eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/4366 20211201 01.12.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
2020/1688 20211201 01.12.2021 Inngående brev Informasjonsmateriell om koronavaksinasjon til gravide. FHI
2021/4358 20211201 01.12.2021 Inngående brev Skogbruk i Trøndelag og forholdet til vannressursloven § 11 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/4191 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vedrørende nabovarsel på gnr. 122, bnr. 69 Kystplan AS
2020/246 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nye dokumenter i saken Johan Alexander Widerøe
2021/5966 20211201 01.12.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling Ann Iren Jamtøy
2021/4347 20211201 01.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 117, bnr. 31 Katarzyna Lisowska og Hubert Lisowski
2021/26 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tilsvar - Innsyn i eiendommen 7/3 og 7/11 og 7/10 John Peder Isaksen
2020/678 20211201 01.12.2021 Inngående brev Status og tilbud om repetisjon - kartlegging av klimasårbarhet - Nettverk klimatilpasning Trøndelag Statsforvalteren - Lilledal, Sandra
2021/26 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar - Innsyn i eiendommen 7/3 og 7/11 og 7/10 John Peder Isaksen
2021/4350 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vedtaksbrev for bestilling av forvaltningsrevisjon for skolemiljø KonSek IKS
2021/4167 20211201 01.12.2021 Inngående brev Svar på spørsmål *****
2021/1185 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/5738 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/4359 20211201 01.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 77 bnr 3 Torild Reksen
2021/1554 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel - FV 713 til eiendommen -7/3 i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/4326 20211201 01.12.2021 Inngående brev Melding om opphør *****
2020/2434 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innkalling til Workshop 27.10.2021 - HUR og UPLM Hitra Kommune
2021/4361 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nabovarsel - Gnr. 92, bnr. 62 - Vikan Nord K2 EGGEN ARKITEKTER AS
2021/4363 20211201 01.12.2021 Inngående brev Melding om vannmåler gnr 92 bnr 79 Petter Arnstad
2021/4364 20211201 01.12.2021 Inngående brev Melding om vannmåler gnr 92 bnr 79 Sameiet Vikan Sjøside 3
2021/4352 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innmelding om vannmåler gnr 87 bnr 59 Anne Martha Wilmann
2021/4354 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innmelding om vannmåler gnr 92 bnr 79 Kristian Sivertsen
2021/4355 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innmelding om vannmåler gnr 70 bnr 32 Ole Kristian Jobotn-Gomez
2020/2461 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/4059 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/1576 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/4356 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innmelding om vannmåler gnr 92 bnr 79 Vidar Bjørnstad
2021/3767 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/1901 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/3990 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/4049 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/3700 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/3177 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/1862 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/4218 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd LISA ANETTE AKSETH
2021/4044 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/804 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innspill oppstart av planarbeid - Sætra Næringspark og Sætra Boligfelt III Gnr 117 Bnr 36 med flere MATTILSYNET
2021/4373 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte Kjell Singsdal
2021/1078 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad på høring: "Søknad om etablering av flytebrygge gnr 18 bnr 23. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regplan for Jektvik Mek verksted og pbl §1-8" STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.
2020/1816 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak oppfølgingsordningen – utbetaling av restmidler høsten 2021 - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4340 20211201 01.12.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Berit Margareth Finjord m.fl.
2021/2792 20211201 01.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - avslag på søknad om dispensasjon - tiltak gnr 122, bnr 256. ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2020/251 20211201 01.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Søknad om fradeling av to parseller, gnr 15, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 Halvard Andre Stadsvik m.fl.
