eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/5165 20210927 27.09.2021 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding skolen
2021/804 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om igangsetting for reguleringsplan Sætra Næringspark og Sætra boligområde del III Kystplan AS
2020/395 20210923 23.09.2021 Inngående brev Forslag til endring reguleringsbestemmelsene for Strømnesset Hytteområde. 23/9-21 Brit Ness
2021/1324 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om endring av ansvarsrertt - Gbr 68, bnr 16 Trond Skjærbusdal
2021/3477 20210923 23.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet eiendommen 120/6 i Hitra kommune Advokatgarden - Kari Rødli
2020/395 20210923 23.09.2021 Inngående brev Merknader - Forslag til endringer av regukleringsbestemmelser for Strømnesset hytteområde, gnr. 204, bnr. 12 m.fl. Strømnesset hytteforening v/ leder Tore Ness
2020/5591 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vann- og avløpsanlegg - gnr 90 bnr 7 Kystplan AS
2021/3237 20210923 23.09.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 17, bnr. 75 Helen Ingeborg Sollie
2021/1518 20210923 23.09.2021 Inngående brev Klage på vedtak UPLM 366/21 D Audun og Hege Agnethe Norbotten
2021/3453 20210923 23.09.2021 Utgående brev Informasjon om at egenerklæringer om konsesjonsfrihet for eiendommene gbnr. 44/4 og gbnr. 34/3 er ført i matrikkelen Esten Helsø
2021/3479 20210923 23.09.2021 Inngående brev Saksomslag - gnr 129 bnr 13 Bodil Marie Ansnes Lervik
2021/3481 20210923 23.09.2021 Inngående brev Spørsmål angående vann- og avløpsgebyr Magnus Sulland
2021/26 20210923 23.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring sak 21/4104 Eldbjørg Broholm
2021/26 20210923 23.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring sak 21/4104 Eldbjørg Broholm
2021/3486 20210923 23.09.2021 Inngående brev Saksomslag - fradeling gnr. 28, bnr. 19 Per Wesley Eriksen-Støen
2021/384 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknadsskjema - Motorferdsel i utmark i forbindelse med utmarksnæring Roald Berge
2021/3061 20210923 23.09.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 251 bnr 1 Henrik S. Aune m.fl.
2020/3213 20210923 23.09.2021 Utgående brev Ny frist for igangsetting av tvangsmulkt angående naust på eiendommen gnr. 45, bnr. 25 Silje Sivertsen
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Valgprotokoll for stemmestyret på Dolm / Barman Stemmestyret i Dolm/Barman
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Valgprotokoll for stemmestyret i Fillan / Ansnes Stemmestyret i Ansnes/Fillan
2021/1317 20210923 23.09.2021 Inngående brev Oppdatering av Forskrift om fartsbegrensning i sjø i Hitra kommune Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Ingen tilgang 20210923 23.09.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 122, bnr. 155 Hitra kommune avd. Drift og eiendom
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Valgprotokoll for stemmestyret i Asmundvåg / Hopsjø Stemmestyret i Asmundvåg / Hopsjø
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Valgprotokoll for stemmestyret i Forsnes / Helsøysund Stemmestyret i Forsnes / Helsøysund
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Valgprotokoll for stemmestyret i Sundlandet Stemmestyret på Sundlandet
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Valgprotokoll for stemmestyret på Strand Stemmestyret på Strand
2021/26 20210923 23.09.2021 Inngående brev Svar på begjæring om innsyn - Søknad om tiltak - gnr 83 bnr 8 Roar Kulbrandstad
2021/3237 20210923 23.09.2021 Utgående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 17, bnr. 75 Helen Ingeborg Sollie
2020/331 20210923 23.09.2021 Utgående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt gnr. 76, bnr. 46 Leif Arne Thorsen
2021/1857 20210923 23.09.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 på eiendommen 23/4, Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/3393 20210923 23.09.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 129 bnr 13 Bodil Marie Ansnes Lervik
2021/3378 20210923 23.09.2021 Utgående brev Angående klarlegging av spesifikke endringer i matrikkelen i Hitra kommune Domstoladministrasjonen
2020/5818 20210923 23.09.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 125 bnr. 51-58 Hans Fredrik Messell
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Valgprotokoll for valgstyret i Hitra kommune, Sør Trøndelag valgdistrikt Valgstyret i Hitra kommune
2021/3473 20210923 23.09.2021 Inngående brev Stortingsvalg - Følgeseddel valgmatriell Trøndelag Fylkeskommune
2021/26 20210923 23.09.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Søknad om enkle tiltak - fritidsbolig. Gnr. 83 bnr. 5. Roar Kulbrandstad
2021/3463 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ledningskart - 68/218 - Trovågveien 16 KN Entreprenør AS
2021/3463 20210923 23.09.2021 Utgående brev Delegert vedtak - Søknad om sanitærabonnement - gnr 69 bnr 218 Vegard Hagen Helbæk
2021/1518 20210923 23.09.2021 Utgående brev Oversender klage på byggetillatelse - Gnr. 19, Bnr. 183 KI invest v Kristian Sørensen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Emil Melting
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Wenche Børø Larsen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Inger Forsnes Hansen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Sunniva Berg
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ella Fugløy Lian
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Torstein Vitsø
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Eva Oline Helsø
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Anne brit Mastad Edø
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Kitty Foss Helsø
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Leif Langdahl
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ragnhild Eide
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Johan Marius Inderøy
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ole Christian Jensen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ruth Heidi Larssen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Greger Lervik
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Marit Sandvik johansen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Monika Glørstad
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Oddvar Johannes Olsen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ann Kristin Utseth
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ove Fiskvik
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Synnøve Aukan
