eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/3094 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Meldingssak - Overdragelse av eiendom i Neverlia
2021/691 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Meldingssak - Makeskifte av areal i Fillaunet 2 og Gammel-Fillan
2020/4118 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Valg 2021 - Endringer i stemmestyre - Sundlandet krets
2021/151 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Prisutdeling 2021
2021/3113 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Utvidelse av Hitra Kysthavn – disponering av midler fra salg av tilleggsareal til Bachke & Co
2021/937 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Økonomirapport 1. halvår 2021
2021/2128 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Emisjon Orkdalsregionen Næringshage
2021/2453 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Melding - Signert marin samarbeidsavtale
2021/2377 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Hitra kommune - Anmodning om medfinansiering i Catch - Utvikling av fiskerinæringen i Trøndelag
2020/571 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse på frist Grethe Lian
2021/2688 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - supplering Grimstad og Tønsager AS
2021/3904 20211020 20.10.2021 Inngående brev Skolelaboratoriet i realfag Skolelaboratoriet i realfag
2021/3902 20211020 20.10.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse nytt driftsbygg gnr./bnr. 76/1 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2021/2241 20211020 20.10.2021 Inngående brev Dokumentasjon gnr. 120, bnr. 127 Aleksandra Marta Konarska
2021/264 20211020 20.10.2021 Inngående brev Hitra Industripark vest - mengdeberegninger Structor Trondheim AS
2021/2688 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - supplering Grimstad og Tønsager AS
2021/25 20211020 20.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/25 20211020 20.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn løpenr 15707/2021 Hitra Frøya
2020/148 20211020 20.10.2021 Inngående brev Forespørsel om forliksrådsmedlemmer Trøndelag fylkeskommune
2021/3908 20211020 20.10.2021 Inngående brev 21/5172-1 Informasjon om offentlig støtte til politiske partier og folkevalgte grupper KMD
2020/2151 20211020 20.10.2021 Inngående brev Vellykket dataimport i Vannmiljø Midnat
2021/3900 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad sanitærabonnement - gnr 6 bnr 1 ÅGE ERIKSEN HOLDING AS
2021/3901 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 87 bnr 188 Andreas Bjørnnes
2021/301 20211020 20.10.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon til platting og trapp - Hitra kommune - eiendommen 86/63 - kommunens vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2822 20211020 20.10.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av kai - Hitra 69/4 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/3220 20211020 20.10.2021 Utgående brev Diplom Kunnskapsprøve - Robert Rolandsen Hitra kommune
2021/3910 20211020 20.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 27 bnr 4 Mona Rognan Aarø
2021/3910 20211020 20.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 27 bnr 4 Roger Rognan Aarø
2021/3551 20211020 20.10.2021 Inngående brev Skatteopplysninger *****
2021/2822 20211020 20.10.2021 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for oppføring av kai på eiendommen gnr. 69, bnr. 4 - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2021/159 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad på intern utlyst stilling som helsefagarbeider Venke Larsen
2021/3913 20211020 20.10.2021 Inngående brev Byggemelding gnr 34 bnr 6 - jaktbu Johan Kristian Grønvik
2021/3458 20211020 20.10.2021 Inngående brev Skattemelding for redusert barnehageugift *****
2021/3897 20211019 19.10.2021 Inngående brev Trøndelag tingrett - domstol for hele Trøndelag Hitra Kommune - Postmottak
2021/3679 20211019 19.10.2021 Inngående brev Helseplattformen - bekymringsmelding fra IPR Trøndelag sørvest - svar fra Helseplattformen Helseplattformen
2021/3896 20211019 19.10.2021 Inngående brev Høring av mindre endring i byggevareforskriften Direktoratet for byggkvalitet
2021/3895 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om oppføring av gjødselkum gnr. 120, bnr. 3 Lars Arne Børø
2021/2822 20211019 19.10.2021 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til dispensasjonssøknad, gnr 69 bnr 4, Hitra kommune NTNU Vitenskapsmuseet
2020/3313 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr 69 / bnr 29 Jomar Sjøbakk
2021/26 20211019 19.10.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/25 20211019 19.10.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/25 20211019 19.10.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring *****
2021/3578 20211019 19.10.2021 Inngående brev Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr. 56, bnr. 2 EiendomsMegler 1 Midt-Norge
2020/1954 20211019 19.10.2021 Inngående brev E-post korrespondanse etter vedtak om tilbakekjøp Gobyen
2020/5609 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vedlegg til erklæringer PER IVAR CHRISTENSEN
2021/3851 20211019 19.10.2021 Inngående brev Til skoleeiere som har mottatt tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere Utdanningsforbundet/Rambøll
2021/3880 20211019 19.10.2021 Inngående brev Høring, energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy KS
2021/382 20211019 19.10.2021 Inngående brev Oppdatert info fra DigiTrøndelag - Nytt folkeregister Digi Trøndelag
2021/1021 20211019 19.10.2021 Inngående brev Påminnelse om pålogging på IMDi Tilskudd i IMDinett *****
2021/3879 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - foreløpig orientering Helsedirektoratet
2021/3577 20211019 19.10.2021 Inngående brev Deres saksnr: 2021/3577-3 / 0020/0003 Kjell Arild Bremvåg
2021/3577 20211019 19.10.2021 Inngående brev Deres saksnr: 2021/3577-3 / 0020/0003 Kjell Arild Bremvåg
2021/3876 20211019 19.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 251, bnr. 35 Henrik Stene Aune
2021/3876 20211019 19.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 251, bnr. 35 Anne Kristin Hammer
2020/246 20211019 19.10.2021 Inngående brev Vedrørende brev sendt i Altinn Solfrid Helsø
2021/584 20211019 19.10.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Melkvika - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3885 20211019 19.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 77 bnr 44 Kåre Jostein Aaen
2021/3883 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr. 23, bnr. 4 SMÅGE DRIFT AS
2021/3886 20211019 19.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 77 bnr 45 Håvard Mikal Nordsæther
2020/226 20211019 19.10.2021 Inngående brev Uttalelse til forslag til reguleringsplan og VA-plan Bjørnanesset MATTILSYNET LOKASJON TRONDHEIM
2021/3888 20211019 19.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 77bnr 46 Randi Elin Nordsæther
2021/3888 20211019 19.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 77bnr 46 Hans Arne Nordsæther
2020/2154 20211019 19.10.2021 Inngående brev Hopsjø Småge Vannlag - hovedtall Hopsjø Småge Vannlag SA
2021/3891 20211019 19.10.2021 Inngående brev Svar på søknad om kryssing av og framføring langs fv.6442 i Hitra kommune - Vedr. 202139687-2 - 1017482 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/3882 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2021/1857 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse gnr. 23, bnr. 4 SMÅGE DRIFT AS
2021/159 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om stilling Steffen Ulvnes
2021/159 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om stilling Maria Cristina Kjærvik
