eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1658 20220421 21.04.2022 Utgående brev Reguleringsplan Laksåvika (fergeleiet) Hitra kommune
2020/635 20220318 18.03.2022 Inngående brev Oversendelse av klage på avslag på innsyn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/2170 20220318 18.03.2022 Utgående brev Myndighet i Hitra kommune etter Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester kapitel 9. Birger Hellan m.fl.
2020/2367 20220318 18.03.2022 Saksframlegg/innstilling Overtakelse av private vannverk Nikolai Hansen
2020/3336 20220318 18.03.2022 Utgående brev Dispensasjon fra regulert byggegrense for oppføring av trapp - Avslag på søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for etablering av parkeringsplasser på gnr. 92, bnr. 69 ROJO ARKITEKTER AS
2020/4616 20220318 18.03.2022 Utgående brev Søknad om fortøyningsbøye Postmottak
2020/5253 20220318 18.03.2022 Utgående brev Vederlagsbetaling og egenbetaling innen helse - og omsorg 2022 May Hårstad Lian
2020/5930 20220318 18.03.2022 Utgående brev Hestnes VA-plan og VA-prosjektering Hitra kommune avd. VAR
2021/1294 20220318 18.03.2022 Utgående brev Helse - og velferdsstrategi 2022 - 2031. Invitasjon til dialogmøte på Hjorten hotell 25. mai. Adresseliste
2021/1294 20220318 18.03.2022 Utgående brev Helse - og velferdsstrategi 2022 - 2031. Oppstartsmøte kommunedelplan for helse - og omsorg medtatt plandel for "Leve hele livet" Medlemmer i prosjektgruppe
2021/2903 20220318 18.03.2022 Utgående brev Mangler søknad om sanitærabonnement gnr 96 bnr 35 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2021/3271 20220318 18.03.2022 Saksframlegg/innstilling Ny hovedplan for vannmiljø og avløp – oppnevning av politisk arbeidsgruppe
2021/3590 20220318 18.03.2022 Utgående brev Melding om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr. 86 bnr. 59 og 60 til tinglysing Kartverket Tinglysing
2021/4268 20220318 18.03.2022 Utgående brev Høring - Plan for selvmordsforebygging Interne tjenesteenheter
2021/4268 20220318 18.03.2022 Utgående brev Høringsutkast Plan for selvmordsforebygging Eksterne høringsinstanser
2022/177 20220318 18.03.2022 Utgående brev Refusjon - Oppfølgingstjenesten Frøya for budsjettåret 2021. Endelig avregning Frøya kommune
2022/280 20220318 18.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad Toppidrettsveka 2022
2022/309 20220318 18.03.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2022, sendt 18.03.2022 SKATTEETATEN
2022/352 20220318 18.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar- mangelfull søknad, gnr 113, bnr 21 - Hitra MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS v/Lena Pettersen
2022/445 20220318 18.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Mindre endring av gitt tillatelse gnr 93, bnr 189 - kotehøyden justeres opp 1 meter KYSTPLAN AS
2022/650 20220318 18.03.2022 Utgående brev Behov for dialog - invitasjon til møte *****
2022/764 20220318 18.03.2022 Utgående brev Søknad støtte Trøndersk Matfestival OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS m.fl.
2022/764 20220318 18.03.2022 Utgående brev Søknad støtte Trøndersk Matfestival DalPro AS m.fl.
2022/936 20220318 18.03.2022 Utgående brev Sv: Vedr. naust på eiendommen gnr. 127 bnr. 101 Saga Hus A.S
2022/963 20220318 18.03.2022 Inngående brev Avtaler mellom Hitra kommune og Nyby AS - Databehandleravtale NYBY AS
2022/963 20220318 18.03.2022 Inngående brev Avtaler mellom Hitra kommune og Nyby AS Løpende tjenestekjøp NYBY AS
2022/967 20220318 18.03.2022 Utgående brev Status på bygninger på gnr. 129, bnr. 21 Helge Krokan
2022/862 20220317 17.03.2022 Inngående brev Takk for din støtte til de rammede av krigen i Ukraina ❤ Rodekors - ikke-svar@rodekors.no
2021/4419 20220317 17.03.2022 Inngående brev Vedlegg til søknad- Utslippstillatelse- gnr. 22, bnr. 201 Kystplan - Turid Glørstad
2021/4595 20220317 17.03.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling *****
2021/2047 20220317 17.03.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 6 bnr. 17 Maria Zahlsen
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev Epidemiologisk situasjonsrapport for landets fylker uke 53 og 1 Hitra Kommune - beredskap
2022/2 20220317 17.03.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn - Forurensning - Akvakultur ved Hernesstraumen utenfor Kvenvær Olaf Martin Strand
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev Epidemiologisk situasjonsrapport for landets fylker for uke 11 og 12 Hitra Kommune - beredskap
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev Epidemiologisk situasjonsrapport for landets fylker for uke 16 og 17 Hitra Kommune - beredskap
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev Epidemiologisk situasjonsrapport for landets fylker for ukene 23 og 24 Hitra Kommune - beredskap
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 67 - Korona-pandemien (27.09.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 68 - Korona-pandemien (04.10.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 70 - Korona-pandemien (28.12.2021 - 00:16)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2020/3257 20220317 17.03.2022 Inngående brev Purring på sak Fredrik Eriksen
2022/1 20220317 17.03.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn gnr 90 bnr 29 Anonym
2022/954 20220317 17.03.2022 Inngående brev Søknad om støtte til 100-års markering av Solhaug Innhitra ungdomslag
2020/1059 20220317 17.03.2022 Inngående brev Innsigelser gnr 203 bnr 32 Kari Driveklepp Hassel
2022/952 20220317 17.03.2022 Inngående brev Utbygging av Fiberbredbånd i Badstuvikhøgda Byggefelt. Styret i Badstuvikhøgda Veilag
2021/3956 20220317 17.03.2022 Inngående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon, gnr 16, bnr 38 Hus og hytteplan AS - Agnar Knutshaug
2022/773 20220317 17.03.2022 Inngående brev Tilleggsopplysninger Håkon Hoff
2022/773 20220317 17.03.2022 Utgående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt gnr. 2, bnr 24 Håkon Hoff
2022/764 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad støtte Trøndersk Matfestival
2022/728 20220317 17.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Rammesøknad til tiltak- Gnr. 104, bnr. 59 HUS & HYTTEPLAN AS
2022/528 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Avtale om sykehjemsplasser - kommuner i Lakseregionen 2022
2022/587 20220317 17.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2022/610 20220317 17.03.2022 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - tilbakemelding *****
2022/610 20220317 17.03.2022 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - tilbud om leie *****
2022/1 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn gnr 90 bnr 29 Anonym
2022/1 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Knarrlagsund BHG Creo Boligdesign
2022/1 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Knarrlagsund BHG - 2. oversendelse Creo Boligdesign
2022/2 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Forurensning - Akvakultur ved Hernesstraumen utenfor Kvenvær Olaf Martin Strand
2022/7 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Tildeling av kommunale midler - prinsippavklaring
2022/434 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Høring - Revidering av Hitra kommunes etiske retningslinjer
2022/434 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Revidering av de etiske retningslinjene for Hitra kommune
2022/441 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Temaplan for habilitering og rehabilitering i Hitra kommune.
