eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1584 20210616 16.06.2021 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi 19. mai 2021 TRØNDERENERGI AS
2021/2195 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest hytte gnr 250 bnr 46 Trine Kojan
2021/26 20210616 16.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/26 20210616 16.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 204 bnr 10 Byggfakta
2021/26 20210616 16.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 47 bnr 36 Byggfakta
2021/26 20210616 16.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn gnr 122 bnr 275 Byggfakta
2021/26 20210616 16.06.2021 Inngående brev Besgjæring av innsyn gnr 92 bnr 41 Byggfakta
2021/1939 20210616 16.06.2021 Inngående brev Hytte areal Ronny Tøften
2020/2308 20210616 16.06.2021 Inngående brev Reparasjon av slamavskiller Linda Martinsen Malum
2021/2189 20210616 16.06.2021 Inngående brev Utviklingssentraler - Kunngjøring HELSEDIREKTORATET
2020/4778 20210616 16.06.2021 Inngående brev Bestansplan hjort 2021 Fjellværøy/Ulvøy Trond Larsen
2020/4778 20210616 16.06.2021 Inngående brev Bestansplan Rådyr 2021 Fjellværøy/Ulvøy Trond Larsen
2021/1597 20210616 16.06.2021 Inngående brev Fallviltgodtgjørelse 1. halvår 2021 Knut Tore Børø
2021/1956 20210616 16.06.2021 Inngående brev Nabovarsel, tiltak på 22/4 - oppretting/endring av matrikkelenhet. Brit-May Melandsø
2021/2172 20210616 16.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet.gnr 19 bnr 72 Inger Johansen Kvernberg
2021/2172 20210616 16.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 172 Marie U Johansen Lund
2021/1062 20210616 16.06.2021 Inngående brev Revidert snitttegning gnr 47 bnr 133 KYSTPLAN AS
2021/1345 20210616 16.06.2021 Inngående brev Svar på henvendelse etter vedtak for vald for Utset- og Tranvikveiens grunneierlag Utset-og Tranvikveien Grunneierlag
2021/1345 20210616 16.06.2021 Inngående brev Svar på henvendelse etter vedtak for vald for Utset- og Tranvikveiens grunneierlag Utset-og Tranvikveien Grunneierlag
2021/26 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Søknad om dispensasjon gnr 114 bnr 85 Ann Louise Nielsen
2021/2172 20210616 16.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 172 Bjørg Johansen Edvardsen
2021/2163 20210616 16.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad gnr 86 bnr 56 Tim Børge Aa Roos
2021/2179 20210616 16.06.2021 Inngående brev Høring: Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/144 20210616 16.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Kystlynghei – Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/144 20210616 16.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Kystlynghei – Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/144 20210616 16.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til trua naturtyper 2021 – Kystlynghei – Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/5299 20210616 16.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/2151 20210616 16.06.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2021 - trua arter - elvemusling - evaluering av habitattiltak for elvemusling - Sweco Norge AS - Hitra STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/727 20210616 16.06.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 90, bnr 25 SØRLI ARKITEKTER AS
2020/5952 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar - Klage på informasjonsplikten i forbindelse med gebyr for behandling av søknad Tove Elin Fjeldsaunet
2021/2171 20210616 16.06.2021 Inngående brev 21-02402: Innrapportering for å motta tilskudd for utvidet programtid og utvidet norskopplæring IMDI
2020/377 20210616 16.06.2021 Utgående brev Tilbakemelding etter revidert dispensasjonssøknad gnr. 124, bnr. 91 Ståle Myhren m.fl.
2020/785 20210616 16.06.2021 Utgående brev Korrespondanse - Tilsvar - spørsmål angående forståelsen av vedtak Kjell Jørstad Braut
2021/554 20210616 16.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 117, bnr 36 - oppføring av tilbygg til næringsbygg og fasadeendring KYSTPLAN AS
2020/4778 20210616 16.06.2021 Utgående brev Godkjenning av avskytingsplan for tildeling av fellingskvoter for jakt på hjort og rådyr i 2021 Inn-Hitra Inn-Hitra Utmarkslag v/Marius Strøm
2020/5299 20210616 16.06.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling *****
2021/2078 20210616 16.06.2021 Utgående brev Søknad om kommunal bolig - foreløpig svar *****
2021/2114 20210616 16.06.2021 Utgående brev Mottatt søknad om kommunal bolig *****
2021/2090 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn gnr 11 bnr 117 Kystplan AS
2021/2182 20210616 16.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 38 bnr 3 - fradeling Inger Norum
2021/2182 20210616 16.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad Inger Norum
2020/1283 20210616 16.06.2021 Inngående brev Trafikksikkerhet - Trygt hjem for en 50-lapp 2021 Trøndelag fylkeskommune
2020/5476 20210616 16.06.2021 Inngående brev Bilag 10.12 til avtalen om løpende tjenestekjøp (SSA-L) KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2020/5476 20210616 16.06.2021 Inngående brev Bilag 10.15 til avtalen om løpende tjenestekjøp (SSA-L) KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2021/59 20210616 16.06.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tillatelse til etablering av kjørevei frem til fritidseiendom - Hitra 22/8 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1245 20210616 16.06.2021 Inngående brev Svar på endringsmelding på søknad om framføring langs fv.6446 i Hitra kommune 5056 Trøndelag fylkeskommune
2021/2201 20210616 16.06.2021 Inngående brev Ingeborgvikveien 5 Søknad om tillatelse i ett trinn 70/21 SØRSTUEN AS
