eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/4870 20201130 30.11.2020 Inngående brev Styringsrapporter og -informasjon til skattekreditorene - Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall Skatteetaten
2020/5654 20201130 30.11.2020 Inngående brev Orkdalsregionen - forslag til budsjett 2021 Skaun Kommune
2020/5653 20201130 30.11.2020 Inngående brev Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet
2020/1835 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr. 91, bnr. 116 3de Arkitektur og Design AS
2020/175 20201130 30.11.2020 Inngående brev Reguleringsplan til behandling - Nordbotn småbåthavn. Epost 1 av 2 Kystplan AS
2020/181 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Fillan båtforening
2020/181 20201130 30.11.2020 Inngående brev Rapport trivselstiltak i grendene Norsk Folkehjelp Hitra Froya
2020/924 20201130 30.11.2020 Inngående brev Vedrørende fradeling gnr 45 bnr 5 Tor Arild Holthe
2020/5647 20201130 30.11.2020 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
2020/719 20201130 30.11.2020 Inngående brev Fritak fra verv som forliksrådsdommer i Hitra kommune Kjersti M Hestnes Hjertø
2020/4907 20201130 30.11.2020 Inngående brev AD Hovedvannledning Fuglåsen - Ulværet - forhandlinger Advokatfirmaet Erbe & Co DA
2020/4667 20201130 30.11.2020 Inngående brev Oppmåling bebygde tomter på gnr 227146 Brit-May Melandsø
2020/4794 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 120, bnr. 147 Hitra Aneleggservice AS
2020/5131 20201130 30.11.2020 Inngående brev Svar - Ang tilknytning havneselskap for Hitra kommune - orientering om politisk vedtak Kristiansund & Nordmøre Havn IKS
2020/1875 20201130 30.11.2020 Inngående brev Havne- og farvannsloven: Bortfall av kommunale forskrifter og veiledning om kommunenes myndighet KYSTVERKET
2020/4794 20201130 30.11.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 120, bnr 147 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2020/5349 20201130 30.11.2020 Inngående brev Info til møte vedrørende planinitiativ Nordbotn Nordre gnr. 76, bnr. 1 Kystplan AS
2020/5349 20201130 30.11.2020 Inngående brev Supplering - Info til møte vedrørende planinitiativ Nordbotn Nordre gnr. 76, bnr. 1 Kystplan AS
2020/4667 20201130 30.11.2020 Utgående brev Svar - Oppmåling bebygde tomter gnr. 22, bnr. 146 Brit-May Melandsø
2020/87 20201130 30.11.2020 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan og VA-plan for Olalia - tomt 24 - Hitra 96/1 mfl. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/3487 20201130 30.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/3136 20201130 30.11.2020 Inngående brev Brann Notat, brannplaner gnr 2 bnr 4 Kystplan AS
2020/5580 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Aisha Ahmed
2020/5628 20201130 30.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 124/57 Anders Stien
2020/5631 20201130 30.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet 19/12 Frode Rabben m.fl.
2020/3507 20201130 30.11.2020 Utgående brev Informasjon om behandling av deres klage gnr. 46, bnr. 6 Monica Burø Helsø
2020/4778 20201130 30.11.2020 Utgående brev Referat fra møte i arbeidsgruppa 12.11.2020 Arild Gjertsen m.fl.
2020/4778 20201130 30.11.2020 Utgående brev Forespørsel om faglig bistand Rolf Langvatn m.fl.
2020/5517 20201130 30.11.2020 Utgående brev Høring Havneregulativ 2021 Kristiansund og Nordmøre Havn
2020/5616 20201130 30.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjon gnr 79 bnr 5 Cicilie Stene
2020/5517 20201130 30.11.2020 Utgående brev Havneregulativ Kristiansund og Nordmøre Havn 2021 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
2020/4505 20201130 30.11.2020 Utgående brev Ang Avløp fra eiendommen gnr 114 bnr 101 Truls Bathen
2020/2234 20201130 30.11.2020 Utgående brev Søknad om forlengelse av tillatelse til motorferdsel i utmark Tor Holthe
2020/5640 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr. 204, bnr. 40 Bjarne Bugten
2020/5641 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 204 bnr 66 Tor Skarpnes
2020/5642 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 203 bnr 52 Solfrid Husdal
2020/5643 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 204 bnr 58 Tor Skarpnes
2020/5644 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr. 204, bnr. 134 Torbjørn Stamnesøy
2020/958 20201130 30.11.2020 Inngående brev Situasjonsplan gnr. 254, bnr. 35 Henrik Nordsæther
2020/5676 20201130 30.11.2020 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 25.11.2020 St. Olavs hospital
2020/5581 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Aisha Ahmed
2020/5645 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler gnr. 204, bnr. 166 Helge Rottem
2020/5344 20201130 30.11.2020 Inngående brev Dokumentkontroll - Innsendt dokumentasjon *****
2020/5203 20201130 30.11.2020 Inngående brev Oppsøkende Hitra november 2020 Allskog
2020/670 20201130 30.11.2020 Inngående brev Oppsøkende 2020 Heim Kommune
2020/670 20201130 30.11.2020 Inngående brev Oppsøkende 2020 Orkland Kommune
2020/5581 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling Reidun Kvernberg
2020/405 20201130 30.11.2020 Inngående brev Generell søknad Reidun Kvernberg
2020/5344 20201130 30.11.2020 Inngående brev Kontroll av produksjonstilskudd 2020 *****
2020/5344 20201130 30.11.2020 Inngående brev Dokumentkontroll – Innsendt dokumentasjon *****
2020/4877 20201130 30.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/5649 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om midler til juleinnsamlingen 2020 Hitra Frivilligsentral
2020/4795 20201130 30.11.2020 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon Gnr 120 bnr 159 OEG Tegnekontor AS
2020/719 20201130 30.11.2020 Inngående brev E-post angående medlemmer av forliksrådet Politiet
2020/2682 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler korona Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/175 20201130 30.11.2020 Inngående brev Reguleringsplan til behandling - Nordbotn småbåthavn. Epost 2 av 2 Kystplan AS
2020/984 20201130 30.11.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett gnr. 204, bnr. 80 Hubert Weigold
2020/5651 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/5652 20201130 30.11.2020 Inngående brev Krav om utbetaling - som kompensasjon for dugnadsarbeid Terningens venner
2020/3379 20201130 30.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Lærerspesialistutdanning 2020-kullet, 1. semester UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/5344 20201130 30.11.2020 Inngående brev Dokumentkontroll - Innsendt dokumentasjon *****
2020/3802 20201130 30.11.2020 Inngående brev Støtte til kompetanseutvikling LOTUS KLINIKK AS
2020/3802 20201130 30.11.2020 Inngående brev Omstilling av driften mot nye marked KNARREN BRYGGE DRIFT AS
2020/4795 20201130 30.11.2020 Inngående brev Oppdaterte tegninger Gnr 120 bnr 159 Ole Gundersen
2020/5580 20201129 29.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Solrunn O K Trangmyr