2021/2735 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbud fra vinner av anbudet Elektro Team AS
2020/5606 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tranvikan vannverk TRANVIK VANNLAG SA
2021/482 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2021 og behov for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3890 20211019 19.10.2021 Inngående brev Kompetansekartlegging Maria Cristina Kjærvik
2020/4135 20211019 19.10.2021 Inngående brev Avvisning av klage fra KOFA Bjerkan Stav advokatfirma AS
2021/2057 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 249, bnr. 51 Lars Busterud
2021/1545 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 16, bnr. 114 PEKONSULT AS
2021/3909 20211019 19.10.2021 Inngående brev Offentlig høring - modifisert tunneltversnitt T9,5 STATENS VEGVESEN
2021/3919 20211019 19.10.2021 Inngående brev Veileder for regionale miljøtilskot til jordbruket i Trøndelag 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3458 20211019 19.10.2021 Inngående brev Skattemelding for redusert barnehageugift *****
2021/818 20211019 19.10.2021 Inngående brev Oldervikveien 21 Søknad om midlertidig brukstillatelse 93/22 ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2021/719 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av takoverbygg over veranda på gnr. 204, bnr. 75
2020/1569 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkebevilling etter eierskifte Taverna
2021/1315 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling Melding - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, oppføring av basestasjon på eiendommen gnr. 113, bnr. 1
2020/5659 20211019 19.10.2021 Saksframlegg/innstilling Melding - Søknad om utslippstillatelse gnr 254, bnr 2 og 6. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2021/3664 20211018 18.10.2021 Inngående brev Forhåndskonferanse- Tiltak på gnr. 69, bnr. 78 Kåre Ottesen
2020/3352 20211018 18.10.2021 Inngående brev Avløp Kvitsandveien 31 Geir Talseth
2021/1597 20211018 18.10.2021 Inngående brev Melding om død oter Frode Hestnes
2021/3857 20211018 18.10.2021 Inngående brev Avklaring om område N2 i reguleringsplan for Sveneset Bjørn Erik Paasche
2021/3856 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse gnr. 22, bnr. 7 Kystplan AS
2021/3854 20211018 18.10.2021 Inngående brev Ang. Feiing av Innhitterveien 373 Stein Olav Lund og Kristin Strøm Lund
2021/3100 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement og søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - gnr. 6 bnr. 17 - Bureisingsveien 17, 7250 Melandsjø Kaj Aasen Lilleberg
2021/3852 20211018 18.10.2021 Inngående brev Prosjektering 5056-6054397 Steinvika - 1/1 Geomatikk
2021/3851 20211018 18.10.2021 Inngående brev RAPPORTERING - tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen 2020/2021, Hitra kommune Utdanningsdirektoratet
2021/3849 20211018 18.10.2021 Inngående brev Spredning av naturgjødsel ved store nedbørsmengder 14. oktober 2021 Alf Roger Dahlø
2021/3664 20211018 18.10.2021 Inngående brev Forespørsel framtidig byggesak 69/78 Kåre Ottesen
2020/4007 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av avløpsvann gnr. 69, bnr. 218 ORKLA TAKST AS
2020/1688 20211018 18.10.2021 Inngående brev Rundskriv I-5/2021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021 Helse- og omsorgsdepartementet
2021/3848 20211018 18.10.2021 Inngående brev Høring - Utredning om foretaksstraff og korrupsjon Justis- og beredskapsdepartementet
2020/1688 20211018 18.10.2021 Inngående brev Rundskriv I-5/2021 Om testing etter ankomst til Norge og plikt til å vente til testresultatet foreligger – erstatter rundskriv I-3/2021 (21/1658) Helse- og omsorgsdepartementet
2021/3847 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedtaksbrev fra sak 37/21 Akuelt fra utvalgene KonSek Trøndelag IKS
2021/2673 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedtaksbrev sak 36/21 - Forslag til budsjett for 2022 med økonomiplan for 2023-2025 KonSek Trøndelag IKS
2021/3402 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedtaksbrev sak 28/21 - Forenklet etterlevelsekontroll av sjølkostområdet KonSek Trøndelag IKS
2021/1099 20211018 18.10.2021 Inngående brev Ansvarsrett gnr. 207, bnr. 1 Tone Pallesen
2020/1697 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr. 92, bnr. 64 Eggen Arkitekter AS
2021/3580 20211018 18.10.2021 Inngående brev Fastsettelsesbrev - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruks- og matdepartementet
2020/209 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbakemeldinger overordnet VA-plan, reguleringsplan Heggåsen boligfelt, Hitra. Sweco Norge AS
2021/1247 20211018 18.10.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kulturmidler PS 129/21 Aukas Båtmotorsamlings venner
2021/3843 20211018 18.10.2021 Utgående brev Spørsmål om slamavskiller gnr. 204, bnr. 94 Ingrid og Kjell Jørstad Braut
2021/25 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn i avvik ved Hitra sykehjem og bofelleskap Hitra-Frøya
2021/216 20211018 18.10.2021 Utgående brev Takk for minnegave *****
2020/4912 20211018 18.10.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 70, bnr 32 SYSTEMBYGG AS
2021/3844 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - nybygg bolig gnr 93 bnr 196 KYSTPLAN AS
2021/3846 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - nybygg bolig gnr 93 bnr 197 KYSTPLAN AS
2021/3839 20211018 18.10.2021 Inngående brev Innmelding av behov for NMSK midler til vei og drift og skogkultur for 2022 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/216 20211018 18.10.2021 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2021/3479 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 129, bnr. 13 Linn J Ansnes-Bruiners
2021/3479 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 129, bnr. 13 Bodil Marie Ansnes Lervik
2021/3420 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 204, bnr. 10 Ellen Synnøve Elven
2021/890 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 15 bnr. 44 Stian Thorvaldsen
2021/155 20211018 18.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar Søknad om utslipp gnr 86, bnr 56 RØRLEGGERTEAM AS
2021/1618 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 120 Bjarne Johan Faxvaag
2021/3466 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon *****
2021/3821 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av grunneieravtale om legging av ny hovedvannledning over eiendommen gnr 204 bnr 41 Turid Hassel
2021/1324 20211018 18.10.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 68, bnr 16 - oppføring av påbygg Svein Marvind Skjærbusdal
2021/1427 20211018 18.10.2021 Utgående brev Spørsmål om rapportering på tidligere TV-aksjoner Andreas Mjelva
2021/3808 20211018 18.10.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Håvard Inge Heggvik
2021/3808 20211018 18.10.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Lena Marie Hammernes-Heggvik
2021/25 20211018 18.10.2021 Utgående brev Vedr. Innsyn - Valgprotokoll Stortingsvalget - Hitra kommune Prosjekt Åpne Vagdata
2020/5038 20211018 18.10.2021 Utgående brev Etterlyser svar på søknad om kommunalt tilskudd for 2021 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA
2020/5627 20211018 18.10.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - endring av gitt ansvarsrett gnr 22, Bnr 69 og gnr 15, bnr 136 KYSTPLAN AS
2021/3690 20211018 18.10.2021 Utgående brev Melding om tilbygg til fritidsbolig unntatt søknadsplikt gnr 62, bnr 9 Lars Torbjørn Samdahl
2020/4912 20211018 18.10.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 70, bnr 32 Ole Kristian Jobotn-Gomez
2021/751 20211018 18.10.2021 Utgående brev Slamavskiller på eiendommen gnr 124 bnr 117 Leif Rune Elvemo m.fl.