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Gunnar C Lossius
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Stian Vatn
2021/3478 20210923 23.09.2021 Inngående brev Saksomslag - Fradeling gnr 251 bnr 1 Ida Nesset
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Mona Lise Øien
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ann-Magritt Glørstad
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Martijntje C Ketel Skaget
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Ann Louise Nielsen
2021/3474 20210923 23.09.2021 Inngående brev Taushetserklæring Merete Lian
2021/3477 20210923 23.09.2021 Utgående brev Informasjon om at egenerklæring om konsesjonsfrihet eiendommen 120/6 i Hitra kommune er ført i matrikkelen Kari Rødli
2021/176 20210923 23.09.2021 Utgående brev Vedr. søknad om DKSS midler - Trønderkaillan LIVSGLEDE FOR ELDRE HITRA
2021/2667 20210923 23.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling gnr. 28, bnr. 19 Per Wesley Eriksen-Støen
2020/3539 20210923 23.09.2021 Utgående brev Ad ferdigattest og brukstillatelse gnr 5 bnr 9 og gnr 5 bnr15 Postmottak
2021/2946 20210922 22.09.2021 Inngående brev Ekomportalen - Dato for lovkrav og informasjon om webinar mm sendt fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
2020/1688 20210922 22.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 29 i koronavaksinasjonsprogrammet FHI
2021/791 20210922 22.09.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr.70, bnr. 32 Nordbohus AS
2021/3467 20210922 22.09.2021 Inngående brev Avtale - Sponsorkontrakt med Hitra golfklubb Hitra golfklubb
2021/3179 20210922 22.09.2021 Inngående brev Hva gjør vi Svein Bertil Sæther
Ingen tilgang 20210922 22.09.2021 Inngående brev Spredning av husdyrgjødsel - område for spredning Sverre Strand Hansen
2021/3463 20210922 22.09.2021 Inngående brev Sanitærabonnement 69/218 Gjølme Rørservice AS
2020/5604 20210922 22.09.2021 Inngående brev Avtaleutkast Hitra kommune og Svenes Vannverk Steinar Larsen
Ingen tilgang 20210922 22.09.2021 Utgående brev Korrigering av tillatelse for spredning av husdyrgjødsel Sverre Strand Hansen
2020/2191 20210922 22.09.2021 Inngående brev Altan- forespørsel til drift Hitra kommune
2021/3464 20210922 22.09.2021 Inngående brev Høring - Innspill til kommunal eierstrategi for ReMidt IKS ReMidt IKS
2021/3466 20210922 22.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon *****
2021/584 20210922 22.09.2021 Inngående brev Varsling av oppstart planarbeid Melkvika på Hitra, gnr. 120/ bnr. 2 og 93 Sørli Arkitekter AS
Ingen tilgang 20210922 22.09.2021 Utgående brev Tillatelse til utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmodning Sverre Strand Hansen
2021/1137 20210922 22.09.2021 Utgående brev Svar - Klagesak *****
2020/2146 20210922 22.09.2021 Utgående brev Avløp fra eiendommen gnr 71 bnr 6 Stig Risvold
2021/3412 20210922 22.09.2021 Inngående brev Korrespondanse vedrørende saksbehandlingsansvar - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Tilbygg eller påbygg - gnr. 124, bnr. 89 Trøndelag fylkeskommune
2020/5790 20210922 22.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar - utslippstillatelse gnr. 32, bnr 25 Øystein Ramsli
2021/2688 20210922 22.09.2021 Inngående brev Vi innvilger søknaden om samtykke ARBEIDSTILSYNET
2021/3177 20210922 22.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3179 20210922 22.09.2021 Inngående brev Sjøfart - Utseilt distanse Hitra Kommune
2021/1345 20210922 22.09.2021 Inngående brev Foreløpig svar - klage på avslag om godkjenning av vald - Utset og Tranvik grunneierlag - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1345 20210922 22.09.2021 Inngående brev Foreløpig svar - klage på vedtak -Tranvik grunneierlag - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/1330 20210922 22.09.2021 Inngående brev Tilleggskurs om gnagermidler på landbrukseiendom - Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag - 160921 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/414 20210922 22.09.2021 Inngående brev Prøvingsattest *****
2021/3179 20210922 22.09.2021 Inngående brev Ulykker i sjøområdene - Hitra Hitra Kommune
2021/3179 20210922 22.09.2021 Inngående brev Sjøfart - Utseilt distanse Hitra Kommune
2021/3179 20210922 22.09.2021 Inngående brev Sjøtrafikk utenfor Hitra Hitra Kommune
2021/3177 20210922 22.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/2871 20210922 22.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3177 20210922 22.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/395 20210922 22.09.2021 Inngående brev Uttalelse - forslag til endring av reguleringsplan for Strømnesset hytteområde - Hitra 204/12 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3089 20210922 22.09.2021 Utgående brev Veiledning- Ettergodkjenning av tiltak- gnr. 204, bnr. 91 Hermann Inge Breivik m.fl.
2020/1389 20210922 22.09.2021 Utgående brev Tilbud om kjøpt av tomt B6 – gnr. 92 bnr. 72 Pretor AS
2020/434 20210922 22.09.2021 Utgående brev Vedrørende depositum *****
2021/3194 20210922 22.09.2021 Utgående brev Sletting av pant Statens Kartverk
2021/1137 20210921 21.09.2021 Inngående brev Klagesak *****
2020/5790 20210921 21.09.2021 Inngående brev Forventet svar i sak 20/5790 Øystein Ramsli
2021/25 20210921 21.09.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn i avvik ved Hitra sykehjem og bofelleskap Hitra-Frøya
Ingen tilgang 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel Sverre Strand Hansen
2021/5966 20210921 21.09.2021 Inngående brev Purring - Anmodning om utbetaling av støtte Therese Ulvan
2021/26 20210921 21.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Byggfakta
2021/26 20210921 21.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Byggfakta
2021/3454 20210921 21.09.2021 Inngående brev Spørsmål ang tomt gnr. 19, bnr. 111, Kjerringvåg boligfelt Kristoffer Rabben
2021/3453 20210921 21.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 34, bnr. 3 Esten Helsø
2021/3451 20210921 21.09.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i byggesaksforskriften - Tidsavgrensede krav om tilsyn Direktoratet for byggkvalitet
2021/3179 20210921 21.09.2021 Inngående brev Hva gjør vi Svein Bertil Sæther
2021/3179 20210921 21.09.2021 Inngående brev Utkast til tekst HVEM ER VI Svein Bertil Sæther
2021/3179 20210921 21.09.2021 Inngående brev Utkast til tekst HVEM ER VI Svein Bertil Sæther
2021/25 20210921 21.09.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/26 20210921 21.09.2021 Inngående brev Spørsmål - begjæring om innsyn - gnr. 11, bnr. 13 Line Strømsvik