2020/5581 20201129 29.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Solrunn O K Trangmyr
2020/5580 20201129 29.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Tiblets Yohannes
2020/5629 20201127 27.11.2020 Inngående brev Dispensasjonssøknad fra krav i reguleringsplan for fritidsbolig gnr 90 bnr 2 CODEX ADVOKAT OSLO AS
2020/5628 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfritak gnr 124 bnr 57 Anders Stien
2020/5626 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om ny dispensasjon gnr 204 bnr 155 Kystplan
2020/619 20201127 27.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/619 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Postmottak
2020/125 20201127 27.11.2020 Utgående brev Gjennomgang av klage fra Tensio. *****
2020/125 20201127 27.11.2020 Utgående brev Gjennomgang av klage fra Tensio. *****
2020/5523 20201127 27.11.2020 Inngående brev Ang prioritering av vedlikehold av fylkeskommunale veier Hitra Kommune
2020/5490 20201127 27.11.2020 Inngående brev Ad sak uregistrert fritidsbolig gnr 46 bnr 6 Stig Arild Helsø
2020/5630 20201127 27.11.2020 Inngående brev Registrering i matrikkelen gnr 46 bnr 3,6 SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
2020/5416 20201127 27.11.2020 Inngående brev Komplettering VA søknad gnr/bnr 68/150 ROJO Arkitekter AS
2020/670 20201127 27.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelinger av tilskuddsramme til NMSK skogkultur og til Veg og drift Heim Kommune
2020/5631 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 12 Frode Rabben
2020/5631 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 12 Heidi Rabben
2020/5374 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utslipp gnr. 91, bnr. 116 Kama Eiendom AS
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på Søknad Næringsfond Covid19 - Fjellvær gjestegård FJELLVÆR GJESTEGÅRD Anne Brit Berg
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad «Næringsfond Covid19» - Landevaag Interiørdesign AS LANDEVAAG INTERIØRDESIGN AS
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad "Næringsfond Covid19" Helgebostad hagebruk HELGEBOSTAD HAGEBRUK
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad "Næringsfond Covid19" Marine Metall AS MARINE METALL AS
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad "Næringsfond Covid19" Hitra Næringsforening HITRA NÆRINGSFORENING
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad "Næringssfond Covid19" Hopsjø Kyst og Kultursenter AS HOPSJØ KYST OG KULTURSENTER AS
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad "Næringsfond Covid19" Hevd HEVD
2020/3802 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad "Næringsfond Covid19" Explore Hitra EXPLORE HITRA AS
2020/5582 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ingrid Bergh Fløttum
2020/5581 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Shewit Kidane
2020/4876 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om utslipp for eiendommen gnr 76 bnr 1 KYSTPLAN AS
2020/5635 20201127 27.11.2020 Inngående brev Melding om montert vannmåler på gnr. 204, bnr. 18 Arne Johansen
2020/5636 20201127 27.11.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - gnr 117 bnr 34 Kjell Aaberg
2020/378 20201127 27.11.2020 Inngående brev Ad avtale ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA
2020/3379 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/5632 20201127 27.11.2020 Inngående brev Svar på spørsmål fra avisa Nidaros Avisa Nidaros
2020/3379 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/5304 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 38, bnr. 12 Jan Ole Petersen
2020/5418 20201127 27.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Godkjenning - Søknad om fradeling på eiendommen - gnr 91, bnr 64. Birgit Nancy Lien
2020/5570 20201127 27.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Utslippstillatelse gnr 91, bnr 120 KAMA EIENDOM AS
2020/5624 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/4505 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ang Avløp fra eiendommen gnr 114 bnr 101 Truls Bathen
2020/5619 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
2020/3182 20201126 26.11.2020 Inngående brev Til ditt brev dat 03.07.20 Hjørdis Helsø
2020/3182 20201126 26.11.2020 Inngående brev Til ditt brev dat 03.07.20 Hjørdis Helsø
2020/5595 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ad Grefsnesvågen vannverk- etterspurt dokumentasjon Grefsnesvågen vannverk
2020/619 20201126 26.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/619 20201126 26.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/5614 20201126 26.11.2020 Inngående brev kampanje 2020 Elisabeth Jørgensen
2020/1015 20201126 26.11.2020 Utgående brev Korrespondanse vedrørende innkreving av tvangsmulkt Hitra kommune - økonomiavdelingen
2020/5045 20201126 26.11.2020 Inngående brev Åpen søknad til Hitra kommune *****
2020/5581 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lotte Aunøien Tøften
Ingen tilgang 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 120 bnr. 192 Terje Sandstad
2020/836 20201126 26.11.2020 Inngående brev Fiskeundersøkelse - Avklaringer/mailsamtale angående tilskudd Fylkesmannen i Trøndelag
2020/619 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/5203 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilskudd 2021 Heim Kommune
2020/5203 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ny fastsatt hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Trøndelag, 2021-2030 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/619 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/5616 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 79 bnr 5 Bjørnar Hassel
2020/5616 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 79 bnr 5 Grete Elverum
2020/2234 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilsvar: Forlengelse av gjeldende kjøretillatelse Tor Holthe
2020/5344 20201126 26.11.2020 Inngående brev Dokumentkontroll - Innsendt dokumentasjon *****
2020/5617 20201126 26.11.2020 Inngående brev Nabovarsel - gnr. 93, bnr. 117 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
2020/5344 20201126 26.11.2020 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskudd 2020 *****
2020/5586 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2020/4712 20201126 26.11.2020 Inngående brev Spørsmål om byggesak Fylkesmannen i Trøndelag
2020/5618 20201126 26.11.2020 Inngående brev Oppmålingsforretning - gnr 91, bnr 64 Birgit Nancy Lien
2020/2100 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev - Midler til "Tilskudd vegbygging og drift" og "Tilskudd til skogkultur o.a." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1010 20201126 26.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Kjersti Lindal
2020/3261 20201126 26.11.2020 Utgående brev Søknad om oppføring av bod 25 meter fra Forsnes kirke, Hitra kommune Nidaros Biskop m.fl.
