14.04.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse gnr 60, bnr 33 - oppføring av fritidsbolig MARK ARKITEKTER AS
2021/1206 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Vivian Mari Lyngvær
2020/4979 20210414 14.04.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 87, bnr. 231 Jørgen Sørlie
2021/22 20210414 14.04.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Hitra Vind AS Hitra Vind AS
2021/1224 20210414 14.04.2021 Inngående brev Beredskapsinformasjon og varslingslister tilpasset politiets behov Politiet
2021/1224 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om beredskapsinformasjon og varslingslister tilpasset politiets behov - Hitra kommune Trøndelag politidistrikt, FOT-Plan og innsatsledelse
2020/5938 20210414 14.04.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for søknad om fradeling fra 77/6 - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/930 20210414 14.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om kommunal bolig *****
2021/1225 20210414 14.04.2021 Inngående brev Kommuneblomst Botanisk forening
2021/987 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Isabel Maria Martins De Almeida
2021/987 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Sergio Salvador Albaladejo Gomez
2021/559 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Heid Vilde Fossnes Hammer
2021/561 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Ingrid Skogly
2021/559 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Ganesh Kumar Khanal
2020/4018 20210414 14.04.2021 Utgående brev Informasjon om at eiendommene gnr. 14 bnr. 21 og 75 er sammenslått Eli Strøm Trønnes
2021/987 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mia Helsø
2021/559 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Lars Bjørnar Vist
2021/159 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Julia Kalvik
2021/559 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Julia Kalvik
2020/4979 20210414 14.04.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 87, bnr. 95 og tinglyst matrikkelbrev gnr. 87, bnr. 231 Johan Ludvik Ansnes
2021/1207 20210414 14.04.2021 Utgående brev Tømming av septiktank - gnr 204 bnr 191 Roald Marcelius Engeness
2021/985 20210414 14.04.2021 Inngående brev Situasjonsplan KYSTPLAN AS
2020/1297 20210414 14.04.2021 Inngående brev Om standard G/S-veier i Trøndelag Hitra Kommune
2021/1227 20210414 14.04.2021 Inngående brev Bostøtte- klage på vedtak *****
2021/1176 20210414 14.04.2021 Utgående brev Vedtak om tildeling av kommunal bolig *****
2021/1048 20210414 14.04.2021 Inngående brev Sjekkliste - Søknad om spillemidler HITRAHALLEN SA
2020/3886 20210414 14.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av leilighet *****
2021/1237 20210414 14.04.2021 Inngående brev Invitasjon til digitalt dialogmøte mellom kommunene i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune - sommer 2021 Trøndelag fylkeskommune
2021/561 20210413 13.04.2021 Inngående brev Trekking av søknad *****
2021/864 20210413 13.04.2021 Inngående brev Vedr dispensasjonssøknad Harald Moan
2021/1210 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 203 bnr 46 Tor Erik Hartvig
2021/1208 20210413 13.04.2021 Inngående brev Avtale innovasjonsproskjekt VNNOR AS
2021/1207 20210413 13.04.2021 Inngående brev Tømming av septiktank - gnr 204 bnr 191 Roald Marcelius Engeness
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Erlend Bollandsås
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Nikolai Arnø Fjeldvær
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Eilert Børø Larsen
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for Ungdom Markus Hårnes-Lønseth
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på Sommer jobb for ungdom Sander Broholm-Clasen
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad for sommerjobb. Imre Espnes Myhren
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb Hans Glørstad
2021/579 20210413 13.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Emil Aabakken Korsnes
2021/731 20210413 13.04.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2021/731 20210413 13.04.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2020/5580 20210413 13.04.2021 Utgående brev Ang søknad på stilling *****
2021/1182 20210413 13.04.2021 Utgående brev Videresending av informasjon - Utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland Sverre Strand Hansen m.fl.