2022/441 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Høringsinnspill - Temaplan for habilitering og rehabilitering i Hitra kommune.
Ingen tilgang 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Bærekraftige sjøareal - ressurser til kartlegging
2022/388 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Utbygging av nytt bofellesskap for demente. Prosess
2022/343 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Dekning av bortfalte 17. mai-inntekter 2020 og 2021
2022/280 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad Toppidrettsveka 2022
Ingen tilgang 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Klagesak Eiendomsskatt Vingvågen Kai AS og Vingvågen Havn AS
2022/185 20220317 17.03.2022 Inngående brev Nytt og endret: Nabovarsel til Hitra kommune - gnr. 93, bnr. 189 KYSTPLAN AS
2022/178 20220317 17.03.2022 Utgående brev Rammetillatelse til tiltak- Oppføring av kassefabrikk- Gnr. 123, bnr. 21 ØYSTEIN THOMMESEN AS
2022/177 20220317 17.03.2022 Utgående brev Refusjon Oppfølgingstjenesten Frøya for budsjettåret 2021. Frøya kommune
2022/201 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om vigsel *****
2022/201 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på søknad om vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/213 20220317 17.03.2022 Utgående brev Bekreftelse Frisørsalong Luggum v/ Lazic Frisør Luggum V Lazic
2022/222 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Endring av folkevalgte SU-medlemmer for perioden 2019-2023
2022/230 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Debatthefte 2022
Ingen tilgang 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2022-Lerøy MidtAS - flytende anlegg
Ingen tilgang 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatt 2022 - Salmar Farming AS - flytende anlegg
Ingen tilgang 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Eiendomsskatteliste 2022
2021/4059 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om startlån - fullfinansiering
2021/3256 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Gjenåpningsfest av Midt- Norge
2021/3441 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar- Branntekniskrapport- Berge Eiendom AS Brannrådgiverne AS
2021/2958 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - avslag på dispensasjon - tiltak på gnr 68, bnr 75
2021/2959 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av museumsbygg på eiendommen gnr. 204, bnr. 3
2021/3177 20220317 17.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3202 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og fastsetting av planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034
2021/2937 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på korrespondanse Line Strømsvik
2021/2830 20220317 17.03.2022 Utgående brev Forsøpling i strandsonen på eiendommen gnr 87 bnr 2 STJERNEFISKEN EIENDOM AS
Ingen tilgang 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Sommerskole 2022
2021/2870 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Klage avslag på startlån til refinansiering av gjeld
2021/2766 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for anlegg av flytebrygge og oppføring av skiftebrakker på eiendommen gnr. 122, bnr. 5
2021/2817 20220317 17.03.2022 Utgående brev Tiltak på gnr. 4, bnr. 1 KYSTPLAN AS
2021/4266 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Stortingsmelding - "Leve hele livet". Lokale prioriteringer og tiltak knytta til reformen.
2021/4268 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Handlingsplan for selvmordsforebygging i Hitra kommune 2022 - 2025
2021/4316 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av bolig til fritidsbolig på eiendommen gnr. 46, bnr. 8
2021/4316 20220317 17.03.2022 Utgående brev Søknad om tiltak- Gnr. 46, bnr. 8 Stig Helsø
2021/4276 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om fullfinansiering av startlån
2021/4202 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Godkjennelse a ny selskapsavtale Midt- Norge 110 sentral IKS - endret eierstruktur
2021/4095 20220317 17.03.2022 Inngående brev Avtale med Sem & Stenersen Prokom og digitale skjema - Nytt sak- og arkivsystem 2022 - Sikri AS SEM & STENERSEN PROKOM AS
2021/4188 20220317 17.03.2022 Utgående brev Referat fra oppstartmøte - Igangsetting av reguleringsarbeider Blåskogveien, deler av gnr 91, bnr 1 m fl KYSTPLAN AS
2021/4191 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak gnr 122, bnr 69. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2021/4667 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Kompensasjonsordning til lokale virksomheter, 4. runde
2020/657 20220317 17.03.2022 Utgående brev Utslippstillatelse for eiendommen gnr 14 bnr 17 Kystplan AS
2020/657 20220317 17.03.2022 Inngående brev Utslippstillatelse for eiendommen gnr 14 bnr 17 Kystplan - Turid Glørstad
2020/1614 20220317 17.03.2022 Utgående brev Fangsttall for mink og vedlikehold av minkefeller Johannes Fjeldvær m.fl.
2020/265 20220317 17.03.2022 Inngående brev Byggesøknad aktivitetsflate gnr 68, bnr 33 og 1. Christian Steen
2020/531 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner - Avtale om aktivitetstiltak i tilpassede lokaler mellom Hitra kommune og Hitra frivilligsentral
2020/3317 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar til Kafe Sjøsprøyt STRAND HITRA AS
2020/1924 20220317 17.03.2022 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 34 - Korona-pandemien (04.01.2021 - 14:00)" loggført Fylkesmannen - fmtlhli@fylkesmannen.no
2020/2310 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Bevarelse av spørreskjema - Forskningsprosjekt om ungdomsråds innflytelse
Ingen tilgang 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Mottak av flyktninger fra Ukraina
2020/4213 20220317 17.03.2022 Utgående brev Opprydding av forsøpling i strandsonen på eiendommen gnr 105 bnr 2 Øyvind Utseth
2020/3802 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til tilpasning av turisme for innenlandsferierende - Fjellvær gjestegård
2020/3828 20220317 17.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr. 22, bnr 41 - innsetting nye vinduer/dører, terrasser og utvendig trapp ARRTEX AS
2021/2047 20220317 17.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr 6, bnr 17 Kaj Aasen Lilleberg
2021/2047 20220317 17.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr 6, bnr 17 Kaj Aasen Lilleberg
2021/2119 20220317 17.03.2022 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse- Tilbygg- Gnr. 123, bnr. 16 SVALINN AS
2021/1885 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Refusjonsordning for gebyr knyttet til utrykninger i forbindelse med falske brannalarmer
2021/1885 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Oversendingsforslag fra Hitra kommunestyre. Lokal oppfølging av falske brannalarmer.
2021/2128 20220317 17.03.2022 Utgående brev Emisjon Orkdalsregionen Næringshage NÆRINGSHAGEN I ORKDALSREGIONEN AS
2021/2202 20220317 17.03.2022 Utgående brev Vedr klage på vedtak - dispensasjon - gnr 45, bnr 3 og 25 Pretor advokat v/Mads Midelfart
2021/1250 20220317 17.03.2022 Inngående brev Dam Strandavatnet, Periodisk tilsyn Tor Arne Folseraas
2021/1250 20220317 17.03.2022 Utgående brev Dam Strandavatnet, Periodisk tilsyn Tor Arne Folseraas
2021/1604 20220317 17.03.2022 Utgående brev Vann og avløp infrastruktur- Gnr.104, bnr.1 Sigrid Helene Hanssen
2021/801 20220317 17.03.2022 Utgående brev Angående innføring av redusert akseltrykk på fylkesvei 6426 Sunde-Vågan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/974 20220317 17.03.2022 Utgående brev Ferdigattest- Enebolig- Gnr. 93, bnr. 194 KYSTPLAN AS
2021/1002 20220317 17.03.2022 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Bruksendring- Gnr. 82, bnr. 2 Roger Andre Einvik
2020/5941 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Henriksøya og pbl. § 1-8 for oppføring av sjå på eiendommen gnr. 37, bnr. 53.
