eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/172 20210304 04.03.2021 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning - forslag til reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr 68 m fl
2020/5882 20210304 04.03.2021 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning - mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for Mastad, gnr 86, bnr 1 m fl
2020/5524 20210304 04.03.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om flytting av tomt, gnr 68, bnr 75. Dispensasjon fra strandplanen for Selvågen og pbl §1-8
2020/5882 20210304 04.03.2021 Saksframlegg/innstilling Meldingssak - Merknadsbehandling og egengodkjenning - mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for Mastad, gnr 86, bnr 1 m fl
2021/306 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Krav om matrikkelføring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/306 20210303 03.03.2021 Inngående brev Krav om matrikkelføring TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/26 20210303 03.03.2021 Inngående brev Svar - innsyn planvedtak Hestnes Hitra Kommune
2020/3802 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tilskudd næringsfond Knarren Brygge Knarren
2020/1569 20210303 03.03.2021 Inngående brev Svar på forespørsel- Hemnskjel kroa AS *****
2021/26 20210303 03.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210303 03.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210303 03.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210303 03.03.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn - teknisk komite sak 95/01 Hilde Aunvåg
2020/3258 20210303 03.03.2021 Inngående brev Plantegning naust Tommy Nylander
2020/1297 20210303 03.03.2021 Inngående brev Referat - møte om Forenklet gang og sykkelveg Sandstad 020221 Trøndelag fylkeskommune
2021/26 20210303 03.03.2021 Inngående brev Begjærin om innsyn planvedtak Hestnes PLAN ARKITEKTER AS
2021/561 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Jens Kvaerness
2021/491 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1297 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klargjøring av 2.gangsutlysning for bredbåndsprosjekter tilhørende Full Bredde NKOM 2019 - TRFK 2019 Hitra Kommune
2020/5831 20210303 03.03.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2021/725 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 78 bnr 102 Arild-Arne Andersen
2021/490 20210303 03.03.2021 Inngående brev søknad om stilling Aleksandar Gajic
2021/727 20210303 03.03.2021 Inngående brev Flytting av grense eiendom gnr 29 bnr 33 Ivar Eivind Askjem
2021/559 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Sandra Postigo Romero
2021/559 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Sandra Postigo Romero
2021/85 20210303 03.03.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Eliff AS/Natali Pizzeria Restaurant
2021/728 20210303 03.03.2021 Inngående brev Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling – høring NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
2021/280 20210303 03.03.2021 Utgående brev Søknad kommunal bolig - trekker søknad om leie *****
2020/5952 20210303 03.03.2021 Inngående brev Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra pbl. § 1-8 for ettergodkjenning av endret plassering for oppført fritidsbolig - Aksetøya - Hitra 84/87 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/724 20210303 03.03.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning gnr 203 bnr 38,1 Rolf Gunnar Waagbø
2021/729 20210303 03.03.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 91, bnr 1. Torbjørn Glørstad
2021/730 20210303 03.03.2021 Inngående brev Godkjenning - Søknad om fradeling av 5 parseller på eiendommen - gnr 91, bnr 1. Hitra kommune
2021/282 20210303 03.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad på stilling *****
2020/2782 20210303 03.03.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 211, bnr Johnny Stolpnes
2021/718 20210302 02.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 24 bnr 13 Wenche Kristine Solfeldt
2020/2782 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Gnr.211 Bnr.2 Johnny Stolpnes
2021/173 20210302 02.03.2021 Inngående brev Terrengsnitt for gnr. 104 bnr. 65 - Hustøft Mgarkitekter
2021/25 20210302 02.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn- Assisterende styrer ved Fillan barnehage May Kristin Rausand
2021/712 20210302 02.03.2021 Inngående brev Forslag til detaljreguleringsplan for industriområde, Kalvøya. Planinitiativ.gnr 122 bnr 223,298 MULTICONSULT NORGE AS
2020/1688 20210302 02.03.2021 Inngående brev Raskere og nøyaktigere Covid-19 testing Lookspot - SMART Covid test - LooK SPOT Nordics
2021/175 20210302 02.03.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021, sendt 02.03.2021 SKATTEETATEN
2021/385 20210302 02.03.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2021/313 20210302 02.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad på stilling *****
2021/281 20210302 02.03.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- Assisterende styrer ved Fillan barnehage *****
2020/274 20210302 02.03.2021 Utgående brev Rapport for Hitra bibliotek - Stimuleringsordningen - Kino - Hitra Bibliotek - 2020 Norsk Filminstitutt
2021/313 20210302 02.03.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- PP-rådgiver ved Frøya og Hitra PP-tjeneste *****
Ingen tilgang 20210302 02.03.2021 Inngående brev Husleiekontrakt *****
2020/4928 20210302 02.03.2021 Inngående brev Privat utlegg *****
2020/95 20210302 02.03.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til Julegrantenning 28.11. og Julehelg i Fillan 12.-13.12. Hitra Næringsforening
2020/95 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Julehelg og julegrantenning Hitra Næringsforening