2021/25 20211018 18.10.2021 Utgående brev Klage på avslag på innsynsbegjæring - sak 2016/3185 Hitra-Frøya
2021/3486 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - gnr. 28, bnr. 13 Jan Frode Voldseth
2021/3486 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - gnr. 28, bnr. 13 Arild Ivar Voldseth
2020/226 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av mottatte merknader i høringsperioden - forslag til reguleringsplan for Bjørnaneset KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/2828 20211018 18.10.2021 Utgående brev Status på sak- Søknad om tiltak- Planering av område på gnr. 28, bnr. 2 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/462 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement og søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - gnr. 6 bnr. 17 - Bureisingsveien 17, 7250 Melandsjø Kaj Aasen Lilleberg
2021/1554 20211018 18.10.2021 Inngående brev Vedrørende søknadsprosess - Gnr 7 bnr 3 John Peder Isaksen
2020/576 20211018 18.10.2021 Inngående brev Plaststrategi for Orkdalsregionen -oppfølging Orkdalsregionen
2021/346 20211018 18.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/346 20211018 18.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3855 20211018 18.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 28 bnr 81 og 82 Dorota Kilanowska
2021/3855 20211018 18.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 28 bnr 81 og 82 Henryk Marek Kilanowski
2020/2682 20211018 18.10.2021 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2021 Trøndelag - Anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3859 20211018 18.10.2021 Inngående brev Ny veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021/26 20211018 18.10.2021 Inngående brev Innsyn i saksmappe for gnr. 84, bnr 87 Inger-Lise Aamot Aksetøy
2020/836 20211018 18.10.2021 Inngående brev Utbedre elveløp Dragelva - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev MILJØDIREKTORATET
2021/346 20211018 18.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3413 20211018 18.10.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av gapahuk på eiendommen gnr. 16, bnr. 60 Anita Schei
Ingen tilgang 20211018 18.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Silje Fjeldberg Båtvik
Ingen tilgang 20211018 18.10.2021 Utgående brev Individuell avtale om privat praksis i fysioterapi - revidering *****
2021/3596 20211015 15.10.2021 Inngående brev Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan - Trøndelag HELSE STAVANGER HF
2021/2712 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad med vedlegg *****
2021/2712 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad med vedlegg *****
2021/2712 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad med vedlegg *****
2021/2712 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad med vedlegg Ryan Nova
2021/2712 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad med vedlegg Liv Unni Ottesen
2021/3842 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2021/356 20211015 15.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2021 - Lærerspesialistutdanning 2020-kullet, 3. semester UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/3850 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innmelding av behov for økonomiske virkemidler på landbruksområdet for 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3817 20211014 14.10.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning – gnr 254 bnr 45 Fredrik Rosvold
2021/1185 20211014 14.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/5131 20211014 14.10.2021 Inngående brev Svar på bud på Hitra Kysthavn Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
2020/5038 20211014 14.10.2021 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om kommunalt tilskudd for 2021 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA
2021/1315 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 113, bnr. 1 PRO INVENIA AS
2021/1002 20211014 14.10.2021 Inngående brev Svar: Foreløpig svar- Søknad om bruksendring- Gnr. 82, bnr. 2 Kyst-Elektro AS
2021/2085 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for barnehagelærere høsten 2021 - tilretteleggingsmidler UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1688 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine
2021/3416 20211013 13.10.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om utslipp- Gnr. 249, bnr. 54 Nyhusmaskin AS
2021/3810 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 Bufdir
2021/26 20211013 13.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Byggfakta
2021/26 20211013 13.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Byggfakta
2021/3413 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nabovarsel gnr. 16, bnr. 60 Anita Schei
2020/581 20211013 13.10.2021 Inngående brev Spørsmål angående forsøpling Kristoffer Rabben
2020/226 20211013 13.10.2021 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan og VA-plan for Bjørnaneset, gnr 17, bnr 3 Kystverket
2020/226 20211013 13.10.2021 Inngående brev Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan og VA-plan for Bjørnaneset, gnr 17, bnr 3 m fl Statsforvalteren i Trøndelag
2021/26 20211013 13.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2021/26 20211013 13.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2021/1597 20211013 13.10.2021 Inngående brev Skadet dyr i Tranvikan Knut Tore Børø
2020/4912 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest på gnr 70 bnr 32 Nordbohus AS
2021/3486 20211013 13.10.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 28, bnr. 19 Arild Voldseth
2021/3486 20211013 13.10.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 28, bnr. 19 Edgar Leif Knutshaug
2021/3486 20211013 13.10.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 28, bnr. 19 Per Wesley Eriksen-Støen
2021/26 20211013 13.10.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/299 20211013 13.10.2021 Inngående brev Logg for behandling av høringsinnspill til vannforvaltningsplanene i Trøndelag vannregion 2022 - 2027 Trøndelag Fylkeskommune
2021/3784 20211013 13.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar - ferdigattest gnr 112, bnr 15 Ingunn Stub
2021/3760 20211013 13.10.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Robert Harald Rogne
2020/5627 20211013 13.10.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan gnr. 69, bnr. 15 Kystplan AS
2021/3803 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nabovarsel gnr. 93, bnr. 196 KYSTPLAN AS
2021/26 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Tilsvar høringsuttalelser reguleringsbestemmelser Strømnesset Anonym
2021/1857 20211013 13.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 23, bnr. 4 REITAN & STRØM AS
2021/3486 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 28, bnr. 19 Edgar Leif Knutshaug
2021/3486 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 28, bnr. 19 Per Wesley Eriksen-Støen
2021/3486 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 28, bnr. 19 Arild Ivar Voldseth
2021/3486 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 28, bnr. 19 Jan Frode Voldseth
2021/1518 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oppheving av byggestans- Gnr. 93, bnr. 183 KYSTPLAN AS
2020/375 20211013 13.10.2021 Utgående brev Byggesøknad gnr 120, bnr 53 Kevin Lund
2021/26 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. paragraf 1-8 for fradeling på eiendommen gnr. 120, bnr. 17. Anonym
2021/26 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl.§ 1-8 for fradeling på eiendommen gnr. 120, bnr. 17 Anonym
2020/5604 20211013 13.10.2021 Inngående brev Fullmakt fra Hitra kommune Steinar Larsen
2021/1518 20211013 13.10.2021 Utgående brev Vedtak- Oppheving av byggestans- Gnr. 93, bnr. 183 Audun Norbotten
2021/3761 20211013 13.10.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Kystregionen Eiendomsmegling AS
2021/3104 20211013 13.10.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 5, bnr 9 - rehabilitering av skorstein Lars Peder Hammerstad
2020/581 20211013 13.10.2021 Utgående brev Spørsmål angående forsøpling Kristoffer Rabben
2021/3415 20211013 13.10.2021 Utgående brev Orientering om tinglysing av eierseksjonering - gnr. 92, bnr. 79 KI Investeringsselskap AS m.fl.