2020/5585 20201126 26.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendommen 91/26 Sander Lossius Singsdal
2020/405 20201126 26.11.2020 Inngående brev Generell søknad Ronja Runedatter Ervik
2020/5590 20201126 26.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 22, bnr 83 og 103 Gintautas Navickas
2020/5580 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Monica Ranheim
2020/125 20201126 26.11.2020 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - eiendomsskatteklage KS
2020/5634 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet
2020/5625 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2020/5627 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon og tillatelse i ett trinn gnr. 69, bnr. 15 Kystplan AS
2020/5623 20201126 26.11.2020 Inngående brev Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/619 20201125 25.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2020/1265 20201125 25.11.2020 Inngående brev Detaljregulering for Vikaholmveien, gnr 92, bnr 58. - Reviderte bestemmelser og revidert plankart ROJO ARKITEKTER AS
2020/3261 20201125 25.11.2020 Inngående brev Svar på forespørsel - søknad om oppføring av bod gnr. 64, bnr. 44 Roar Stein Andersen
2020/1835 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse- Kjerkbakkan 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2020/2303 20201125 25.11.2020 Inngående brev Avløp fra eiendom gnr 87 bnr 79 Roger Sæther
2020/619 20201125 25.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Håvard Kaasbøll
2020/2234 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av gjeldende kjøretillatelse saks nr 349/19 D Tor Holthe
2020/5019 20201125 25.11.2020 Inngående brev Trukket søknad *****
2020/194 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på offentlig ettersyn av forslag til endring i reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika - gnr 17 bnr 9 m.fl. - Hitra kommune STATENS VEGVESEN
2020/2390 20201125 25.11.2020 Utgående brev Referat fra møte i Hitra kulturråd 24. nov 2020 Arve Ulrik Fjeldberg m.fl.
2020/2234 20201125 25.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar: Søknad om forlengelse av gjeldende kjøretillatelse saks nr 349/19 D Tor Holthe
2020/2303 20201125 25.11.2020 Inngående brev Bilder fra befaring på Ansnes 20.11.2020 Hitra kommune
2020/2303 20201125 25.11.2020 Utgående brev Vedr. septik, Ansnesveien 94 Kamil Poleski
2020/3834 20201125 25.11.2020 Utgående brev Kopi av tillatelse fra Fylkesmannen Inger Lise Mellemsæther
2020/5435 20201125 25.11.2020 Inngående brev Svar protokoll Oppmålingsforretning gnr. 122 bnr. 306 Kystbygg AS
2020/5590 20201125 25.11.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet på gnr 22 bnr 83 Gintautas Navickas
2020/5296 20201125 25.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak - Bearbeiding av masser - Fillan næringspark, gnr 94 bnr 1 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2020/5578 20201125 25.11.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 103, bnr 1 Grimstad og Tønsager AS
2020/5452 20201125 25.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak gnr 87, bnr 20 - riving av næringsbygg SØRSTUEN AS
2020/5579 20201125 25.11.2020 Utgående brev Krav til opprydding av landbruksplast Anders Lian m.fl.
2020/1764 20201125 25.11.2020 Inngående brev Status for utvidet skolehelsetjeneste i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1144 20201125 25.11.2020 Utgående brev Informasjon om urådighet Roger Kvam
2020/619 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Byggfakta
2020/194 20201125 25.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - endring i reguleringsplan Strømsvika marina 17/9 og 68 i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/619 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Håvard Kaasbøll
2020/718 20201125 25.11.2020 Inngående brev Økte frie midler til kommunene i 2021 Hitra Kommune
2020/5591 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse gnr. 90, bnr. 7 SØRLIE TRAKTORDRIFT
2020/5407 20201125 25.11.2020 Inngående brev Komplettering av søknad om sanitærabonnement gnr 90 bnr 7 SØRLIE TRAKTORDRIFT
2020/5581 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Lina Linkaite
2020/5476 20201125 25.11.2020 Utgående brev Databehandleravtale Documaster Documaster AS
2020/1835 20201125 25.11.2020 Utgående brev Brukstillatelse gnr 91, bnr 120 - Kjerkbakkan 3De arkitekter
2020/1569 20201125 25.11.2020 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Eliff AS
2020/1958 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ROJO ARKITEKTER AS
2020/5583 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om fradeling gnr 17 bnr 1 Helen Ingeborg Sollie
2020/5296 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om knusing gnr 94 bnr 1 HITRA ANLEGGSSERVICE AS
2020/1955 20201124 24.11.2020 Inngående brev Komplettering VA søknad gnr 68 bnr 150 ROJO ARKITEKTER AS
2020/5578 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 103 bnr 1 GRIMSTAD OG TØNSAGER AS
2020/619 20201124 24.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/1010 20201124 24.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/619 20201124 24.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/619 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/4449 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av melding gnr. 23 bnr. 37 til tinglysing Kartverket
2020/5019 20201124 24.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad på stilling som lærer, vikariat Biljana Cacic
2020/4505 20201124 24.11.2020 Utgående brev Avløp fra eiendommen gnr 114 bnr 16 Arne Johan Nymo
2020/5061 20201124 24.11.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- HR-rådgiver i 100 % stilling *****
2020/4505 20201124 24.11.2020 Utgående brev Avløp fra eiendommen gnr 114 bnr 88 OLA GRØTTE m.fl.