2020/5440 20220317 17.03.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon for gjenoppbygging av hytte - 100-meters beltet Hans Ingdal
2020/5440 20220317 17.03.2022 Inngående brev Vedrørende manglende nabovarsel gnr 37 bnr 14 Hans Ingdal
2020/5440 20220317 17.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad Hans Ingdal
2021/5 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om riving/nybygg bolig på gnr. 203, bnr. 9 - dispensasjon fra plan og pbl § 1-8
2021/382 20220317 17.03.2022 Inngående brev Ny henvendelse - Videreføring av det sentrale folkeregisteret Reply Socialboards - Infotorg - ajour og onlineservice
2021/629 20220317 17.03.2022 Utgående brev Rapportering på tilskudd - velferdsteknologi - Tilskuddsordning 870286. Revisjon Midt Norge
2021/675 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på søknad kompensasjonsordning Covid 2021 - tredje del - Dalpro AS DalPro AS
2021/675 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på søknad Kompensasjonsordning Covid 2021 - tredje del ANSNES BRYGGER EVENT AS
2021/702 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid19" Ansnes Brygger Event AS
2021/702 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Hjorten Hotell Hitra HJORTEN HOTELL HITRA AS
2022/948 20220317 17.03.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om oppsetting av partytelt Russestyret Hitra 2022
2022/905 20220317 17.03.2022 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2022/862 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Støtte til Ukraina
2022/884 20220317 17.03.2022 Inngående brev Returnert grunneieravtale - Småge-Hestnes-Helgebostadøya-Grefsnesvågen Arvik Mikalsen
2022/795 20220317 17.03.2022 Saksframlegg/innstilling Krafttak mot Kreft - økonomisk bidrag til innsamlingsaksjon
2022/2 20220316 16.03.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2020/1917 20220316 16.03.2022 Inngående brev Vedrørende avløpsrør Gnr/bnr. 19/62 Remidt IKS
2022/484 20220316 16.03.2022 Inngående brev Vedrørende søknad om registrering som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin Helsedirektoratet
2022/944 20220316 16.03.2022 Inngående brev Planinitiativ - Anmodning om oppstartsmøte KYSTPLAN AS
2021/2766 20220316 16.03.2022 Inngående brev Ad oppføring av rigg og flytebrygge Hitra Kommune
2021/2870 20220316 16.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3177 20220316 16.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3177 20220316 16.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3089 20220316 16.03.2022 Utgående brev Byggestans- Pålegg om øyeblikkelig stans av arbeid- Gnr. 204, bnr. 91 Hermann Inge Breivik m.fl.
2021/2766 20220316 16.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 122, bnr 319 - utlegg av flytebrygge og oppføring midlertidig bygning KYSTPLAN AS
2021/4063 20220316 16.03.2022 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Kongensvoll/Klumpvika og pbl. § 1-8 for anlegg av veitrasé og parkering på eiendommen gnr. 249, bnr. 1 Vegar Østhus
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999248160 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 915733697 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 823109482 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 976032942 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969677016 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981237943 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 995414643 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 888344462 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970087613 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996185699 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 919662352 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989847279 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 921851405 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996330907 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 990767351 Landbruksdirektoratet
2021/4007 20220316 16.03.2022 Utgående brev Nabovarsel - Kjøp av tilleggsareal på Kuøya, Hitra Hanna Nikoline Hanssen m.fl.
2021/4007 20220316 16.03.2022 Utgående brev Overskjøting av eiendom og overføring av selskaper - Ny forsendelse Kartverket Tinglysing
2021/4007 20220316 16.03.2022 Utgående brev Overskjøting av eiendom og overføring av selskaper Statens Kartverk
2021/4007 20220316 16.03.2022 Utgående brev Nabovarsling - Fradeling av tomt på Kuøya, Hitra Kaasbøll Eiendom AS m.fl.
2021/4295 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om sponsoravtale 2022 - 2024, Hopsjø Kyst og Kultursenter
2020/1313 20220316 16.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om endring av konsesjonsvilkår gnr. 16, bnr. 4 John Magne Kvalvik
2020/287 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling Næringsknuten AS - Søknad om forlengelse av frist for "Igangsatt bygging" i Hitra Industripark Øst
2020/319 20220316 16.03.2022 Inngående brev Periodisert arkivplan 2022 Arkivplan
2020/201 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 201601 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Fillan næringspark, deler av gnr 95, bnr 1 m fl
2020/242 20220316 16.03.2022 Inngående brev Angående Ansnes havn Tormod Osen
2020/242 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 201920 - offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Ansnes Havn
2020/3588 20220316 16.03.2022 Utgående brev Ang deltakelse i Oppfølgingsordningen Postmottak
2020/3654 20220316 16.03.2022 Inngående brev Opprydding av avfall på eiendommen gnr 122 bnr 51 KI Investeringsselskap
2020/3654 20220316 16.03.2022 Utgående brev Sakavsluttet - Opprydding av avfall på eiendommen gnr 122 bnr 51 KI Investeringsselskap
2020/3700 20220316 16.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/3700 20220316 16.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/4078 20220316 16.03.2022 Utgående brev SFO tilbud i Hitra kommune Postmottak
2020/3031 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling Klage avslag på startlån til tilpasning av bolig
2021/298 20220316 16.03.2022 Inngående brev Ligningsverdi aksjer i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Oi!Trøndersk Mat & Drikke AS
2020/5131 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling Melding - Hitra Kysthavn
2020/5131 20220316 16.03.2022 Utgående brev Uttalelse fra Hitra kommune vedørende informasjon fra KMD Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
2020/5300 20220316 16.03.2022 Utgående brev Avslag på søknad om ettergodkjenning av flytebrygge, gnr 38, bnr 23. Dispensasjon fra strandplan for Bispøyan og pbl §1-8 Saulius Rytas Lapinskas
2021/1274 20220316 16.03.2022 Utgående brev Søknad om sanitærabonnement til gnr 93 bnr 195 KI EIENDOMMER AS
2021/1651 20220316 16.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 201, bnr 79 NYHUS MASKIN AS
2022/329 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling Hitra kommunes prisutdelinger 2022
2022/2 20220316 16.03.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2022/1 20220316 16.03.2022 Inngående brev Kommunikasjon vedrørende: Innsyn i dispensasjoner i strandsonen Fredrik Fjeldvær