2021/26 20210921 21.09.2021 Inngående brev Begjering om innsyn -Tegninger av eksisterende bygg - 83/5 Kulbrandstad - Roar Kulbrandstad
2021/3448 20210921 21.09.2021 Inngående brev Tomteregulering gnr. 254, bnr. 19 Johanne Brodahl
2021/26 20210921 21.09.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn Roar Kulbrandstad
2020/4999 20210921 21.09.2021 Inngående brev Plastrør langs Fv 6442 Sverre Strand Hansen
2021/750 20210921 21.09.2021 Utgående brev Slamavskiller 122/69 Hitra kommune
2021/750 20210921 21.09.2021 Inngående brev Slamavskiller 122/69 Hitra Kommune
2021/750 20210921 21.09.2021 Utgående brev Slamavskiller 122/69 Mesta AS
2020/241 20210921 21.09.2021 Inngående brev Vedr reguleringsplan for Bakktun On Arkitekter og Ingeniører As
2020/836 20210921 21.09.2021 Inngående brev Tillatelse - fysisk tiltak i vassdrag - etablering av fisketrapp i Dragvassdraget - Hitra STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/25 20210921 21.09.2021 Utgående brev Svar: Bestilling av innsyn Anonym
2021/224 20210921 21.09.2021 Inngående brev Oversikt over timeforbruk ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA
2021/3452 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/2084 20210921 21.09.2021 Utgående brev Verdiskapingsstrategien 2022-2025 - høringssvar fra Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/3077 20210921 21.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - gnr. 2, bnr. 7 Bjerkan Stav Advokatfirma AS
2021/26 20210921 21.09.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn gnr. 13, bnr. 27 Ole Anders M. Lund
2021/750 20210921 21.09.2021 Utgående brev Slamavskiller 122/69 Mesta AS
2021/26 20210921 21.09.2021 Utgående brev Oversendte dokumenter knyttet til 21/26-601 Ole Anders M. Lund
2020/3887 20210921 21.09.2021 Inngående brev Grunnboken er rettet Kartverket
2021/3447 20210921 21.09.2021 Utgående brev Trafikksikkerhetspris 2021 John Lernes m.fl.
2021/3458 20210921 21.09.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2020/1569 20210921 21.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling etter eierskifte Taverna RESTAURANT NARCI m.fl.
2021/26 20210921 21.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Tiltak nybygg - fritidsbolig gnr 29 bnr 33 Byggfakta
2021/3216 20210921 21.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om utslipp- Gnr. 78, bnr. 74 KN Entreprenør AS
2021/26 20210921 21.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Tiltak nybygg - fritidsbolig gnr 29 bnr 33 Byggfakta
2020/5203 20210921 21.09.2021 Inngående brev Ekstraordinært tilskudd (XP) for planting til egenaktive skogeiere våren 2021 .- Refusjon av medgåtte NMSK- milder STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2954 20210921 21.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/750 20210921 21.09.2021 Inngående brev Slamavskiller 122/69 Mesta AS
2021/3412 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg - 124/89 Trøndelag fylkeskommune
2021/3061 20210921 21.09.2021 Inngående brev Dokumentasjon - Fradeling av fritidsboligtomt fra gnr. 251 bnr. 1 - Hitra kommune Grethe Renate Asbøll
2020/5604 20210921 21.09.2021 Inngående brev Oversikt over erklæringer som skal tinglyses Hitra Kommune
2021/26 20210921 21.09.2021 Utgående brev Nytt svar - begjæring om innsyn - gnr. 11, bnr. 13 Line Strømsvik
2021/1754 20210921 21.09.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2021/3461 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/1924 20210920 20.09.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 65 - Korona-pandemien (13.09.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2020/1924 20210920 20.09.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 66 - Korona-pandemien (20.09.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3444 20210920 20.09.2021 Inngående brev Utbetaling fra Havbruksfondet 2021 - Ber om bekreftelse på kontonummer og org.nr. ifm utbetalingen Fiskeridirektoratet
2020/1688 20210920 20.09.2021 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om behovet for å forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" Helse- og omsorgdepartementet
2021/3442 20210920 20.09.2021 Inngående brev Viktig: Tilgjengelige tiltak og tilskudd til introduksjonsprogrammet og norskopplæring grunnet pandemien IMDI
2021/5973 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad hjem for en 100-lapp HitraPensjonistan
2021/2030 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 92, bnr. 41 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS AVD HITRA
2021/3440 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon vedr forlengelse av molo Klakken Marina - gnr 204, bnr. 2 Klakken Marina AS
2021/26 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar - begjæring om innsyn - gnr. 11, bnr. 13 Line Strømsvik
2021/3441 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tilsyn etter plan- og bygningsloven- Gnr. 90, bnr. 26 BERGE-EIENDOM AS
2020/2138 20210920 20.09.2021 Utgående brev Endring av adresse for eiendommen gnr 22 bnr 194 Ove Bremseth
2021/1002 20210920 20.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om bruksendring- Gnr. 82, bnr. 2 Roger Einvik
2020/5299 20210920 20.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3104 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett gnr 5 bnr 1 og 14 Lars Peder Hammerstad
2021/3447 20210920 20.09.2021 Inngående brev Trafikksikkerhetsprisen - Trøndelag fylkeskommunes trafikksikkerhetspris 2021 - brev til kommunene TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1984 20210920 20.09.2021 Inngående brev Forespørsel - Ny hytte gnr 60 bnr 28 og 29 Kystplan AS v/Turid Glørstad
2021/1932 20210920 20.09.2021 Inngående brev Forespørsel - Ny hytte gnr 60 bnr 28 og 29 Kystplan AS v/Turid Glørstad
2021/1984 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - forespørsel om ny hytte gnr 60 bnr 28 og 29 Kystplan AS v/Turid Glørstad
2021/1932 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - forespørsel om ny hytte gnr 60 bnr 28 og 29 Kystplan AS v/Turid Glørstad
2020/1622 20210920 20.09.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 250, bnr 50 KYSTPLAN AS
2021/2516 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar - Turnusplasser 15.08.2022 - 14.08.2023 - turnustjeneste for fysioterapeuter STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3236 20210920 20.09.2021 Utgående brev Dokumentasjon - Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund
2020/1658 20210920 20.09.2021 Utgående brev Kart Laksåvika Hitra Jan Olav Bjerkestrand m.fl.
2021/175 20210920 20.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 20.09.2021 SKATTEETATEN
2021/3317 20210920 20.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 37, bnr 45 - rehabilitering av pipe BRANNVERN OG BYGNINGSSERVICE AS
2021/3356 20210920 20.09.2021 Utgående brev Delegering av beslutningsmyndighet i barnevernstjenesten Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag
2020/3220 20210920 20.09.2021 Utgående brev Diplom- Thea Christine Haugen Hitra kommune
2020/1553 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale fritidskontakt *****
2020/1553 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale fritidskontakt *****
2020/3947 20210920 20.09.2021 Utgående brev Delegering av beslutningsmyndighet i barneverntjenesten *****
2021/2745 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsdokument *****
2020/3220 20210920 20.09.2021 Utgående brev Diplom - bestått salgsbevillingsprøve Lena Utseth Nyvold
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1952 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale avlastningshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale avlastningshjem *****
2020/2534 20210920 20.09.2021 Utgående brev Følgebrev - oversendelse av akuttvedtak Bufetat region Midt-Norge
2020/3814 20210920 20.09.2021 Utgående brev Følgebrev - oversendelse av oppdragsavtaler *****
2020/3947 20210920 20.09.2021 Utgående brev Delegering av beslutningsmyndighet i barnevernleders fravær i forbindelse med ferieavvikling sommeren 2020 *****
2020/1553 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt *****
2020/3947 20210920 20.09.2021 Utgående brev Delegering av beslutningsmyndighet i barnevernleders fravær uke 41 (2020) *****
2020/4920 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale - tilsyn i fosterhjem *****
2020/3947 20210920 20.09.2021 Utgående brev Delegering av beslutningsmyndighet i barnevernleders fravær 28.10.20 *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/3947 20210920 20.09.2021 Utgående brev Delegering av beslutningsmyndighet i forbindelse med barnevernlederes fravær høsten 2020 *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1553 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale fritidskontakt *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/5855 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale støttesamtaler *****
2020/3086 20210920 20.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag refusjonskrav for utført tilsyn i fosterhjem 2020 *****
2020/3086 20210920 20.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag refusjonskrav for utført tilsyn i fosterhjem 2020 *****
2020/3086 20210920 20.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag refusjonskrav for utført tilsyn i fosterhjem 2020 *****
2020/3086 20210920 20.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag refusjonskrav for utført tilsyn i fosterhjem 2020 *****
2020/3086 20210920 20.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag refusjonskrav for utført tilsyn i fosterhjem 2020 *****
2020/3086 20210920 20.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag refusjonskrav for utført tilsyn i fosterhjem 2020 *****
2020/3086 20210920 20.09.2021 Utgående brev Fakturagrunnlag refusjonskrav for utført tilsyn i fosterhjem 2020 *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/4920 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale - tilsyn i fosterhjem *****
2021/197 20210920 20.09.2021 Utgående brev Orientering om sak til behandling i Fosen tingrett *****
2021/197 20210920 20.09.2021 Utgående brev Vedlegg 2 *****
2021/197 20210920 20.09.2021 Utgående brev Vedlegg 1 *****
2020/260 20210920 20.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - svar på søknad om dispensasjon for anneks m.m. på gnr. 83 bnr. 23 og veifremføring på gnr. 83 bnr. 1 SPARK STUDIO AS
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2021/1090 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på anmodning om dokumenter *****
2020/1554 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale besøkshjem *****
2021/3436 20210917 17.09.2021 Inngående brev Bekreftet avtale mellom firma Hitra kommune og Digitale Medier 1881 AS Digitale Medier 1881 AS/ Idium 1881 AS
2020/2146 20210917 17.09.2021 Inngående brev Avløp Skjærbusdal Stig Risvold
2021/3433 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høring - Tilskudd for naprapater, osteopater og paramedisinere Helse- og omsorgsdepartementet
2020/1688 20210917 17.09.2021 Inngående brev Forlengelse av godkjenninger etter smittevernloven § 5-4 Helsedirektoratet
2021/3376 20210917 17.09.2021 Inngående brev Etterinnmelding KLP *****
2021/26 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Angående begjæring om innsyn . gnr. 11, bnr. 3 Line Strømsvik
2021/25 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Kommunal coronastøtte E24
2021/3416 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om etablering av gråvannsanlegg - gnr 249 bnr 54 Nyhus Maskin AS
2021/2241 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilleggsdokumenter Aleksandra Marta Konarska
2021/3227 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon Erling Helsø
2020/241 20210917 17.09.2021 Inngående brev Feil i planarkiv og kart - Reguleringsplan for Bakketun, gnr. 122 bnr. 36 mfl. On Arkitekter og Ingeniører AS
2020/809 20210917 17.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt *****
2021/2222 20210917 17.09.2021 Inngående brev Svar - Søknad om kjøp av tilleggsareal til boligeiendom gnr. 91 bnr. 19 Galina Aukan
2020/809 20210917 17.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av Husleiekontrakt *****
2020/809 20210917 17.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt *****
2021/1823 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ønske om utsatt merknadsfrist Arnhild Johansen
2021/1823 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar - Ønske om utsatt merknadsfrist Arnhild Johansen
2021/2995 20210917 17.09.2021 Utgående brev 69/214 - Tilknytning til sanitærabonnement - Dokumentasjon Kevin Nordbotn
2021/3412 20210917 17.09.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra byggegrense - gnr. 124, bnr. 89 - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/3400 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Vibeke Meland
2021/26 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar: Angående begjæring om innsyn . gnr. 11, bnr. 3 Line Strømsvik
2021/2995 20210917 17.09.2021 Inngående brev Situasjonsplan KN Entreprenør AS
2021/2766 20210917 17.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for fradeling gnr. 122, bnr. 5 Arnfinn Magnus Aune
2021/3413 20210917 17.09.2021 Inngående brev Dispensasjon gnr 16 bnr 60 - 100-meters grense Sten Arild Vollan
2021/3414 20210917 17.09.2021 Inngående brev Seksjonering av naustveien 1 gnr 92 bnr 80 VIKANTOPPEN AS
2021/3415 20210917 17.09.2021 Inngående brev Seksjonering av naustveien 1 gnr 92 bnr 79 VIKANTOPPEN AS
2021/3229 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - søknad om sanitærabonnement gnr. 93 bnr. 183 KI EIENDOMMER AS m.fl.
2021/2142 20210917 17.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar - fradeling av parsell fra gnr. 254, bnr. 44, som tilleggsareal til eiendommen gnr. 254, bnr. 45 Fredrik Rosvold
2021/629 20210917 17.09.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd velferdsteknologi barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser Helsedirektoratet
2021/2902 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om sanitærabonnement gnr. 78 bnr.74 Torbjørn Johnsen
2021/2995 20210917 17.09.2021 Utgående brev Sanitærabonnement 69/214 Jan Arne Knutsen
2021/3418 20210917 17.09.2021 Utgående brev Referanse 2021/9201 datert 02.09.21 - Vedrørende utsatt iverksettelse/oppsettende virkning jmf. forvaltningsloven § 42. *****
2021/3420 20210917 17.09.2021 Inngående brev Saksomslag - fradeling gnr. 204, bnr. 10 BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
2021/26 20210917 17.09.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn gnr 13 bnr 27 Ole Anders M. Lund
2020/4455 20210917 17.09.2021 Utgående brev Ferdigattest 113, bnr 20 INGENIØR PETTER SØRLIE m.fl.
2021/2088 20210917 17.09.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 20, bnr 1 KYSTPLAN AS
2021/727 20210917 17.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 29, bnr. 33 PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS
2021/2691 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 43, bnr. 61 Raymond Harper
2021/3329 20210917 17.09.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 250, bnr 55 CK NOR BYGG AS
2021/3435 20210917 17.09.2021 Inngående brev Oppsigelse - Kommunal bolig *****
2021/2248 20210917 17.09.2021 Utgående brev Trøndelag som Europeisk Gastronomisk matregion 2022 SKAUN KOMMUNE
2021/3421 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om bruksendring gnr 211 bnr 2 Johnny Stolpnes
2021/3276 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 11, bnr 53 - rehabilitering av skorstein BRANNVERN OG BYGNINGSSERVICE AS
2021/26 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Tegninger Strand BHG KI Investeringsselskap AS
2020/5203 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til skogsveger STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3177 20210917 17.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/2714 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale - Korrigert *****
2021/2099 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr. 204, bnr 10 BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
2021/2264 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på krav om fast stilling Fagforbundet m.fl.
2021/3406 20210916 16.09.2021 Inngående brev Brann- og redningsvesenforskriften er nå fastsatt og vil bli gjeldende fra 1. mars 2022 Direktoratet for sikkerhet og beredskap
2021/3405 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - Forslag til nye grenseverdier for svevestøv Miljødirektoratet
2021/3402 20210916 16.09.2021 Inngående brev Etterlevelseskontroll 2021 Revisjon Midt-Norge SA
2021/3400 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet gnr. 249, bnr. 34 Vibeke Meland
Ingen tilgang 20210916 16.09.2021 Inngående brev Signert - Fullmakt ved oppmåling Jan Ove Furunes
2021/2202 20210916 16.09.2021 Inngående brev Adkomstrettigheter - Gnr 45, bnr 66 Hitra Erling Helsø
2021/3386 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om utslipp - gnr 201 bnr 8 Kystplan AS
2021/26 20210916 16.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Anonym
2021/25 20210916 16.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Anonym
2021/3384 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - Fritt skolevalg i hele Trøndelag eller fritt skolevalg i inntaksområder med tilhørende lokal forskrift Trøndelag fylkeskommune
2021/1558 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om stilling Live Rotnes
2021/2714 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om stilling Kristin Skjevik
2021/2714 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om stilling Christer Berg
2021/489 20210916 16.09.2021 Inngående brev Uttalelse til oppstartsvarsel - detaljreguleringsplan for Storvarden hyttefelt - Ulvøya - Hitra 68/163 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3236 20210916 16.09.2021 Utgående brev Dokumentasjon - Skolelederforbundet Skolelederforbundet
2021/3326 20210916 16.09.2021 Utgående brev Vannavgift gnr. 19, bnr. 71 Glenn Birger Kvernø
2021/3394 20210916 16.09.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 19 bnr 25 Frode Rabben
2021/3395 20210916 16.09.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 204 bnr 138 Nimal Liyanaarachchi
2021/3240 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/2895 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak - avslag på søknad for redusert foreldrebetaling i SFO *****
2021/3229 20210916 16.09.2021 Inngående brev Situasjonsplan 93/183 KI Investeringsselskap
2021/3229 20210916 16.09.2021 Inngående brev Kartutsnitt KI Investeringsselskap
2021/727 20210916 16.09.2021 Inngående brev Tiltak nybygg - fritidsbolig gnr 29 bnr 33 PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS
2020/2154 20210916 16.09.2021 Inngående brev Overtakelses avtale - Hopsjø- Småge Hitra Kommune
2021/3372 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - Ledningsdata Knarrlagsund *****
2021/3236 20210916 16.09.2021 Inngående brev Lønnspolitiske retningslinjer Fagforbundet Hitra og Delta Hitra
2020/1059 20210916 16.09.2021 Utgående brev Ny frist Gnr 1 bnr 32 Kari Driveklepp Hassel
2021/3343 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om sfo. Cato Hofstad Brænden
2021/3393 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 129 bnr 13 Bodil Marie Ansnes Lervik
2021/2843 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak - avslag på søknad for redusert foreldrebetaling i SFO *****
2020/3182 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - Adkomstrettigheter - Gnr 45 bnr 3, Hitra Erling Helsø
2021/346 20210916 16.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3236 20210916 16.09.2021 Utgående brev Dokumentasjon - Lektorlaget Lektorlaget
2021/1030 20210916 16.09.2021 Inngående brev 8A Anmodning om utbetaling av støtte BARMAN JANITSJAR
2021/2754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Angående innmeldt forurensing av brønn *****
2021/26 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring - Rehabilitering av pipe gnr 37 bnr 45 Byggfakta
2021/26 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Søknad om tiltak - rehabilitering av eksisterende pipe Byggfakta
2021/26 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Søknad om tiltak - skorstein Byggfakta
2020/2725 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om enkeltvedtak *****
2021/2356 20210916 16.09.2021 Inngående brev Nabovarsling gnr. 16, bnr. 122 Terje Gran
2021/2356 20210916 16.09.2021 Utgående brev Vedr nabovarsling - Sak 21/2356, Dispensasjonssøknad. Byggesak Terje Gran
2021/2356 20210916 16.09.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad gnr 16 bnr 122 Terje Gran
2021/3383 20210916 16.09.2021 Inngående brev Saksomslag -Oppmålingsforretning gnr 11 bnr 3 Kystplan AS
2021/25 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring - Parkering på fortau i Fillan sentrum Anonym
2021/26 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring : Du har mottatt et nabovarsel for byggeplaner i gnr 92, bnr. 37 og 44 Anonym
2021/3179 20210916 16.09.2021 Inngående brev Befolkningsprognoser - Tilbud om beregninger Telemarksforsking
2021/3241 20210916 16.09.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2021/346 20210916 16.09.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lån Lindorff Låneadministrasjon
2021/3229 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement 93/183? Sæther VVS
2021/3229 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedrørende søknad om sanitærabonnent 93/183 KI Investeringsselskap
2021/3398 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oppdrag 6110692 VS: Sætervatnet, prøvetakingsprogram Rambøll
2021/3398 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oppdrag 6110692 VS: Sætervatnet, prøvetakingsprogram Rambøll
2021/3398 20210916 16.09.2021 Inngående brev Oppdrag 6110692 VS: Sætervatnet, prøvetakingsprogram Rambøll
2021/3225 20210916 16.09.2021 Utgående brev Fritak for slamegebyr- Gnr. 36, bnr. 3 Kjell M Erlingson Lavik
2021/2902 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement gnr. 78 bnr. 74 Torbjørn Johnsen
2020/5272 20210916 16.09.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
Ingen tilgang 20210916 16.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 122, bnr. 155 Arne Torset m.fl.
2021/159 20210916 16.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2021/794 20210916 16.09.2021 Utgående brev Fradeling gnr 19 bnr 17 Hitra kommune
2021/670 20210916 16.09.2021 Utgående brev Godkjenning av dispensasjonssøknad fra pbl §1-8. Søknad om tillatelse til tilbygg til fritidsbolig, gnr 68, bnr 77. Håvard Ulvan
2021/3354 20210916 16.09.2021 Utgående brev Saksnr. 21-073839RFA-JTRO/JTRD TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
2020/929 20210916 16.09.2021 Utgående brev Varsel om tilbaketrekking av ferdigattest - gnr. 16, bnr. 140 KYSTPLAN AS
2021/750 20210916 16.09.2021 Utgående brev Slamavskiller 122/69 Mesta AS
2021/3285 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 76, bnr 5 - rehabilitering av skorstein BRANNVERN OG BYGNINGSSERVICE AS
2020/5604 20210916 16.09.2021 Utgående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Ragnar Kjølsø m.fl.
2021/3362 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/5602 20210916 16.09.2021 Utgående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Stig Wraalsen m.fl.
2020/5597 20210916 16.09.2021 Utgående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Lasse Høyem m.fl.
2020/5594 20210916 16.09.2021 Utgående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Janne Karin m.fl.
2020/1652 20210916 16.09.2021 Utgående brev Erklæringer om rettighet i fast eiendom Anton Fjeldvær m.fl.
2020/2303 20210916 16.09.2021 Utgående brev Avløp tilknyttet bolig på eiendommen gnr 87 bnr 46 Mats Runar Bye Herø
2021/3287 20210916 16.09.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 204, bnr 304 CK NOR BYGG AS
2020/2303 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oppgradering av felles avløpsanlegg for gnr 87 bnr 8,57,61,95 Johan Ansnes
2021/3370 20210916 16.09.2021 Utgående brev Kattefelle utlånt av Hitra kommune Tor Arne Skarpnes m.fl.
2021/3350 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Gerd Ingrid Olsen
2021/2241 20210916 16.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for planering på eiendommen gnr. 120, bnr. 127 Aleksandra Marta Konarska
2021/2688 20210916 16.09.2021 Utgående brev Rammetillatelse til tiltak- Tilbygg- Gnr. 122, bnr. 284 Grimstad og Tønsager AS
2021/1236 20210916 16.09.2021 Utgående brev Ang Kystverkets RO-RO rampe på Hitra Kysthavn - låneavtale *****
2021/1672 20210916 16.09.2021 Utgående brev Skjenkebevilling enkeltanledning TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
2020/3494 20210916 16.09.2021 Utgående brev Salgsbevilling Dalpro AS til uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl.
2021/2705 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/3295 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2021/912 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av leie av bolig *****
2021/3003 20210916 16.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar -Mangelfull søknad for fradeling av to parseller fra gbnr 32/85 KROGSVEEN TRØNDELAG AS
2021/3333 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 11 bnr 3 KystplanAS
2021/670 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tilbygg fritidsbolig gnr 68, bnr 77 Håvard Ulvan
2021/159 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass Torgeir Samdahl
2021/2862 20210916 16.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for fradeling på eiendommen gnr. 120, bnr. 17 Ramon Hernandez Iversen
2020/4191 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om midler - Tilskudd til veiledning for nytilsatte lærere - Skoleåret 2021 - 2022 Utdanningsdirektoratet
2021/562 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale lærling *****
2021/2754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Innmeldt forurensing av brønn *****
2020/246 20210916 16.09.2021 Utgående brev Ang søknad om dispensasjon / ettergodkjenning - Gnr 45 bnr 3 Solfrid Olive Helsø
2021/3316 20210916 16.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 20 Kjartan Vikhammer
2021/3316 20210916 16.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 20 Sigrid Helene Hanssen
2021/216 20210916 16.09.2021 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2021/216 20210916 16.09.2021 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2021/216 20210916 16.09.2021 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2020/5582 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/5581 20210916 16.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/5582 20210916 16.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2021/3379 20210915 15.09.2021 Inngående brev Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk - 2021/18 Landbruksdirektoratet
2021/3375 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høring: Det videregående opplæringstilbudet skoleåret 2022-2023 Trøndelag fylkeskommune
2021/26 20210915 15.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Byggfakta
2021/26 20210915 15.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Byggfakta
2021/26 20210915 15.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Byggfakta
2021/3089 20210915 15.09.2021 Inngående brev Svar på henvendelse 27.08.21 Hanne Elisabeth AA
2020/181 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til lekeplass Hopsjøåsen vel (Melandsjø) Hopsjøåsen vel v/ Anders Jensen
2021/155 20210915 15.09.2021 Inngående brev Mangler vedr Utslippssøknad gnr 86, bnr 56 Rørleggerteam AS
2021/3372 20210915 15.09.2021 Inngående brev Ledningsdata - 6035059 Knarrlagsundet - 1/1 Geomatikk
2020/3213 20210915 15.09.2021 Inngående brev Adkomstrettigheter - Gnr 45, bnr 66 Hitra Erling Helsø
2020/3182 20210915 15.09.2021 Inngående brev Adkomstrettigheter - Gnr 45, bnr 66 Hitra Erling Helsø
2020/575 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forurensing i Åkervika ved gnr 68 bnr 154 Hitra Graveservice AS
2020/4007 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 218 ORKLA TAKST AS
2021/3468 20210915 15.09.2021 Inngående brev Gatelysprosjekt Porshaugen PORSHAUGEN VEILAG OG VELFORENING
2020/4007 20210915 15.09.2021 Inngående brev Gjennomføringsattest gnr 69 bnr 218 Orkla Takst AS
2020/242 20210915 15.09.2021 Inngående brev Oppsummering av avklaringsmøte i dag Plan Arkitekter AS
2021/1002 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilsvar - Foreløpig svar- Søknad om bruksendring- Gnr. 82, bnr. 2 Roger Einvik
2021/3362 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling *****
2020/5930 20210915 15.09.2021 Inngående brev Re: regulering Hestnes - innspill til oppstart PLAN ARKITEKTER AS
2021/3381 20210915 15.09.2021 Inngående brev Dispensasjon til kjøring med ATV i Grytelva naturreservat - felt hjortevilt jakt 2021 - Hitra STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/5952 20210915 15.09.2021 Inngående brev Settestatsforvalter - Hitra kommune - foreløpig melding - klagesak etter plan- og bygningsloven - byggesak gnr84 bnr87 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
2021/3376 20210915 15.09.2021 Inngående brev Skanning - Personalmappe INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
2021/3378 20210915 15.09.2021 Inngående brev Klarlegging av spesifikke endringer i matrikkelen i Hitra kommune DOMSTOLENE I NORGE
2020/1658 20210915 15.09.2021 Inngående brev Flytende fergekai KN Havn
2020/5604 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kommentar til avtaleutkast Hitra Kommune
2021/1846 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedrørende G.nr. 87 B.Nr. 208 Terje Fjeldvær
2021/3365 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for gnr. 251, bnr. 32 - Sjøvold - Kulbotten Idehytta AS
2021/2769 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om nydyrking gnr. 88, bnr. 1 Roald Kristoffer Nordsæther
2021/1651 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad utslippstillatelse og etablering av avløpsanlegg gnr201/bnr79 - Snillfjordsveien 4133 Nyhus Maskin AS
2020/5948 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedlegg til Søknad om ferdigattest gnr. 76, bnr. 1 Steffen Kirknes
2020/1688 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar FHI
2021/3352 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold Forsvarsdepartementet
2021/3351 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø Forsvarsdepartementet
2021/3282 20210914 14.09.2021 Inngående brev Matrikkelgrense til gnr. 127, bnr. 15 Gunnar Østmark
2021/3373 20210914 14.09.2021 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/2943 20210914 14.09.2021 Utgående brev Vedr. dispensasjonssøknad ref. 2021/2943 Kystplan AS
2020/5941 20210914 14.09.2021 Utgående brev Byggesøknad- Gnr. 37, bnr. 52 KYSTPLAN AS
2021/988 20210914 14.09.2021 Utgående brev Byggesøknad- Gnr. 37, bnr. 51 og 53 KYSTPLAN AS
2021/3350 20210914 14.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 87 bnr 233 Gerd Ingrid Olsen
2021/3128 20210914 14.09.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 251, bnr. 13 TRIO- BYGG AS
2021/3018 20210914 14.09.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 91, bnr 12 Hans Gösta T Lundquist
2021/1002 20210914 14.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om bruksendring- Gnr. 82, bnr. 2 Roger Einvik
2020/1394 20210914 14.09.2021 Utgående brev Vedrørende mulig forurensing på eiendommen gnr 34 bnr 13 Øystein Jensen
2021/1597 20210914 14.09.2021 Utgående brev Omkommet rådyr Stig Helsø m.fl.
2021/3128 20210914 14.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 251, bnr. 13 TRIO- BYGG AS
2021/869 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 87 bnr 39 Kystplan AS
2021/3316 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 20 Kjartan Vikhammer
2021/3316 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 20 Aud Vikhammer
2021/3316 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 20 Sigrid Helene Hanssen
2021/2447 20210914 14.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 60, bnr 33 Svenn Joar Skjørholm
2021/384 20210914 14.09.2021 Utgående brev Dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark for drift av utmarkseiendom Stig Aune
2021/3236 20210914 14.09.2021 Utgående brev Etterspurt dokumentasjon - FO Marit Monsø Bosness m.fl.
2021/384 20210914 14.09.2021 Utgående brev Ref forespørsel - Del 2 Stig Aune
2021/2688 20210914 14.09.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg på eiendommen gnr. 122, bnr. 284 Grimstad og Tønsager AS
2021/3296 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 126 bnr 15 Martin Bakken
2021/3335 20210914 14.09.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 254, bnr 3 - oppføring av tilbygg til bolig Asbjørg Judith Wingan
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tillatelse til utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmodning Hitra Gårdsmat
2021/389 20210914 14.09.2021 Utgående brev Adresse på eiendommen gnr 250 bnr 18 Leif Søbstad
2021/3130 20210914 14.09.2021 Utgående brev Delegert vedtak - Utvidet frist for dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark Olav Athammer
2020/5604 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kommentar til avtaleutkast Steinar Larsen
2021/750 20210914 14.09.2021 Inngående brev Slamavskiller 122/69 Mesta AS
2021/750 20210914 14.09.2021 Inngående brev FDV slamavskiller Mesta AS
2021/26 20210914 14.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Gnr. 11 bnr. 13 Line Strømsvik
2021/3364 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/2154 20210914 14.09.2021 Inngående brev Overtakelses avtale - Hopsjø- Småge Eyvind William Risnes
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Utgående brev Ferdigattest- Ombygging- Gnr. 28, bnr. 19 VIKINGBYGG AS
2021/3353 20210914 14.09.2021 Inngående brev Fradeling av parsell gnr 17 bnr 74 - vedtak Hitra kommune
2021/3354 20210914 14.09.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
2020/3041 20210914 14.09.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lån LINDORFF AS AVD TRONDHEIM
2021/3355 20210914 14.09.2021 Inngående brev Du har mottatt et nabovarsel for byggeplaner i gnr 92, bnr. 37 og 44 EGGEN ARKITEKTER AS
2021/909 20210914 14.09.2021 Utgående brev Ferdigattest- Tilbygg- Gnr. 247, bnr. 12 Rolf G Elverhøy
2020/4928 20210914 14.09.2021 Inngående brev Sjekkliste ved utflytting *****
2020/3357 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedlegg til sak *****
Ingen tilgang 20210914 14.09.2021 Inngående brev Saksomslag - Fradeling gnr 87 bnr 39 Håkon Sand
2020/1022 20210914 14.09.2021 Inngående brev Sammenslåing av Tiller DPS og Orkdal DPS ST. OLAVS HOSPITAL HF
2021/3385 20210914 14.09.2021 Inngående brev Oversendelse av klage for eventuell kvalitetsforbedring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3174 20210914 14.09.2021 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/750 20210914 14.09.2021 Utgående brev Slamavskiller 122/69 Mesta AS
2021/3366 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 93 bnr 160 Janne-Elise Handberg
2020/3868 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kart Frank Robert Bjørk
2021/3371 20210914 14.09.2021 Inngående brev Saksomslag - fradeling gnr 13, bnr 2 Ragnar A Hermanstad
2020/2154 20210914 14.09.2021 Inngående brev Manglende signert grunneieravtale Eyvind William Risnes
2021/3083 20210914 14.09.2021 Utgående brev Parkering på fortau i Fillan sentrum Hitra Frøya lennsmannskontor
2020/4675 20210914 14.09.2021 Utgående brev Melding om enkeltvedtak *****
2021/2714 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale *****
2021/2714 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Kristin Skjevik
2020/4450 20210914 14.09.2021 Utgående brev Avslag - søknad om tiltak gnr 104, bnr 52. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Tranvikan og pbl §1-8 André Bakeng m.fl.
2021/1654 20210914 14.09.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg på fritidsbolig gnr. 79, bnr. 5 Bjørnar Hassel
2020/2303 20210913 13.09.2021 Inngående brev Oppgradering av felles avløpsanlegg for gnr 87 bnr 8,57,61,95 DEL 2 Johan Ansnes
2020/2303 20210913 13.09.2021 Inngående brev Montert Slamavskiller Johan Ansnes
2021/1597 20210913 13.09.2021 Inngående brev Omkommet rådyr Eigil Olsen
2021/25 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn Roals Ervik
2021/926 20210913 13.09.2021 Inngående brev Byggetillatelse Iversen, Yngve Solberg
2021/909 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Rolf Gunnar Elverhøy
Ingen tilgang 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest- Gnr. 28, bnr. 19 Leif Lande
2020/2146 20210913 13.09.2021 Inngående brev Avløp gnr 71 bnr 38 Roar Haugset
Ingen tilgang 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om gjødselsspredning Hitra gårdsmat Hitra Gårdsmat
Ingen tilgang 20210913 13.09.2021 Inngående brev Saksomslag - Oppmåling gnr 126 bnr 15 Martin Bakken
2021/3343 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad SFO Cato Hofstad Brænden
2021/25 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på innsyn - Klage på vedtak for søknad om vald - Utset og Tranvikveiens grunneierlag Roald Ervik
2021/2870 20210913 13.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/3335 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kvittering nabovarsel gnr. 254, bnr. 3 Arne Wingan
2020/242 20210913 13.09.2021 Inngående brev Innspill til reguleringsplan - Ansnes, Hitra Plan Arkitekter AS
2021/3335 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kvittering nabovarsel gnr. 254, bnr. 3 Arne Wingan
2021/25 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn Helge Haaheim
2021/25 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på innsyn - Øst-Hitra Vald, vårtellingene av hjort 2021 Helge Haaheim
2021/1752 20210913 13.09.2021 Inngående brev Avgjørelse i klagesak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3190 20210913 13.09.2021 Inngående brev Referat fra tiltaksteam 13.09.21 *****
2021/3369 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Trøndelag - invitasjon til informasjons- og innspillsmøter Riksantikvaren
2021/2943 20210913 13.09.2021 Inngående brev Vedr. deres ref. 2021/2943 Kystplan AS
2020/5299 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/1688 20210910 10.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet FHI
2021/3335 20210910 10.09.2021 Inngående brev Kvittering nabovarsel gnr. 254, bnr. 3 Arne Wingan
2021/2997 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelese - Søknad om tillatelse til etablering av ny akvakulturlokalitet Fiskarlaget - Midt - Norge
2021/2991 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring om ombruk av byggevarer Direkotoratet for byggkvalitet
2021/3335 20210910 10.09.2021 Inngående brev Byggesøknad og nabovarsel vedbu gnr 254, bnr 3 Asbjørg og Arne Wingan
2020/377 20210910 10.09.2021 Inngående brev Anke på avslag gnr. 124, bnr. 91 Alvsbyhus
2021/3334 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering, karantene og koronasertifikat mv. Helse- og omsorgsdepartementet
2021/3333 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om deling - gnr 11 bnr 3 Kystplan AS
2021/176 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om DKSS-midler Hitra Frivilligsentral
2020/226 20210910 10.09.2021 Inngående brev Reguleringsplan for Bjørnaneset 17/3 mfl, Hitra kommune. Oversendelse av rapport for arkeologiske registreringer. Trøndelag fylkeskommune
Ingen tilgang 20210910 10.09.2021 Inngående brev Svar - Varsel om oppmålingsforretning gnr. 122, bnr. 155 Arne Torset
2020/1622 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 250, bnr 50 Kystplan AS