2020/1782 20201124 24.11.2020 Utgående brev Høringsuttalelser - Skolegrenser i nye Hita kommune og Nye vedtekter for SFO i Hitra kommune Samarbeidsutvalget ved Fillan skole
2020/1266 20201124 24.11.2020 Utgående brev Angående hytte - Tranvikveien 234 Stig Larsen
2020/5374 20201124 24.11.2020 Utgående brev Utslipp 91/116 KK-Areal AS
2020/1924 20201124 24.11.2020 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 29 - Korona-pandemien Fylkesmannen i Trøndelag - Via Cim
2020/5019 20201124 24.11.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- Lærer- vikariat i inntil 200 % stilling ved Fillan skole *****
2020/5564 20201124 24.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 145 Kirsten Hjertaas Sunde
2020/5564 20201124 24.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 145 Jens Olav Sunde
2020/5452 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 20, bnr 87 - riving av næringsbygg SØRSTUEN AS
2020/5504 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 104, bnr 16 - oppføring av tilbygg til bolig HUS & HYTTEPLAN AS
2020/1010 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/4121 20201124 24.11.2020 Utgående brev Frist for tilbakeføring av tiltak gnr 130, bnr 11 Bjørn Ekle
2020/5247 20201124 24.11.2020 Utgående brev Vikantoppen dok.nr. 1951/301409 Liv Oda Taksgaard
2020/5212 20201124 24.11.2020 Utgående brev Igangsetting - endring av reguleringsplan og VA-plan for Kongsnesset, gnr 20, bnr 10 m fl KYSTPLAN AS AVD HITRA
2020/5577 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om utslipp gnr 32 bnr 90 FOSEN VIND DA
2020/5288 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til digital hjemmeundervisning - Kap. 226 post 21 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5212 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av sosi-fil og planID - ID 202008 Kongsnesset Kystplan AS
2020/4505 20201124 24.11.2020 Inngående brev Svar om avløp fra gnr 114 bnr 84 Truls Bathen
2020/4505 20201124 24.11.2020 Utgående brev Tilsvar - Svar avløp fra eiendommen 5056- gnr 114 bnr 84 Truls Bathen
2020/5277 20201124 24.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for rivning og oppføring av naust - 11/3 - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2020/619 20201124 24.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/5261 20201124 24.11.2020 Utgående brev Forslag til vei og omdisponering gnr. 89, bnr. 2 Svein Arne Selvåg
2020/181 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd HITRA SOGN FORSAMLINGSHUS VELFORENING
2020/5580 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ruth Jorunn Kalland
2020/5582 20201124 24.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Ruth Jorunn Kalland
2020/5456 20201124 24.11.2020 Inngående brev Evaluering av sommerkampanjen for reiselivet på Hitra 2020 Hitra Næringsforening
2020/5585 20201124 24.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 91 bnr 26 Sander Lossius Singsdal
2020/5000 20201124 24.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra pbl Trøndelag fylkeskommune
2020/5589 20201124 24.11.2020 Inngående brev Vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet
2020/5042 20201124 24.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2020/5586 20201124 24.11.2020 Inngående brev Legeerklæring *****
2020/5344 20201124 24.11.2020 Inngående brev Dokumentkontroll - Innsendt dokumentasjon *****
2020/5559 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist ARBEIDSTILSYNET
2020/1418 20201124 24.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav *****
2020/4646 20201124 24.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad til høring: "Søknad om tiltak gnr 249, bnr 1. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Kongensvoll og pbl §1-8" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
2020/5061 20201124 24.11.2020 Utgående brev Følgeskriv utvidet søkeliste - HR-rådgiver *****
2020/3259 20201123 23.11.2020 Inngående brev Komplettering dispensasjon søknad gnr 71 bnr 11 ROJO ARKITEKTER AS
2020/5212 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om igangsetting revidering av reguleringsplan Kongsnesset gnr 20 bnr 10 m.fl KYSTPLAN AS
2020/5571 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Dolmøyveien, gnr 15 bnr 4 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/5570 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utslipp gnr 91 bnr 116 KK AREAL AS
2020/534 20201123 23.11.2020 Inngående brev Offentlig høring av ny forskrift om adresser og bygninger og om skilting i Hitra kommune STATENS KARTVERK
2020/5287 20201123 23.11.2020 Inngående brev Høringssvar- økonomiplan Utdanningsforbundet
2020/5568 20201123 23.11.2020 Inngående brev Rehab av teglsteinspipe Risnesveien Eyvind W Moen Risnes
2020/619 20201123 23.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Kristin Myklevoll
2020/5567 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 203 bnr 22 Ove Jomar Sunde
2020/619 20201123 23.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Kristin Myklevoll
2020/5326 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Roger Reitan
2020/5325 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Efraim le-tiary
2020/405 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Efraim le-tiary
2020/5326 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Kjell Arild Bremvåg
2020/5326 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Vidar Hammer
2020/5569 20201123 23.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/229 20201123 23.11.2020 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - regulering av butikk og bolig i Badstuvika, gnr/bnr 120/58 og 120/175. Eggen Arkitekter AS
2020/240 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedrørende planforslag Furulund/Vollan - vurdering av drikkevannskilde Mattilsynet
2020/5326 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Hector Storvik
2020/5326 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad som driftoperatør- VAR Roar Aune
2020/4505 20201123 23.11.2020 Utgående brev Avløp fra eiendommen gnr 114 bnr 101 Tone Frost Bathen
2020/610 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 TRYGG TRAFIKK
2020/610 20201123 23.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 Trygg Trafikk
2020/3213 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilsvar ad "ulovlig etablering" gnr 45 bnr 3,25 Hjørdis Margrethe Helsø
2020/541 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon gnr 87 bnr 208 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1742 20201123 23.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse- Forslag til kommunal planstrategi 2020-2024 MATTILSYNET
2020/3182 20201123 23.11.2020 Inngående brev Tilsvar ad "mulig ulovlighet"gnr 45 bnr 3 & 25 Hjørdis Margrethe Helsø
2020/5571 20201123 23.11.2020 Inngående brev Fradeling- gnr 15 bnr 4 HUS & HYTTEPLAN AS
2020/1924 20201123 23.11.2020 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 29 - Korona-pandemien (20.11.2020 - 15:00)" loggført Fylkesmannen
2020/4799 20201123 23.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av 8 fritidsboligtomter - Hamna gård - Hitra 125/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5047 20201123 23.11.2020 Inngående brev Vedrørende rundkjøring Rambøll AS
2020/1266 20201123 23.11.2020 Utgående brev Angående hytte Stig Larsen
2020/4121 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ad frist for tilbakeføring av tiltak på 130/11 Bjørn Ekle
2020/5346 20201120 20.11.2020 Inngående brev Ansvarsrett kontroll gnr 120 bnr 159 Ole Gundersen
2020/5045 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling *****
2020/5562 20201120 20.11.2020 Inngående brev Mentorordninga i Landbruket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5261 20201120 20.11.2020 Inngående brev Erklæring Svein Arne Selvåg
2020/1266 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding angående hytte - Tranvikveien Stig Larsen
2020/5516 20201120 20.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 22 bnr 30 Siri Rød
2020/5532 20201120 20.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 22 bnr 30 Siri Rød
2020/2825 20201120 20.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav - Lønn som fagekspert i Helseplattformen *****
2020/1688 20201120 20.11.2020 Inngående brev Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/5561 20201120 20.11.2020 Inngående brev Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/5559 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedrørende utsendt søknad om utsatt frist - Hitra brann- og redning Arbeidstilsynet
2020/5254 20201120 20.11.2020 Utgående brev Referat fra oppstartmøte - reguleringsarbeider Lillevika - Akset Therese Lillevik m.fl.