2021/3807 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om TT kort *****
2021/3808 20211013 13.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 86 bnr 85 Håvard Inge Heggvik
2021/3808 20211013 13.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 86 bnr 85 Lena M Hammernes-Heggvik
2021/3809 20211013 13.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
2021/1963 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/1963 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/2997 20211013 13.10.2021 Inngående brev Løyve - Mowi ASA - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Olsvikstein - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2021/26 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vikaholmveien Søknad om rammetillatelse 92/62 Byggfakta
2021/26 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar - innsynsbegjæring: Anmodning om forhåndskonferanse gnr. 32, bnr. 47 Byggfakta
2021/3816 20211013 13.10.2021 Inngående brev REFUSJONSGARANTI FOR BARN BOSATT I HITRA KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I FRØYA KOMMUNE 2021 Frøya kommune
2021/3811 20211013 13.10.2021 Inngående brev ReMidt IKS - Invitasjon til Eiermøte 8. november 2021, kl. 10:00 - Surnadal ReMidt IKS
2021/3811 20211013 13.10.2021 Inngående brev ReMidt IKS - Innkalling til Representantskapet - 08.11.2021, kl. 12:00 - 15:00 - Surnadal ReMidt IKS
2020/226 20211013 13.10.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan og VA-plan for Bjørnaneset på Dolmøya, 17/3 m.fl. i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/2503 20211013 13.10.2021 Inngående brev Ny husleiekontrakt BM 3 signert *****
2021/3692 20211013 13.10.2021 Utgående brev Videresending - Innsyn sakens dokumenter Bjerkan og Stav AS
2021/3813 20211013 13.10.2021 Inngående brev Nabovarsel gnr. 93, bnr. 197 KYSTPLAN AS
2020/194 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling PlanID 201913 - Merknadsbehandling og egengodkjenning - endring av reguleringsplanen og VA-planen for Strømsvika, gnr 17, bnr 9 m fl
2021/2976 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Møteplan for Brukerråd 2. halvår 2021
2021/1414 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak fra verv i Hitra kommune Eldreråd
2021/2689 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Meldingssak - Høringsinnspill angående "avgift på landbasert vindkraft"
2021/1048 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Forskuttering av spillemidler - Hitrahallen SA
2021/1414 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg i Hitra Eldreråd 2019 - 2023
2021/3549 20211013 13.10.2021 Utgående brev Referat fra møte angående tiltak på eiendommen gnr 23, bnr 4 og bnr 38 Ivar Kåre Grong Nesset
2021/1518 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg for oppføring av bolig på eiendommen gnr 93 bnr 183
2021/857 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Kjøp ny mannskapsbil - Fillan brannstasjon
2021/2142 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vingvågen og pbl. § 1-8 for fradeling av tilleggsareal fra gnr. 254, bnr. 44 til gnr. 254, bnr. 45
2021/1901 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Startlån - fullfinansiering
2021/59 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling etter høring - Søknad om tiltak gnr 22, bnr 8. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8.
2021/871 20211013 13.10.2021 Saksframlegg/innstilling Melding - Protokoll fra møte i kontrollutvalget 21.06.2021
2021/1819 20211012 12.10.2021 Inngående brev Fullmakt gnr. 250, bnr. 17 Henrik Snildal Nordsæther
2020/162 20211012 12.10.2021 Inngående brev Møtereferat IUA beredskapsstyre 07.10.2021 21/6698 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region Sør-Trøndelag
2021/3785 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.) Barne- og familiedepartementet
2020/4912 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om utslipp gnr. 70, bnr. 32 Nordbohus AS
2020/1875 20211012 12.10.2021 Inngående brev Fartsforskrifter i eierkommuner KNH IKS Kristiansund og Nordmøre havn IKS
2021/26 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsyn - Bebyggelses plan Svenes Jan Ulrik Kjølsø
2021/1518 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vedrørende: Byggestans- Tiltak gnr. 93 brn 183 Hitraanleggservice AS
2021/3750 20211012 12.10.2021 Inngående brev Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler Helse- og omsorgsdepartemenet
2021/25 20211012 12.10.2021 Inngående brev Svar på innsyn i avviksmeldinger - NRK Nrk - Eldreomsorg
2021/3814 20211012 12.10.2021 Inngående brev Arbeid på Hummelvikveien Ivar Blikø
2021/26 20211012 12.10.2021 Utgående brev Innsyn i alle dokumenter Fjellværsøyveien 285 Hitra Kommune Roar Singstad
2020/5726 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vedr. sletting av meddommere til forliksrådet Trøndelag fylkeskommune
2021/3623 20211012 12.10.2021 Inngående brev Godkjenning - Hemnskjela Oppvekstsenter Arkivmateriale Snillfjord kommune
2021/25 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Retmæsige fordringer Hitra Frøya
2021/3478 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - gnr. 251, bnr. 35 Andreas Buzzi Waaberg
2020/331 20211012 12.10.2021 Inngående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt gnr. 76, bnr. 46 Leif Arne Thorsen
2021/3784 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 112, bnr. 15 Ingunn Stub
2021/3077 20211012 12.10.2021 Inngående brev Dokumentasjon - Mangelbrev på søknad - gnr. 2, bnr. 7 Harald S. Lian
2020/226 20211012 12.10.2021 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan - GBnr 17/3, Bjørnaneset rorbu og småbåthavn - Hitra kommune - Trøndelag NVE
2021/26 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Bekymringsmelding - KRAV OM STANS AV ALLE ARBEIDER PÅ EIENDOMMEN GNR 93 BNR 183 Hitra Frøya
2020/5909 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kontrakt leie Fillan Grendahus Oddvar Johannes Olsen
2021/1038 20211012 12.10.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom i Hitra-Frøya Hitra-Frøya
2021/3415 20211012 12.10.2021 Inngående brev Nye vedtekter Brauten Eiendom AS
2021/3414 20211012 12.10.2021 Inngående brev Nye vedtekter Brauten Eiendom AS
2021/26 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsyn i alle dokumenter Fjellværsøyveien 285 Hitra Kommune Roar Singstad
2021/3615 20211012 12.10.2021 Utgående brev Informasjon om at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 20 bnr. 29 er ført i matrikkelen Thor Arve Stølan
2020/3388 20211012 12.10.2021 Utgående brev Varsel om pålegg og tvangsmulkt etter forurensingsloven §§ 7 og 28 NEKTON HAVBRUK AS
2020/197 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar - Vedrørende jordskiftesak - Hestnes Sør-Trøndelag jordskifterett
2021/26 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Avløp fra eiendommene gnr 20 bnr 3 og 105 Terje bremvåg