2021/1587 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2021/1108 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2021/1111 20210616 16.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2021/2163 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om sipensasjon gnr 86 bnr 56 Roos Tim Børge Aa
2021/2160 20210615 15.06.2021 Inngående brev Giellavahkko - Gïelevåhkoe - Giellavahkku - Samisk språkuke 2021 Samediggi
2021/1413 20210615 15.06.2021 Inngående brev Lokaldemokratiprosjekt - utsatt søknadsfrist til 1. oktober 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/3828 20210615 15.06.2021 Inngående brev Mangler ved søknad: Erklæring ansvarsrett gnr 22, bnr 41 Asbjørn Helge Andre Gaasø
2021/2142 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjo og oppmålingsforretning gnr 254/45 Fredrik Rosvold
2020/482 20210615 15.06.2021 Inngående brev Hamna Gård-Søknad om IG 5 Heis REF 2015/1833-19/0125/0001 BERGERSEN ARKITEKTER AS
2020/5948 20210615 15.06.2021 Inngående brev Parkeringsareal Nordbotn gnr.76 bnr.1 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2021/554 20210615 15.06.2021 Inngående brev Riktig snittegning gnr 117 bnr 36 KYSTPLAN AS
2020/2987 20210615 15.06.2021 Inngående brev Situasjonskart og plantegninger Torgal Senderud
2020/3828 20210615 15.06.2021 Inngående brev Hopsjøkammen- nabovarsel Asbjørn Helge Andre Gaasø
2021/2136 20210615 15.06.2021 Inngående brev Informasjon om fusjon- Prima Norservice
2021/1683 20210615 15.06.2021 Inngående brev Dokumenter for ferdigattest næringsbygg Leirvågvn. 2, gnr 96/18 OTTO FALKENBERG JR
2021/1683 20210615 15.06.2021 Inngående brev Tegninger for ferdigattest næringsbygg Leirvågvn. 2, gnr 96/18 OTTO FALKENBERG JR
2020/5591 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 90 bnr 7 KYSTPLAN AS
2020/4778 20210615 15.06.2021 Utgående brev Godkjenning av avskytingsplan og tildeling av fellingskvoter for jakt på hjort og rådyr i 2021 Strøm StrømUtmarkslag v/Ella Karin Strøm Reitan
2021/210 20210615 15.06.2021 Utgående brev Ny protokoll oppmålingsforretning Bjarne Johan Faxvaag
2021/413 20210615 15.06.2021 Utgående brev Svar - Søknad om borgerlig vigsel *****
2021/1992 20210615 15.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om utslipp- Gnr. 87, bnr. 46 Mats Herø
2020/4778 20210615 15.06.2021 Utgående brev Godkjenning av avskytingsplan og tildeling av fellingskvoter for jakt på hjort og rådyr i 2021 Sør-Hitra Sør-Hitra Utmarkslag v/Tore Korshavn
2021/1864 20210615 15.06.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 87, bnr 60 KRANGNES BYGG AS
2021/1931 20210615 15.06.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 19, bnr. 41 og tinglyst matrikkelbrev gnr. 19, bnr. 172 Marie U. Johansen Lund
2021/1931 20210615 15.06.2021 Inngående brev Signert protokoll og kart Anton Arnulf Johansen
2020/2367 20210615 15.06.2021 Inngående brev Korrespondanse - Påkobling til kommunalt vannverk Lars Mjønes
2021/69 20210615 15.06.2021 Utgående brev Overføring vannverk Lars Mjønes
2020/3260 20210615 15.06.2021 Inngående brev Tillatelse - Jøsnøya - Hitra - Trøndelag - Søknad om tiltak etter HFL - Energianlegg i sjø KYSTVERKET
2021/1931 20210615 15.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra gnr. 19, bnr. 14 Marie U. Johansen Lund
2021/2143 20210615 15.06.2021 Inngående brev Registrering av matrikkel gnr 32 bnr 1, 38 Trøndelag jordskifterett
2021/2145 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr gnr 69 bnr 25 Anne Martha Asp
2021/2146 20210615 15.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 21 bnr 13 Andrea Sivertsen
2021/2147 20210615 15.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 21 bnr 13 Filip Hernnes Husby
2021/2148 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 87 bnr 22 Alfhild Gunda Olsen
2021/321 20210615 15.06.2021 Inngående brev Byggemelding tomt 18 gnr 18 bnr 96 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2021/321 20210615 15.06.2021 Inngående brev Byggemelding - Gnr 96 bnr 1, tomt 20 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/4778 20210615 15.06.2021 Inngående brev Kvittering for godkjenning og elektronisk utsending av fellingstillatelser Naturdata - Hjorteviltregisteret
2021/2161 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om SFO Vivian Mari Kjerringvåg Lyngvær.
2020/5249 20210615 15.06.2021 Inngående brev Anmodning av utbetaling av lån. *****
2021/1863 20210615 15.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 50 Claudia Kocik
2020/3041 20210615 15.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/3041 20210615 15.06.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/1863 20210615 15.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 50 Sigrid Helene Hanssen
2021/1863 20210615 15.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 104, bnr. 50 Hanne Skjærvik
Ingen tilgang 20210615 15.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll for avklaring av grense mellom gnr. 57 bnr. 38 Ivar Blikø m.fl.
2020/4778 20210615 15.06.2021 Utgående brev Godkjenning av avskytingsplan og tildeling av fellingskvoter for jakt på hjort og rådyr i 2021 Fillan og omegn grunneierlag Fillan og omegn Grunneierlag v/Lars Hammerstad
2020/5930 20210615 15.06.2021 Utgående brev Vedr planoppstart - ID202103 Detaljregulering for Hestnes rorbuer og båthotell, gnr. 28 bnr. 80 PLAN ARKITEKTER AS
2020/4778 20210615 15.06.2021 Utgående brev Godkjenning av avskytingsplan og tildeling av fellingskvoter for jakt på hjort og rådyr i 2021 Kvenvær grunneierforening Kvenvær grunneierforening v/Arild Gjertsen
2021/1099 20210615 15.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 - Oppføring av septiktank, drivhus og anlegg av vei fra parkeringsplass gnr. 207, bnr. 51" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR m.fl.