2020/3834 20201120 20.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens tilbakemelding Reguleringsplan for Leirvågen - Avkjørsler fv. 714 Hitterveien -Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/3182 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedr . Sak vedr, G.nr. 45 bnr 3 og 25, påstand om ulovlig etablering av naust og vei. Hjørdis Margrethe Helsø
2020/2303 20201120 20.11.2020 Inngående brev Vedr. septik, Ansnesveien 94 Kamil Poleski
2020/3182 20201120 20.11.2020 Utgående brev Ang påklaging av vedtak Hjørdis Helsø
2020/1266 20201120 20.11.2020 Inngående brev Angående hytte - Tranvikveien 234 Stig Larsen
2020/5411 20201120 20.11.2020 Inngående brev Uttalelse til forelegging av tiltak - dispensasjon fra kommuneplan - ny nettstasjon - Hitra 122/308 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/2682 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler 2021 Trøndelag (forhåndsfordelt og 1. tildeling av tilbakeholdte midler) FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5045 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling *****
2020/4646 20201120 20.11.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for Kongensvoll - tillatelse til riving og gjenoppføring av eksisterende naust - Hitra 249/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/541 20201120 20.11.2020 Inngående brev Fylkesmannen fraråder dispensasjon fra reguleringsplan for Ansnes boligfelt samt pbl. § 1-8 for tiltak på eiendommen 87/208 og 211, Hitra FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/972 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tinglyst matrikkelbrev gnr. 204, bnr. 320 Kjell Vikan
2020/5045 20201120 20.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad på stilling som saksbehandler i barnevernstjenesten *****
2020/5045 20201120 20.11.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste- Saksbehandler i barnevernstjenesten, vikariat *****
2020/619 20201120 20.11.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn Liv-Eli Engesnes
2020/619 20201120 20.11.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn Saulius Lapinskas m.fl.
2020/5019 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer Biljana Cakic
2020/5019 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling Håkon Hellandsjø
2020/5019 20201120 20.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottak av søknad på stilling som lærer, vikariat *****
2020/4346 20201120 20.11.2020 Utgående brev Protokoll oppmåling gnr. 117 bnr. 85 Kjell Børø
2020/4346 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 117 bnr. 85 Per Ervik
2020/5564 20201120 20.11.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr. 203, bnr. 145 - Hitra kommune Hitra Kommune
2020/4109 20201120 20.11.2020 Inngående brev Øst-Hitra Vald - avklaringer Ole L Aalmo
2020/5610 20201120 20.11.2020 Inngående brev Innvilget søknad om dispensasjon for nytt vannforsyningsanlegg mellom Hopsjø og Småge, Hitra kommune, jf kulturminnelovens §8.1 ledd. Askeladden id 266336 og 266338. Trøndelag fylkeskommune
2020/5559 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om utsatt frist - bygging av ny brannstasjon - Hitra brann- og redning Arbeidstilsynet
2020/571 20201120 20.11.2020 Utgående brev Utsatt frist for utbedring av avløpsanlegg på eiendommen gnr 122 bnr 70 Grethe Olise Lian
2020/2143 20201120 20.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til adkomstvei - Rottem 90, gnr 207, bnr 19 KYSTPLAN AS
2020/1913 20201120 20.11.2020 Utgående brev Angående avløpsanlegg på eiendommen gnr 21 bnr 14 Svein Joachim Stålhand
2020/87 20201119 19.11.2020 Inngående brev Uttalelse planforslag Olalia tomt 24 gnr 6 bnr 1 MATTILSYNET LOKASJON BRUMUNDDAL
2020/4787 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilsvar - søknad om dispensasjon gnr. 201, bnr. 83 Krister Jacobsen
2020/4121 20201119 19.11.2020 Inngående brev Frist for tilbakeføring av tiltak på gnr 130 bnr 11 Bjørn Ekle
2020/181 20201119 19.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling-Inn-Hitra Ungdomslag Inn-Hitra Ungdomslag
2020/5541 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest tiltak gnr 104 bnr 30 Kenneth Kaald Jørgensen
2020/4936 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tiltak på eiendommen gnr 48, bnr 62 Bjarne Johan Faxvaag
2020/4636 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ang tiltak på gnr 124 bnr 6 Jens Holmen
2020/1742 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Hitra kommune 2020-2024 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/5211 20201119 19.11.2020 Utgående brev Mangler ved søknad om tilbygg til bolig gnr 71, bnr 7 Tore Dahle
2020/5539 20201119 19.11.2020 Utgående brev Sluttrapportering Trøndelag fylkeskommune
2020/5542 20201119 19.11.2020 Inngående brev Nabovarsel fra gnr 92 bnr 16 ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2020/4787 20201119 19.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon gnr. 201, bnr. 83 Krister Jacobsen
2020/2683 20201119 19.11.2020 Inngående brev REFUSJONSGARANTI FOR BARN BOSATT I HITRA KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I FRØYA KOMMUNE HØSTEN 2020 FRØYA KOMMUNE