2021/26 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vikaholmveien Søknad om rammetillatelse 92/62 Anonym
2020/3130 20211012 12.10.2021 Utgående brev Flytebrygge gnr. 62, bnr. 8 Eirin Nordbotten
2020/4798 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gnr 48 bnr 4 - purring søknad STEINSJØ AS
2021/1099 20211012 12.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar - opparbeidelse av vei gnr 207, bnr 1 LARS LIAN
2020/3338 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti *****
2021/3128 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Tilbygg og utvidelse av terrassen- Gnr. 251, bnr. 13 TRIO-BYGG AS
2021/3639 20211012 12.10.2021 Utgående brev Ferdigattest- Tilbygg og skifte av vinduer og dører- Gnr. 83, bnr. 6 ORION VAKTMESTERSERVICE AS
2021/3687 20211012 12.10.2021 Utgående brev Referat foreldremøte Uranus/Saturn, 06.10.2021 Foresatte Uranus/Saturn
2020/197 20211012 12.10.2021 Utgående brev Vedrørende jordskiftesak - Hestnes Sør-Trøndelag jordskifterett
2020/2880 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 120 bnr. 199 Roy Oldervik
2021/2833 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad om TT kort *****
2020/1924 20211012 12.10.2021 Utgående brev Rapportering til Statsforvalteren fra uke 41 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3448 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 254, bnr. 19 Nina Brodahl
2021/3448 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 254, bnr. 19 Stig Brodahl
2021/3448 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 254, bnr. 19 Nils Kristian Wingan
2020/929 20211012 12.10.2021 Utgående brev Stråmyrveien 60, tilbaketrekking av ferdigattest Torbjørn Hauge
2021/2202 20211012 12.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon gnr 45 bnr 3 og 25 Hjørdis Margrethe Helsø
2021/3562 20211012 12.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 247, bnr. 1, fnr. 2 Geir Bjørgan
2021/3562 20211012 12.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 247, bnr. 1, fnr. 2 Finn Hilmarsen
2021/3562 20211012 12.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 247, bnr. 1, fnr. 2 Ann-Mari Hilmarsen
2021/25 20211012 12.10.2021 Utgående brev Valgprotokoll 2021, Hitra kommune Prosjekt Åpne Valgdata
2021/3665 20211012 12.10.2021 Utgående brev Forespørsel om orientering for Hitra kommune OPPLYSNINGSVESENETS FOND
2021/384 20211012 12.10.2021 Utgående brev Dispensasjon fra forbud mot motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med utmarksnæring Roald Berge
2021/3603 20211012 12.10.2021 Utgående brev Vedr. tidligere gitte tillatelser Eirik Bøe Sletten
2021/3567 20211012 12.10.2021 Utgående brev Etterspør bilder ved SMIL.-rapportering Henrik Nordsæther
2021/3582 20211012 12.10.2021 Utgående brev Etablering av parkeringsplass gnr 114 bnr 9 Bjørn Rønning m.fl.
2020/1697 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - endring av gitt ansvarsrett gnr 92, bnr 64 EGGEN ARKITEKTER AS
2021/794 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 19 bnr 17 Arnt Julius Breivoll
2021/216 20211012 12.10.2021 Utgående brev Takk for minnegaver *****
2021/3701 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om utslipp avløpsvann fra hytte gnr. 78, bnr. 77 Per Einar Svela
2021/3692 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsyn sakens dokumenter *****
2021/3690 20211011 11.10.2021 Inngående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt gnr. 62, bnr. 9 Lars Samdahl
2021/3686 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/3683 20211011 11.10.2021 Inngående brev Kartlegging av status på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern (DigiTrøndelag) DigiTrøndelag
2021/26 20211011 11.10.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Terje Bremvåg
2020/5676 20211011 11.10.2021 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 06.10.2021 St. Olavs Hospital
2020/395 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilsvar høringsuttalelser reguleringsbestemmelser Strømnesset Areal og Plan AS
2021/3579 20211011 11.10.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 38, bnr. 36 Marit Monsø Bosness
2021/26 20211011 11.10.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/3761 20211011 11.10.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet gnr. 106, bnr. 9 Kystregionen Eiendomsmegling AS
2021/3681 20211011 11.10.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr. 88, bnr. 22 Rørleggerteam AS
2020/2154 20211011 11.10.2021 Inngående brev Overtakelses avtale - Hopsjø- Småge Hopsjø Småge Vannlag SA
2021/3767 20211011 11.10.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/3699 20211011 11.10.2021 Inngående brev Neverlia travbane, tilbudsevaluering. PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS
2021/985 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon gnr 86 bnr 59 Grimstad og Tønsager AS
2021/3745 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 19 bnr 17 Arnt Breivoll
2021/3747 20211011 11.10.2021 Inngående brev Infact 2021 - NFKK.pdf Hitra Kommune
2021/3747 20211011 11.10.2021 Inngående brev Infact 2021 - NFKK.pdf Hitra Kommune
2021/3760 20211010 10.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Robert Harald Rogne
2021/3386 20211008 08.10.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om utslipp- Gnr. 201, bnr. 8 Kystplan AS
2021/3664 20211008 08.10.2021 Inngående brev Forespørsel framtidig byggesak gnr. 69, bnr. 78 Liv Unni og Kåre Ottesen
2021/26 20211008 08.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2021/26 20211008 08.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2021/3648 20211008 08.10.2021 Inngående brev Idrettens Hederskveld 2021 - hvordan gjør vi det! Idrettsforbundet
2021/3647 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av avløpsvann gnr. 69, bnr. 218 Orkla Takst AS
Ingen tilgang 20211008 08.10.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 254, bnr. 3 Lise Wang-Henrichsen
2021/3656 20211008 08.10.2021 Inngående brev Fullmakt Lindorff AS LINDORFF AS
2021/3573 20211008 08.10.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2021/2022 20211008 08.10.2021 Inngående brev Signert leieavtale *****
2020/1797 20211008 08.10.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2020/646 20211008 08.10.2021 Inngående brev Rapport Lensa Vest 2020 og andel for 2021 Lensa Vest
2020/4351 20211008 08.10.2021 Inngående brev Melding om forlengelse *****
2021/2022 20211008 08.10.2021 Inngående brev Sjekkliste ved utflytting *****
2021/3240 20211008 08.10.2021 Inngående brev Skattemelding *****
2021/818 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 93 bnr 22 ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2021/26 20211008 08.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn: Forhåndsvurdering av søknad Anonym