2021/462 20210413 13.04.2021 Utgående brev Undertegnet låneavtale Husbanken
2021/721 20210413 13.04.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkelriste *****
2020/211 20210413 13.04.2021 Inngående brev Nytt forslag til vedtak i PS 29/21 fra Hitra Høyre, Hitra Frp og uavhengig representant Tor Johan Sagøy Høyre,FRP. Uavhengig
2021/1209 20210413 13.04.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2021/559 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Maria Beck
2021/1211 20210413 13.04.2021 Inngående brev Muntlig eksamen 2021 Trondheim Kommune
2021/1212 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer REMA 1000 SANDSTAD
2020/4979 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 87, bnr. 91 Marit E. Sommervold
2020/4979 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversendele av matrikkelbrev gnr. 87, bnr. 130 Gerd C. Ansnes Sørlie
2020/4979 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 87, bnr. 8 Gøran Ansnes Haltland
Ingen tilgang 20210413 13.04.2021 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan - Fylkesveg 714 Røssvika - Slåttavika i Hitra kommune Statens vegvesen
2021/1213 20210413 13.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 87 bnr 230 Hilde Martinsen Pulk
2020/5941 20210413 13.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for fritidsbolig, sjå/naust og flytebrygge gnr. 37 bnr. 52 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/1215 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 28 bnr 2 Eddy Bulauan Knutshaug
2020/4018 20210413 13.04.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 14 bnr 21,75 Eli Strøm Trønnes
2021/65 20210413 13.04.2021 Utgående brev Offisiell adresse for bolig på eiendommen gnr 88 bnr 26 Simen Nikolay Mikalsen m.fl.
2020/181 20210413 13.04.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om tilskudd til vedlikehold av Gammelveien Jon Harry Mellemsæther
2020/229 20210413 13.04.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan - Gnr. 120 bnr. 175 m.fl. - Fylkesveg 6440 og fylkesveg 6442 i Hitra kommune - Badstuvikhaugen Statens vegvesen
2020/5730 20210413 13.04.2021 Utgående brev Uttalelse fra ledelsen - Hitra kommunes regnskap for 2020 Revisjon Midt-Norge SA
2020/5730 20210413 13.04.2021 Utgående brev Lån Revisjon Midt-Norge SA
2020/5730 20210413 13.04.2021 Utgående brev Spesifikasjon KLP og SPK Revisjon Midt-Norge SA
2021/1218 20210413 13.04.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/1219 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om omdisponering av bolig gnr 71 bnr 17 Marit Sandvik Johansen
2021/290 20210413 13.04.2021 Inngående brev Anke fra NOF NORSK ORNITOLOGISK FORENING HITRA-FRØYA LOKALLAG
2021/1137 20210413 13.04.2021 Utgående brev Brudd på personvernlov *****
2020/5738 20210413 13.04.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/1223 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 69/176 - bruksendring KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/1108 20210413 13.04.2021 Inngående brev Egenerklæring søknadskjema *****
2021/988 20210413 13.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon for fritidsbolig, naust og flytebrygge - gnr. 37 bnr. 51 og 53 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/1182 20210413 13.04.2021 Inngående brev Utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland Hitra legekontor
2021/1182 20210413 13.04.2021 Inngående brev Utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland Politiet
2021/1182 20210413 13.04.2021 Inngående brev Utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland Ambulansetjenesten
2021/1180 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar - Kommunale avgifter gnr 22 Bnr 54
2021/1188 20210413 13.04.2021 Utgående brev Oversendelse til Datatilsynet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Datatilsynet (Via AltInn)
2020/1265 20210413 13.04.2021 Utgående brev Spørsmål om habilitet Dag Willmann
2021/59 20210413 13.04.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om tiltak gnr 22, bnr 8. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 Ragnar Traasdahl m.fl.