2020/3213 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ang påklaging av vedtak Hjørdis Helsø
2020/5300 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedrørende flytebrygge på gnr. 38, bnr. 23 Saulius Rytas Lapinskas
2020/4721 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ang. lagerbygg for ved gnr. 64, bnr. 4 Kaare Forsnes
2020/181 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Trivselstiltak i grendene (Saksnr 2/20 D) Inn-Hitra ungdomslag
2020/1742 20201119 19.11.2020 Inngående brev Protokoll Hitra ungdomsråd (HUR) 17.11.2020 Hitra Kommune
2020/2303 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kloakkutslipp i området foran gnr. 87, bnr. 20 ON Arkitekter AS
2020/2303 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar - Kloakkutslipp i området foran gnr. 87, bnr. 20 ON Arkitekter AS
2020/5304 20201119 19.11.2020 Inngående brev Vedrærende tiltak på Gnr 38 bnr 12 Jan Ole Petersen
2020/5541 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 104, bnr 30 Kenneth Kaald Jørgensen
2020/4636 20201119 19.11.2020 Utgående brev Ang tiltak på gnr 124 bnr 6 Jens Holmen
2020/1351 20201119 19.11.2020 Utgående brev Flytebrygger gnr. 67,bnr. 4 Oddvar Atle Herø
2020/4808 20201119 19.11.2020 Utgående brev Tinglyst matrikkelbrev gnr. 249, bnr. 37 etter sammenslåing Lillian Sandvik
2020/4795 20201119 19.11.2020 Utgående brev Purring - Vedrørende søknad om bruksendring på gnr. 120, bnr. 159 Ole Gundersen
2020/3122 20201119 19.11.2020 Utgående brev Purring - Vedrørende vei på gnr 124 bnr 5 Alf Strømsvik
2020/5435 20201119 19.11.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll oppmålingsforretning gnr. 122 bnr. 306 Trønderboliger AS
2020/5326 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/5325 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/2303 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kloakkutslipp i området foran gnr. 87, bnr. 20 Anton Fjeldvær
2020/273 20201119 19.11.2020 Utgående brev Referat fra planleggingsmøte 17.11.2020 - Hitra kulturfestival 2021 Synnøve Aukan m.fl.
2020/2303 20201119 19.11.2020 Utgående brev Svar - Kloakkutslipp i området foran gnr. 87, bnr. 20 On Arkitekter AS m.fl.
2020/4795 20201119 19.11.2020 Inngående brev Bruksendring gnr 120 bnr 159 OEG TEGNEKONTOR AS
2020/5304 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedrørende flytebrygge på gnr. 38, bnr. 12 Jan Ole Petersen
2020/4121 20201119 19.11.2020 Utgående brev Frist for tilbakeføring av tiltak på 130/11 Bjørn Ekle
2020/5533 20201119 19.11.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning gnr. 66, bnr. 166 Ole Brenden
2020/5533 20201119 19.11.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning gnr. 68, bnr. 166 Stein Jarl Brasøy
2020/5533 20201119 19.11.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning gnr. 68, bnr. 166 Bjørg Randi Brasøy
2020/3259 20201119 19.11.2020 Utgående brev Vedrørende tiltak på gnr. 71, bnr. 11 Frode Riiber m.fl.
2020/4121 20201119 19.11.2020 Utgående brev Utsatt frist for tilbakeføring av området vest for naustet gnr 130, bnr 11 Bjørn Ekle
2020/5540 20201119 19.11.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Hitra kommune og Atb vedr skoleskyss Hitra kommune
2020/4812 20201119 19.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for tilbygg m.m. gnr. 128, bnr. 52 Tove Jakobsen Sundli
2020/5184 20201119 19.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 11, bnr 4 - tilbygg til bolig Arne Haranes
2020/619 20201118 18.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Byggfakta
2020/635 20201118 18.11.2020 Inngående brev SMS- ***** *****
2020/5537 20201118 18.11.2020 Inngående brev Oppsigelse av boligkontrakt *****
2020/619 20201118 18.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/5532 20201118 18.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 22 bnr 30 Siri Malene Rød
2020/5527 20201118 18.11.2020 Utgående brev Ferdigattest gnr 209, bnr 10 John Lernes
2020/5534 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om santitærabonnement gnr 22 bnr 114 Anne Lise Staalhand Lund
2020/4969 20201118 18.11.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Høring av vedtekter for skolefritidsordningene SU Knarrlagsund oppvekstsenter
2020/619 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/5534 20201118 18.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Svar på søknad om santitærabonnement gnr 22 bnr 114 Anne Lise Staalhand Lund
2020/132 20201118 18.11.2020 Utgående brev Oppfølging av konsesjonsvilkår - Behandling av klage på vedtak om konsesjon for erverv av eiendommen 28/2 - Hitra Edgar Leif Knutshaug
2020/4870 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 SKATTEETATEN
2020/5344 20201118 18.11.2020 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskudd 2020 *****
2020/5538 20201118 18.11.2020 Inngående brev Satellitt telefoner Hitra kommune St Olavs Hospital
2020/5538 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar - Satellitt telefoner Hitra kommune St Olavs Hospital
2020/654 20201118 18.11.2020 Inngående brev Montering av ny slamavskiller på eiendomen gnr 32 bnr 22 Paul Strøm
2020/654 20201118 18.11.2020 Utgående brev Utbedring av avløpsanlegg på eiendommen gnr 32 bnr 22 Tor Magne Strøm