2020/4778 20210615 15.06.2021 Utgående brev Godkjenning av avskytingsplan og tildeling av fellingskvoter for jakt på hjort og rådyr i 2021 Asmundvåg Asmundvåg utmarkslag v/Ole ingar Reitan
2020/4007 20210615 15.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 69, bnr 218 ORKLA TAKST AS
2020/1924 20210615 15.06.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 58 - Korona-pandemien (14.06.2021 - 12:00) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2020/5131 20210615 15.06.2021 Utgående brev Ang Kystsak 2013/990-5 Hitra Kysthavn - Hitra kommune - Tilskudd kap. 1062 post 60 Kystverket
2021/1843 20210615 15.06.2021 Utgående brev Revidert tilbud omstilling og arbeidsavtale *****
2021/1345 20210615 15.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om nytt vald - Tranvikan og Neverlia Sigrid Helene Hanssen
2020/4778 20210615 15.06.2021 Utgående brev Godkjenning av avskytingsplan og tildeling av fellingskvoter for jakt på hjort og rådyr i 2021 Øst-Hitra Utmarkslag v/Ole Aalmo
2021/2083 20210615 15.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om vald for hjort på Hemnskjel i Hitra kommune Ida Louise Strand Vitsø
2021/1864 20210614 14.06.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan til Gnr. 87, Bnr. 60 KRANGNES BYGG AS
2021/2128 20210614 14.06.2021 Inngående brev Ekstraordinær generalforsamling i næringshagen i Orkdalsregionen Orkdalsregionen
2020/1924 20210614 14.06.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 58 - Korona-pandemien (14.06.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2021/2119 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 123 bnr 16 SVALINN AS
2020/4778 20210614 14.06.2021 Inngående brev Kvote 2021 Inn Hitra Marius Strøm
2020/785 20210614 14.06.2021 Inngående brev Klage på vedtak av 27.05.21. Ref. 2020/785 Kjell Inge Lunder
2020/3828 20210614 14.06.2021 Inngående brev Mangler ved søknad gnr 22, bnr 41. Søknad om sanitærabonement Asbjørn Helge Andre Gaasø
2020/5790 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse gnr 32 bnr 25 Øystein Ramsli
2020/181 20210614 14.06.2021 Inngående brev Rapport Hitra IL
2021/26 20210614 14.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/2117 20210614 14.06.2021 Inngående brev St.hansaften båltenning- Akset Velforening Margareth Halsen Strøm
2021/1996 20210614 14.06.2021 Inngående brev Svar på spørsmål vedr hva som er mulig bebyggelse på eiendommen gnr 122 bnr 80 Anne Ratchje
2021/1933 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger for dispensasjonssøknad KYSTPLAN AS
2021/1368 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse *****
2021/1996 20210614 14.06.2021 Utgående brev Vedr svar på spørsmål vedr hva som er mulig bebyggelse på eiendommen gnr 122 bnr 80 Anne Ratchje
2020/4778 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tildeling av hjortevilt i 2021 Ut-Hitra Trøndelag fylkeskommune
2021/26 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/5676 20210614 14.06.2021 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 09.06.2021 St. Olavs hospital
2021/1939 20210614 14.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - mangler informasjon til dispensasjonssøknad gnr. 33, bnr. 6 Ronny Tøften
2020/5930 20210614 14.06.2021 Inngående brev Planoppstart Hestnes PLAN ARKITEKTER AS
2021/210 20210614 14.06.2021 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 48, bnr. 2 Bjarne Johan Faxvaag
2021/2124 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 86 bnr 9 Marius Selnæs Andersen
2021/2124 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 86 bnr 9 Kjell Ivar Andersen
2021/26 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar - innsyn i byggesak på gnr. 68, bnr. 126 Postmottak
2021/1546 20210614 14.06.2021 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse- ***** ***** *****
2020/3079 20210614 14.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Tilbygg til fritidsbolig- Gnr. 45, bnr. 58 KYSTPLAN AS
2021/2081 20210614 14.06.2021 Utgående brev Prøvetaking - Rottemsneset avfallsdeponi Hitra kommune
2021/2081 20210614 14.06.2021 Utgående brev Vedrørende prøvetaking/ etterfylling - Rottemsneset avfallsdeponi Hitra kommune
2020/2976 20210614 14.06.2021 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - HITRA IDRETTSLAG, org.nr. 986 216 251 - Tursti Gammel-Fillan - anleggsnummer: 73537 Lotteri- og stiftelsestilsynet
2021/1857 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 23 bnr 4 Reitan & Strøm AS
2021/25 20210614 14.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn NRK
2021/25 20210614 14.06.2021 Utgående brev Begjæring av innsyn NRK
2020/2682 20210614 14.06.2021 Inngående brev Fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 - Trøndelag - 1. halvår 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/4675 20210614 14.06.2021 Inngående brev Refusjonskrav vår 2021 *****
2020/3220 20210614 14.06.2021 Inngående brev Kunnskapsprøve - diplom Alejandra Grisell Gomez Aruauz
2021/1656 20210614 14.06.2021 Utgående brev Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemnd - Vedtak fra Hitra kommunestyre REMIDT IKS
2021/5966 20210611 11.06.2021 Inngående brev 8A-Anmodning-om-utbetaling-av-støtte.pdf Roar Øhlander
2021/1490 20210611 11.06.2021 Inngående brev Vedr søknad om dispensasjon - eiendommen gnr 37, bnr 1 Margrete Strøm Kleiven
2021/1464 20210611 11.06.2021 Inngående brev Foreløpig svar - Søknad om vald Frode Hestnes
2021/2100 20210611 11.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 76 bnr 6 Maren Døhl Schjølberg
2020/939 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest og melding om garasjebygg Emil Bratberg Melting
2021/1481 20210611 11.06.2021 Inngående brev Trøndelag Fylkeskommune - rådyrundersøkelse. Svar fra Øst-Hitra Vald Øst- Hitra Vald
2021/26 20210611 11.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Adwk
2021/26 20210611 11.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Virtus Advokat AS
2020/4778 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om tildeling av Hjort og Rådyr 2021 Sør-Hitra Tore Korshavn
2021/25 20210611 11.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Frode Hestnes
2020/5952 20210611 11.06.2021 Inngående brev Klage på saksbehandling i Hitra kommune. Tove Elin Fjeldsaunet
2020/4778 20210611 11.06.2021 Inngående brev Tildeling av jakt 2021 Strøm Ella Karin Strøm Reitan
2020/4778 20210611 11.06.2021 Inngående brev Hjorteforvaltring Asmundvåg Utmarkslag 2021 Ole Ingar Reitan
2020/5952 20210611 11.06.2021 Inngående brev Klage på saksbehandling i Hitra kommune. Tove Elin Fjeldsaunet
2021/2092 20210611 11.06.2021 Inngående brev 21/3308-1 Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2021/933 20210611 11.06.2021 Inngående brev Oppfordring til å svare på høring om fyrverkeri Dyrsrettigheter
2020/211 20210611 11.06.2021 Inngående brev Fv. 6448 Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2021/25 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Frode Hestnes
2021/251 20210611 11.06.2021 Inngående brev Rydding av søppel i Bispøyene Hitra Kommune
2021/26 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Mats Haugen
2021/2097 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter KVALVÆR MASKIN
2021/2096 20210611 11.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjon på gnr. 114, bnr. 97 Martha Rolfsen Aunemo
2021/2098 20210611 11.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjon på gnr. 45, bnr. 40 Marit Bårdseth