2021/926 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar på krav om disp-sak for bygging av regulert veg ved Brenna ING OLE GULLICHSEN
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Markus Lervik Furuvik
2021/1202 20210412 12.04.2021 Inngående brev Revidert avtale om redesign av nettsider CEO/Adviser Devant AS
2021/1201 20210412 12.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 113 Rune Pettersen
2020/622 20210412 12.04.2021 Inngående brev Generalforsamling i Museene i Sør-Trøndelag AS - Protokoll 24.03.2021 Mist Museum
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Malin Hammer Nordsæther
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Madelen Sæther
2020/5232 20210412 12.04.2021 Inngående brev Hitrahallen - Søknad om igangsettingstillatelse - trinn 1 Grimstad og Tønsager AS
2020/211 20210412 12.04.2021 Inngående brev Fv. 6448 Knarrlagsundbrua - marinarkelogisk befaring NTNU Vitenskapsmuseet
2020/276 20210412 12.04.2021 Inngående brev Beitebruksplan Hitra Kommune
2020/1924 20210412 12.04.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 48 - Korona-pandemien (26.03.2021 - 15:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2020/1924 20210412 12.04.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 49 - Korona-pandemien (09.04.2021 - 15:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Karen Haugan
2021/1194 20210412 12.04.2021 Inngående brev Ny utgave av NAF Veibok - lokalkunnskap ønskes NAF
2021/25 20210412 12.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb Kay Stefan Nilsen
2021/1193 20210412 12.04.2021 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 Fhi - SYSVAK fagteam
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Patrick I Utseth
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Jobbsøknad - sommerjobb Mathea Flatval Førland
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Martin Glørstad Jobotn
2021/1192 20210412 12.04.2021 Inngående brev Spørsmål om muligheter for å bygge anneks eller tilbygg gnr. 86, bnr. 70 Privatmegleren Benum & Johansen
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Irja Cecilie Nodland
2021/56 20210412 12.04.2021 Inngående brev Trekker søknad Frode Hestnes
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Vladimir Sennikov
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Laxan Maharajan
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Rokas Dragunas
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Jørgen Leikvam Eriksen
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Beeranavan Maharajan
2021/1191 20210412 12.04.2021 Inngående brev Spm om skatt/adresse skattemelding Alexander G. Weldemariam
2021/1190 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage: Markedsverdi fritidsbolig gnr. 109, bnr. 3 Olav Trøan
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Sander Kaasbøll
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Anna Helland Kjerringvåg
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad til sommerjobb Sunniva Elise Johansen
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb 2021 Jona Slørdal Lossius
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb-søknad Mihhail Sennikov
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb søknad 2021 Magnus Aa Hafsmo
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Ungdom Elsa Annikki Roseth
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb Konstancja Jaxa Debicka
2021/1247 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd Aukas Båtmotorsamlings venner
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Stine Hammervold
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Håkon Elias Aalmo
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb-for-ungdom Heidi Slørdal
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb Sandra Lomundal Brevik
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb for ungdom 2021 Elise Glørstad Lien
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom søknad Kamil B Kiziniewicz
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Gaute Strøm Kylling
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommer jobb for ungdom Redae Abraha Luwam
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Sander Vike Hopsø
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Tobias Hjertås Nielsen
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev SOMMERJOBB FOR UNGDOM Matias Hammerstad
2020/5576 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 47 bnr. 129 Kvenvær Sjøhusferie AS
2021/629 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tildeling av tilskudd Nasjonalt velferdsteknologiprogram kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR
2021/571 20210412 12.04.2021 Utgående brev Vedrørende tiltak - gnr 69 bnr 257 Nina Valvåg
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 22, bnr. 42 Åge Ingebjørn Strøm
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 22, bnr. 76 ‪‪Anders Jensen‬‬
2021/987 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Adalheidur Magnusdottir
2021/931 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Adalheidur Magnusdottir
2021/559 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Hildegunn Lone Eriksen
2020/5718 20210412 12.04.2021 Inngående brev Forvaltningsrevisjon - rapport for Hitra kommune Revisjon Midt-Norge SA
2021/559 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Esben Johnsen
2021/931 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Torgunn Bente Schei Viken