2020/670 20201118 18.11.2020 Inngående brev Handtering av mulig "overforbruk" av NMSK midler til skogkultur i 2020 Fylkesmannen i Trøndelag
2020/5203 20201118 18.11.2020 Inngående brev Tilskuddsmidler driftstilskudd Heim Kommune
2020/5203 20201118 18.11.2020 Inngående brev Hogst Hitra Allskog
2020/5203 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar - Hogst Hitra Allskog
2020/576 20201118 18.11.2020 Inngående brev Utkast plaststrategi pr 17.11 Rambøll AS
2020/3715 20201118 18.11.2020 Inngående brev Oversendelse av avtale om vederlagsfri overtakelse - Ansnes fiskerihavn - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2020/619 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Byggfakta
2020/1688 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fiks-tjeneste for å hente prøvesvar til smittesporingsløsning KS
2020/635 20201118 18.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt SMS *****
2020/4912 20201118 18.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 70, bnr 32 - oppføring av bolig i to etasjer SYSTEMBYGG AS
2020/4969 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Vedtekter for Skolefritidsordningene SFO - høring
2020/3216 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedr. sak terasse Øystein Rønning
2020/1265 20201117 17.11.2020 Inngående brev Detaljregulering for Vikaholmveien, gnr 92, bnr 58. - Revidert materiale ROJO ARKITEKTER AS
2020/4923 20201117 17.11.2020 Inngående brev Mottatt mail vedr klage *****
2020/1010 20201117 17.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 95/18,95/33 Anonym
2020/5526 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/5594 20201117 17.11.2020 Inngående brev Fullmakt fra Bjørnevågen vannverk Bjørnevågen vannverk
2020/5521 20201117 17.11.2020 Inngående brev Mulig ulovlig tiltak gnr 32 bnr 38 Fredrik Strøm
2020/635 20201117 17.11.2020 Inngående brev SMS- ***** ***** *****
2020/4712 20201117 17.11.2020 Inngående brev Klage på vedtak Jon Kristian Nilsen
2020/266 20201117 17.11.2020 Inngående brev Status Selvågen Knut Meinert Kiplesun
2020/5061 20201117 17.11.2020 Utgående brev Søknad om stilling Katarzyna Szwech
2020/5594 20201117 17.11.2020 Inngående brev Private vannverk Hitra - referat fra møte, prosess videre og ytterligere spm/dokumentasjon Bjørnevågen Vannverk
2020/194 20201117 17.11.2020 Utgående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til endring i reguleringsplan og VA-plan for Strømsvika, gnr 17, bnr 9 m fl Torill Beate Gellein m.fl.
2020/405 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Monika Weigold
2020/194 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kunngjøring reguleringsplan Lokalavisa Hitra-Frøya
2020/1688 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK vdr - september 2020 FHI
2020/1587 20201117 17.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 13, bnr 31 - oppføring av takterrasse KYSTPLAN AS
2020/5025 20201117 17.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak - oppføring av bolig gnr 19, bnr 25 SYSTEMBYGG AS
2020/5506 20201117 17.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 108, bnr 14 og 6 Gunn Karlsen Roel
2020/5507 20201117 17.11.2020 Utgående brev Registrert - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 108, bnr 14 og 6 Gunn Karslen Roel
2020/5527 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 209 bnr 10 John Lernes
2020/576 20201117 17.11.2020 Inngående brev Plaststrategi for Orkdalsregionen Rambøll AS
2020/5393 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering KK AREAL AS
2020/3216 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedr søknad om tiltak pågnr 122 bnr 4 Øystein Rønning
2020/576 20201117 17.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Plaststrategi for Orkdalsregionen Rambøll AS
2020/3216 20201117 17.11.2020 Utgående brev Vedr. sak: 2020/3216-1 Øystein Rønning
2020/181 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Fillan grendalag
2020/1010 20201117 17.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/939 20201117 17.11.2020 Inngående brev Nabovarsel Emil Bratberg Melting
2020/3802 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad "Næringsfond Covid19" Explore Hitra EXPLORE HITRA AS
2020/5528 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 48 bnr 34 Jan Stene
2020/5032 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vi innvilger søknaden om samtykke ARBEIDSTILSYNET
2020/5535 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn gnr. 68, bnr. 91 SPARK STUDIO AS
2020/3338 20201117 17.11.2020 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/5041 20201117 17.11.2020 Utgående brev Underretning om videre ansettelsesprosess *****
2020/5046 20201117 17.11.2020 Utgående brev Underretting om videre ansettelsesprosess *****
2020/4369 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning FAU Hemnskjela oppvekstsenter
2020/5180 20201117 17.11.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/5525 20201117 17.11.2020 Inngående brev Skilting - Søknad - Virksomhetsvisning - Grendahus - Fillan Fillan Grendalag
2020/194 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kunngjøring Hitra Frøya m.fl.