2022/1 20220316 16.03.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - Tegninger Knarren Brygge Creo Boligdesign
2022/1 20220316 16.03.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring - Tegninger Knarren Brygge Creo Boligdesign
2022/2 20220316 16.03.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet FV 714 - Lakseveien Hitra-Førya
2022/945 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2022/946 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2022/948 20220316 16.03.2022 Inngående brev Forespørsel/ søknad om oppsett av russetelt Russestyret Hitra 2022
2022/940 20220316 16.03.2022 Inngående brev Kjæledyr fra Ukraina Mattilsynet
2022/942 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2022/943 20220316 16.03.2022 Inngående brev Søknad om transport *****
2022/808 20220316 16.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/856 20220316 16.03.2022 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Oppføring av skorstein- Gnr. 86, bnr. 54 Robert Grande
2021/2766 20220315 15.03.2022 Inngående brev Vedrørende plassering av brakke Kystplan AS
2022/936 20220315 15.03.2022 Inngående brev Vedr. naust på eiendommen gnr. 127 bnr. 101 SAGA HUS AS
2022/1 20220315 15.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn - Tegninger Knarrlagsund BHG KI Investeringsselskap AS
2021/2766 20220315 15.03.2022 Inngående brev Ad føreløpig svar KYSTPLAN AS
2021/2766 20220315 15.03.2022 Inngående brev Tilsvar oppføring av rigg og flytebrygge Sven Amund Fjeldvær
2022/201 20220315 15.03.2022 Inngående brev Prøveattest- ***** ***** ***** *****
2022/328 20220315 15.03.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2022/392 20220315 15.03.2022 Saksframlegg/innstilling Deltakelse i Trondheim Havn IKS - Godkjenning av selskapsavtale
2022/352 20220315 15.03.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak i ett trinn gnr. 113, bnr. 21 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20220315 15.03.2022 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding 2021-2022
2022/445 20220315 15.03.2022 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning gnr 93 bnr 189 KYSTPLAN AS
2022/2 20220315 15.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar: Innsyn i dispensasjoner i strandsonen Fredrik Fjeldvær
2022/2 20220315 15.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar: Innsyn i dispensasjoner i strandsonen Marcus Schei Wiseth
2022/11 20220315 15.03.2022 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Flytebrygge og parkeringsplasser- Gnr. 76, bnr. 1 KYSTPLAN AS
2022/541 20220315 15.03.2022 Saksframlegg/innstilling Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet FV 714 - Lakseveien
2022/721 20220315 15.03.2022 Utgående brev Møte i IUA Per Arne Wilmann
2022/723 20220315 15.03.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 923973206 Landbruksdirektoratet
2021/2766 20220315 15.03.2022 Utgående brev Svar - Oppføring av rigg og flytebrygge Sven Amund Fjeldvær
2021/3359 20220315 15.03.2022 Utgående brev Mulig ulovlige tiltak gnr 254, bnr 39 Merete Løvoll
2021/3505 20220315 15.03.2022 Utgående brev Skolegata 12, varsel om tilbaketrekking av ferdigattest for varemottaket på Hjorten Kjøpesenter SØRENSEN ARKITEKTUR AS
2021/4196 20220315 15.03.2022 Utgående brev Søknad om transporttjeneste og legeerklæring *****
2021/4609 20220315 15.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4595 20220315 15.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/669 20220315 15.03.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.03.2022 IMDI
2021/5960 20220315 15.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - rammetillatelse gnr 13, bnr 1 - oppføring av maskinhall med kontorer, vaktbu og vaskehall KONTUR ARKITEKTER AS
2021/38 20220315 15.03.2022 Utgående brev Referat dialogforum 02.03.22 Tillitsvalgte m.fl.
2021/684 20220315 15.03.2022 Inngående brev Korrespondanse - Framdrift prosjekt ny brannstasjon Fillan Arbeidstilsynet
2020/3857 20220315 15.03.2022 Utgående brev Utsatt frist for innlevering av rapport og utbetaling av tilskudd fra kommunalt viltfond for hjortegjerde Sverre Strand Hansen
2022/938 20220315 15.03.2022 Utgående brev Brev til mulig samarbeidsskole i Canada Odd Arne Arnesen
2022/939 20220315 15.03.2022 Inngående brev Svar på brev fra DSB - Brannsikkerhet skal ivaretas i innkvartering av personer som søker beskyttelse Sør-Varanger kommune
2022/929 20220315 15.03.2022 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 108 bnr 8 Per Arne Haugan
2022/930 20220315 15.03.2022 Inngående brev Søknad om støtte Norsk Folkehjelp Sanitet Hitra Frøya
2022/931 20220315 15.03.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon og bruksendring - gnr 78 bnr 43 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2022/932 20220315 15.03.2022 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2022/933 20220315 15.03.2022 Inngående brev Klage *****
2022/934 20220315 15.03.2022 Inngående brev Klage *****
2022/908 20220315 15.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 53, bnr 4 - rehabilitering av skorstein ODIN VEDLIKEHOLD AS
2022/884 20220315 15.03.2022 Inngående brev Returnert grunneieravtale - Småge-Hestnes-Helgebostadøya-Grefsnesvågen Willy Kjervågsund
2022/921 20220315 15.03.2022 Utgående brev Svar - Førespurnad om innsyn i samband med masterprosjekt Ole Gunnar Krakhellen
2022/924 20220315 15.03.2022 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Heimdal Eiendomsmegling
2022/924 20220314 14.03.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 95, bnr. 11 Terje Haglund og Lena Kristine Nilsen
2020/628 20220314 14.03.2022 Inngående brev Søknad om salgsbevilling ubetjent butikk Nærbutikken Melandsjø
2022/916 20220314 14.03.2022 Inngående brev Forespørsel om gapahuk gnr 70 bnr 21 Sørstua AS
2022/921 20220314 14.03.2022 Inngående brev Førespurnad om innsyn i samband med masterprosjekt Ole Gunnar Krakhellen
2022/920 20220314 14.03.2022 Inngående brev Oppstartmelding frivillig skogvern STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2022/919 20220314 14.03.2022 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 Arbeids-og velferdsdirektoratet
2021/4666 20220314 14.03.2022 Inngående brev Supplerende opplysnigner gnr 85 bnr 5 KULBRANDSTAD BYGGEFIRMA AS
2020/377 20220314 14.03.2022 Inngående brev Uttalelse-dispensasjon fra reguleringsplan- oppføring av bolig gnr 124 bnr 91 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2022/2 20220314 14.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn- bobiltømming Hitra Frøya avisa
2022/2 20220314 14.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn- bobiltømming Hitra-Frøya avisa
2022/1 20220314 14.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 104/52 Hitra-Frøya avisa
2022/1 20220314 14.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 16/108 Hitra-Frøya avisa
2022/1 20220314 14.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn-Utvidelse av Hitra Kysthavn Hitra-Frøya avisa
2022/916 20220314 14.03.2022 Inngående brev Forespørsel vedrørende gapahuk gnr 70 bnr 21 SØRSTUEN AS