2020/453 20210302 02.03.2021 Inngående brev Sjekkliste ved utflytting *****
2021/719 20210302 02.03.2021 Inngående brev Dokumentasjon - 204, bnr. 75 Trond Wedø
2021/713 20210302 02.03.2021 Inngående brev Budsjettsøknad 2022 Mist Museum
2021/559 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Linn Kristin Indergård
2021/714 20210302 02.03.2021 Utgående brev Info om SPEKTER spørreundersøkelse Foreldre og foresatte ved Fillan skole
2021/85 20210302 02.03.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Norsk Butikkdrift AS
2021/386 20210302 02.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2020/1886 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/575 20210302 02.03.2021 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2021/386 20210302 02.03.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2020/1835 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse gnr 91 bnr 120 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2021/617 20210302 02.03.2021 Utgående brev Endring av navn på Sysselmannen på Svalbard Havnevakt
2021/25 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn- Assisterende styrer ved Fillan barnehage *****
2021/209 20210302 02.03.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/617 20210302 02.03.2021 Inngående brev Endring av navn på Sysselmannen på Svalbard KN Havn IKS
2021/385 20210302 02.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****
2021/716 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement Monika Strøm
2021/259 20210302 02.03.2021 Utgående brev Foreløpig svar - oppføring av fritidsbolig gnr 68 bnr 145 ROJO ARKITEKTER AS
2021/283 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kvittering for utlevering av nøkler *****
2021/283 20210302 02.03.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2021/208 20210302 02.03.2021 Utgående brev Vedtak om tildeling av kommunal bolig (ny) *****
2021/171 20210302 02.03.2021 Utgående brev Møtereferat fra oppstartmøte - reguleringsarbeider for Jektvika - Faksvågsjøen, gnr 45, bnr 14 KYSTPLAN AS AVD HITRA m.fl.
2021/208 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kvittering for utleverte nøkler *****
2021/208 20210302 02.03.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2020/5392 20210302 02.03.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om oppføring av tilbygg til bolig gnr 93, bnr 78 Marina Glasberg
2020/3313 20210302 02.03.2021 Utgående brev Vedrørende vedtak - deres ref 2020/11671 Statsforvalteren
2021/661 20210302 02.03.2021 Utgående brev Takk for minnegave ***** ***** ***** *****
2020/4109 20210302 02.03.2021 Utgående brev Referat fra møte med Øst-Hitra vald 15.12.2020 Ole Aalmo m.fl.
2021/703 20210301 01.03.2021 Inngående brev Bufdir utlyser tilskuddsordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2021 Bufdir
2021/22 20210301 01.03.2021 Inngående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021.pdf DOLMØY EIENDOM AS
2021/444 20210301 01.03.2021 Inngående brev Ang Naustveien Naustveien veilag - Kirsti Margaret Hammernes
2021/562 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad- Ida Bendiksen Ida Krusch Bendiksen
2021/562 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om lærlingplass Ida Krusch Bendiksen
2021/26 20210301 01.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/26 20210301 01.03.2021 Inngående brev begjæring av innsyn Anonym
2021/26 20210301 01.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2021/26 20210301 01.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2021/26 20210301 01.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2021/26 20210301 01.03.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/689 20210301 01.03.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/5882 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - endring i reguleringsplan for Mastad, gnr 86, bnr 1 m fl - egengodkjenning STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.
2020/5882 20210301 01.03.2021 Utgående brev Kunngjøring reguleringsplaner Lokalavisa Hitra-Frøya
2021/687 20210301 01.03.2021 Inngående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt gnr. 87, bnr. 204 Svein Olav Lysø
2021/691 20210301 01.03.2021 Inngående brev Avtale om makeskifte Torbjørn Glørstad
2021/290 20210301 01.03.2021 Inngående brev Flytting av rundkjøring ved Guri Kunna Hitra videregående skole Trøndelag fylkeskommune
2021/290 20210301 01.03.2021 Utgående brev Vedtak dispensasjon til flytting av rundkjøring Trøndelag fylkeskommune
2020/9 20210301 01.03.2021 Inngående brev Uttalelse - revidert planforslag til begrenset høring - Sentrumsgården - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/281 20210301 01.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad på stilling *****
2020/5288 20210301 01.03.2021 Inngående brev Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/568 20210301 01.03.2021 Utgående brev Mangler ved søknad om santitærabonnement gnr 120 bnr 174 Gunnar Sigfred Lund
2021/5957 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på klage Arnt Helge Nikolaisen
2021/686 20210301 01.03.2021 Inngående brev Kampanjen "Bopåhitra.no" - Oppfølging av presentasjon Hitra Næringsforening
2020/201 20210301 01.03.2021 Utgående brev Uttalelse fra HIL vedr. reguleringsplan Fillan Næringspark ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/201 20210301 01.03.2021 Inngående brev tillegg til reguleringsplan ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/172 20210301 01.03.2021 Utgående brev Kunngjøring reguleringsplaner Lokalavisa Hitra Frøya m.fl.
2020/5882 20210301 01.03.2021 Utgående brev Kunngjøring reguleringsplaner Lokalavisa Hitra-Frøya m.fl.
2021/688 20210301 01.03.2021 Utgående brev Tilkobling vann Lianesveien 27, Hestvika Petter Sørlie m.fl.