2021/2099 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om fradeling gnr. 204, bnr. 10 BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
2020/211 20210611 11.06.2021 Utgående brev Fv. 6448 Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2021/1843 20210611 11.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1234 20210611 11.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. § 1-8 for oppføring av veranda på gnr. 87 bnr. 3 Hanna Nikoline Hanssen
2021/2082 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelser av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 132 Roger Balsvik
2021/2082 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 132 Kaisa Mari Opsahl
2021/2082 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 132 Jon Andreas Myrvang
2021/2082 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 132 Christian Reppe
2021/2082 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 132 Tale Elisabet H Broholm
2021/2082 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 132 Bjørn Jensen
2021/1843 20210611 11.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1269 20210611 11.06.2021 Utgående brev Underretning om sammenslåing av gnr. 93, bnr. 1 og 15 Kolbjørn Ulvan
2021/1819 20210611 11.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 250, bnr. 17 Henrik S. Nordsæther
2021/1843 20210611 11.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/2052 20210611 11.06.2021 Utgående brev Underretning om sammenslåing av gnr. 204, bnr. 109 og 110 Signy Hamnebukt
2020/2666 20210611 11.06.2021 Utgående brev Ferdigattest- Gnr. 22, bnr. 76 REITAN & STRØM AS
2021/1491 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 124 Steinar K Fillingsnes
2021/1491 20210611 11.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 124 Roger Balsvik
2021/1843 20210611 11.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale Tone Landrø Jørgensen
2020/4033 20210611 11.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottak av ferdigstillelse av veranda på gnr. 120, bnr. 147 Svein Jann Wågan
2021/1857 20210611 11.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad REITAN & STRØM AS
2021/1345 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på henvendelse etter vedtak for vald for Utset- og Tranvikveiens grunneierlag Utset-og Tranvikveien Grunneierlag
2021/26 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/2113 20210611 11.06.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring Emma Sandvik Klingenberg
2021/1182 20210611 11.06.2021 Utgående brev Midlertidig landingsplasser i Hitra kommune - SAR Queen Ørland flystasjon
2021/1873 20210611 11.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - påbygg tomannsbolig gnr 93, bnr 87 Marina Glasberg
2021/1585 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2021/26 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar - innsyn i byggesak på gnr. 68, bnr. 126 Postmottak
2021/1530 20210611 11.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om TT kort *****
2021/1490 20210611 11.06.2021 Utgående brev Vedr søknad om dispensasjon - eiendommen gnr 37, bnr 1 Bispøyan grunneierlag v/Margrete Strøm Kleiven
2021/38 20210611 11.06.2021 Utgående brev Referat fra drøfting vedrørende uønsket deltid-BUA *****
2021/2102 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 47, bnr. 36 Trude Melbye
2021/1902 20210611 11.06.2021 Utgående brev Etterspør informasjon - dispensasjonssøknad gnr. 32, bnr. 71 Håkon Lossius
2021/413 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om borgerlig vigsel *****
2021/733 20210611 11.06.2021 Inngående brev Kontrakt ForaForm - Signert 11. juni 2021 Mist - Jørgen Fjeldvær
2021/1900 20210611 11.06.2021 Utgående brev Ferdigattest 204/212 TAKST-FORUM TRØNDELAG AS
2021/1490 20210611 11.06.2021 Utgående brev Vedr søknad om dispensasjon - eiendommen gnr 37, bnr 1 Margrete Strøm Kleiven
2021/414 20210611 11.06.2021 Inngående brev Prøvingsattest *****
2021/2106 20210611 11.06.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2108 20210611 11.06.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring Signe Lian
2021/2110 20210611 11.06.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring *****
2021/2111 20210611 11.06.2021 Utgående brev Retur oppdragsbekreftelser Horsøya - Gang- og sykkelveg Sandstad Jørgen Olsen
2021/2112 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om kompetansetillegg Grete Hammerhaug-Selvåg
2021/2109 20210611 11.06.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt *****
2021/2114 20210611 11.06.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/5609 20210611 11.06.2021 Inngående brev Nytt svar på spørsmål om tilbakeslagsventil, ekspasjonskar og reduksjonsventil Ytre Ansnes Vannverk
2021/2116 20210611 11.06.2021 Inngående brev Nye retningslinjer for voksenopplæringene i saker om negativ sosial kontroll tvangsekteskap og kjønnslemlestelse STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1738 20210611 11.06.2021 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2021/2104 20210611 11.06.2021 Utgående brev Retur oppdragsbekreftelser Horsøya - Gang- og sykkelveg Sandstad Jørgen Olsen
2021/1921 20210611 11.06.2021 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2021/1900 20210611 11.06.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 204, bnr 212 TAKST-FORUM TRØNDELAG AS
2020/836 20210611 11.06.2021 Utgående brev Søknad om tiltak - Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget i Hitra kommune - Vurdering etter lakse- og innlandsfiskloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/836 20210611 11.06.2021 Utgående brev Søknad om tiltak - Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget i Hitra kommune - Vurdering etter vannressursloven NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE
2020/1418 20210611 11.06.2021 Utgående brev Refusjonskrav november *****
2021/2083 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om vald for hjort - Hemnskjel Ida Louise Strand Vitsø
2021/2082 20210610 10.06.2021 Inngående brev Ang oppmåling av tomt, Vinterveien 6 Kaisa Mari Opsahl
2021/26 20210610 10.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Advokat Wedø Kahn
2020/5948 20210610 10.06.2021 Inngående brev Parkering Nordbotn Kirknes - Bilder eksisterende steinsetting ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/5163 20210610 10.06.2021 Inngående brev Klage på vedtak gnr 48 bnr 2 SØRSTUEN AS
2021/26 20210610 10.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/26 20210610 10.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/4007 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om midlertidlig brukstillatelse ORKLA TAKST AS
2021/2071 20210610 10.06.2021 Inngående brev Forespørsel om informasjon knyttet til håndtering av forurensede masser og avfall Rambøll
2021/2070 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring av endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål Direktoratet for byggkvalitet
2021/1933 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger for dispensasjonssøknad KYSTPLAN AS
2021/69 20210610 10.06.2021 Inngående brev Overføring vannverk-Vaslag vannverk VASLAG VANNVERK SA
Ingen tilgang 20210610 10.06.2021 Inngående brev Innsigelse til reg-plan for tiltak på fv. 714 Røssvika - Slåttavika Trøndelag fylkeskommune
2021/1983 20210610 10.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - gårdsvei og garasje gnr 73, bnr 1 Viktor Dahl