2021/2937 20220314 14.03.2022 Inngående brev Svar på korrespondanse Line Strømsvik
2022/1 20220314 14.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 28/2 Edgar Knutshaug
2022/1 20220314 14.03.2022 Utgående brev Begjæring om innsyn gnr 28 bnr 2 Edgar Knutshaug
2022/1 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn gnr 28 bnr 2 Edgar Knutshaug
2022/1 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 28/2 Edgar Knutshaug
2022/1 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 16/108 Hitra-Frøya
2022/1 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn gnr 28 bnr 80 Edgar knutshaug
2022/2 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn bobiltømming Hitra-Frøya
2022/2 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn- bobiltømming Hitra-Frøya
2022/2 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring - Gebyrregulativ 2007 Bjerkan Stav Advokatfirma AS
2022/2 20220314 14.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn-Lokasjon Nav Hitra-Frøya avisa
2022/2 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Hitra-Frøya
2022/1 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn- Utvidelse av Hitra kysthavn Hitra-Frøya
2022/1 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 104/52 Hitra-Frøya
2022/97 20220314 14.03.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2022/4 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2022/4 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2022/507 20220314 14.03.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Bryggeriet Frøya AS
2022/517 20220314 14.03.2022 Inngående brev Faktura fallvilt pr 13.03.2022 Robert Skarpnes
2022/534 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på søknad om fritak for fjerning av oljetank på eiendommen gnr 117 bnr 30 Katarzyna Lisowska
2022/201 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om seremoni *****
2022/201 20220314 14.03.2022 Utgående brev Manglende dokumentasjon *****
2022/201 20220314 14.03.2022 Inngående brev Søknad om vigsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/201 20220314 14.03.2022 Inngående brev Forespørsel om vigsel *****
2022/725 20220314 14.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - rammetillatelse oppføring av nytt lakseslakteri gnr. 123, bnr. 18 ØYSTEIN THOMMESEN AS
2022/619 20220314 14.03.2022 Inngående brev Oppgjørsstilling kjøper BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
2022/640 20220314 14.03.2022 Inngående brev Oversendelse av barneverns dokumentasjon INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS
2021/2766 20220314 14.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar - oppføring av brakkerigg og flytebrygge gnr 122, bnr 319 KYSTPLAN AS
2021/3440 20220314 14.03.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om disp - justering av molo Klakken Marina Rolf Einar Nielsen
2021/3089 20220314 14.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for tiltak på eiendommen gnr. 204, nr. 91 Hermann Inge Breivik
2021/3634 20220314 14.03.2022 Utgående brev Infiltrasjonsgrøft tilknyttet avløpsanlegg på eiendommen gnr 28 bnr 15 Magne Sletvold
2021/3634 20220314 14.03.2022 Utgående brev Infiltrasjonsgrøft tilknyttet avløpsanlegg på eiendommen gnr 2 bnr 1 fnr 1 Alf Roger Dahlø
2021/3634 20220314 14.03.2022 Utgående brev Infiltrasjonsgrøft tilknyttet avløpsanlegg på eiendommen gnr 28 bnr 14 Linda Høgås & Edgar Wiik
2021/3637 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4095 20220314 14.03.2022 Utgående brev Prisforespørsel - Testbase SIKRI AS
2021/4609 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4609 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4609 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4609 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4134 20220314 14.03.2022 Inngående brev Redegjørelse angående mulig ulovlig tiltak gnr 247 bnr 1 Geir Bjørgan
2021/4095 20220314 14.03.2022 Utgående brev Avtale om integrasjon med Prokom skjemaløsning - Elements Cloud og eByggesak SEM & STENERSEN PROKOM AS
2021/4330 20220314 14.03.2022 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 19, bnr. 17 Arnt Julius Breivoll
2021/4330 20220314 14.03.2022 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 19, bnr. 17 Arnt Julius Breivoll
2021/4330 20220314 14.03.2022 Utgående brev Oversendelse av tinglyste matrikkelbrev - gnr. 19, bnr. 173 og 174 Arnt Julius Breivoll
2020/211 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar ad -Gjenstående avklaringsprosess før endelig vedtak om ny bru over Knarrlagsundet. - + info Hitra kommune
2020/226 20220314 14.03.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 201910 - Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VA-plan for Bjørnaneset, gnr 17, bnr 3 m fl
2020/226 20220314 14.03.2022 Utgående brev Kunngjøring Hitra-Frøya PMMNS Hitra-Frøya m.fl.
2020/395 20220314 14.03.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - endring av reguleringsplanen for Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl
2020/1569 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på søknad om servering og skjenkebevilling Hemnskjelkroa AS HEMNSKJELKROA AS
2020/3857 20220314 14.03.2022 Inngående brev Søknad om utsettelse for gjennomføring av oppsett av hjortegjerde Sverre Strand Hanssen
2020/3494 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på søknad salgsbevilling Dalpro AS DalPro AS m.fl.
2020/2434 20220314 14.03.2022 Inngående brev Tilskudd til - Utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold MILJØDIREKTORATET
2020/3388 20220314 14.03.2022 Utgående brev Opprydding etter akvakulturanlegg ved Gjeldsøy - Lukking av sak SalMar Farming AS m.fl.
2021/684 20220314 14.03.2022 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist ARBEIDSTILSYNET
2021/668 20220314 14.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr 84, bnr 35 Morten Bergmann
2021/668 20220314 14.03.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest Morten Bergmann
2020/5304 20220314 14.03.2022 Utgående brev Tilbakemelding vedr søknad om ettergodkjenning av flytebrygge i tilknytning til gnr 38, bnr 12. Jan Ole Petersen
2020/5319 20220314 14.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr, 69, bnr 187 ROJO ARKITEKTER AS
2021/719 20220314 14.03.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av takoverbygg over eksisterende veranda - 204/75. Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/712 20220314 14.03.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 202104 revidert igangsetting - detaljreguleringsplan for Industriområdet Kalvøya, gnr 122, bnr 298 m fl
2021/1554 20220314 14.03.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon om fradeling av parsell til fritidsformål fra LNF-formålet i kommuneplan gnr. 7, bnr. 3 John Peder Isaksen
2021/2436 20220314 14.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar - avløpsanlegg Rottem Vestre U1 LARS LIAN
2021/2439 20220314 14.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr 207, bnr 1 LARS LIAN
2021/2182 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar - Klage Inger Norum