2021/688 20210301 01.03.2021 Inngående brev Tilkobling vann Lianesveien 27, Hestvika Hitra Kommune m.fl.
2020/1569 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ny skjenkebevilling Hemnskjelkroa AS til uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl.
2021/688 20210301 01.03.2021 Utgående brev Søknadsskjema - Tilkobling vann Lianesveien 27, Hestvika 113/120 Petter Sørlie m.fl.
2021/85 20210301 01.03.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Hitra gårdsmat
2020/4758 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversendelse av varsel om oppmålingsforretning gnr 11, bnr. 12 Vidar Scheie
2021/691 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr. 91, bnr. 1 Torbjørn Glørstad
2020/172 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - reguleringsplan for Brenna, gnr 127, bnr ....., egengodkjenning Grete Støre Gullichsen m.fl.
2020/4968 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 47 bnr. 133 - 136 Kvenvær Sjøferie AS
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/385 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2021/385 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling *****
2021/491 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Frida Singsdal
2021/559 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Erlend Mortensen Landrø
2021/562 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Veronica Racavciuc
2021/491 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Maren Ansnes Haltland
2021/385 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Roar André Ihle
2021/491 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Natalija Lukociene
2021/562 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Hege Haugen
2021/677 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Anne Lise Stokkvik
2021/562 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Abdalhafez Matter
2021/677 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om stilling Malin Tøften
2020/1569 20210301 01.03.2021 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Hemnskjelkroa as
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/681 20210301 01.03.2021 Inngående brev For distribusjon til representantene: NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter NHO REISELIV
2021/673 20210301 01.03.2021 Utgående brev Gebyrberegning tiltak hovedplan vann Hitra kommune EnviDan AS
2021/682 20210301 01.03.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 68, bnr 75 Ivar Evenås m.fl.
2020/5287 20210301 01.03.2021 Utgående brev Vedtatt Handlings- og økonomiplan for 2021-2024 for Hitra kommune Statsforvalteren i Trøndelag
2021/26 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/785 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8 Kjell Jørstad Braut m.fl.
2020/785 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om endring av tillatelse til adkomstvei frem til gnr 204, bnr 94. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vorpbukt - Hagen og pbl §1-8" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/5524 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om flytting av tomt, gnr 68, bnr 75. Dispensasjon fra strandplanen for Selvågen og pbl §1-8 Ivar Evenås m.fl.
2021/290 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om tiltak gnr 92, bnr 36 m fl. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan sentrum og Vikan nord. KYSTPLAN AS AVD HITRA m.fl.
2020/5392 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om tiltak gnr 93, bnr 87. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan boligfelt del III Marina Glasberg
2021/397 20210301 01.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tilbygg til brannstasjon, gnr 93, bnr 77. Dispensasjon fra reguleringsplan for Fillan sentrum og byggegrense mot kommunal vei ROJO ARKITEKTER AS m.fl.
2021/704 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om støtte på koronamidler HITRA REVMATIKERFORENING
2021/176 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vedr. 202107141-2 - Tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2021 - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/5047 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar - Prosjektering 5056-5938978 Rundkjøring Hitra hallen Geomatikk
2021/290 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak gnr 92, bnr 36 m fl. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan sentrum og Vikan nord.
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976493516, 5056-122/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 948209136, 5056-124/ 25 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918547320, 5056-111/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915687873, 5056-119/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976032942, 5056-102/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915733697, 5056-211/ 2 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924938900, 5056-48/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990767351, 5056-6/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 993351369, 5056-17/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989545078, 5056-210/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996219305, 5056-35/ 5 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998238609, 5056-117/ 2 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969222698, 5056-205/ 2 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986898956, 5056-14/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 883568532, 5056-201/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991153144, 5056-22/ 17 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989545078, 5056-210/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977203856, 5056-2/ 4 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970560599, 5056-110/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969637065, 5056-85/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915413846, 5056-65/ 5 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 882186962, 5056-2/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969638452, 5056-84/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975478866, 5056-78/ 5 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980449378, 5056-15/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921851405, 5056-1/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969158329, 5056-29/ 4 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916558899, 5056-104/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921152736, 5056-6/ 4 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981237943, 5056-209/ 4 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969636905, 5056-253/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869135372, 5056-210/ 2 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923957766, 5056-87/ 8 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970087613, 