2021/1078 20210610 10.06.2021 Utgående brev Vedr dispensasjonssøknad - gnr 18, bnr 23 KYSTPLAN AS
2021/1996 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedr hva som er mulig bebyggelse på eiendommen gnr 122 bnr 80 Anne Ratchje
2021/2045 20210610 10.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Uthus/driftsbygning på gnr. 120, bnr. 10 Johs Aalmo
2021/1933 20210610 10.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - mangler informasjon til disposisjonssøknad gnr. 18, bnr, 16. KYSTPLAN AS
2021/1861 20210610 10.06.2021 Utgående brev Forslag på kandidat til verv i Norsk kulturskoleråd - Trøndelag Ann Evy Duun
2021/985 20210610 10.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 86, bnr 59 - oppføring av produksjonshall og administrasjonsbygg Grimstad og Tønsager AS
2020/1924 20210610 10.06.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 57 - Korona-pandemien (07.06.2021 - 12:00) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2021/26 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar - begjæring om innsyn - gnr. 16, bnr. 88 Postmottak
2021/26 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1878 20210610 10.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om naust- gnr. 124, bnr. 168 Odd Rune Øien
2021/2045 20210610 10.06.2021 Utgående brev Situasjonsplan går 120. Br.nr. 10 Sidsel Aalmo
2020/4107 20210610 10.06.2021 Utgående brev Søknad om redusert fartsgrense på Fv 6424 i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/1979 20210610 10.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling på eiendommen - gnr 106, bnr 2. Vidar Udseth
2020/4945 20210610 10.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - utfylling av tom gnr 22, bnr 215 Peter Holm
2021/2029 20210610 10.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 254, bnr 3 Asbjørg Judith Wingan
2021/251 20210610 10.06.2021 Utgående brev Rydding av søppel i Bispøyene Hitra kommune
2021/1654 20210610 10.06.2021 Utgående brev Etterspør nabovarsel til dispensasjonssøknad gnr. 79, bnr. 5 Bjørnar Hassel
2021/1871 20210610 10.06.2021 Utgående brev Ferdigattest- Gnr.17, bnr. 11 Rune Haugen
2020/4778 20210610 10.06.2021 Utgående brev Feil i forskrift - Minsteareal for hjotevilt Lovdata
2021/1242 20210610 10.06.2021 Utgående brev Utslippssøknad- Gnr. 68, bnr. 152 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/747 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Emilie Lima Baglund
2021/2081 20210610 10.06.2021 Inngående brev Eldre dok. Rottemsneset avfallsdeponi Statsforvalteren i Trøndelag
2021/2085 20210610 10.06.2021 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler våren 2021 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/2082 20210610 10.06.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 132 Kaisa Mari Opsahl
2021/2083 20210610 10.06.2021 Inngående brev Jaktvald - Bekreftelse fra rettighetshaver Ida Vitsø
2021/2084 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring - Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 Trøndelag fylkeskommune
2021/26 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/1297 20210610 10.06.2021 Utgående brev Gang- og sykkelvei - Sandstad-Badstuvik Kystplan
2020/820 20210610 10.06.2021 Inngående brev Laksåvatnet - Laksåvika - Inspeksjonsrapport ved Måsøval Settefisk AS - Hitra kommune Statsforvalteren i Trøndelag
2021/2079 20210610 10.06.2021 Inngående brev Utbetaling av midler til utviklingsprosjekt - læringsnettverket i Kystregionen STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2074 20210610 10.06.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 254, bnr 3. Festetomt. Asbjørg Judith Wingan
2021/937 20210610 10.06.2021 Utgående brev Innbetaling - tapsdeling H.G - R.E.K *****
2020/4683 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vannmålermelding gnr. 22, bnr. 35 H Sæther VVS AS
2021/1615 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vi innvilger søknaden om samtykke Arbeidstilsynet
2020/5249 20210610 10.06.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** ***** *****
2020/1022 20210610 10.06.2021 Inngående brev Referat-Faglig samarbeidsutvalg ST. OLAVS HOSPITAL HF
2021/1185 20210610 10.06.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/2078 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/2080 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon og tiltak gnr 63 bnr 22 Roger Storvik
2021/2088 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 20/1 - flytebrygge Kystplan AS
2020/1066 20210610 10.06.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan 250/25 - Bølskammen 29 SJØBERG ARKITEKTER AS
2021/583 20210610 10.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 68, bnr 113 - oppføring av fritidsbolig HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/562 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale lærling *****
2021/2063 20210609 09.06.2021 Inngående brev Nasjonal kartlegging av nedlagte deponier — din lokalkunnskap trengs Asplanviak
2021/1654 20210609 09.06.2021 Inngående brev Nabovarsel Bjørnar Hassel
2021/1996 20210609 09.06.2021 Inngående brev Vedr Svar på spørsmål vedr hva som er mulig bebyggelse på eiendommen gnr 122 bnr 80 Anne Ratchje
2021/26 20210609 09.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2021/2056 20210609 09.06.2021 Inngående brev Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er vedtatt KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2021/2055 20210609 09.06.2021 Inngående brev Dispensasjon gnr 83 bnr 1 Inger-Lise Hauge Mellemsæther
2021/827 20210609 09.06.2021 Inngående brev : Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag - Samarbeidsavtale Nav
2021/2054 20210609 09.06.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om enerett for drosjetransport i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/985 20210609 09.06.2021 Inngående brev Supplering av søknad GRIMSTAD OG TØNSAGER AS
2020/4778 20210609 09.06.2021 Inngående brev Bestandsplan Kvenvær 2021 Arild Gjertsen
2021/2052 20210609 09.06.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing gnr 204 bnr 109, 110 Solveig Ingrid Fosdal
2021/2051 20210609 09.06.2021 Inngående brev Dispensasjonsøknad gnr 201 bnr 25 Odd Kåre Zeiner Falmyr
2020/4778 20210609 09.06.2021 Inngående brev SØKNAD OM TILDELING AV HJORTEVILT FOR JAKTA 2021 Fillan og Omegn Grunneierlag
2021/59 20210609 09.06.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 22/8 - Etablering av kjørevei til 22/52. Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/833 20210609 09.06.2021 Inngående brev Utbetaling av midler til styrket fosterhjemsoppfølging 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/85 20210609 09.06.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Ansnes Brygger Event AS
2021/85 20210609 09.06.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Ansnes Brygger Event AS
2021/85 20210609 09.06.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Ansnes Brygger Event As
2020/132 20210609 09.06.2021 Inngående brev Klage på vedtak gnr 28 bnr 2 ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA
2021/2057 20210609 09.06.2021 Inngående brev Dispensasjon gnr 249 bnr 51 Kirsti Viken
2021/59 20210609 09.06.2021 Inngående brev Innspill søknad om dispensasjon gnr 22 bnr 8 STATENS VEGVESEN
2021/2058 20210609 09.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 204 bnr 247 Kristin Bæverfjord