2021/26 20211008 08.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn: Bekymringsmelding - KRAV OM STANS AV ALLE ARBEIDER PÅ EIENDOMMEN GNR 93 BNR 183 Anonym
2021/3653 20211008 08.10.2021 Inngående brev Styresamling i Trondheim 27. september - Tjeldbergodden utvikling - presentasjoner gitt i strategisamling Hitra Kommune
2021/3654 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
2020/251 20211008 08.10.2021 Inngående brev Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to parseller til boligformål fra eiendommen Hitra 15/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/25 20211008 08.10.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Hitra-Frøya
2021/2688 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse Gnr. 122, bnr. 284 Grimstad og Tønsager AS
2021/3679 20211008 08.10.2021 Utgående brev Uttalelse - Finansiering av Helseplattformen fra IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen Trøndelagsbenken på Stortinget
2021/26 20211008 08.10.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Hitra-Frøya
2020/226 20211008 08.10.2021 Inngående brev Uttalelse uten merknad til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bjørnaneset i Hitra kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2021/3572 20211008 08.10.2021 Inngående brev Signert leieavtale *****
2020/5358 20211008 08.10.2021 Utgående brev Underskrevne avtaler - Hitterslekt.no og Krigsminnene på Hemnskjela Museene i Sør-Trøndealg AS avd. Kystmuseet
2020/5246 20211008 08.10.2021 Utgående brev Underskrevne avtaler - Hitterslekt.no og Krigsminnene på Hemnskjela KYSTMUSEET I SØR-TRØNDELAG
2021/3364 20211008 08.10.2021 Inngående brev Oversikt over feil og mangler *****
2020/4460 20211008 08.10.2021 Saksframlegg/innstilling Vertskommuneavtale for PP-tjenesten på Frøya og Hitra
2021/1888 20211007 07.10.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 17, bnr. 74 og 75 Hitra Kommune
2021/1518 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedr. stoppordre Kystplan AS
2021/1048 20211007 07.10.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lotteristiftelsen
2021/3641 20211007 07.10.2021 Inngående brev Byggesøknad gnr. 69, bnr. 8 - Hitra Kommune HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2020/4007 20211007 07.10.2021 Inngående brev Svar - Foreløpig svar - ferdigattest gnr 69, bnr 218 Orkla Takst AS
2021/3640 20211007 07.10.2021 Inngående brev Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger Finansdepartementet
2021/2959 20211007 07.10.2021 Inngående brev Ettersending av dokumenter Kystmuseet
2020/2343 20211007 07.10.2021 Inngående brev Nabovarsel etablering av båtopptrekk gnr. 92, bnr. 44 Emil Melting
2021/3478 20211007 07.10.2021 Inngående brev Godkjennelse av protokoll Andreas Buzzi Waaberg
2021/3635 20211007 07.10.2021 Inngående brev Høring - prinsipper for tilbudsplanlegging og arealbruk i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune
2020/5931 20211007 07.10.2021 Inngående brev Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune Kulturdepartementet
2021/3634 20211007 07.10.2021 Inngående brev Avløp på Hestnes Gård Frode Hestnes
2021/2862 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. paragraf 1-8 for fradeling på eiendommen gnr. 120, bnr. 17. Ramon H. Iversen
Ingen tilgang 20211007 07.10.2021 Inngående brev Svar - Etterspurt erklæring/bekreftelse etter oppmåling på gnr. 254, bnr. 3 Arne Jørgensen
2020/4437 20211007 07.10.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 5, bnr 9 Lars Peder Hammerstad
2021/3440 20211007 07.10.2021 Inngående brev Erklæring fra grunneier gnr. 204, bnr. 2 Klakken Marina as v/Styreleder Rolf Einar Nilsen
2021/3493 20211007 07.10.2021 Utgående brev Veiledning- Søknadsprosess for oppføring av naustrekke- Gnr. 104, bnr. 59 Jørgen Løe
2021/59 20211007 07.10.2021 Utgående brev Klagebehandling etter høring - Søknad om tiltak gnr 22, bnr 8. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8. Ragnar Traasdahl m.fl.
2020/5799 20211007 07.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Igangsetting - endring av reguleringsplan for Dolmsundet fritidspark, gnr 16, bnr 12 m fl KYSTPLAN AS AVD HITRA m.fl.
Ingen tilgang 20211007 07.10.2021 Utgående brev Etterspurt erklæring/bekreftelse etter oppmåling på gnr. 254, bnr.3 Arne Jørgensen
2021/3917 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar- Naboliste - Oppføring av flytebrygge Leif Martinsen
2021/3575 20211007 07.10.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Oppføring av vinterhage/drivhus- Gnr. 69, bnr. 237 Trine Christensen Berg m.fl.
2021/25 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på innsyn i avviksmeldinger - NRK Nrk - Eldreomsorg
2021/1518 20211007 07.10.2021 Utgående brev Byggestans- Pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid- Gnr. 93, bnr. 183 KYSTPLAN AS
2021/2055 20211007 07.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon gnr. 83, bnr. 1 Inger-Lise H Mellemsæther
2021/1518 20211007 07.10.2021 Utgående brev Vedtak- Byggestans på gnr. 93, bnr. 183 Audun Norbotten
2021/3579 20211007 07.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 38, bnr. 36 RANAHYTTA AS m.fl.
2021/1588 20211007 07.10.2021 Utgående brev Forhåndsvurdering av søknad Roger Hansen
2021/482 20211007 07.10.2021 Inngående brev Omfordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag etter 10. september STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20211007 07.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 254, bnr. 3 Asbjørg Judith Wingan
Ingen tilgang 20211007 07.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 254, bnr. 3 Lise M. Wang-Henrichsen
Ingen tilgang 20211007 07.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 254, bnr. 3 Jan Ove Furunes
2021/3240 20211007 07.10.2021 Utgående brev Svar på forlengelse av leiekontrakt Sharif Mohamed Jamal A I
2021/2862 20211007 07.10.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl.§ 1-8 for fradeling på eiendommen gnr. 120, bnr. 17 Ramon Hernandez Iversen
2020/1482 20211007 07.10.2021 Utgående brev Ferdigattest Johnny Stolpnes
2021/3595 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vikaholmveien Søknad om rammetillatelse 92/62 EGGEN ARKITEKTER AS
2021/3623 20211007 07.10.2021 Inngående brev Tilsynsprosessen - Miljørettet helsevern skoler og barnehager, Hitra kommune Sintef Norlab
2021/3623 20211007 07.10.2021 Utgående brev Miljøretta helsevern Hitra kommune
2021/804 20211007 07.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Igangsetting - reguleringsplan og VA-plan for Sætra næringspark - gnr. 117, bnr. 36 m.fl - PlanID 202107 KYSTPLAN AS
2021/3639 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 83 bnr 6 ORION VAKTMESTERSERVICE AS
2021/2250 20211007 07.10.2021 Utgående brev Oversendelse angående grensejustering mellom gnr. 91 bnr. 13 og 19 Atle Strøm m.fl.