2022/915 20220314 14.03.2022 Inngående brev Høringsdokument - St Olavs utviklingsplan 2023 - 2026 St. Olavs hospital
2022/917 20220314 14.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 204, bnr 179 - oppføring av 2 stålskorsteiner ODIN VEDLIKEHOLD AS
2022/917 20220314 14.03.2022 Inngående brev Søknad om oppføring av stålskorsteiner gnr. 204, bnr. 179 ODIN VEDLIKEHOLD AS
2022/911 20220314 14.03.2022 Inngående brev Informasjon om tjenesteavtale Helseplattformen *****
2022/923 20220314 14.03.2022 Utgående brev Bekreftelse på vilkår gruppeliv Hitra kommune Gunn Jorid Langness
2022/925 20220314 14.03.2022 Utgående brev Spørsmål om valg av vararepresentanter til kommunestyre Kommunal- og distriktsdepartementet
2022/925 20220314 14.03.2022 Utgående brev Spørsmål om varamedlemmer til kommunestyret Statsforvalteren i Trøndelag
2022/926 20220314 14.03.2022 Inngående brev Brukerombud Bjørg Brasøy
2022/896 20220314 14.03.2022 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Jens Ketil Holmen
2022/897 20220314 14.03.2022 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Jens Ketil Holmen
2022/890 20220314 14.03.2022 Utgående brev Svar på klage på vannavgift gnr 109 bnr 6 Else Marie Carstensen
2022/894 20220314 14.03.2022 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Jens Ketil Holmen
2022/895 20220314 14.03.2022 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Jens Ketil Holmen
2022/859 20220314 14.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om konsesjon av erverv av eiendommen, gnr. 71, bnr. 4. Roar Landevaag
2022/884 20220314 14.03.2022 Inngående brev Returnert grunneieravtale - Småge - Hestnes - Helgebostadøya - Grefsnesvågen Per Claus Frimann Johnson
2021/2128 20220311 11.03.2022 Inngående brev Generalforsamling Thams inovasjon AS 24.03.22 kl. 15.00 Thams innovasjon AS
2022/201 20220311 11.03.2022 Inngående brev Forespørsel om seremoni *****
2022/1 20220311 11.03.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn gnr 28 bnr 80 Edgar Knutshaug
2021/3089 20220311 11.03.2022 Inngående brev Vedrørende eiendom gnr 204 bnr 91 - byggeaktiviteter Arve Senderud
2022/900 20220311 11.03.2022 Inngående brev Viktig informasjon vedr. internflytting av hørselstekniske anlegg NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag
2022/545 20220311 11.03.2022 Inngående brev LNVK | Medlemsnytt mars 2022 Landssammenslutning av Norske Vindkraftkommuner
2022/574 20220311 11.03.2022 Inngående brev Svar - tilskudd til Den kulturelle spaserstokken 2022 Trøndelag fylkeskommune
2022/1 20220311 11.03.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn gnr 28 bnr 80 Edgar Knutshaug
2022/189 20220311 11.03.2022 Inngående brev Oppfølgning Hitra - nytt tomtekart Hitra Kommune
2021/4095 20220311 11.03.2022 Inngående brev Avtale om integrasjon med Prokom skjemaløsning - Elements Cloud og eByggesak SEM & STENERSEN PROKOM AS
2021/4095 20220311 11.03.2022 Inngående brev Endringsbilag - Pris på videreføring av testbase i Elements Cloud SIKRI AS
2021/2119 20220311 11.03.2022 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr 123 bnr: 16 SVALINN AS
2020/3388 20220311 11.03.2022 Inngående brev Arbeidsrapport Salmar
2020/2154 20220311 11.03.2022 Inngående brev Overtakelse Hopsjø Småge Vannlag Hopsjø Småge Vannlag SA
2020/209 20220311 11.03.2022 Inngående brev Spørsmål vedrørende Heggåsveien Hitra Kommune
2022/912 20220311 11.03.2022 Inngående brev Finansiering og organisering av vannkoordinatorstillingene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2022/911 20220311 11.03.2022 Inngående brev Informasjon om tjenesteavtale Helseplattformen HELSEPLATTFORMEN AS
2022/899 20220311 11.03.2022 Inngående brev Informasjon om høring - 60 tonn totalvekt på veger i BkT8 Statens vegvesen
2022/906 20220311 11.03.2022 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - gnr. 87, bnr. 107 Tor Anton Fjeldvær
2022/908 20220311 11.03.2022 Inngående brev Søknad om rehabilitering av skorstein gnr 53 bnr 4 Odin Vedlikehold AS
2022/939 20220311 11.03.2022 Inngående brev Brannsikkerhet skal ivaretas i innkvartering av personer som søker beskyttelse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2022/814 20220311 11.03.2022 Inngående brev Tilbakemelding - vedrørende gratis SFO for lavinntektsfamilier Utdanningsdirektoratet
2020/347 20220310 10.03.2022 Inngående brev Søknad om endring av type C - bilde 3de arkitektur & design as
2020/347 20220310 10.03.2022 Inngående brev Søknad om endring av type C 3de arkitektur & design as
2020/1351 20220310 10.03.2022 Inngående brev Oppdatert info om flytebrygger Oddvar Herø
2022/242 20220310 10.03.2022 Inngående brev Klage på vedtak ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS
2022/392 20220310 10.03.2022 Utgående brev Søknad om inntreden i Trondheim Havn IKS - Hitra kommune Trondheim havn IKS
2022/392 20220310 10.03.2022 Utgående brev Deltakelse i Trondheim Havn IKS - Godkjenning av selskapsavtale Trondheim Havn IKS
2022/328 20220310 10.03.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet
2022/355 20220310 10.03.2022 Utgående brev Utvidelse av Hitra kysthavn AHS maskin as
2022/462 20220310 10.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar - utslippstillatelse Innhitterveien 434 og 436 Ole Kristian Gullichsen
2022/474 20220310 10.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2022/241 20220310 10.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr 16, bnr 108 ENSPADE AS
2022/141 20220310 10.03.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kulturformål 2022 ANSNES BRYGGER EVENT AS
2022/749 20220310 10.03.2022 Utgående brev Svar - Sondering rundt nye lokasjoner for Nav-kontor i øyregion Hitra og Frøya kommuner
2020/1351 20220310 10.03.2022 Utgående brev Vedrørende flytebrygger Oddvar Atle Herø
2020/1658 20220310 10.03.2022 Inngående brev Svar på brev ang Heim kommunes bidrag til samarbeidet Aure-Heim-Hitra HEIM KOMMUNE
2020/1059 20220310 10.03.2022 Utgående brev Varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt Kari Driveklepp Hassel
2020/1059 20220310 10.03.2022 Utgående brev Angående utsendt brev gnr 203 bnr 32 Kari D Hassel
2020/347 20220310 10.03.2022 Inngående brev Søknad om endring av type C -2 3de arkitektur & design as
2020/2303 20220310 10.03.2022 Utgående brev Krav til renseløsning for avløpsvann fra bolig på eiendommen gnr 87 bnr 46 Mats Runar Bye Herø
2020/3857 20220310 10.03.2022 Utgående brev Støtte fra kommunalt viltfond til hjortegjerde - Rapport for byggeprosjekt Sverre Strand Hansen
2020/4450 20220310 10.03.2022 Utgående brev Oppfølging av endelig vedtak om fjerning av gapahuk på gnr 104, bnr 52 Janita M Bakeng
Ingen tilgang 20220310 10.03.2022 Utgående brev Bosetting av flyktninger i Hitra kommune IMDi
Ingen tilgang 20220310 10.03.2022 Inngående brev Bosetting av flyktninger fra Ukraina Imdi
2021/1408 20220310 10.03.2022 Utgående brev Vedr. henvendelsen om arkivmateriale *****
2021/715 20220310 10.03.2022 Utgående brev Melding om vedtak - samordnet barnehageopptak for barnehageåret 2021-2022 HEMNSKJELA OPPVEKSTSENTER AVDELING BARNEHAGE m.fl.
2020/5319 20220310 10.03.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 69 bnr 187 ROJO ARKITEKTER AS
2021/361 20220310 10.03.2022 Utgående brev Frigivelse av legalpant *****
2021/4338 20220310 10.03.2022 Inngående brev Opphør av fiber *****
2021/3913 20220310 10.03.2022 Utgående brev Vedrørende forespørsel om oppsett av jaktbu på eiendommen gnr. 34, bnr. 6 Johan Kristian Grønvik
2021/3581 20220310 10.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for fradeling gnr. 32, bnr. 7 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2021/3100 20220310 10.03.2022 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr. 6, bnr. 17 Kaj Aasen Lilleberg
2021/3306 20220310 10.03.2022 Inngående brev Fullmakt *****
2021/3227 20220310 10.03.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om jordbruksareal Arild Gjertsen
2021/2736 20220310 10.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 69, bnr. 214 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
2021/2828 20220310 10.03.2022 Utgående brev Krav om byggestans på gnr. 28 bnr. 2 og gnr. 28 bnr. 80 Frode Hestnes
2022/820 20220310 10.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2022/884 20220310 10.03.2022 Inngående brev Returnert grunneieravtale - Småge - Hestnes - Helgebostadøya - Grefsnesvågen Tove Kristin Askjem
2022/849 20220310 10.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 69, bnr. 5 Kevin Nordbotn
2022/909 20220310 10.03.2022 Inngående brev Høring - avgift på landbasert vindkraft - produksjonsmodell - videresending fra Skatteetaten STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2022/897 20220310 10.03.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 124 bnr 160 Jens Ketil Holmen
2022/895 20220310 10.03.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 124 bnr 6 Jens Ketil Holmen
2022/896 20220310 10.03.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 124 bnr 74 Jens Ketil Holmen
2022/891 20220310 10.03.2022 Inngående brev Innkalling til eiermøte i TrønderEnergi Trønder Energi
2022/894 20220310 10.03.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 124 bnr 101 Jens Ketil Holmen
2022/888 20220310 10.03.2022 Inngående brev Husleieavtale *****
2022/888 20220310 10.03.2022 Inngående brev Nøkkelkvittering *****
2022/890 20220310 10.03.2022 Inngående brev Klage på vannavgift gnr 109 bnr 6 Else Marie Carstensen
2020/5606 20220309 09.03.2022 Inngående brev Årsregnskap TV Tranvikan vannlag v/ Odd Jarle Johansen
2022/241 20220309 09.03.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest naust med svømmebasseng gnr 16 bnr 108 Rita Einevoll
Ingen tilgang 20220309 09.03.2022 Inngående brev Krav om byggestans på 28/2,28/80 Frode Hestnes
2022/1 20220309 09.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 65/1 Anonym
2022/1 20220309 09.03.2022 Inngående brev Besgjæring av innsyn gbnr 65/1 Anonym
2022/1 20220309 09.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 65/1 Anonym
2021/985 20220309 09.03.2022 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse- Skarsvåg Park AS Grimstad og Tønsager AS
2021/460 20220309 09.03.2022 Inngående brev Referat og vedlegg partnerskapsmøte NAV Hitra Frøya 03.01.22 Nav - NAV Trøndelag Samfunn
2020/5319 20220309 09.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 69, bnr 187 ROJO ARKITEKTER AS
2021/985 20220309 09.03.2022 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse gnr 86, bnr 59 Grimstad og Tønsager AS
2021/727 20220309 09.03.2022 Inngående brev Tegninger og snitt - gnr.29 Bnr.33 PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS
2021/974 20220309 09.03.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 93, bnr. 194 KYSTPLAN AS
2020/226 20220309 09.03.2022 Utgående brev Melding om vedtak - detaljplan og VA-plan for Bjørnaneset, gnr 17, bnr 3 m fl - egengodkjenning KENCHA EIENDOM AS m.fl.
2020/226 20220309 09.03.2022 Utgående brev Kunngjøring - Reguleringsplaner Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/2434 20220309 09.03.2022 Saksframlegg/innstilling Merknadsbehandling og egengodkjenning av Strategi for naturmangfold
2020/2675 20220309 09.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr. 67, bnr 5 ROJO ARKITEKTER AS m.fl.
2021/2828 20220309 09.03.2022 Inngående brev Krav om byggestans på gnr 28 bnr 2 og gnr 28 bnr 80 Frode Hestnes
2021/2958 20220309 09.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig- Gnr. 68, bnr. 75 FAGSNEKKERN ROBERT HILSTAD AS
2021/4218 20220309 09.03.2022 Inngående brev Klage RMP-tilskudd Sverre Strand Hansen
2021/4443 20220309 09.03.2022 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for tiltak på eiendommen gnr. 11, bnr. 30 HUS & HYTTEPLAN AS
2022/1 20220309 09.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 65/1 Anonym
2022/1 20220309 09.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 65/1 Anonym
2022/1 20220309 09.03.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 65/1 Anonym
2022/2 20220309 09.03.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn - Gebyrregulativ for 2007 Bjerkan Stav Advokatfirma AS
2022/241 20220309 09.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 16, bnr 108 - ettergodkjenning av innvendig basseng ENSPADE AS
2022/462 20220309 09.03.2022 Inngående brev Vedrørende utslipp fra gnr 127 bnr 68 og 74 ING OLE GULLICHSEN
2022/532 20220309 09.03.2022 Utgående brev Bobiltømmestasjon ReMidt IKS
2022/532 20220309 09.03.2022 Utgående brev Bobiltømmestasjon ReMidt IKS
2022/621 20220309 09.03.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd til svømming i barnehager 2022 Bjørg Jakobsen m.fl.
2022/681 20220309 09.03.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Fasadeendring - Gnr. 204, bnr. 177 Erik Engelbreth Møller
2022/885 20220309 09.03.2022 Inngående brev Søknad for oppsetting av solcellepaneler frittstående gnr. 60, bnr. 19 Olaf Martin Strand
2022/886 20220309 09.03.2022 Inngående brev Oppfølging av Forsvarets veteraner STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2022/876 20220309 09.03.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 47 bnr 131 Bjarne Johan Faxvaag
2022/884 20220309 09.03.2022 Inngående brev Returnert grunneieravtale - Småge - Hestnes - Helgebostadøya - Grefsnesvågen Per Wesley Eriksen-Støen
2020/3828 20220308 08.03.2022 Inngående brev Søknad endring fasade, gnr.22/ bnr.41 Asbjørn Gåsø
2020/2675 20220308 08.03.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 67, bnr. 5 ROJO Arkitekter AS
2020/2640 20220308 08.03.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest VA-anlegg ROJO ARKITEKTER AS
2022/864 20220308 08.03.2022 Inngående brev Oppdatering landbruksregister Otto Stub
2022/725 20220308 08.03.2022 Inngående brev Ettersending - innkomne merknader for Gnr/Bnr 123/18 Arkitekt-Thommesen
2022/857 20220308 08.03.2022 Inngående brev Dispensasjonssøknad for gnr 84 bnr 87 KAPLAK AS
2022/856 20220308 08.03.2022 Inngående brev Søknad om oppføring av skorstein gnr 86 bnr 54 Robert Grande
2022/139 20220308 08.03.2022 Inngående brev Søknader tilskudd -Norsk Folkehjelp Hitra NORSK FOLKEHJELP HITRA OG FRØYA
2022/392 20220308 08.03.2022 Utgående brev Vedtak - deltakelse i Trondheim Havn IKS - Hitra kommune Trondheim Havn IKS
2022/178 20220308 08.03.2022 Inngående brev Revidert situasjonsplan gnr 123 bnr 21 Øystein Thommesen AS
2022/731 20220308 08.03.2022 Inngående brev Bekreftelse på mottatt sak til kunngjøring - Korshamn Norsk lysingsblad
2022/731 20220308 08.03.2022 Utgående brev Offentlig ettersyn av søknad om tillatelse for etablering av ny akvakulturlokalitet Korshamn i Hitra kommun Frøya Hitra fiskarlag
2022/731 20220308 08.03.2022 Utgående brev Offentlig ettersyn av søknad om tillatelse for etablering av ny lokalitet Korshamn i Hitra kommune Lokalavisa Hitra-Frøya
2022/731 20220308 08.03.2022 Utgående brev Offentlig ettersyn av søknad om tillatelse for etablering av ny lokalitet Korshamn i Hitra kommune Norsk lysingsblad
2022/746 20220308 08.03.2022 Inngående brev Mottatt sak til kunngjøring - Flesa Norsk lysingsblad
2022/746 20220308 08.03.2022 Utgående brev Offentlig ettersyn av søknad om endret plassering av flåte på lokaliteten Flesa i Hitra kommune Lokalavisa Hitra-Frøya
2022/746 20220308 08.03.2022 Utgående brev Offentlig ettersyn av søknad om endret plassering av flåte på lokalitet Flesa i Hitra kommune Norsk lysingsblad
2022/746 20220308 08.03.2022 Utgående brev Offentlig ettersyn av søknad om endret plassering av flåte på lokalitet Flesa i Hitra kommune Frøya Hitra Fiskarlag
2020/2640 20220308 08.03.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr 67, bnr 5 ROJO ARKITEKTER AS
2020/1875 20220308 08.03.2022 Inngående brev Lovtidende - kvittering kunngjøring Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
2021/2059 20220308 08.03.2022 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. § 29-4 for ettergodkjenning av tilbygg/bod til eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 122, bnr. 275 KYSTPLAN AS
2021/2182 20220308 08.03.2022 Inngående brev Klage Inger Norum
2020/5319 20220308 08.03.2022 Inngående brev Revidert søknad om utslippstillatelse, gnr. 69, bnr. 187 KI Investeringsselskap AS
2021/85 20220308 08.03.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol AUG. FAXVAAG AS
2021/4595 20220308 08.03.2022 Inngående brev Arbeidsavtale *****
2021/4595 20220308 08.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4205 20220308 08.03.2022 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 for oppføring av bod/garasje på eiendommen gnr. 16, bnr. 73 Raymond Larsen
2021/4666 20220308 08.03.2022 Utgående brev Vedrørende dispensasjonssøknad gnr 83, bnr 5 - foreløpig svar KULBRANDSTAD BYGGEFIRMA AS
2021/3956 20220308 08.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon, gnr 16, bnr 38 HUS & HYTTEPLAN AS
2021/3636 20220308 08.03.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/3917 20220308 08.03.2022 Inngående brev Klage på avslag på søknad om flytebrygge gnr 87 bnr 4 Linda Martinsen Malum
2021/3839 20220308 08.03.2022 Utgående brev Tilskuddssatser NMSK Heim og Hitra 2022 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3839 20220308 08.03.2022 Utgående brev Retningslinjer NMSK Statsforvalteren i Trøndelag
2021/2997 20220308 08.03.2022 Inngående brev Omgjøring av vedtak om avslag - Søknad om ny akvakulturlokalitet Olsvikstein - Mowi ASA - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/3271 20220308 08.03.2022 Inngående brev Begrenset tilbudskonkurranse - Kartlegging av grunnlag for Hovedplan avløp og vannmiljø Rambøll
2021/3271 20220308 08.03.2022 Utgående brev Begrenset tilbudskonkurranse - Kartlegging av grunnlag for Hovedplan avløp og vannmiljø Rambøll
2021/3440 20220308 08.03.2022 Inngående brev Vedr søknad om disp - Justering av molo Klakken Marina Klakken Marina
2021/3440 20220308 08.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad KLAKKEN MARINA AS
2022/860 20220308 08.03.2022 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2022/861 20220308 08.03.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol AUG. FAXVAAG AS
2022/862 20220308 08.03.2022 Inngående brev Svar på spørsmål om støtte til deres Ukraina innsamling og oversendelse av liste over medisinsk utstyr LYNGDAL KOMMUNE
2022/859 20220308 08.03.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 71 bnr 4 Roar Landevaag
2022/877 20220308 08.03.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn gnr. 87, bnr. 234 CK NOR BYGG AS
2022/826 20220308 08.03.2022 Utgående brev Underretning om sammenslåing - gnr. 77, bnr. 36 og 45 Håvard Mikal Nordsæther
2022/845 20220308 08.03.2022 Utgående brev Ny Knarrlagsund bru Øst. Støytiltak Ulvøyveien 42, 7242 Knarrlagsund. Trøndelag fylkeskommune
2022/846 20220308 08.03.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om ferdigattest- Gnr. 251, bnr. 1 LIAN ENTREPRENØR
2020/3052 20220307 07.03.2022 Inngående brev Samsvarserklæring gråvannsfilter gnr. 88, bnr.18 Rørleggerteam AS
2022/1 20220307 07.03.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Edgar Knutshaug
2022/1 20220307 07.03.2022 Inngående brev Bekreftelse - Overføring av dokumenter fra BraArkiv WeTransfer
2021/2688 20220307 07.03.2022 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Grimstad og Tønaker as
2022/241 20220307 07.03.2022 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gnr 16 bnr 108 ENSPADE AS
2022/534 20220307 07.03.2022 Inngående brev Vedrørende søknad Katarzyna Lisowska
2022/848 20220307 07.03.2022 Inngående brev Dispensasjonssøknad for tiltak i strandsonen tilknyttet næring gnr 86 gnr 9 Kjell Ivar Andersen
2022/847 20220307 07.03.2022 Inngående brev Vedrørende feiing Haltvika 12 gnr 35 bnr 12 Ann Elin Mebust
2021/727 20220307 07.03.2022 Inngående brev Supplerende dokumenter vedrørende gnr 29 bnr 33 PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS
2022/1 20220307 07.03.2022 Inngående brev Bekreftelse på filoverføring til KI Investeringsselskap AS WeTransfer
2021/2665 20220307 07.03.2022 Inngående brev Omfang av undersøkelser for å avdekke eventuell forurensning på Hestnes og Sætra. KYSTPLAN AS
2021/3019 20220307 07.03.2022 Inngående brev Avløpsanlegg Tranvikan gnr 104 bnr 1 - oppsummering etter møte 31.01.22 SØRSTUEN AS