2021/2058 20210609 09.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 204 bnr 247 Håvard Stenberg
2021/2059 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om tiltak uthus gnr 122 bnr 275 Astri S Hjertås Vollan
2020/5540 20210609 09.06.2021 Inngående brev Skoleskyss - brev til 10.trinn Trøndelag fylkeskommune
2021/2060 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om SFO Elen Hestnes
2021/1861 20210609 09.06.2021 Inngående brev Forslag på kandidat til verv i Norsk kulturskoleråd - Trøndelag Namsos Kommune
2020/5249 20210609 09.06.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/2062 20210609 09.06.2021 Inngående brev Faktagrunnlag - Bærekraftsnettverket i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
2021/38 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert avtale om hjemmevakter Hovedtillitsvalgt DELTA, Fagforbubndet
2021/758 20210609 09.06.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/2066 20210609 09.06.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 106, bnr 2 Vidar Udseth
2020/3079 20210609 09.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tilbygg- Gnr. 45, bnr. 58 KYSTPLAN AS
2021/988 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger KYSTPLAN AS
2021/2047 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig gnr. 6, bnr. 17 ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS
2021/2045 20210608 08.06.2021 Inngående brev Situasjonskart. gnr. 120.br.nr.10 Johs Aalmo
2021/2040 20210608 08.06.2021 Inngående brev Egenerklæring for konsesjonsfrihet Kjell Åge Larsen
2021/2040 20210608 08.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 68 bnr 75 Liv Fjeldal
2021/26 20210608 08.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn- tegning Knutshaug Fiskeferie
2021/1847 20210608 08.06.2021 Inngående brev Ny frist: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI
2021/1847 20210608 08.06.2021 Inngående brev Ny frist: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI
2020/4778 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: avd2 Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no
2020/4778 20210608 08.06.2021 Inngående brev Feil i forskrift - Minsteareal for hjortevilt Lovdata - Lovtidend avd2
2021/844 20210608 08.06.2021 Inngående brev Signert forespørsel om digital signering fra Husbanken Husbanken
2020/5232 20210608 08.06.2021 Inngående brev Hitrahallen - supplering av søknad GRIMSTAD OG TØNSAGER AS
2021/2034 20210608 08.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 6 bnr 17 Kaj Aasen Lilleberg
2021/196 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på henvendelse ang. dispensasjon for Hjorten kjøpesenter ROJO ARKITEKTER AS
2021/2029 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Vingan gnr 254 bnr 3 Asbjørg Judith Wingan
2020/3079 20210608 08.06.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tilbygg- Gnr. 45, bnr. 58 KYSTPLAN AS
2021/1215 20210608 08.06.2021 Inngående brev AD Klage i konsesjonssak gnr 28 bnr 2 ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA
2020/250 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dokumenter fra Styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 03.06.2021. Midt-Norge 110-sentral IKS
2020/1562 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oversendelse av arbeidsgruppens sluttnotat Norconsult
2020/678 20210608 08.06.2021 Inngående brev Klimaarbeid og klimatilpasning for kommuner Miljødirektoratet
2021/251 20210608 08.06.2021 Inngående brev Invitasjonsliste strandrydding 10/6 Hitra Kommune
2021/356 20210608 08.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 – Vikarmidler for lærerspesialistutdanning 2020-kullet, 2. semester UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/26 20210608 08.06.2021 Inngående brev Svar - Begjæring av innsyn Anonym
2020/3213 20210608 08.06.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - eiendommen 45/25 - Hitra kommune - kommunens vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/3182 20210608 08.06.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - pålegg om retting og tvangsmulkt - opparbeidet veg - eiendommen 45/3 - Hitra kommune - kommunens vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1403 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oppheng av bannere, julepynt og dekorasjoner i elektriske anlegg som tilhører Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune
2021/1315 20210608 08.06.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan oppføring av basestasjon - 113/1 i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/1257 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigtillatelse gnr 117 bnr 29 VIKAN MASKINDRIFT AS
2021/2011 20210608 08.06.2021 Inngående brev Stortingsvalg 2021 Ingvild Størkersen
2021/1721 20210608 08.06.2021 Inngående brev Nøkkelkvittering *****
2020/5299 20210608 08.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/169 20210608 08.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler Hitra idrettspark - lager ved Hitra idrettspark - 76697 Vedr. 202114896-2 - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/2011 20210607 07.06.2021 Inngående brev Samtykke stemmestyre Ella Jorun Fugløy Lian
2021/2011 20210607 07.06.2021 Inngående brev Samtykke stemmestyre Hitra Kommune - Heidi Larssen
2021/2011 20210607 07.06.2021 Inngående brev VERV I STEMMESTYRET Marit Johansen
2020/4778 20210607 07.06.2021 Inngående brev Øst-Hitra Vald, Søknad om godkjenning av avskytningsplaner for hjort og rådyr for 2021 Ole L Aalmo
2021/2017 20210607 07.06.2021 Inngående brev Miljøkrav for drosje i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1138 20210607 07.06.2021 Inngående brev Møteprotokoll fra møte 4. juni 2021 i Eldrerådet Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/2010 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerlkæring for konsesjonsfrihet gnr 203 bnr 139 Bente Fossli
2021/2009 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 250 bnr 62 KYSTPLAN AS
2020/1924 20210607 07.06.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 57 - Korona-pandemien (07.06.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2021/25 20210607 07.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/26 20210607 07.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/26 20210607 07.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/25 20210607 07.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/25 20210607 07.06.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2021/1999 20210607 07.06.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 120 bnr 2 Tor Gunnar Eriksen
2021/1998 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 203 bnr 131 Roy Cato Jørstad
2021/1997 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om midler til skilting Hitra Iddretslag
2021/1996 20210607 07.06.2021 Inngående brev Spørgsmål vedrørende hvad der må bygges på tomt Gårdsnr. 122 Bruksnr. 80. Nyvella. Anne I Lundqvist Ratchje
2020/785 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vedr avslag dispensasjon Kjell Inge Lunder
2020/3299 20210607 07.06.2021 Inngående brev Mangel ved søknad - sak 2020/3299-2 Soerstua
2021/1721 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig *****
2020/5658 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 17, bnr. 1 Helen Sollie
2021/677 20210607 07.06.2021 Utgående brev Underrettelse om ansettelse i stilling hjelpepersonell ved legekontoret *****