2020/1924 20211007 07.10.2021 Inngående brev Rapportering til Statsforvalteren fra uke 41 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/1857 20211007 07.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan og pbl. § 1-8 for oppføring av garasje med leilighet og kontor på eiendommen gnr. 23, bnr. 4 REITAN & STRØM AS
2020/635 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedrørende innsynssvar Geir Korsnes
2021/371 20211007 07.10.2021 Inngående brev Endring i kommunale rammer etter omfordeling - SMIL-midler 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3646 20211007 07.10.2021 Inngående brev Informasjon Sweco Norge AS
2020/3765 20211007 07.10.2021 Utgående brev Vedtak om forlenget botid i kommunal bolig *****
2021/1588 20211006 06.10.2021 Inngående brev Forhåndsvurdering av søknad Roger Hansen
2021/3478 20211006 06.10.2021 Inngående brev Godkjennelse av protokoll Henrik Stene Aune
2021/3631 20211006 06.10.2021 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Miljødepartementet
2021/26 20211006 06.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Byggfakta
2021/26 20211006 06.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Byggfakta
2021/26 20211006 06.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Byggfakta
2021/26 20211006 06.10.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Byggfakta
2020/5948 20211006 06.10.2021 Inngående brev Foreløpig svar - søknad om ferdigattest Steffen Kirknes
2021/3236 20211006 06.10.2021 Inngående brev Protokolltilførsel kap4 Utdanningsforbundet
2021/26 20211006 06.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn Anonym
2021/1099 20211006 06.10.2021 Inngående brev Ansvarsrett Anders Pallesen
2020/2725 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti *****
2021/3615 20211006 06.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 20 bnr 29 Lillian og Thor Arve Stølan
2021/3478 20211006 06.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 251, bnr. 1 Andreas Buzzi Waaberg
2021/3572 20211006 06.10.2021 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig *****
2021/2870 20211006 06.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1819 20211006 06.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding vedr søknad om dispensasjon - gnr 250, bnr 17 Henrik Snildal Nordsæther
2021/26 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar - Bejgæring om innsyn: Søknad om fradeling gnr 32 bnr 7 Byggfakta
2021/26 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn: Søknad om tiltak gnr 38 bnr 36 - fritidsbolig Byggfakta
2021/26 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn: Søknad om dispensasjon gnr 32 bnr 7 Byggfakta
2021/26 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn: Søknad om tiltak gnr 69 bnr 237 - vinterhage/drivhus Byggfakta
2020/4351 20211006 06.10.2021 Inngående brev Signert leieavtale *****
2021/2870 20211006 06.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/3338 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for elev med Hitra som hjemkommune skoleåret 2021-2022 *****
2020/3338 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for elev med Hitra som hjemkommune skoleåret 2021-2022 *****
2020/5730 20211006 06.10.2021 Inngående brev Oppgjør kommunesammenslåing ORKLAND KOMMUNE
2020/3765 20211006 06.10.2021 Inngående brev Oversikt gjeld *****
2021/26 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - : Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av tilbygg på eiendommen gnr. 48, bnr. 81 Anonym
2021/3578 20211006 06.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr. 56, bnr. 2 EiendomsMegler 1 Midt-Norge
2021/1518 20211006 06.10.2021 Inngående brev Vedr. Byggestans - Tiltak på gnr.93, brn.183 Hitra Anleggservice AS
2021/3614 20211006 06.10.2021 Inngående brev Utleieenheter - Hitra kommune EK Holding AS
2021/3316 20211006 06.10.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 104, bnr. 20 Kjartan Vikhammer m.fl.
2021/3316 20211006 06.10.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring gnr. 104, bnr. 1 Sigrid Helene Hanssen
2021/3203 20211006 06.10.2021 Inngående brev Avklaring vedrørende LNF område Terje Bremvåg
2021/2879 20211006 06.10.2021 Utgående brev Henvendelse vedrørende gnr 20, bnr 14 og 94 Terje Bremvåg
2020/4118 20211006 06.10.2021 Inngående brev Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
2021/3625 20211006 06.10.2021 Inngående brev Høring - Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften - Årsavslutningen, noteopplysninger om garantier mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021/3626 20211006 06.10.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse gnr. 32, bnr. 47 ON Arkitekter og Ingeniører AS
2021/3628 20211006 06.10.2021 Inngående brev Tilbud uttrekk fra Documaster Geomatikk IKT
2021/3628 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar - Aksept av tilbud uttrekk fra Documaster Geomatikk IKT
2021/3126 20211006 06.10.2021 Utgående brev Kopi av svar på konsesjon gnr. 122, bnr. 37 og 71 Eiendomsmelger 1 m.fl.
2020/3352 20211006 06.10.2021 Utgående brev Avløp Kvitsandveien 31 Geir Talseth
2020/4041 20211006 06.10.2021 Utgående brev Gravesøknad Jektvikveien 32 og 34 Sodvin AS
2021/3613 20211005 05.10.2021 Inngående brev Høyringsbrev ny arkivlov Kulturdepartementet
2021/176 20211005 05.10.2021 Inngående brev 8A Anmodning om utbetaling av støtte Hitra Frivilligsentral
2021/3611 20211005 05.10.2021 Inngående brev Tilbud på lydmikser og svanehalsmikrofoner Company Cast
2021/3128 20211005 05.10.2021 Inngående brev Søknad om tiltak- Gnr. 251, bnr. 13 Ola Gimse
2021/3610 20211005 05.10.2021 Inngående brev Atea - Feil med sikker sone Atea Service Desk
2021/3606 20211005 05.10.2021 Inngående brev Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg - Informasjon om ordninga Lotteri- og stiftelsestilsynet
2020/3352 20211005 05.10.2021 Inngående brev Avløps anlegg fra eiendom Kvitsandveien 31 Geir Talseth
2021/1518 20211005 05.10.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - KRAV OM STANS AV ALLE ARBEIDER PÅ EIENDOMMEN GNR 93 BNR 183 Audun Norbotten
2021/26 20211005 05.10.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Dag Alfred Wraalsen Herfjord
2021/3440 20211005 05.10.2021 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til søknad om utfylling i sjø til utvidelse av steinmolo, Klakken Marina, Vorpbukta, Hitra kommune NTNU
2021/3604 20211005 05.10.2021 Inngående brev Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern Samediggi
2021/3603 20211005 05.10.2021 Inngående brev Vedr. tidligere gitte tillatelser Pretor Advokat AS
2021/2822 20211005 05.10.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av kai - gnr. 69, bnr. 4 - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/727 20211005 05.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 29, bnr. 33 PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS
2021/3590 20211005 05.10.2021 Utgående brev Angående sammenslåing gnr. 86 bnr. 59 og 60 Kystplan AS
2021/26 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn: Vedr mottatte merknader - VA-plan for Strømnesset hytteområde Anonym
2021/26 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar- Begjæring om innsyn: Enda en merknad - Strømnesset hytteområde Anonym
2020/571 20211005 05.10.2021 Utgående brev Forfalt frist for utbedring av avløpsanlegg på eiendommen gnr 122 bnr 70 Grethe Olise Lian
2021/2057 20211005 05.10.2021 Utgående brev Veiledning- Søknadspliktig tiltak på gnr. 249, bnr. 51 Kirsti Viken
2021/3126 20211005 05.10.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om konsesjon ved erverv av eiendom gnr 122, bnr 37 og 71 RELI 1 BOLIGUTLEIE AS
2021/1414 20211005 05.10.2021 Utgående brev Verv i Hitra kommunes Eldreråd Lars Olsen m.fl.