2020/3802 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om - Støtte til forening/frivillig org. HEVD
2020/3793 20201117 17.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk tinglysning
2020/5393 20201117 17.11.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk tinglysning
2020/5524 20201117 17.11.2020 Inngående brev Nabovarsel fra gnr 68 bnr 75 Ivar Evenås
2020/5539 20201117 17.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftsområde 2019 - Flytebrygge Aunøya - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/1688 20201116 16.11.2020 Inngående brev Ny rapport fra Helsetilsynet - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene Helsetilsynet
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 92/51 Anonym
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn gbnr 92/51 Anonym
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 20/60 mfl Einar Trønsdal
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn gbnr 20/60m.fl Einar Trønsdal
2020/1010 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn demningssak Elisa Helgebostad
2020/5517 20201116 16.11.2020 Inngående brev Forslag til havneregulativ 2021 - Høringsutkast KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
2020/5516 20201116 16.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 22 bnr 30 Siri Malene Rød
2020/266 20201116 16.11.2020 Inngående brev Status Selvågen Knut Meinert Kiplesun
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn i dokumenter gnr.32 - bnr.38 Fredrik Strøm
2020/5515 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring gnr 122 bnr 28 TAKST-FORUM TRØNDELAG AS
2020/5184 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilbygg , nabovarsel gnr 11 bnr 4 KYSTPLAN AS
2020/3130 20201116 16.11.2020 Inngående brev Klage på vedtak Eirin Nordbotten
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/4712 20201116 16.11.2020 Inngående brev Klage på vedtak Jon Kristian Nilsen
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/619 20201116 16.11.2020 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/3213 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedr . Sak vedr, G.nr. 45 bnr 3 og 25, påstand om ulovlig etablering av naust og vei. Hjørdis Margrethe Helsø
2020/5514 20201116 16.11.2020 Inngående brev Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssake Justis- og beredskapsdepartementet
2020/269 20201116 16.11.2020 Inngående brev Rapportskjema DKS-prosjekt Strand skole
2020/405 20201116 16.11.2020 Inngående brev Åpen jobbsøknad Mona Sivertsen
2020/5291 20201116 16.11.2020 Inngående brev Mottatt mail vedr klagesak Arnt Helge Nikolaisen
2020/5291 20201116 16.11.2020 Inngående brev Mottatt mail vedr klagesak Arnt Helge Nikolaisen
2020/4936 20201116 16.11.2020 Inngående brev Plassering hall - etter terrenginngrep - Snitt Bjarne Johan Faxvaag
2020/5519 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2020/5407 20201116 16.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om sanitærabonnement gnr 90 bnr 7 Asbjørn Hitterdal
2020/405 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Yasir Nadeem
2020/5326 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Yasir Nadeem
2020/5019 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Milena Ulvan
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/5019 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Anniken Skare
2020/5326 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Jesper Nielsen
2020/4173 20201116 16.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 127, bnr 150. Dispensasjon Ranita Margrethe Naas
2020/5512 20201116 16.11.2020 Utgående brev Underretting om endring av tomt gnr. 23, bnr. 11 Ivar Grong Nesset
2020/5512 20201116 16.11.2020 Utgående brev Underretting om endring av tomt gnr. 23, bnr. 11 Trond Erik Aune
2020/3793 20201116 16.11.2020 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 104, bnr. 35 etter tomteendring Bengt Lindeberg
2020/3793 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tinglyste matrikkelbrev gnr. 104, bnr. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 og 73 Sigrid Helene Hanssen
2020/5325 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Yasir Nadeem
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/5326 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling Roger Athammer
2020/3898 20201116 16.11.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende søknad gnr. 23, bnr. 25 Julie Schanche
2020/3898 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om plassering av bolig gnr. 23, bnr. 35 Julie Schanche
2020/3898 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilsvar - Svar på spørsmål om plassering av bolig gnr. 23, bnr. 35 Julie Schanche
2020/3216 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding Øystein Rønning
2020/5504 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om Tillatelse til tiltak gnr 104, bnr. 16 Hus & Hytteplan AS
2020/266 20201116 16.11.2020 Utgående brev Vedr Status Selvågen Knut Meinert Kiplesun
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn Fredrik Strøm
2020/5212 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedrørende referat fra oppstartmøte - reguleringsarbeider for Kongsneset Kystplan AS
2020/1010 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn demningssak Elisa Helgebostad
2020/4923 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på klage *****
2020/5064 20201116 16.11.2020 Utgående brev Følgeskriv til utvidet søkerliste *****
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 20/60 m.fl Einar Trønsdal
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 20/60 m.fl Einar Trønsdal
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 92/51 Anonym
2020/3338 20201116 16.11.2020 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/5520 20201116 16.11.2020 Inngående brev Nabovarsel fra gnr 94 bnr 1 Hitra Anleggservice AS
2020/670 20201116 16.11.2020 Inngående brev Budsjett for bruk av kommunale rentemidler av skogfond, 2021 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn gbnr 92/51 Anonym
2020/5516 20201116 16.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - dokument må bli scannet Siri Malene Rød
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/619 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn Anonym
2020/5516 20201116 16.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 22 bnr 30 Peggy Marit Krogh
2020/1742 20201116 16.11.2020 Inngående brev Uttalelse - forslag til kommunal planstrategi for Hitra kommune 2020-2024 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/5291 20201116 16.11.2020 Utgående brev Svar - Klage på vaksinasjonsinformasjon *****
2020/3793 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing STATENS KARTVERK
2020/5291 20201116 16.11.2020 Utgående brev Klage på svar på klage *****
2020/5001 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig *****
2020/3898 20201116 16.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tiltak gnr. 23, bnr. 35 ÄLVSBYHUS NORGE AS
2020/4004 20201116 16.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om fradeling fra gnr 43, bnr 16. Klagebehandling Raymond Harper
2020/4004 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse: "Søknad om fradeling av to parseller fra gnr 43, bnr 16. Dispensasjon fra pbl §1-8 og kommuneplanens arealdel" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
2020/1924 20201116 16.11.2020 Utgående brev Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 28 - Korona-pandemien Fylkesmannen i Trøndelag (Via CIM)
2020/5402 20201116 16.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om sanitærabonnement gnr 11 bnr 48 Kjell Høffler
2020/5496 20201116 16.11.2020 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 204, bnr 155 - tilbygg til fritidsbolig Rolf Sture Nergaard
2020/5046 20201116 16.11.2020 Utgående brev Vedr. forespørsel om utvidet søkerliste *****
2020/2303 20201116 16.11.2020 Utgående brev Avløp fra eiendommene gnr 87 bnr 46, 8 ,95, 61, 57, 24 og 79 Mats Runar Bye Herø m.fl.
2020/3793 20201116 16.11.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing STATENS KARTVERK
2020/4173 20201116 16.11.2020 Saksframlegg/innstilling Saksfremlegg - Søknad om tiltak gnr 127 bnr 150. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Balsnes og pbl §1-8
2020/5522 20201116 16.11.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998238609, 5056-117/ 2 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924191104, 5056-19/ 9 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 880484982, 5056-88/ 1 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 960168550, 5056-203/ 4 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996219305, 5056-35/ 5 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969259206, 5056-69/ 1 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989847279, 5056-87/ 5 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991153144, 5056-22/ 17 LANDBRUKSDIREKTORATET
2020/5266 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970087613, 5056-120/ 28 LANDBRUKSDIREKTORATET