2021/1976 20210607 07.06.2021 Utgående brev Underretning om retting i matrikkelen gnr. 116, bnr. 48 Helge Kaald
2021/1976 20210607 07.06.2021 Utgående brev Underretning om retting i matrikkelen gnr. 116, bnr. 48 Kristoffer Kaald
2020/2494 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på mottatt oppsigelse *****
2020/1924 20210607 07.06.2021 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 56 - Korona-pandemien (31.05.2021 - 12:00) Statsforvaltere i Trøndelag (Via CIM)
2021/1727 20210607 07.06.2021 Utgående brev Enkeltvedtak - søknad om skolebytte ***** ***** ***** ***** *****
2021/1990 20210607 07.06.2021 Utgående brev Søknad om deltakelse i Erasmus Pluss Hilde Ervik NTNU
2020/4778 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bestandsplaner og tildeling av hjortevilt i 2021 Inn-Hitra m.fl.
2021/1055 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Oppføring av fritidsbolig- Gnr. 68, bnr. 61 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/1615 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad ARBEIDSTILSYNET
2020/785 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ad dispensasjon Postmottak
2021/25 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/25 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/25 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/2001 20210607 07.06.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler Rørleggerteam AS
2021/448 20210607 07.06.2021 Utgående brev Veiledning- byggesak på gnr. 120, bnr. 33 Sindre Sætherbø Kvakland
2021/2011 20210607 07.06.2021 Inngående brev Samtykke til verv i stemmestyret Stortingsvalget 2021 Stian Vatn
2021/1099 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra 100-meters regel gnr 7 bnr 51 Tone Marie Pallesen
2021/478 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/1218 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2020/785 20210607 07.06.2021 Utgående brev Vedr henvendelse i sak 2020/785 Liv Berit Lunder
2021/2022 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/678 20210607 07.06.2021 Inngående brev Idéverksted om klimavennlig samfunnsutvikling i kommunene, i regi av Miljødirektoratet Trøndelag fylkeskommune
2021/1996 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedr hva som er mulig bebyggelse på eiendommen gnr 122 bnr 80 Anne Ratchje
2020/377 20210607 07.06.2021 Inngående brev Svar på Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig m.m. på gnr. 124, bnr. 91. Vår ref.: 46002 Alvsbyhus AS
2021/1806 20210607 07.06.2021 Inngående brev Høring av ny jakttidsforskrift - Korrekt link Trondelag fylkeskommune
2021/251 20210607 07.06.2021 Inngående brev Rydding av søppel i Bispøyene Hitra Kommune
2021/1641 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021 - Hitra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/5972 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om opptreden TNF
2021/2030 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 92/41 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/1721 20210607 07.06.2021 Inngående brev Husleiekontrakt *****
2021/973 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Nybygg bolig og garasje - gnr 93 bnr 195 KYSTPLAN AS
2021/974 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Nybygg bolig og garasje- gnr 93 bnr 194 KYSTPLAN AS
2021/1766 20210604 04.06.2021 Inngående brev Spørsmål om naturinngrep i Straumaveien, Hitra Kommune Maren Viken
2021/1766 20210604 04.06.2021 Inngående brev Spørsmål om naturinngrep i Straumaveien, Hitra Kommune Maren Viken
Ingen tilgang 20210604 04.06.2021 Inngående brev Sak 20/426 -gammel sak 20173162 Fjellvar - mail
2021/1976 20210604 04.06.2021 Inngående brev Signert kartskisse - Kristoffer Kaald Kristoffer Kaald
2021/1976 20210604 04.06.2021 Inngående brev Signert kartskisse - Helge Kaald Helge Kaald
2021/1408 20210604 04.06.2021 Inngående brev Svar til Adv. Haslestad *****
2020/1924 20210604 04.06.2021 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 56 - Korona-pandemien (31.05.2021 - 12:00)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2021/1988 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/1654 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedlegg til saksnummer 2021/6154 Bjørnar Hassel
2021/1984 20210604 04.06.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad, gnr 60, bnr 29, 100-metersgrensa Eva Haugan Hoff
2021/702 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid-19" Frisørsalong Luggum FRISØRSALONG LUGGUM V/LAZIC
2021/1985 20210604 04.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 69/17 Lene Tømmerås Bakeng
2021/1234 20210604 04.06.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av veranda til bolig - Hitra 87/3 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1963 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/211 20210604 04.06.2021 Inngående brev Vedrørende Fv. 6448 - Knarrlagsundbrua Trøndelag fylkeskommune
2021/38 20210604 04.06.2021 Utgående brev Referat drøftingsmøte- Nyopprettet stilling som teaterpedagog *****
2020/5299 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** ***** *****
2021/1099 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr. 207, bnr. 51 Tone Marie Pallesen
2021/702 20210604 04.06.2021 Utgående brev Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid19" Ansnes Brygger Event AS ANSNES BRYGGER EVENT AS
2021/1983 20210604 04.06.2021 Inngående brev Endret plassering -Gårdsvei og garasje gnr. 73, bnr. 1 Viktor Dahl
2021/702 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på Søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid19" Helges Fishingcamp AS HELGES FISHING CAMP AS
2021/702 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad "Kommunal Kompensasjonsordning Covid19" Kystavfall AS KYSTAVFALL AS
2021/702 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar ¨på klage på vedtak i FSK sak PS 52/21 Søknad "Kommunal kompensasjonsordning Covid 19" Halvar Stadsvik AS HALVAR STADSVIK
2021/927 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 4, 34 og 41 Randi Nygaard Grøntvedt
2021/1972 20210604 04.06.2021 Utgående brev Informasjon til foreldre og foresatte på 2. trinn Foreldre og foresatte 2. trinn
2021/1976 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar - Anmodning om retting i matrikkelen av eiendomsgrensene mellom gnr. 116, bnr. 2 og 48 Helge Kaald
2021/1977 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter *****
2021/1099 20210604 04.06.2021 Utgående brev Henvendelse Tone Pallesen
2021/1987 20210604 04.06.2021 Inngående brev Korrespondanse - Søknad på sommerjobb Jan Eivind Skarsvåg
2021/196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse ang. dispensasjon for Hjorten kjøpesenter Ole Kristian Kråkmo
2021/1989 20210604 04.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 120 bnr 198 Silje Trøan Paulsen
2021/1185 20210604 04.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/162 20210604 04.06.2021 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 03.06.2021 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
2021/1992 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 87 bnr 46 Mats Runar Bye Herø
2020/2666 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Reitan & Strøm AS
2021/1753 20210604 04.06.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 247, bnr 10 Finn Storstein
2021/210 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 48, bnr. 2 Bjarne Johan Faxvaag m.fl.