2021/26 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn: Tiltak i sjø - Hitra kommune - 69/4 Dag Alfred Wraalsen Herfjord
2021/3605 20211005 05.10.2021 Inngående brev Kommunalt vann gnr. 128, bnr. 43 Lena Håvin
2021/2786 20211005 05.10.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 69 bnr. 44 Stein J. Brasøy m.fl.
2021/3448 20211005 05.10.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 254 bnr 19 Nina Brodahl
2021/3609 20211005 05.10.2021 Inngående brev Brudd på hovedavtalen Fagforbundet Hitra og Delta Hitra
2020/2191 20211005 05.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding henvendelse mulighet for altan *****
2021/3364 20211005 05.10.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
Ingen tilgang 20211005 05.10.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 122, bnr. 315, 316, 317 og 318 Hitra kommune
2020/4351 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av leieforholdet *****
2020/4999 20211005 05.10.2021 Utgående brev Plastrør langs Fv 6442 Sverre Strand Hansen
2021/3533 20211005 05.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad redusert foreldrebetaling i Barnehage *****
2021/3573 20211005 05.10.2021 Utgående brev Tjenestebolig - tilbud om leie av Sandstadveien 16 *****
2021/3440 20211005 05.10.2021 Inngående brev Svar på henvendelse - Vedr søknad om dispensasjon - Klakken Marina Klakken Marina as v/Styreleder Rolf Einar Nilsen
2021/1518 20211005 05.10.2021 Utgående brev Byggestans- Tiltak på gnr. 93, bnr. 183 KYSTPLAN AS
2020/3494 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på søknad salgsbevilling Dalpro AS DalPro AS m.fl.
2021/3611 20211005 05.10.2021 Utgående brev Aksept - Tilbud på lydmikser og svanehalsmikrofoner Company Cast
2021/3580 20211005 05.10.2021 Utgående brev Informasjon om produksjonstilskudd i landbruket 2021 Gårdbrukere i Hitra kommune
2020/5022 20211005 05.10.2021 Utgående brev Ang bygninger på gnr 254 bnr 6 Asbjørn Paul Gjerstad
2021/3577 20211005 05.10.2021 Utgående brev Avløp fra eiendommene gnr 20 bnr 3 og 105 Kjell Arild Bremvåg
2021/2870 20211005 05.10.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3612 20211005 05.10.2021 Inngående brev Behovsmelding med søknad om startlånmidler for 2022 åpner 6. desember Husbanken
2021/3203 20211005 05.10.2021 Inngående brev Revidering av arealplan Hitra Kaplak AS
2020/3700 20211005 05.10.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/205 20211005 05.10.2021 Utgående brev Støtteuttalelse til Hopsjø Kyst og Kultursenters kandidatur til fylkeskommunens kulturpris Hitra kommune
2021/1414 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra verv i Hitra Eldres råd Hansine Synnøve Østensen
2021/1021 20211005 05.10.2021 Utgående brev Krav om integreringstilskudd for 2020 og 2021 (sendt pr. epost) *****
Ingen tilgang 20211005 05.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/2636 20211005 05.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale Ørjan Hjellseth Eide
2021/1610 20211005 05.10.2021 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 16 bnr 144 Tom Sem Mostad m.fl.
2021/1972 20211005 05.10.2021 Utgående brev Invitasjon til skoleavslutning for 10. trinn Foreldre og foresatte 10. trinn
2021/1727 20211005 05.10.2021 Utgående brev Enkeltvedtak - søknad om skolebytte ***** ***** ***** ***** *****
2021/456 20211005 05.10.2021 Utgående brev Anbudsdokumenter DOFFIN/TED
2021/88 20211005 05.10.2021 Utgående brev Refusjon 2020 ressurskrevende tjenester Økonomiseksjonen
2021/827 20211005 05.10.2021 Utgående brev Samarbeidsavtale mellom Nav Hjelpemiddelsentral og Hitra kommune NAV Hjelpemiddelsentralen
2020/3614 20211005 05.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav gjestepasienter - Hitra sykehjem *****
2020/3585 20211005 05.10.2021 Utgående brev Tilsvar på Fagforbundets brev av 19.juni 2020 med tittel "Brudd på hovedavtalen del B § 3-1. Fagforbundet Hitra
2020/148 20211005 05.10.2021 Utgående brev Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten for perioden 2021-2024 Lina Selvåg m.fl.
2020/785 20211005 05.10.2021 Utgående brev Sak fra Snillfjord kommune Hitra kommune
2020/2378 20211005 05.10.2021 Utgående brev Barnehageplass *****
2020/830 20211005 05.10.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Ny vei - Melkvika, Knarrlagsund, gnr 69 bnr 19 mfl Dag A Wraalsen Herfjord
2020/4873 20211005 05.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav - tilskudd til nye læreplasser KS v/Sissel Haugen Daldosso
2021/5963 20211005 05.10.2021 Utgående brev Vedr. søknad om "Tilskudd til idrettsformål 2021» HITRA IDRETTSLAG
2020/181 20211005 05.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Trivselstiltak i grendene - søknad om midler fra Tranvikan veilyslag Tranvikan veilag v/ Roar Nilsen
2020/2367 20211005 05.10.2021 Utgående brev Fullmakt tilgang til vannprøver Private Vannverk Hitra
2020/5671 20211005 05.10.2021 Utgående brev Informasjon om endringer blant varamedlemmer av Hitra kontrollutvalg 2019-2023 Kolbjørn Ulvan m.fl.