2021/931 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Andrea Svarliaunet
2021/931 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Aisha Ahmed
2021/931 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Linnea Glørstad
2021/931 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Julie Haranes
2021/559 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Linn Caroline Marum
2021/985 20210412 12.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - endring av anlegg KYSTPLAN AS
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 76 og 42 Harald Meland
2021/671 20210412 12.04.2021 Inngående brev Foreløpig svar: Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 16 bnr 144 Hytter for alle AS
2021/25 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 76 og 42 Asbjørn Martin Sandaas
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 76 og 44 Espen Stålhand
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 76 og 42 Kurt Runar Stålhand
2020/1924 20210412 12.04.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 48 - Korona-pandemien (26.03.2021 - 1500) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2020/1924 20210412 12.04.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 49 - Korona-pandemien (09.04.2021 - 1500) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2021/1185 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 76 og 44 Arne Neerland
2020/3586 20210412 12.04.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 76 og 44 Anne Lise Staalhand Lund
2021/1185 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedlegg til bostøtte søknad *****
2021/561 20210412 12.04.2021 Inngående brev Presentasjon *****
2021/196 20210412 12.04.2021 Inngående brev Fristutsettelse for innsending av tilleggsopplysninger Arbeidstilsynet
2021/803 20210412 12.04.2021 Inngående brev Dokumentasjon gnr. 91, bnr. 1 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2021/1200 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bekymringsmelding *****
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Erik Fenes
2021/579 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Kine Sofie Schei Viken
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Inngående brev Detaljreguleringsplan til offentlig ettersyn og høring - Fv. 714 Røssvika - Slåttavika i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1204 20210412 12.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 105, bnr. 17 Mariann Pachfischer
2021/559 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Sara Kristoffersen
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Meron Tesfu Dawit
2021/1183 20210409 09.04.2021 Inngående brev Faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/939 20210409 09.04.2021 Inngående brev Oppdatert plan-og snittegning -fasadetegning gnr. 120, bnr. 129 Emil Bratberg Melting
2020/5022 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tilsvar utsendt brev gnr 254 bnr 6 Helena Rosselli
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sommerjobb ungdom Snorre Vallernes Hansen
2021/26 20210409 09.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Einar Trønsdal
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb Joachim Kolltveit
2021/1178 20210409 09.04.2021 Inngående brev Oversikt over avleverte elektroniske databaser for Hitra kommune IKA Trøndelag IKS
2021/1178 20210409 09.04.2021 Inngående brev 21/501-1 Oppstart ordningsprosjekt del 2, 309,6 hyllemeter IKA Trøndelag IKS
2021/1178 20210409 09.04.2021 Inngående brev Kvittering for deponert materiale IKA Trøndelag IKS
2021/1178 20210409 09.04.2021 Inngående brev Oppdatert liste over deponert materiale IKA Trøndelag IKS
2021/1178 20210409 09.04.2021 Inngående brev Avleveringsliste Hitra kommune IKA Trøndelag IKS
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Alqadour A Asia S
2020/4923 20210409 09.04.2021 Inngående brev Mottatt mail 09.04.2021 Arnt Helge Nikolaisen
2020/4972 20210409 09.04.2021 Inngående brev Utslippssøknad gnr22 bnr 142 SMÅGE DRIFT AS
2021/25 20210409 09.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb for ungdom Nora Selvåg
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom Iselin A Nicolaisen
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sommerjobb 2021 Jan E Nordsteien Skarsvåg
2021/25 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2021/188 20210409 09.04.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 46, bnr 6 - omdisponering av område Stig Arild Helsø
2021/1163 20210409 09.04.2021 Utgående brev Vedr mobilsignal Morten Øyås
2020/2138 20210409 09.04.2021 Utgående brev Bruksenheter Hestvikveien 257 Helge Kaald
2021/648 20210409 09.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - utslippssøknad gnr 127, bnr 74 Bjørn Olav Naas
2020/4230 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelsesbrev - Søknad om tilskudd tilskuddspakke sårbare eldre STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/579 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb Henrik Hilmarsen
2021/1176 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/795 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 124 bnr 12 ARNSTEIN MIKKELHAUG AS
2020/229 20210409 09.04.2021 Inngående brev Varsel om igangsetting av planarbeid- reguleringsplan for Badstuvikhaugen, gnr/bnr 120/175 m.fl." Sandstad, Hitra EGGEN ARKITEKTER AS
2021/56 20210409 09.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond for oppsett av viltgjerde Frode Hestnes