2020/5316 20210604 04.06.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 68, bnr 151 ROJO ARKITEKTER AS
2020/3261 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar - utsatt frist til 1. mai Roar Stein Andersen
2020/1266 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om utslipp gnr 105, bnr 15 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/26 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/25 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1062 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - fritidsbolig gnr47, bnr 133 KYSTPLAN AS
2021/1654 20210604 04.06.2021 Utgående brev Etterspør informasjon til søknad om dispensasjon gnr. 79, bnr. 5 Bjørnar Hassel
2021/38 20210604 04.06.2021 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte- nyopprettet stilling - Enhetsleder barne- og familietjenesten *****
2021/1233 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vårtellinger 2021 Sammenstilt Arild Gjertsen m.fl.
2021/251 20210604 04.06.2021 Utgående brev Rydding av søppel i Bispøyene - Smittevern Hitra kommune
2021/927 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 4, 34 og 41 Randi Nygaard Grøntvedt
2021/927 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 4, 34 og 41 Fredrik Strøm
2021/927 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 4, 34 og 41 Torgeir Sæther
2021/927 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 4, 34 og 41 Ove Martin Grøntvedt
2021/927 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 32, bnr. 4, 34 og 41 Kristin Strøm Sæther
2021/366 20210604 04.06.2021 Utgående brev Feil ved gitte tillatelse om oppføring av molo i sjø gnr 13, bnr 1 KONTUR ARKITEKTER AS
2021/1852 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig *****
2021/26 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/26 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2021/1675 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Etablering av vei- Gnr. 16, bnr.12. KYSTPLAN AS
2021/1730 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 19, bnr 156 - oppføring av tilbygg til bolig Christoffer Breivoll
2021/1315 20210604 04.06.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan oppføring av basestasjon på gnr. 113, bnr. 1 - Til uttalelse TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2021/1729 20210604 04.06.2021 Utgående brev Enkeltvedtak - sknad om skolebytte ***** ***** ***** ***** *****
2021/1058 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 48, bnr 62 - endring av omsøkt plassering CK NOR BYGG AS
2021/659 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag på søknad om oppføring bolig og adkomstveg på gnr. 11, bnr. 117 DREVLAND AS
2021/26 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar - begjæring om innsyn gbnr 20/12 Postmottak
2021/1929 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell på eiendommen - gnr 48, bnr 58 ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS
2021/1653 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbakemelding - ny reguleringsplan gnr. 78, bnr. 11 Hilde Grøttebakk
2021/1024 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll grensejustering mellom gnr. 48 bnr. 1 og 20 Oddvar Hermanstad m.fl.
2021/1758 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - tilbygg bolig gnr 77, bnr 26 Pia Birgitte Reksen
2021/1345 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om nytt vald for Utset- og Tranvikveiens grunneierlag Utset- og Tranvikveiens grunneierlag
2020/9 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om vedtak - reguleringsplan og VA-plan for Sentrumsgården, gnr 93, bnr 105 m fl - egengodkjenning Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Orientering om foretatt ansettelse *****
2020/4667 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 146 Brit-May Melandsø
2020/4667 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning gnr. 22, bnr. 146 Morten Reitan
2020/785 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar - spørsmål angående forståelsen av vedtak Ingrid og Kjell Jørstad Braut
2020/377 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig m.m. på gnr. 124, bnr. 91 Alvsbyhus AS
2021/1670 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Etablering av vei- Gnr. 207, bnr. 41 KVADRAT ARKITEKTER AS
2021/1907 20210604 04.06.2021 Utgående brev Dispensasjon fra gjødselsplan - gnr 119, bnr 2 og 4. Olga Olise Storø
2021/1464 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om vald Frode Hestnes
2021/1775 20210604 04.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om fradeling av parsell som tilleggsareal på eiendommen - gnr 19, bnr 14. Anton Arnulf Johansen m.fl.
2020/251 20210604 04.06.2021 Utgående brev Mail sendt ut - Vedtak klagesak - gnr 15, bnr 1, Hitra kommune Kystplan AS
2020/251 20210604 04.06.2021 Utgående brev Andre mail sendt ut - Vedtak klagesak - gnr 15, bnr 1, Hitra kommune Kystplan AS
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/561 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Ask J F Lilleløkken
2021/1196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Mari Valla Skevik
2021/1196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Ina Dragsnes
2021/559 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Thea Valla Skevik
2021/1196 20210604 04.06.2021 Utgående brev tilbud og arbeidsavtale Kristine Eikeland Kolltveit
2021/1683 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 95, bnr 18 - oppføring tilbygg til næringsbygg SIVILARKITEKT OTTO FALKENBERG
2021/1196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Dennis Herfjord
2021/1196 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud og arbeidsavtale Malin Therese F Jektvik
2021/282 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/282 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/282 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/559 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/559 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****