5056-120/ 28 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996185699, 5056-203/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 823109482, 5056-36/ 4 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984468881, 5056-124/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969520575, 5056-28/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 889995882, 5056-11/ 7 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979913176, 5056-12/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969674726, 5056-106/ 2 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969525429, 5056-9/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976003993, 5056-106/ 4 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 880484982, 5056-88/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969677016, 5056-64/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919662352, 5056-204/ 2 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976496604, 5056-106/ 6 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918535217, 5056-64/ 5 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998460573, 5056-36/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990965935, 5056-78/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994949063, 5056-24/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969178796, 5056-89/ 6 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 888344462, 5056-67/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994232568, 5056-106/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985217092, 5056-254/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915945821, 5056-44/ 1 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920737935, 5056-63/ 2 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 978710182, 5056-46/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 960168550, 5056-203/ 4 Landbruksdirektoratet
2020/5266 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985412421, 5056-32/ 12 Landbruksdirektoratet
2021/685 20210228 28.02.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 92, bnr 36 m fl. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Fillan sentrum og Vikan nord. Hitra kommune
2021/684 20210228 28.02.2021 Inngående brev Melding om vedtak - Søknad om tilbygg til brannstasjon, gnr 93, bnr 77. Dispensasjon fra reguleringsplan for Fillan sentrum og byggegrense mot kommunal vei Hitra kommune
2021/323 20210226 26.02.2021 Inngående brev Svar - Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gnr 11 bnr 3 Kystplan AS
2021/675 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021/5 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vedrørende fremdrift/ behandling av søknad på gnr. 203, bnr. 9 Knut Hermo
2020/1265 20210226 26.02.2021 Inngående brev Kommentarer til merknader etter høringsperioden - Detaljregulering for Vikaholmveien - Revidert og supplerende materiale Rojo Arkitekter AS
2020/3336 20210226 26.02.2021 Inngående brev Oppdatering av ansvarsretter gnr. 92, bnr. 69 Rojo Arkitekter AS
2021/671 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 16, bnr. 144 Richard Skjelten Folland
Ingen tilgang 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for bolig på gnr 124 bnr 137 KYSTPLAN AS
2021/569 20210226 26.02.2021 Inngående brev Kommunale boliger Blåskogveien Knut Freidar Reksen
2021/657 20210226 26.02.2021 Inngående brev NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter NHO reiseliv
2021/674 20210226 26.02.2021 Inngående brev Høring om miljøforskrift for drosje i Trøndelag Trøndelag Fylkeskommune
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 BIKS EIENDOM AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 DOLMØY HOUSE OF SEAFOOD AS
2020/1688 20210226 26.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 14 i koronavaksinasjonsprogrammet FHI - Vaksine
2021/5 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på førespørsel - Byggesak 2021/5 Sunde 203/9 Knut Hermo Knut Hermo
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Bachke & Co. A/S
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Bachke & Co. A/S
2021/386 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Remi Eide
2021/281 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling May Elise Jamtøy Stolpnes
2021/282 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Iselin Brevikdal
2021/282 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mia Helsø
2021/491 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Mia Helsø
2021/559 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Anniken Skare
2021/385 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Janusz Reimus
2021/375 20210226 26.02.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 129, bnr 21 ROJO ARKITEKTER AS
2020/482 20210226 26.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - igangsettingstillatelse 4 gnr 125, bnr 1 - innvendige arbeider, bygningsmessige arbeider og tekniske fag BERGERSEN ARKITEKTER AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 ELSI EIENDOM AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 FOSEN VIND DA
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 GASSCO AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 HITRA VIND AS
2021/300 20210226 26.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse fra minirenseanlegg gnr. 78, bnr 17 KYSTPLAN AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 HITRAMAT AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Jan Ulrik Kjølsø
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - skatteseddel 2021 ICE COMMUNICATION NORGE AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 JEKTVIK MEK VERKSTED AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 KNARRLAGSUND SLIP OG MEK AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 KONGENSVOLL PLAST AS
2020/5321 20210226 26.02.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 104 bnr. 74 Emil Melting
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 KAASBØLL BOATS AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 LERØY MIDT AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Mona Alexandra Nynes
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 MYHREN EIENDOM AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 MÅSØVAL SETTEFISK AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 NETTSELSKAPET AS AVD KYRKSÆTERØRA
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 TELIA NORGE AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 TELENOR NORGE AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 TENSIO AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Terje Mannvik
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 VIKAN SETTEFISK AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 Wenche Tone Hoff
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 ØYPALL AS
2021/323 20210226 26.02.2021 Inngående brev Angående søknad om tillatelse til tiltak - gnr 11 bnr 3 Kystplan
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 SALMAR FARMING AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 SÆTRA EIENDOM AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 STENE INVEST AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 RAGN SELLS AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 ODD WASSETHER EIENDOM AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 KVERNHUSVIK HOLDING AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 VANDSTRAND EIENDOM AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skattesedler 2021 KNUTSHAUGFISK AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 MOWI ASA
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 VINGVÅGEN HAVN AS
2021/22 20210226 26.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 VINGVÅGEN KAI AS
2020/5730 20210226 26.02.2021 Utgående brev Signerte låneavtaler, 11544377 og 14933097 HUSBANKEN REGION BODØ
2020/5730 20210226 26.02.2021 Utgående brev Signerte gjeldsbrev KLP BANKEN AS
2020/5933 20210226 26.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - endring av gitt tillatelse gnr 93, bnr 117 - boligen trekkes to meter bort fra hovedveien samt at de to bodene blir slått sammen MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
2020/4273 20210226 26.02.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 204 bnr 142 - Flytebrygge Andor Ingemar Fugløy
2020/5047 20210225 25.02.2021 Inngående brev Prosjektering 5056-5938978 Rundkjøring Hitra hallen Geomatikk
2020/5232 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 92, bnr. 16 On Arkitekter og Ingeniører AS
2021/670 20210225 25.02.2021 Inngående brev Forhåndskonferanse Gnr 68, Bnr 77 Håvard Ulvan
2021/669 20210225 25.02.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021 IMDI
2021/664 20210225 25.02.2021 Inngående brev Nabovarsel for Oldervikveien 21 , gnr. 93, bnr. 22 Elvemo og Hjertås Bygg AS
2021/537 20210225 25.02.2021 Inngående brev Nabovarsel for Fillvågveien 50, gnr. 91, bnr. 1 Hitra Anleggsservice AS
2020/953 20210225 25.02.2021 Inngående brev Hitra storkjøkken - protokoller, samt årsberetning og regnskap i underskrevet stand Hitra Kommune - Tom Skare
2021/26 20210225 25.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210225 25.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210225 25.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/662 20210225 25.02.2021 Inngående brev Innsamling av data til organisasjonsdatabase for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021/159 20210225 25.02.2021 Inngående brev Åpen søknad Veslemøy Berg
2021/658 20210225 25.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd til å holde sommerskole - Hitra kommune Utdanningsdirektoratet
2021/663 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kartlegging av kommunenes tjenestetilbud til barn med funksjonsnedsettelse under pandemien Statsforvalteren i Trøndelag
2021/389 20210225 25.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 250, bnr 18 - oppføring av midlertidig anleggsvei på gnr. 250, bnr. 4 samt planering av fritidstomt og nedlegging av stikkledning vann. KYSTPLAN AS
2021/659 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn på gnr. 11, bnr. 117 DREVLAND AS
2021/660 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn gnr. 11, bnr. 12 DREVLAND AS
2021/159 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Sisha Ahmed
2021/281 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Carlos Fauske
2021/385 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Andreas Eriksen
2021/281 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Erna Kvernberg
2021/562 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tihomira Lazarova
2021/561 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tihomira Lazarova
2021/559 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tihomira Lazarova
2021/282 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tihomira Lazarova
2021/159 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tihomira Lazarova
2021/281 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Erna Kvernberg
2021/491 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Shewit Kidane
2021/398 20210225 25.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar - oppføring av fritidsbolig gnr 60, bnr. 33 MARK ARKITEKTER AS
2021/491 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Nigsti Kiros Weldeywhans
2021/26 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/22 20210225 25.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt-Skatteseddel 2021 ALFO AS
2021/665 20210225 25.02.2021 Inngående brev Endring - Plassering av redskapshus på gnr. 122, bnr. 9 Harald Ulvan
2021/666 20210225 25.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 203, bnr. 139 Bente Fossli
2021/667 20210225 25.02.2021 Inngående brev Melding om skogkultivering - eget arbeid på gnr. 102, bnr. 1 Tore Mellemsæther
2021/668 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om bruksendring på gnr. 84, bnr. 35 Morten Bergmann
2021/159 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Abdalhafez Matter
2021/22 20210225 25.02.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - Skatteseddel 2021 AKVA GROUP ASA AVD HITRA
2021/196 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon og komplettering av søknad- Påbygging Hjorten Kjøpesenter - Sentrumsgata 5/Skolegata 12 - Gnr/Bnr 90/29 Rojo Arkitekter AS
2021/264 20210225 25.02.2021 Inngående brev Reguleringsplan for Jøsnøya, gnr. 123/1, Hitra kommune, Trøndelag Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven !0 første ledd Riksantikvaren
2020/4118 20210225 25.02.2021 Inngående brev Informasjon og bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 Trøndelag fylkeskommune
2021/389 20210224 24.02.2021 Inngående brev Ad søknad gnr 50 bnr 4, 18 KYSTPLAN AS
2020/3213 20210224 24.02.2021 Inngående brev Anmodning om veiledning til utforming av naust gnr 45 bnr 25 ADVOKATFIRMAET KUVÅS OG BONDAHL AS
2021/654 20210224 24.02.2021 Inngående brev KARTLEGGING AV PLANLAGT OG FAKTISK BEMANNING I HELSE/OMSORG 2021. HTV NSF
2021/653 20210224 24.02.2021 Inngående brev Innsamling av data om kommunal- og fylkeskommunal organisering KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2021/652 20210224 24.02.2021 Inngående brev IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2021 Tbrt
2021/648 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om endring av utslipp gnr 127 bnr 74 Bjørn Olav Naas
2021/647 20210224 24.02.2021 Inngående brev Minnesmerke for Hitra-aksjonen Kystmuseet
2020/2154 20210224 24.02.2021 Inngående brev Kommunal overtakelse av Hopsjø Småge Vannlag (HSV) Hopsjø Småge Vannlag SA
2021/161 20210224 24.02.2021 Inngående brev Svar på henvendelse - Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 75, bnr. 2 John Nilsen
2021/281 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling May Kristin Lomundal Rausand
2021/562 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Evelyn Peterson
2020/1266 20210224 24.02.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan og pbl. § 1-8 for rivning og gjenoppføring av fritidsbolig og uthus i Ulværet - Hitra 105/15 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/28 20210224 24.02.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av flytebrygge - Åkervika på Dolm - Hitra 20/1 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/629 20210224 24.02.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd -implementering av velferdsteknologiske løsninger fra proskjekt til drift Postmottak
2020/5535 20210224 24.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 68, bnr 91 - tilbygg til fritidsbolig SPARK STUDIO AS
2021/65 20210224 24.02.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for Slåttavika boligfelt på Ansnes - oppføring av bolig - Hitra 88/26 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/570 20210224 24.02.2021 Utgående brev Godkjent kart Hitra kommune
2021/491 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Muruts Abrha
2020/5923 20210224 24.02.2021 Utgående brev Angående din søknad på stilling som leder for ressurs og logistikkplanlegging *****
2020/3823 20210224 24.02.2021 Inngående brev NVE gir Måsøval Settefisk AS avslag på søknad om midlertidig nedtapping av Langvatnet under LRV, Hitra kommune i Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/1022 20210224 24.02.2021 Inngående brev Møtereferat faglig samarbeidsutvalg Orkdal DPS, februar 2021 ST. OLAVS HOSPITAL HF
2020/2367 20210224 24.02.2021 Inngående brev Oversiktskart over private vannverk Hitra Kommune
2020/4104 20210224 24.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Etterhåndsgodkjenning av leilighet gnr 15, bnr 4 Stian Thorvaldsen
2020/5923 20210224 24.02.2021 Utgående brev Vedr. forespørsel om utvidet søkerliste *****
2020/2252 20210224 24.02.2021 Utgående brev Gnr 68 bnr 94 - purring Hege Rønning Selvåg
2021/25 20210224 24.02.2021 Utgående brev Svar på Innsyn - dokumenter vedrørende Hitra Vindpark Postmottak
2020/4875 20210224 24.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse fra minirenseanlegg gnr 4, bnr 6 KYSTPLAN AS
2020/4043 20210224 24.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - midlertidig brukstillatelse gnr 122, bnr 308 Grimstad og Tønsager AS
2020/5294 20210224 24.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 15, bnr 6 - oppføring av garasje Arnfinn Amundal
2021/570 20210224 24.02.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 89, bnr 2. Svein Arne Selvåg m.fl.
2020/343 20210224 24.02.2021 Utgående brev Vedtatte Økonomi og finansreglement. Revisjon Midt-Norge SA
2020/5508 20210224 24.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2021/44 20210224 24.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2021/187 20210224 24.02.2021 Utgående brev Svar - Søknad TT kort- ***** ***** ***** *****
2020/5802 20210224 24.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om transporttjeneste *****
2020/4951 20210224 24.02.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak – riving av naust- gnr. 207, bnr. 1 Lars Hevle
2021/654 20210224 24.02.2021 Utgående brev KARTLEGGING AV PLANLAGT OG FAKTISK BEMANNING I HELSE/OMSORG 2021. Postmottak
2021/655 20210224 24.02.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 89, bnr 2 Svein Arne Selvåg m.fl.
2021/559 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Linda Johnsen
2021/657 20210224 24.02.2021 Inngående brev Hovedorganisasjonen Virkes innspill til kriterier for fordeling av midler til lokale virksomheter, jf. Prop 79S og Stortingets innstilling 233S. Virke
2020/3938 20210224 24.02.2021 Inngående brev Trykkøkning Ulvøya Hitra Kommune
2020/5247 20210224 24.02.2021 Inngående brev Vikantoppen dok.nr. 1951/301409 Vår ref: 20/5247 Gnr/bnr 92/69 Brauten Eiendom AS
2020/3938 20210224 24.02.2021 Inngående brev Trykkøkning Ulvøya, oppsumering møte 17.08 Hitra Kommune
2020/3938 20210224 24.02.2021 Inngående brev Møte nettsimulering Ulvøya Hitra Kommune
2020/3938 20210224 24.02.2021 Inngående brev Trykkøkning Ulvøya Hitra Kommune
2021/44 20210224 24.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om TT kort *****
2021/130 20210223 23.02.2021 Inngående brev Situasjonskart og redegjørelse for plassering av bygning KYSTPLAN AS
2021/131 20210223 23.02.2021 Inngående brev Oversiktstegning og redgjørelse for plassering av bygning KYSTPLAN AS
2021/129 20210223 23.02.2021 Inngående brev Situasjons kart og redgjørelse for plassering av bygning KYSTPLAN AS
2021/26 20210223 23.02.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn-vindkraftverk Åsne Tveide Hagen
2021/629 20210223 23.02.2021 Inngående brev Foreløpig svar på søknad HELSEDIREKTORATET
2021/26 20210223 23.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/26 20210223 23.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/25 20210223 23.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/5741 20210223 23.02.2021 Inngående brev Klage på vedtak om avslag gnr 14 bnr 6 Mathias Knutshaug Bremvåg
2021/25 20210223 23.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210223 23.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210223 23.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210223 23.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/196 20210223 23.02.2021 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse - forretning gnr 90, bnr 29 - Hjorten kjøpesenter ROJO ARKITEKTER AS
2021/617 20210223 23.02.2021 Inngående brev Endring av navn på Sysselmannen på Svalbard - behov for endring i kommunale forskrifter om farvannsavgift Kystverket
2021/614 20210223 23.02.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 13 bnr 55 DOLMSUNDET HOTELL HITRA AS
2021/615 20210223 23.02.2021 Inngående brev Melding om dødsbo ***** ***** ***** ***** FOSEN TINGRETT
2021/616 20210223 23.02.2021 Inngående brev Effektuering av krav ved utbetaling av produksjonstilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET
2021/618 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om webinar Demensplan 2025 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/5862 20210223 23.02.2021 Inngående brev Uttalelse - Ettergodkjenning - erstatning av eldre flytebrygge med ny med innebygd bølgedemper - samt endret plassering - Gnr 87 - Bnr 186 - Kuøya - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2021/400 20210223 23.02.2021 Inngående brev Invitasjon: Tilslutning til ny næringshage for Hitra og Frøya Blått Kompetansesenter Norge
2020/953 20210223 23.02.2021 Utgående brev Årsregnskap og årsberetning 2020 Hitra Storkjøkken KF Ann Katharine Gardner
2020/5730 20210223 23.02.2021 Utgående brev Årsregnskap 2020 for Hitra kommune Revisjon Midtnorge m.fl.
2021/559 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Naum Misael Torrez
2021/159 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tone Strømsvik Olsen
2021/491 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Evy Antonsen
2020/4118 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon om sametingsvalget Samediggi/Sametinget
2021/385 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad på stilling *****
2020/3130 20210223 23.02.2021 Utgående brev Vedrørende fjerning av landgang for flytebrygge Eirin Nordbotten
2020/5212 20210223 23.02.2021 Inngående brev Uttalelse - Varsel om oppstart planarbeid - revidering av reguleringsplan for Kongsnesset - Hitra 20/10 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/594 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer - 2021 KULTURDEPARTEMENTET
2020/1688 20210222 22.02.2021 Inngående brev Vedtak Hitra borettslag ad smitteverntiltak HITRA BORETTSLAG
2021/26 20210222 22.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Johan O. Asmundvaag
2020/5261 20210222 22.02.2021 Inngående brev Forslag til vei / omdisponering gnr 89 bnr 2 Wiviann Iversen Selvåg
2020/3176 20210222 22.02.2021 Inngående brev Fellingsavgift 2020 Øst-Hitra vald
2020/1688 20210222 22.02.2021 Inngående brev Rundskriv kommunale smitteverntiltak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2021/583 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tiltak fritidsbolig gnr 68 bnr 113 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS
2021/582 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tiltak fritidsbolig gnr 68 bnr 148 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS
2021/581 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 68 bnr 146 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS
2021/580 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tiltak fritidsbolig gnr 68 bnr 144 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS
2021/301 20210222 22.02.2021 Inngående brev Kartutsnitt gnr 86 bnr 63 Arild Blekesaune
2021/579 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd UL Forsøket UNGDOMSLAGET FORSØKET (UL)
2021/26 20210222 22.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Eide
2020/4453 20210222 22.02.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad for tilbygg til fritidsbolig og bod - gnr. 11, bnr. 42 siv brevik
2021/26 20210222 22.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/1924 20210222 22.02.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 42 - Korona-pandemien (19.02.2021 - 15:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2021/559 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Christer Lervik
2021/559 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Ine Emilie Jensen
2021/282 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Reidun Kvernberg
2021/26 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/572 20210222 22.02.2021 Utgående brev Invitasjon til bærekraftsnettverket i Trøndelag Postmottak
2021/561 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Frøydis Østerlie
2020/1924 20210222 22.02.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 42 - Korona-pandemien (19.02.2021 - 15 00) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2020/3487 20210222 22.02.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/584 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid Melkvika, gnr. 120, bnr. 2 SØRLI ARKITEKTER AS
2021/585 20210222 22.02.2021 Inngående brev Saksomslag - Søknad om arealoverføring på eiendommen - gnr 91, bnr 1. Torbjørn Glørstad
2021/585 20210222 22.02.2021 Inngående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om arealoverføring på eiendommen - gnr 91, bnr 1. Hitra kommune
2020/4981 20210222 22.02.2021 Utgående brev Mottatt kvittering for nabovarsel Kristin Johanne Lindeberg
2020/5952 20210222 22.02.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om tiltak gnr. 84, bnr. 87 - Endret plassering for oppføring av fritidsbolig TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/26 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/260 20210222 22.02.2021 Utgående brev Gravesøknad fiberfremføring for Telenor til Kjerringvågveien33. Postmottak
2021/146 20210222 22.02.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- Enhetsleder/rektor ved Barman oppvekstsenter skole og SFO *****
2021/147 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar - Bekymringsmelding *****
2021/159 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Rasa Sabutiene
2021/491 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Rasa Sabutiene
2021/491 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Stojanka Milisavic
2021/490 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Hege Øversveen
2021/385 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Geir-Atle Jacobsen
2020/1924 20210222 22.02.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 41 - Korona-pandemien (12.02.2021 - 15 00) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2021/386 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Patrik Lövenius
2020/229 20210222 22.02.2021 Utgående brev Høring - søknad om igangsetting av reguleringsarbeider for eiendommen gnr 120, bnr 175 m fl Tor Gunnar Eriksen
2021/321 20210222 22.02.2021 Utgående brev Rammetillatelse eller ett-trinns søknad gnr 96, bnr 1 tomt 28 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2021/301 20210222 22.02.2021 Utgående brev Mangler ved melding om oppført bod gnr 86, bnr 63 Arild Blekesaune
2021/413 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om borgerlig vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/599 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilskudd til svømming i barnehagen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/600 20210222 22.02.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til prosjekt 2019-0591 - Snillfjord kommune - Støtte til Lyssetting ved Hemnskjela oppvekstsenter for tryggere skoleveg - Trafikksikkerhetstiltak i Trøndelag - tilskuddsordning Trøndelag fylkeskommune
2021/588 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein gnr 60 bnr 15 MENTA & PIPERITA AS
2021/561 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Danielle Ulvan
2021/491 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Tarjei Sollie Sørensen
2021/562 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Line Renate Fløan
2021/85 20210222 22.02.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Knarren Brygge Drift AS
2021/346 20210222 22.02.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/4754 20210222 22.02.2021 Inngående brev Vedr. 202030060-12 - Mowi ASA orgnr 964118191 - Akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret - Tillatelse til arealendring på lokalitet 13503 Heggvika i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/26 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/5930 20210222 22.02.2021 Utgående brev Presisering - referat fra oppstartmøte PLAN ARKITEKTER AS
2020/541 20210222 22.02.2021 Utgående brev Oppfølging av vedtak - avslag på søknad om ettergodkjenning av trapp og platting gnr 87, bnr 208 og 211 Einar-Andreas Jektvik
2021/474 20210222 22.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om arealoverføring på eiendommen - gnr 91, bnr 1. Torbjørn Glørstad m.fl.
2021/322 20210222 22.02.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - rammetillatelse gnr 96, bnr 1 - oppføring av enebolig med garasje 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/4453 20210222 22.02.2021 Utgående brev Tillatelse for tilbygg til fritidsbolig og bod - gnr. 11, bnr. 42 Siv Brevik
2020/1924 20210222 22.02.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 38 - Korona-pandemien (22.01.2021 - 15 00) Statsforvalteren i Trøndelag (Via CIM)
2021/146 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søkerliste *****
2021/576 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om utfylling i sjø, gnr 95 bnr 18 Otto Falkenberg
2021/321 20210219 19.02.2021 Inngående brev Opplysninger og rammer 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/4043 20210219 19.02.2021 Inngående brev Samsvarserklæring gnr 122 bnr 308 Tore Tønsager
2020/3176 20210219 19.02.2021 Inngående brev Øst-Hitra Vald, fellingsavgift 2020 Øst-Hitra Vald
2021/571 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om tiltak gnr 69 bnr 257 KAPLAK AS
2021/358 20210219 19.02.2021 Inngående brev Tilsvar på vurdering av alternativ plassering av uthus Ivar Kvam
2021/569 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kommunale boliger Blåskogveien Knut Freidar Reksen
2021/569 20210219 19.02.2021 Utgående brev Kommunale boliger Blåskogveien Hitra komune
2020/5261 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om omdisponering av jordbruksareal gnr 89 bnr 2 Svein Arne Selvåg
2020/5659 20210219 19.02.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad gnr 254 bnr 2 & 6 KYSTPLAN AS
2021/570 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 89 bnr 2 Svein Arne Selvåg
2021/26 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Anne Lise Vollan
2021/491 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling Helene Vollum
2021/572 20210219 19.02.2021 Inngående brev Invitasjon til bærekraftsnettverket i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/5276 20210219 19.02.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/3176 20210219 19.02.2021 Inngående brev Avvik rapportering Knut Tore Børø
2021/383 20210219 19.02.2021 Inngående brev Tilsyn - varsel om tvangsmulkt Arbeidstilsynet
2021/63 20210219 19.02.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse på nettleie *****
2020/5247 20210219 19.02.2021 Inngående brev Dokument som ikke kan tinglyses gnr 92 bnr 96 STATENS KARTVERK
2021/468 20210219 19.02.2021 Inngående brev Svar ad uthus Snorre Sæther
2020/5327 20210219 19.02.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/574 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2021/575 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2021/577 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om tt-kort *****
2021/586 20210219 19.02.2021 Inngående brev Vedr. 20-00195-12 - Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2020/5923 20210219 19.02.2021 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2020/211 20210218 18.02.2021 Inngående brev Fv.6448 Knarrlagsundbrua-merknader høring Brualliansen
2020/785 20210218 18.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedr sak gnr 204 bnr 95 Kjell Jørstad Braut
2021/26 20210218 18.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210218 18.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2020/1688 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 13 i koronavaksinasjonsprogrammet Fhi
2021/26 20210218 18.02.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Kjell Jørstad Braut
2021/26 20210218 18.02.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Oddmund Strømmen
2021/26 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/3313 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 29 Conny Annette Sjøbakk
2020/4230 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjon til alle kommuner i Trøndelag om tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/475 20210218 18.02.2021 Utgående brev Vedrørende bruksendring/ boenhet gnr. 82, bnr. 2 Roger Andre Einvik
2020/3313 20210218 18.02.2021 Inngående brev Mulig ulovlighetsoppfølging Conny Annette Sjøbakk
2020/3182 20210218 18.02.2021 Inngående brev Klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommene 45/3 og 45/25 - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/366 20210218 18.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Oppføring av molo gnr 13, bnr 1 KONTUR ARKITEKTER AS