2020/5738 20210409 09.04.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/26 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/5956 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av varsel om oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Anne Lovise Silset Daling
2020/2138 20210409 09.04.2021 Utgående brev Bruksareal Gnr/bnr: 204/299 Bassengveien 14 Kari Trøan
2021/1185 20210409 09.04.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/5956 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av varsel om oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Anton Martin Andresen
2021/5956 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av varsel om oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Lise Kristine Rønning
2021/5956 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av varsel om oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Jan Søren Swensen Bakke
2021/5956 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av varsel om oppmålingsforretning gnr. 116, bnr. 26 Jôrg Ludolph
2021/702 20210409 09.04.2021 Utgående brev Søknadskriterier Hitra Næringsfond Miriam Baglund
2021/1180 20210409 09.04.2021 Inngående brev Kommunale avgifter gnr 22 Bnr 54 Mariann Saasen Melandsø
2021/1182 20210409 09.04.2021 Inngående brev Utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland 330 Skvadron Ørland
2021/1184 20210409 09.04.2021 Inngående brev Nabovarsel gnr. 120, bnr. 175 EGGEN ARKITEKTER AS
2021/931 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Somaya Idris
2021/1187 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innplassering av radioutstyr vanntanken på Fillheia / Vann-avløp-renovasjon Radio Trøndelag
2021/1188 20210409 09.04.2021 Inngående brev Kvittering på mottak - Melding om avvik Datatilsynet (Via Altinn)
2021/358 20210409 09.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 207, bnr 73. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Rottem Ivar Kvam
2020/659 20210409 09.04.2021 Utgående brev Vedrørende eiendommen gnr 2 bnr 7 og 22 Harald Solvar Lian
2021/429 20210409 09.04.2021 Utgående brev Forespørsel om forhåndsuttalelse på sjøvannsinntak/ utslipp ved Hitra Industripark Mattilsynet
2020/659 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar - Søknad om brukshandelbevilling - salg av biler og deler Harald S. Lian Transport As v/ Harald S. Lian
2021/1166 20210408 08.04.2021 Inngående brev Slamgebyr fritidsbolig gnr 127 bnr 68 ING OLE GULLICHSEN
2021/562 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om lærlingeplass Sunniva-Amalie J Lian
2020/5316 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om Utslipp og Sanitærabonnoment gnr 68 bnr 151 ROJO ARKITEKTER AS
2021/1081 20210408 08.04.2021 Inngående brev Foreløpig svar - Søknad om felling av grågås som gjør skade Arnt Olav Kylling
2021/923 20210408 08.04.2021 Inngående brev Skadefelling Dyrenes Røst
2020/2138 20210408 08.04.2021 Inngående brev Bruksenheter Hestvikveien 257 Helge Kaald
2021/579 20210408 08.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Alejandro Alberto Rios Jørgensen
2021/579 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad på sommerjobb for ungdom Huruy Bemnet Gebray
2021/579 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb LidiaTesfu Dawit
2021/25 20210408 08.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/25 20210408 08.04.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/5316 20210408 08.04.2021 Inngående brev Komplettering Ansvarsrett Sanitær ROJO ARKITEKTER AS
2021/909 20210408 08.04.2021 Inngående brev Foreløpig svar: Tilbygg - Fritidsbolig gnr 247 bnr 12 Rolf Gunnar Elverhøy
2021/559 20210408 08.04.2021 Inngående brev Trekking av søknad *****
2021/579 20210408 08.04.2021 Inngående brev Sommerjobb Silje A H Bjørnseth
2020/4912 20210408 08.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - utslippssøknad gnr 70, bnr 32 Gomez Arauz Alejandra G
2020/5814 20210408 08.04.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 22, bnr 51 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2021/1158 20210408 08.04.2021 Inngående brev Oppføring av tørkehus gnr 106 bnr 24 Vidar Udseth
2021/1156 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 64 bnr 4 Kåre Forsnes
2021/384 20210408 08.04.2021 Utgående brev Dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark for Hitra IL i forbindelse med ervervsmessig kjøring Hitra IL
2021/731 20210408 08.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/197 20210408 08.04.2021 Inngående brev Dokumentasjon Rita Støen
2020/4121 20210408 08.04.2021 Utgående brev Frist for tilbakeføring av tiltak gnr 130, bnr 11 Bjørn Ekle
2020/4636 20210408 08.04.2021 Inngående brev Ang tiltak på gnr 124 bnr 6 Jens Holmen
2021/1159 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar: Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata Postmottak
2021/677 20210408 08.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/1790 20210408 08.04.2021 Utgående brev Leieforhold i Blåskogveien 8 *****
2021/559 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling Eivind Nakken
2021/25 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2021/1160 20210408 08.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 69 bnr. 203 og 243 ULVNES EIENDOM AS
2021/1160 20210408 08.04.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 69 bnr. 205, 206, 207 og 208 ULVNES EIENDOM AS
2021/25 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym