eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2850 20210727 27.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 124 bnr 36 Frida Marie Antonsen
2021/26 20210727 27.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Edgar Knutshaug
2021/5963 20210727 27.07.2021 Inngående brev Vedr kommunale midler Hitra idrettsråd Eldbjørg Broholm
2021/26 20210727 27.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Edgar Knutshaug
2021/26 20210727 27.07.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring sak 2021/712 Lise Husby Høvik
2021/26 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar innsynsbegjæring sak 2021/712 Lise Husby Høvik
2021/564 20210727 27.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 91 bnr 1 STATENS KARTVERK
2021/2844 20210727 27.07.2021 Inngående brev Oppføring av fritidsbolig gnr 247 bnr 1 Kristian Myrseth
2021/2845 20210727 27.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 68 bnr 104 Greger Lervik
2021/2845 20210727 27.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 68 bnr 104 Emmy Hammerstad Jensen
2020/1351 20210727 27.07.2021 Utgående brev Til uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl § 1-8 for ettergodkjenning av flytebrygge på gnr. 67, bnr 3, Herøya STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.
2021/2841 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/2842 20210727 27.07.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2021/2843 20210727 27.07.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i SFO *****
2021/26 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/2 Edgar knutshaug
2020/4118 20210727 27.07.2021 Inngående brev Sametingets valgmanntall- utleggingseksemplar SAMEDIGGI / SAMETINGET
2021/26 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn 28/2 Edgar Knutshaug
2021/301 20210727 27.07.2021 Inngående brev Avstandserklæring gnr 86 bnr 63 Arild Blekesaune
2021/684 20210727 27.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar – melding om saksbehandlingstid ARBEIDSTILSYNET
2021/2848 20210727 27.07.2021 Inngående brev Vedrørende vedlikehold Sunde Eirik Vaslag
2021/26 20210726 26.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 209/19,27 Øyvind Lernes
2021/2830 20210726 26.07.2021 Inngående brev Mulig forurensning -plastrør Jektvika Vegard Wilmann
2021/25 20210726 26.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn-brann og friluftsliv Anonym
2021/2829 20210726 26.07.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning gnr 120 bnr 66 Gunnar Victor Rodem
2020/5406 20210726 26.07.2021 Inngående brev Merknad til gnr 209 bnr 19 Øyvind Lernes
2021/26 20210726 26.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn0gbnr 209/19,27 Øyvind Lernes
2021/26 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 209/19,27 Øyvind Lernes
2020/405 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad helsefagarbeider *****
2021/25 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn - brann og friluftliv Anonym
2021/2828 20210726 26.07.2021 Utgående brev Ulovlige tiltak - gnr. 28, bnr. 80 - utfylling og sprenging samt vesentlige terrenginngrep Edgar Leif Knutshaug
2021/26 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn 28/2 Edgar Knutshaug
2021/26 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 209/19,27 Øyvind Lærnes
2020/1569 20210726 26.07.2021 Utgående brev Ny skjenkebevilling til uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl.
2021/1670 20210726 26.07.2021 Utgående brev Ferdigattest ve i- gnr. 207, bnr. 41 KVADRAT ARKITEKTER AS
2021/2736 20210726 26.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 69, bnr. 214 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER
2021/2837 20210726 26.07.2021 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 2022 - invitasjon til innspill på tiltak Trøndelag fylkeskommune
2020/3868 20210726 26.07.2021 Inngående brev Situasjonskart Frank Robert Bjørk
2021/2831 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad om SFO *****
2021/2832 20210726 26.07.2021 Inngående brev Dispensasjon gnr 32 bnr 5,7,12 Paul Steinar Strøm
2021/2833 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad om TT kort *****
2021/2834 20210726 26.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2835 20210726 26.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2836 20210726 26.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2838 20210726 26.07.2021 Utgående brev Innsyn - Kart over eiendommen Gnr 106 Bnr 11 med flere Bjørn Kåre Utseth
2021/2418 20210726 26.07.2021 Inngående brev Ny filmleieavtale med SF Film & Kino
2021/2839 20210726 26.07.2021 Inngående brev Hilsen fra Gammelveiforeninga Svend Sivertsen
2021/2840 20210726 26.07.2021 Inngående brev Utbetaling DKS Hitra Kommune bibliotek
2021/1551 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse om tiltak gnr 253 bnr 1 Einar Djupå
2020/5659 20210726 26.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr. 254, bnr 6 KYSTPLAN AS
2021/2791 20210726 26.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 87, bnr. 22 Alfhild Gunda Olsen
2021/90 20210723 23.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av kommunal bolig *****
2020/5930 20210723 23.07.2021 Inngående brev Fortsatt krav om byggestans på 28/2 og 80 Frode Hestnes
2021/1518 20210723 23.07.2021 Inngående brev Byggegrense mot vei Hitra kommune
2021/26 20210723 23.07.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn gbnr 28/2 Edgar Knutshaug
2021/2689 20210723 23.07.2021 Inngående brev Landbasert vindkraft - høringsfrist Skatteetaten
2021/2689 20210723 23.07.2021 Inngående brev Landbasert vindkraft - høringsfrist Skatteetaten
2021/2689 20210723 23.07.2021 Utgående brev Landbasert vindkraft - høringsfrist Postmottak
2021/2791 20210723 23.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 87, bnr. 22 Olaug Iren Olsen
2021/795 20210723 23.07.2021 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for fradeling av parsell avsatt til boligformål på gnr. 124, bnr. 12 Arnstein Mikkelhaug
2021/2207 20210723 23.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 87, bnr. 22 Alfhild Gunda Olsen
2021/2207 20210723 23.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 87, bnr. 22 Gerd Ingrid Olsen
2021/2761 20210723 23.07.2021 Utgående brev Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av utebod på fritidseiendommen gnr. 254, bnr. 3/6 Vegard Hofsøy
2021/2763 20210723 23.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 86, bnr. 1 Åse Annie Mastad
2021/2763 20210723 23.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 86, bnr. 1 Knut Halvar Kaasbøll
2020/5930 20210723 23.07.2021 Inngående brev Fortsatt krav om byggestans på 28/2 og 80 Frode Hestnes
2021/2823 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein gnr 203 bnr 21 TRØNDELAG PIPESENTER AS
2021/2812 20210722 22.07.2021 Inngående brev Fradeling av parsell fra 203/10 til 203/21 på Sunde. Torbjørn Waagbø
2021/2784 20210722 22.07.2021 Inngående brev Fradelingssøknad på eiendommen - gnr 17, bnr 75 Hitra Kommune
2021/2812 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 203, bnr 10. Gunnar Johan Oddan
2021/2820 20210722 22.07.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 203, bnr 10 Gunnar Johan Oddan m.fl.
2021/2479 20210722 22.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - skjøte 68/21 Frode Steinar Berge
2021/2822 20210722 22.07.2021 Inngående brev Dispensasjon og tiltak gnr 69 bnr 4 Dag A Wraalsen Herfjord
2021/2822 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 69 bnr 4 Dag A Wraalsen Herfjord
2021/2821 20210722 22.07.2021 Inngående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 17, bnr 75. HITRA KOMMUNE
2020/1701 20210722 22.07.2021 Inngående brev Samtykkeerklæring *****
2021/2784 20210722 22.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 17, bnr 75. EK-HOLDING AS m.fl.
2021/2821 20210722 22.07.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 17, bnr 75 EK-HOLDING AS m.fl.
2021/2826 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad om SFO *****
2021/1888 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 17, bnr. 74 og 75 Ingjerd Astad
2021/1888 20210722 22.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 17, bnr. 74 og 75 EK-HOLDING AS
2021/2820 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 10 Gunnar Johan Oddan
2021/2820 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 10 Torbjørn Johan Waagbø
2021/2813 20210722 22.07.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel/ 44210109/ Badstuvikveien 5 Eiendomsmegler1 MidtNorge
2021/2822 20210722 22.07.2021 Inngående brev Tegninger naust Dag A Wraalsen Herfjord
2021/803 20210722 22.07.2021 Inngående brev Merknader til utbygging gnr 91 bnr 1 Magnar Lien
2021/1823 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 76, bnr. 4 Trond Roar Nordbotn
Ingen tilgang 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 77, bnr. 6 Birgit Kristin Nordsæther
Ingen tilgang 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 77, bnr. 6 Hans Arne Nordsæther
Ingen tilgang 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 77, bnr. 6 Håvard Mikal Nordsæther
Ingen tilgang 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 77, bnr. 6 Aud Jorun Nordsæther Aaen
Ingen tilgang 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 77, bnr. 6 Kåre Jostein Aaen
Ingen tilgang 20210722 22.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 77, bnr. 6 Randi Elin Nordsæther
2021/2802 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Skilt Jøsnøya- Gnr. 123, bnr. 1 HITRA KOMMUNE
2020/5232 20210722 22.07.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse trinn 2 Hitrahallen- Gnr. 92, bnr. 16. Grimstad og Tønsager AS
2021/2817 20210721 21.07.2021 Inngående brev Melding om tiltak uten søknadsplikt gnr 4 bnr 1 KYSTPLAN AS
2021/2813 20210721 21.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 120 bnr 67 Randi Sandstad-Thomassen
2021/2813 20210721 21.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 120 bnr 67 Atle A Sandstad-Thomassen
2020/3575 20210721 21.07.2021 Inngående brev Div. tilknyttet friluftsliv Ingvar Aabrek Klingenberg
2021/2828 20210721 21.07.2021 Inngående brev Stans i arbeid på gnr 28 bnr 2 Frode Hestnes
2021/2811 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høringsbrev: EU-EØS. Forslag til revidert direktiv 2014/94/EU SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2021/2810 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høring - EU-EØS - Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2021/26 20210721 21.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 123/6 Anonym
2021/26 20210721 21.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 123/1 Anonym
2021/26 20210721 21.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 32/4 Anonym
2021/26 20210721 21.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 32/4 Anonym
2021/2809 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om TT kort *****
2021/26 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 32/4 Anonym
2021/26 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 123/1 Anonym
2021/26 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 123/16 Postmottak
2021/5 20210721 21.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om utslippstillatelse- Gnr. 203. bnr. 9 Knut Atle Hermo
2021/1663 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 75, bnr. 2 Randi Nervik
2021/1663 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 75, bnr. 2 Tore Nervik
2021/1663 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 75, bnr. 2 John Nilsen
2021/1663 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 75, bnr. 2 Louis-Mari Nilsen
2021/2682 20210721 21.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 204, bnr. 2 Ida Louise Strand Vitsø
2021/1577 20210721 21.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tillatelse- Gnr. 83, bnr. 21 IDEHYTTA AS
2021/1298 20210721 21.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 204, bnr. 12 VORPNESET AS
2020/3575 20210721 21.07.2021 Utgående brev Div. tilknyttet friluftsliv Ingjerd Astad
2021/2812 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 203 bnr 10 Gunnar Johan Oddan
2020/3823 20210721 21.07.2021 Inngående brev NVE gir Måsøval Settefisk AS avslag på søknad om midlertidig nedtapping av Langvatnet under LRV, Hitra kommune i Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/2818 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/1412 20210720 20.07.2021 Inngående brev Svar på søknad om tapsdeling - ***** *****
2021/26 20210720 20.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Gnr 45, bnr 3 og 25 / pålegg om retting og vedtak om tvangsmulgt Erling Halvor Helsø
2021/25 20210720 20.07.2021 Inngående brev Fylling av vann til husholdning Håkon Gjesdal
2021/2805 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon ,bygging av hytte gnr 43 bnr 44 John C. Christenson
Ingen tilgang 20210720 20.07.2021 Inngående brev Svar på mulig ulovlig byggeaktivitet gnr 28, bnr 80 HUS & HYTTEPLAN AS
2021/401 20210720 20.07.2021 Inngående brev Midlertidig stenging av FV714 Hitra, Toppidrettsveka torsdag 19.august 2021 Toppidrettsveka
2021/175 20210720 20.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 20.07.2021 Skatteetaten
2021/25 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar-Fylling av vann til husholdning Håkon Gjesdal
2021/26 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn -Gnr 45, bnr 3 og 25 / pålegg om retting og vedtak om tvangsmulgt Erling Helsø
2021/2784 20210720 20.07.2021 Utgående brev Fradelingssøknad på eiendommen - gnr 17, bnr 75 EK Holding AS
2021/1999 20210720 20.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 120, bnr. 2 Birger Søpler
2021/1999 20210720 20.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 120, bnr. 2 Tor Gunnar Eriksen
2021/1999 20210720 20.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 120, bnr. 28 Sverre Strand Hansen
2021/1999 20210720 20.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 120, bnr. 2 Lars Arne Børø
2021/1999 20210720 20.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 120, bnr. 2 Knut Melkvik
2021/301 20210720 20.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar på dispensasjonssøknad gnr. 86, bnr. 63 Arild Blekesaune
2021/2738 20210720 20.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - bygging av gangvei gnr 131, bnr 2 KYSTPLAN AS
2021/2738 20210720 20.07.2021 Inngående brev vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gang- og sykkelveg Sandstad KYSTPLAN AS
2020/5661 20210720 20.07.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 25, bnr 15 SMÅGE DRIFT AS
2021/2807 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2021/2828 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tibakemelding vedr svar på innsyn gbnr 28/2 Frode Hestnes
2021/264 20210720 20.07.2021 Inngående brev Vedr. 202107280-10 - Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravinger i forbindelse med reguleringsplan for Jøsnøya, Hitra kommune. Askeladden id 18413. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1351 20210719 19.07.2021 Inngående brev Ad Søknad flytebrygge Herøya Jan Rohde
2021/2776 20210719 19.07.2021 Inngående brev Svar - Varsel om oppmålingsforretning gnr. 84, bnr. 17 og 23 Trøndelag fylkeskommune
2021/2794 20210719 19.07.2021 Inngående brev SV: Vikan Veilag Magne Eriksen
2021/2119 20210719 19.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tillatelse til tiltak- Gnr. 123, bnr. 16 Hitraanleggservice - Anders Glørstad
2021/2765 20210719 19.07.2021 Inngående brev Vedrørende utskilling av kai gnr122 bnr5, sandstadveien 68. Øyvind Aune
2020/5661 20210719 19.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan og søknad om ferdigattest Gnr25 Bnr15 SMÅGE DRIFT AS
2020/4984 20210719 19.07.2021 Inngående brev vedr mulig ulovlig tiltak gnr 38, bnr 3 Per Freihow Sande
2021/2765 20210719 19.07.2021 Inngående brev VS: Vedrørende utskilling av kai gnr122 bnr5, sandstadveien 68. Øyvind Aune
2021/2633 20210719 19.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 87, bnr 22. Olaug Iren Olsen
2021/2119 20210719 19.07.2021 Utgående brev Veiledning- Søknad om tillatelse til tiltak- Gnr. 123, bnr. 16 Anders Glørstad
2021/2794 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar ad Vikan Veilag Postmottak
2021/2803 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2021/2804 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/2763 20210719 19.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 86, bnr. 1 Åse Annie Mastad
2021/2795 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2799 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2800 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2801 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2718 20210719 19.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket
2021/2802 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 123 bnr 1 Audun Norbotten
2021/2765 20210719 19.07.2021 Utgående brev Vedrørende utskilling av kai gnr122 bnr5, sandstadveien 68. Øyvind Aune
2021/2791 20210719 19.07.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 87, bnr 22 Olaug Iren Olsen
2021/2240 20210719 19.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar - klage på avslag på søknad om skoleplass *****
2020/5659 20210719 19.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om utslippstillatelse gnr 254, bnr 2 og 6. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 KYSTPLAN AS
2021/25 20210719 19.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn- Fylling av vann til husholdning Håkon Gjesdal
2021/25 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn - Fylling av vann til husholdning Håkon Gjesdal
2021/26 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar Innsyn Hestnes gnr 28 bnr 2 Frode Hestnes
2021/2119 20210719 19.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tillatelse til tiltak- Gnr. 123, bnr. 16 Bachke AS
2021/2796 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2797 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2688 20210719 19.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om rammetillatelse- Gnr. 122, bnr. 284 Matias Leirgulen
2021/2798 20210719 19.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2020/3770 20210718 18.07.2021 Utgående brev Ferdigattest tilbygg- Gnr. 202, bnr. 1 Roger Wingan
2021/2776 20210718 18.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 84, bnr. 17 og 23 Trond Arne Thomassen
2021/2776 20210718 18.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 84, bnr. 17 og 23 Nils Magnar Thomassen
2021/2776 20210718 18.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 84, bnr. 17 og 23 Gerd Alice Thomassen
2021/2787 20210718 18.07.2021 Utgående brev Fugleinfluensa i Norge - Infomrasjon Arnt Olav Kylling m.fl.
Ingen tilgang 20210718 18.07.2021 Utgående brev Mulig ulovlig byggeaktivitet gnr 28, bnr 80 Edgar Leif Knutshaug
2021/5 20210718 18.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tillatelse til utslipp- Gnr. 203, bnr. 9 Hammernes Rørleggerservice AS
2021/2682 20210718 18.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 204, bnr. 2 Ida Louise Strand Vitsø
2021/2783 20210718 18.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1298 20210718 18.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 204, bnr. 12 VORPNESET AS
2021/2776 20210718 18.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 84, bnr. 17 og 23 Trøndelag fylkeskommune
2021/2776 20210718 18.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 84, bnr. 17 og 23 Ina Catherine Akseth
2020/3258 20210718 18.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon fra pbl § 1-8 for oppføring av sjå /naust og bryggeanlegg gnr. 69, bnr. 169 Tommy Nylander
2020/3182 20210718 18.07.2021 Utgående brev Ny frist for igangsetting av tvangsmulkt angående vei på eiendommen gnr 45, bnr 3 Silje Sivertsen
2020/3213 20210718 18.07.2021 Utgående brev Ny frist for igangsetting av tvangsmulkt angående naust på eiendommen gnr 45, bnr 3 Silje Sivertsen
2021/1597 20210718 18.07.2021 Utgående brev Hjort med strømtråd Morten Næss
2021/552 20210718 18.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan og pbl § 1-8 for oppføring av badstu og sikring mot sjø på gnr. 70, bnr. 21 - Avslag på søknad om takform SØRSTUEN AS
2021/2783 20210718 18.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/378 20210716 16.07.2021 Inngående brev Innsigelse *****
2021/389 20210716 16.07.2021 Inngående brev Revidert tegninger utvendig bod gnr: 250 bnr:18 Stein Solum
2021/26 20210716 16.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn -Hestnes gnr 28 bnr 2 Frode Hestnes
2021/282 20210716 16.07.2021 Inngående brev Dokumentasjon på fagbrev bestått Silje M Olsen Steigedal
2020/3413 20210716 16.07.2021 Inngående brev Slamavskiller på gnr. 203. bnr. 50 Hitra Kommune
2021/1597 20210716 16.07.2021 Inngående brev Hjort med strømtråd Morten Næss
2021/2828 20210716 16.07.2021 Inngående brev ad Svar på henvendelse til Statsforvalteren i Trøndelag Frode Hestnes
2020/3176 20210716 16.07.2021 Utgående brev Fellingsavgift Øst-Hitra Inger Forsnes Hansen
2021/2786 20210716 16.07.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 69 bnr 44 Alfred Sæther
2021/2793 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tillatelse - Søknad om utlegging av sjøkabel på strekningen Trondheim og Møstvågen - Trøndelag fylke og Møre og Romsdal fylke KYSTVERKET
2021/2784 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 17 bnr 75 EK-HOLDING AS
2020/5203 20210716 16.07.2021 Inngående brev Utbetaling fra skoger under 10 dekar - Skogfond Statsforvalteren
2021/2785 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 91 bnr 3 - 100-meters grensen Johan Harald Lervåg
2021/2240 20210716 16.07.2021 Inngående brev Ettersending av informasjon Statsforvalteren i Trøndelag
2021/2785 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - riving oppføring av nytt Johan Harald Lervåg
2021/2789 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad nærføring veg Badstuvik og Strand SODVIN AS
2021/2792 20210716 16.07.2021 Inngående brev Fyrmesterveien 2 Søknad om tillatelse i ett trinn 122/256 ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2021/2787 20210716 16.07.2021 Inngående brev Fugleinfluensa i Norge Trøndelag Fylkeskommune
2020/3176 20210716 16.07.2021 Inngående brev Fellingsavgift Hitra Kommune - Inger Forsnes Hansen
2020/3176 20210716 16.07.2021 Utgående brev Fellingsavgift Øst-Hitra Ole L. Aalmo m.fl.
2021/2689 20210715 15.07.2021 Inngående brev Ang høringsinnspill STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/3213 20210715 15.07.2021 Inngående brev Korsneset sti og naust. Videre saksgang. Eirik Are Andersen
2020/3182 20210715 15.07.2021 Inngående brev Korsneset sti og naust. Videre saksgang. Eirik Are Andersen
2021/25 20210715 15.07.2021 Inngående brev Innsyn i avviksmeldinger - NRK Nrk - Eldreomsorg
2021/2776 20210715 15.07.2021 Inngående brev Oppmålingforretning gnr 84 bnr 17,23 Trond Arne Thomassen
2021/1491 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 22, bnr. 144 Steinar K Fillingsnes
2021/2777 20210715 15.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 125 Ole A Hansen Kvalvær
2021/2777 20210715 15.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 125 Thea S Storheil Hollen
2021/1491 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 22, bnr.124 Roger Balsvik
2021/2778 20210715 15.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 124 Fredrik Sandvik Reksen
2021/2778 20210715 15.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 124 Nina Hafsmo
2021/2082 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 22, bnr. 132 Jon Andreas Myrvang
2020/5203 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om ekstratildeling av NMSK midler til skogsveier og drift OG omfordeling av midler - LensaVest Heim Kommune
2021/2112 20210715 15.07.2021 Utgående brev Kompetansetillegg etter bestått utdanning *****
2021/2082 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 22, bnr. 132 Kaisa Mari Opsahl
2021/2082 20210715 15.07.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 124, 130 og 132 Bjørn Jensen
2021/2082 20210715 15.07.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 22, bnr. 132 Tale Elisabet H Broholm m.fl.
2021/564 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av melding om arealoverføring mellom gnr. 91 bnr. 1 og gnr. 93 bnr. 1 til tinglysing Kartverket Tinglysing
2021/682 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 68, bnr. 75 Ivar Evenås
2021/682 20210715 15.07.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 68, bnr. 75 Arne Asbjørn Sandvik m.fl.
2021/682 20210715 15.07.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 68, bnr. 75 Gunnar Okstad m.fl.
2020/5252 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn gnr 90 bnr 31 KYSTPLAN AS
2020/4907 20210715 15.07.2021 Inngående brev Ny kommunal vannledning mellom Fugglåsen og Ulværet, Hitra, Revidert trase. Varsel om arkeologisk registrering Pumn
2021/1315 20210715 15.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan, oppføring av basestasjon på eiendommen gnr. 113, bnr. 1 PRO INVENIA AS
2021/26 20210715 15.07.2021 Inngående brev Besgjæring av innsyn- Hestnes Edgar Knutshaug
2021/26 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn-Hestnes Frode Hestnes
2020/4907 20210715 15.07.2021 Utgående brev Underskrevet akseptskjema Trøndelag fylkeskommune
2021/1815 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 61, bnr. 7, fnr.1 Marius Glørstad Tande
2021/1815 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 61, bnr. 7, fnr. 1 Per Otto Leth-Olsen
2021/26 20210715 15.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Edgar Knutshaug
2021/26 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/2 Frode Hestnes
2021/25 20210715 15.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn - Kartlegging av fiskeriaktivitet i fiskerihavner Olaf Martin Strand
2021/25 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn- Kartlegging av fiskeriaktivitet i fiskerihavner Olaf Martin Strand
2021/389 20210715 15.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - oppføring av fritidsbolig gnr 250, bnr 18 Leif Søbstad
2021/264 20210715 15.07.2021 Inngående brev Ferdigstilt arkeologisk utgraving - Jøsnøya industriområde - ID18413 - Hitra kommune. Ntnu
2021/719 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversender klage på vedtak om dispensasjon for takoverbygg på gnr. 204, bnr. 75 Tommy Wedø m.fl.
2021/2438 20210715 15.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar- søknad om tillatelse til tiltak- gnr. 254, bnr. 48 Trygve Dybdahl
Ingen tilgang 20210715 15.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - smia gnr 78, bnr11 Anne Brit Berg
2021/2668 20210715 15.07.2021 Utgående brev Informasjon om sammenslåing gnr. 19 bnr. 41 og 172 Marthe Alvilde Frantzen
2020/125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Klagesak Eiendomsskatt Vingvågen Kai og Vingvågen Havn *****
2020/125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Klagesak Eiendomsskatt Vingvågen Kai og Vingvågen Havn *****
2020/125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Klagesak Eiendomsskatt Vingvågen Kai og Vingvågen Havn *****
2020/125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Eiendomsskatt og eiendomsskattegrunnlag i Snillfjord kommune *****
2021/210 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 48 bnr. 136 Bjarne Johan Faxvaag m.fl.
2021/2689 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ang høringsinnspill- klage Postmottak
2021/2770 20210715 15.07.2021 Utgående brev Informasjon om at eiendommene gnr. 106 bnr. 24 og 43 er sammenslått Vidar udseth
2021/462 20210715 15.07.2021 Utgående brev Undertegnet låneavtale, 2. tildeling Startlån 2021 HUSBANKEN
2021/2754 20210715 15.07.2021 Utgående brev Mulig forurensing av drikkevannskilde på eiendommen gnr 22 bnr 3 Håkon Erlend Gjesdal
2021/2119 20210715 15.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tillatelse til tiltak- Gnr. 123, bnr. 16 Svalinn AS
2021/159 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om stilling Viktor Strømsvik Olsen
2021/22 20210715 15.07.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Telia
2020/125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Angående spørsmål stilt til innlevert klage på eiendomsskatt 2020 *****
2020/125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Angående spørsmål stilt til innlevert klage på eiendomsskatt 2020 *****
2020/125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Angående spørsmål stilt til innlevert klage på eiendomsskatt 2020 *****
2021/1577 20210715 15.07.2021 Utgående brev Dispensasjon fra pbl § 1-8 for oppføring av fritidsbolig på gnr. 83, bnr. 21 IDEHYTTA AS
2021/25 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/2769 20210715 15.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Nydyrking 88/1 Roald K Nordsæther
2021/2088 20210715 15.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 20, bnr 1 - oppføring av flytebrygge KYSTPLAN AS
2020/5897 20210715 15.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/5897 20210715 15.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/851 20210715 15.07.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Riving og tilbygg- Gnr. 25, Bnr. 11 Kristin Aune
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Innsyn-Vedr. avløpsplan og utslippstillatelse - Rottem Vestre Orkland Kommune
2020/622 20210714 14.07.2021 Inngående brev Invitasjon til eiermøte i MiST 22. september 2021 Mist
2021/2773 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - brakke - gnr 28 bnr 78 KYSTPLAN AS
2021/2689 20210714 14.07.2021 Inngående brev LNVK sitt høringssvar på produksjonsavgift vindkraft LNVK
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 69/214 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Besgjæring av innsyn gbnr 86/1 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 48/123 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 87/22 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 250/18 Byggfakta
2020/5203 20210714 14.07.2021 Inngående brev Fordeling Skogs- og driftsmidler Heim Kommune - Kjell Sverre Strøm
2021/25 20210714 14.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn-Anbudskonkuranse-Bolig rus Anonym
2021/22 20210714 14.07.2021 Inngående brev Eiendomsskatt - skatteseddel 2021 Hitra Kommune
2020/125 20210714 14.07.2021 Inngående brev Angående spørsmål stilt til innlevert klage på eiendomsskatt 2020 *****
2020/125 20210714 14.07.2021 Inngående brev Svar - angående spørsmål stilt til innlevert klage på eiendomsskatt 2020 *****
2020/125 20210714 14.07.2021 Inngående brev Svar - angående spørsmål stilt til innlevert klage på eiendomsskatt 2020 *****
2021/322 20210714 14.07.2021 Inngående brev Snitt-tegning 3de arkitektur og design as
2020/5941 20210714 14.07.2021 Inngående brev Situasjonsplan, tegninger og snitt-tegning KYSTPLAN AS
2021/2774 20210714 14.07.2021 Inngående brev Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2020/125 20210714 14.07.2021 Inngående brev Svar - Angående spørsmål stilt til innlevert klage på eiendomsskatt 2020 *****
2021/2099 20210714 14.07.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig - Hemnskjelveien 100 - Hitra 204/10 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/125 20210714 14.07.2021 Inngående brev Eiendomsskatt og eiendomsskattegrunnlag i Snillfjord kommune *****
2020/125 20210714 14.07.2021 Inngående brev Eiendomsskatt og eiendomsskattegrunnlag i Snillfjord kommune *****
2021/2633 20210714 14.07.2021 Inngående brev Situasjonskart gnr 87 bnr 22 Olaug Olsen
2021/2769 20210714 14.07.2021 Inngående brev Informasjon om trukket sak gnr 88 bnr 1 - Hallseta Roald K Nordsæther
2021/26 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 250/4 Byggfakta
2020/1875 20210714 14.07.2021 Inngående brev Forespørsel om innspill - statlige fartsforskrifter - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2020/983 20210714 14.07.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 251, bnr 34 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
2020/482 20210714 14.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse gnr 125, bnr1 BERGERSEN ARKITEKTER AS
2021/2633 20210714 14.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om fradeling - gnr 87, bnr 22. Olaug Iren Olsen
2021/2066 20210714 14.07.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 106 bnr. 43 Vidar Udseth
2021/2767 20210714 14.07.2021 Utgående brev Registrert - egenerklæring, Fillheiveien (823210262) DNB Eiendom
2021/1956 20210714 14.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar fradeling - arealoverføring - gnr 22, bnr 4. Arne Neerland
2020/3446 20210714 14.07.2021 Utgående brev Avslag på søknad - dispensasjon for ettergodkjenning av kjøreveg frem til fritidsbolig på gnr. 25, bnr. 13 etablert på gnr. 25, bnr. 3 Asbjørn Moe
2021/26 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 87/22 Byggfakta
2021/2770 20210714 14.07.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 106 bnr 24 og 43 Vidar Udseth
2021/26 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 48/123 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/19 Postmottak
2021/26 20210714 14.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 204/2 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 204/2 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 86/1 Byggfakta
2021/26 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 69/214 Byggfakta
2020/1569 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol RESTAURANT NARCI
2021/1772 20210714 14.07.2021 Inngående brev ReMidt IKS Hitra Kommune
2021/1772 20210714 14.07.2021 Inngående brev Fra GF Remidt Næring AS Hitra Kommune
2021/1772 20210714 14.07.2021 Inngående brev Årsregnskap m.m. TrønderEnergi Hitra Kommune
2021/1772 20210714 14.07.2021 Inngående brev Årsoppgjør TBU Hitra Kommune
2021/1772 20210714 14.07.2021 Inngående brev ReMidt Næring AS - Utbetaling av aksjeutbytte 2020.pdf Hitra kommune
2020/1186 20210714 14.07.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse- Gnr 123, bnr 28 - Fritidsbolig Iren Synøve Hansen
2020/5658 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 17, bnr. 77 Helen Ingeborg Sollie
2021/1024 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 48 bnr. 20 etter grensejustering Oddvar Hermanstad
2021/2721 20210714 14.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 86, bnr 1 Åse Annie Mastad
2021/1062 20210714 14.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 47, bnr 133 - oppføring av fritidsbolig KYSTPLAN AS
2020/5406 20210714 14.07.2021 Utgående brev Opplysning om frist for å sende inn opplysninger - dispensasjonsbehandling gnr. 209, bnr. 19 og 27 Sørlie Arkitekter m.fl.
2020/4457 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 114 bnr. 31 og 96 etter grensejustering Trond Gisle Krogstad m.fl.
2020/1186 20210714 14.07.2021 Utgående brev Ferdigattest- adkomstvei, VA og utslippstillatelse - Gnr. 123, bnr. 28. Iren Synøve Hansen
2021/927 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 32, bnr. 34 Ove Martin Grøntvedt
2021/1747 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 32, bnr. 34 Ove Martin Grøntvedt
2021/1620 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 46 bnr. 37 etter nymerking Henrica Jeucken
2021/927 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 32, bnr. 34 Randi Nygaard Grøntvedt
2021/927 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 32, bnr. 34 Fredrik Strøm
2021/927 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 32, bnr. 34 Torgeir Sæther
2021/927 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 32, bnr. 34 Kristin Strøm Sæther
2021/777 20210714 14.07.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 124, bnr 70 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/988 20210714 14.07.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for oppføring av hytte, naust og anlegg av flytebrygge gnr. 37, bnr. 51 og 53 - Til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.
2021/2213 20210714 14.07.2021 Utgående brev Hitra kommune - kartlegging av fiskeriaktivitet i fiskerihavnene Trøndelag fylkeskommune
2021/1236 20210714 14.07.2021 Utgående brev Hitra Kysthavn - ad. Havneterminalen og avtaler med oversjørederier Bachke & Co. A/S v/ Frode Arnesen
2021/1551 20210713 13.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tillatelse til tiltak- Gnr. 253, bnr. 1 Einar Djupå
2021/2767 20210713 13.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 49 Thomas Eriksen
2020/482 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om brukstillatelse gnr 125 bnr 1 BERGERSEN ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20210713 13.07.2021 Inngående brev Spørsmål om byggeaktivitet på gnr 28 bnr 80 Frode Hestnes
2021/26 20210713 13.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 92/16 anonym
2021/1062 20210713 13.07.2021 Inngående brev Nye snitt og sit.plan kvenvær sjøhusferie gnr 47 bnr 133 KYSTPLAN AS
2021/2761 20210713 13.07.2021 Inngående brev Dispensasjonsøknad gnr 204 bnr 3 Vegard Hofsøy
2021/2753 20210713 13.07.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 127/165 Steinar Hanssen
2021/2751 20210713 13.07.2021 Utgående brev Registrert - egenerklæring om konsesjonsfrihet - Oldret 18 Eiendomsmegler1 MidtNorge
2021/2744 20210713 13.07.2021 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel Oldervikveien 16 Eiendomsmegler 1 MidtNorge
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 92/16 Anonym
2020/4928 20210713 13.07.2021 Inngående brev Oppsigelse *****
2020/1186 20210713 13.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar - søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 23, bnr. 128 Norgeshus
2021/2763 20210713 13.07.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 86, bnr 1. Åse Annie Mastad
2021/2828 20210713 13.07.2021 Inngående brev Spørsmål om byggeaktivitet på gnr 28 bnr 2 Frode Hestnes
2021/2099 20210713 13.07.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen arealdel - fradeling av tomt på Sjøholmen, Hemnskjel - 204/10 i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/2765 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 122 bnr 5 Arnfinn Magnus Aune
2021/2766 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr. 122, bnr. 5 Arnfinn Magnus Aune
2021/2768 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 112 og bnr 23 Jim Brevikdal
2021/2768 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om tiltak - garasje Jim Brevikdal
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/19 Frode Hestnes
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 122/284 Anonym
2021/2747 20210713 13.07.2021 Utgående brev Stipend *****
2021/2213 20210713 13.07.2021 Utgående brev Hitra kommunes uttalelse til - kartlegging av fiskeriaktiviteter i fiskerihavner Trøndelag fylkeskommune
2021/2051 20210713 13.07.2021 Utgående brev Opplysning om unntak fra byggesaksbehandling Odd Falmyr
2020/4667 20210713 13.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 22, bnr. 251, 252, 253 og 254 (nausttomter) Brit-May Melandsø
2021/2689 20210713 13.07.2021 Utgående brev Ang høringsinnspill- landbasert vindkraft Postmottak
2021/2745 20210713 13.07.2021 Utgående brev Revidert handlingsplan *****
2021/2124 20210713 13.07.2021 Utgående brev Vedrørende Mastadveien 139 Kjersti Ristan
2021/564 20210713 13.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 91 bnr. 124 og 125 Torbjørn Glørstad
2021/1969 20210713 13.07.2021 Utgående brev Foreløpig vurdering - gnr. 78, bnr. 59 Roger Dahlberg
2021/2759 20210713 13.07.2021 Utgående brev Kjøpekontrakt - besøkshytte Terje Svendsen
2020/5307 20210713 13.07.2021 Inngående brev Klage på vedtak gnr 78 bnr 1 Trond Larsen
2020/5392 20210713 13.07.2021 Inngående brev Utsettelse av igangsetting av tiltak Marina Glasberg
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyngbnr 28/2 Postmottak
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Postmottak
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/19 Frode Hestnes
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/2 Frode Hestnes
2020/4973 20210713 13.07.2021 Utgående brev Vedrørende DOFFIN-utlysning - Idékonkurranse «Kystlandsbyen Vikan» - Hitra Arkitektur
2021/26 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Vannforsyning 2021-2023 Frode Hestnes
2021/1758 20210713 13.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 77, bnr 26 - oppføring av tilbygg og plattinger til fritidsbolig SPARK STUDIO AS
2021/1931 20210713 13.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 19, bnr. 14 Anton Arnulf Johansen
2021/1931 20210713 13.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev gnr. 19, bnr. 172 Anton Arnulf Johansen
2021/5 20210713 13.07.2021 Utgående brev Tilbaketrekking av dispensasjonssøknad og søknad om tillatelse til tiltak - foruten søknad om septiktank på gnr. 203, bnr. 9 MALOLO EIENDOM AS
2021/564 20210712 12.07.2021 Inngående brev Svar på protokoll Fillaunet 2 Torbjørn Glørstad
2021/1081 20210712 12.07.2021 Inngående brev Konstruktive løsninger på måkeproblematikken Dyrenes Røst
2021/2757 20210712 12.07.2021 Inngående brev Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2021/2689 20210712 12.07.2021 Inngående brev Høring- Landbasert vindkraft TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/2755 20210712 12.07.2021 Inngående brev Hestnesfjellet som trimpunkt Frode Hestnes
2021/2124 20210712 12.07.2021 Inngående brev Konsesjonsvedtak gnr 86 bnr 9 Em1
2021/2097 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad trekt gnr 116 bnr 34,21 KVALVÆR MASKIN
2021/2689 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ang høringsinnspill-landbasert vindkraft Hitra Kommune
2021/2689 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ang høringsinnspill landbasert vindkraft STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2754 20210712 12.07.2021 Inngående brev Fylling av vann til husholdning Dagrun Beate Skarsvåg
2021/2753 20210712 12.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 127 bnr 165 Steinar C H Hanssen
2020/3213 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ad svar på tiltak gnr 45 bnr 66 Hjørdis Margrethe Helsø
2021/2751 20210712 12.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 106 bnr 7,13 Sol-Lillemor Rovde Monsø
2021/2751 20210712 12.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 106 bnr 7,13 Malin-Miriam H Monsø
2021/2744 20210712 12.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 93 bnr 8 Stig Arild Helsø
2021/2744 20210712 12.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 93 bnr 8 Kitty Foss Helsø
2021/26 20210712 12.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 122/284 Anonym
2021/2742 20210712 12.07.2021 Inngående brev Vedrørende asfaltering på Hestnessletta Frode Hestnes
2021/26 20210712 12.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 29/19 Frode Hestnes
2021/26 20210712 12.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Hovedplan vann 2021/-2031 Frode Hestnes
2021/2739 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forfytningshemmede *****
2021/871 20210712 12.07.2021 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.6.2021 Konsek - Torbjørn Brandt
2021/2447 20210712 12.07.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om utslippstillatelse Svenn Joar Skjørholm
2020/405 20210712 12.07.2021 Inngående brev Jobbsøknad Alem Engab
2021/26 20210712 12.07.2021 Inngående brev Tilsvar begjæring av innsyn gbnr 45/25 Bjørn-Helge Korsnes
2021/2736 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr 69 bnr 214 - fritidsbolig MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
2020/5203 20210712 12.07.2021 Inngående brev Riktig tilskuddskode nmsk Statsforvalteren i Trøndelag
2021/26 20210712 12.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Frode Hestnes
2021/26 20210712 12.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/19 Frode Hestnes
2021/26 20210712 12.07.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Frode Hestnes
2020/3413 20210712 12.07.2021 Inngående brev Gnr/bnr 203/50 VS: Tank på 1m3 registrert hos Norva eksisterer ikke Hitra Kommune
2020/3413 20210712 12.07.2021 Inngående brev Angående avløpsanlegg på gbnr. 203/50 Hitra kommune
2021/2754 20210712 12.07.2021 Inngående brev Vannfylling Hitra Kommune
2021/2754 20210712 12.07.2021 Inngående brev Vannfylling Dagrun Beate Skarsvåg
2021/2754 20210712 12.07.2021 Inngående brev Svar på henvendelse om tilknytning til kommunal vannforsyning Hitra kommune
2020/836 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om tiltak - etablering av fisketrapp i Dragvassdraget i Hitra - vurdering etter lakse- og innlandsfiskloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2213 20210712 12.07.2021 Inngående brev Angående fiskerihavner Frøya og Hitra Fiskarlag
2021/2756 20210712 12.07.2021 Inngående brev Taushetserklæring *****
2021/1108 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
2021/2745 20210712 12.07.2021 Inngående brev Erklæring om taushetsplikt *****
2021/2745 20210712 12.07.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2020/5232 20210709 09.07.2021 Inngående brev - Søknad om igangsettingstillatelse - trinn 2 Grimstad og Tønsager AS
2020/983 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for byggesak gnr. 251 bnr. 34 Mgarkitekter
2020/395 20210709 09.07.2021 Inngående brev Reviderte bestemmelser og VA-plan etter klagebehandling Areal & Plan
2021/2644 20210709 09.07.2021 Inngående brev Konsesjonssøknad Neverlia Aksel Einar Hanssen
2020/5307 20210709 09.07.2021 Inngående brev Utsetting av klagefrist ad avslag søknad Trond Larssen
2020/4450 20210709 09.07.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad André Bakeng
2021/2240 20210709 09.07.2021 Inngående brev Klage på enkeltvedtak *****
2021/777 20210709 09.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan Hitrabygg
2021/2740 20210709 09.07.2021 Inngående brev Informasjon om endret praksis - tildeling av belastningsfullmakt for budsjettdisponering STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2240 20210709 09.07.2021 Utgående brev Behandling av klagesak Skolebytte *****
2021/2743 20210709 09.07.2021 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen STATENS VEGVESEN
2021/564 20210709 09.07.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmåling av tomt nr. 4 Fillaunet 2 Torbjørn Glørstad
2021/135 20210709 09.07.2021 Inngående brev Tilskudd - Lokale kinotiltak - 2021/2- HITRA KOMMUNE NORSK FILMINSTITUTT
2021/2722 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 97 Ole Ingvar Stene
2021/2723 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 31 Åse Stene Telnes
2021/2724 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 57 Åse Stene Telnes
2021/2725 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 58 Åse Stene Telnes
2021/2221 20210709 09.07.2021 Utgående brev Vedrørende befaring og fradeling - Ansnes Molo Linda Malum m.fl.
2021/2723 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 31 Kai Rune Stene Espeseth
2020/5307 20210709 09.07.2021 Utgående brev Vedr forespørsel om utsatt klagefrist Trond Larsen
2021/2221 20210709 09.07.2021 Utgående brev Vedrørende befaring og fradeling - Ansnes molo Gøran A. Haltland m.fl.
2021/2221 20210709 09.07.2021 Utgående brev Vedrørende befaring og fradeling - Ansnes molo Jørgen Sørli
2021/2728 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 57 Kai Rune Stene Espeseth
2020/4450 20210709 09.07.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende dispensasjonssøknad André Bakeng
2021/2051 20210709 09.07.2021 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan for Vaslag østre og pbl. § 1-8 for oppføring av balkong på fritidsbolig gnr. 201, bnr. 25 Odd Kåre Zeiner Falmyr
2021/2059 20210709 09.07.2021 Utgående brev Angående 122/275 Sandstadvn 69 samt 122/274 nabotomt Sandstadvn 71 Astri Vollan
2021/2195 20210709 09.07.2021 Inngående brev Underskrevet ferdigattest som selvbygger Trine Kojan
2021/2645 20210709 09.07.2021 Inngående brev Svar - Vedrørende innsynsbegjæring sak 2020/3213 Erling Helsø
2021/2721 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 86 bnr 1 Åse Annie Mastad
2021/1002 20210709 09.07.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplan og pbl. § 1-8 for bruksendring på eiendommen gnr. 82, bnr. 2 - Til uttalelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.
2021/2722 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 97 Åse Stene Telnes
2021/2723 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 31 Jan Stene
2021/2726 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 57 Jan Stene
2021/2727 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 58 Jan Stene
2021/2722 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 97 Jan Stene
2021/2727 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 57 Kai Rune Stene Espeseth
2021/2722 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 97 Kai Rune Stene Espeseth
2021/2723 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 31 Ole Ingvar Stene
2021/2728 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 57 Ole Ingvar Stene
2021/2727 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 48 bnr 58 Ole Ingvar Stene
2021/562 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som lærling *****
2020/1897 20210709 09.07.2021 Inngående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen, gnr 104, bnr 74. Hitra kommune
2021/26 20210709 09.07.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring gbnr 45/3 Bjørn-Helge Korsnes
2021/26 20210709 09.07.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring gbnr 45/3 Anonym
2021/2718 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kjøp av boligtomt Melandsjø boligfelt Hitra Kommune
2021/2718 20210709 09.07.2021 Inngående brev Signert kjøpekontrakt tomt 15 Tommy Meland og Sara Haugsand
2021/2718 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad om kommunal boligtomt nr. 15 Tommy Meland og Sara Haugsand
2021/2718 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad om konsesjonsfrihet Tommy Meland og Sara Haugsand
2021/2644 20210709 09.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen, gnr 104, bnr 74. Aksel Einar Hanssen m.fl.
2021/2244 20210709 09.07.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av solcellepanel gnr. 16, bnr. 77 Egil Andre Vollan
2021/2503 20210709 09.07.2021 Utgående brev Klage på Husleie Bomiljø 3 *****
2021/2677 20210709 09.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling på parsell på eiendommen - gnr 204, bnr 2. Ida Louise Strand Vitsø
2020/5299 20210709 09.07.2021 Utgående brev Startlån - restlån for oppgradering av bolig *****
2021/2448 20210709 09.07.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 56, bnr 3 Erik Håkon Dyrkoren
2021/2513 20210709 09.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen gnr 43, bnr 16. Raymond Harper
2020/405 20210709 09.07.2021 Utgående brev Svar på åpen søknad Ryan Nova
2021/397 20210709 09.07.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse gnr 93, bnr 77 - rivearbeider og grunnarbeider i forbindelse med ombygging og tilbygg til brannstasjonen. ROJO ARKITEKTER AS
2021/384 20210709 09.07.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark Bjørn Berge
2020/110 20210709 09.07.2021 Utgående brev Nydyrking på eiendommen - gnr 88, bnr 1. Roald K Nordsæther
2021/1901 20210709 09.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar søknad om startlån *****
2021/384 20210709 09.07.2021 Utgående brev Dispensasjon for forbud ot motorisert ferdsel i utmark - Transport med Helikopter Bjørn Haugnæss
2020/181 20210709 09.07.2021 Utgående brev Trivselstiltak i grendene - Hitra Sogn forsamlingshus HITRA SOGN FORSAMLINGSHUS VELFORENING
2021/2244 20210709 09.07.2021 Utgående brev Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av solcellepanel gnr. 16, bnr. 77 - byggesak Egil Andre Vollan
2020/5930 20210709 09.07.2021 Utgående brev Vedrørende ny melding tilgjengelig i Altinn Mattilsynet v/postmottak m.fl.
2021/1997 20210709 09.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - økonomisk støtte til skilting av turmuligheter i Fillan og omegn HITRA IDRETTSLAG
2021/2681 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tilknytning av kommunalt vann *****
2021/1099 20210709 09.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar - gitt dispensasjon til oppføring av drivhus, anlegge septiktank og vei Tone Marie Pallesen
2021/2060 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tilbud om SFO *****
2021/2668 20210709 09.07.2021 Utgående brev Oversendelse av melding om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr. 19 bnr. 41 og 172 til tinglysing Kartverket Tinglysing
Ingen tilgang 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2020/181 20210709 09.07.2021 Utgående brev Trivselstiltak i grendene - Fillan båtforening FILLAN BÅTFORENING
2021/384 20210709 09.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar -Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark Tor Arild Holthe
2021/2119 20210709 09.07.2021 Utgående brev Søknad om tiltak gnr 123, bnr 16. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Jøsnøya SVALINN AS
2020/181 20210709 09.07.2021 Utgående brev Trivselstiltak i grendene - søknad om midler Hitra IL HITRA IDRETTSLAG