2021/3745 20211201 01.12.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Oppmålingsforretning gnr. 19, bnr. 17 Arnt Julius Breivoll
2021/4330 20211201 01.12.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Oppmålingsforretning gnr. 19, bnr. 17 Arnt Julius Breivoll
2021/3216 20211201 01.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 78, bnr 2 - utslippsløsning for fritidseiendommen gnr 78, bnr 74. Dispensasjon fra VA-planen for Fjellvær II og fra pbl §1-8 KN ENTREPRENØR AS
2021/2958 20211201 01.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om tiltak gnr 68, bnr 75. Dispensasjon fra strandplanen for Selvåg og pbl §1-8 FAGSNEKKERN ROBERT HILSTAD AS
2021/4261 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst seksjonering - gnr. 92, bnr. 69 KI INVESTERINGSSELSKAP AS
2021/4326 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar på mottatt oppsigelse av leieforhold *****
2021/4336 20211201 01.12.2021 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2021/4281 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar - Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Kværnø Boats AS
2021/4365 20211201 01.12.2021 Inngående brev Melding om vannmåler gnr 92 bnr 79 Lasse Woldseth
2021/2047 20211201 01.12.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - utslippstillatelse gnr 6, bnr 17 til biologisk minirenseanlegg Kaj Aasen Lilleberg
2020/5339 20211201 01.12.2021 Utgående brev Behov for å bekjempe fremmede planter i Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4261 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tinglysing av eierseksjonering - gnr. 92, bnr. 69 KARTVERKET TINGLYSING
2020/5523 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunal medfinansiering av fv 6456 Straum - Hestnes
2020/5523 20211201 01.12.2021 Saksframlegg/innstilling Meldingssak - Asfaltering - Fylkeskommunale veier - Prioritering
2021/4209 20211130 30.11.2021 Inngående brev Svar - Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 251, bnr. 1 Oddleif Bakås
2021/4339 20211130 30.11.2021 Inngående brev Krav om skilting av kommunale fartsgrenser i sjø - forhåndsvarsel Kystverket
2021/26 20211130 30.11.2021 Inngående brev Innsyn - Plantegninger Fillvågveien 58 Andreas johansen
2021/4193 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar angående endring/flytting av avkjørsel gnr 122, bnr 25 Harald Jostein Ulvan
2021/4250 20211130 30.11.2021 Utgående brev Underretning om sammenslåing - gnr. 75, bnr. 6 og 34 Brit Elin Jobotn
2020/1059 20211130 30.11.2021 Utgående brev Purring - Vedrørende tegninger på Gnr 201 bnr 32,33 Kari Driveklepp Hassel
2021/4340 20211130 30.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 116 bnr 63 Berit Margareth Finjord
2021/4059 20211130 30.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/4340 20211130 30.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 116 bnr 63 Torgeir Finjord
2021/4204 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tiltak på fasadeendring og bygging av skorstein gnr 124 bnr 12 ARNSTEIN MIKKELHAUG AS
2021/4342 20211130 30.11.2021 Inngående brev Budsjett og gebyrer 2022- ReMidt REMIDT IKS
2020/3338 20211130 30.11.2021 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2021 for elev med Hitra som hjemkommune *****
2020/3338 20211130 30.11.2021 Inngående brev Refusjonskrav høsten 2021 for elev med Hitra som hjemkommune *****
2021/4261 20211130 30.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 92 bnr 69- Vikan Smart bo KARTVERKET Tinglysningen
2021/4059 20211130 30.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/4059 20211130 30.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/26 20211130 30.11.2021 Inngående brev Innsyn - Hyttebygging Adresseavisen
2021/4343 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
2020/4907 20211130 30.11.2021 Inngående brev VL Ulvær, kostnadsoppsett Jørgen Olsen
2021/2870 20211130 30.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/646 20211130 30.11.2021 Inngående brev Brev til kommunene i Lensa vest 30.11.2021 Lensa Vest
2020/737 20211130 30.11.2021 Inngående brev Tilsvar på brev gnr 87 bnr 5 Jørgen Sørlie
2020/5609 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedrørende tinglyste rettigheter Ytre Ansnes Ytre Ansnes Vannverk
2021/4344 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om transporttjeneste *****
2020/3446 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oppfølging av vedtak - Gnr 25 bnr 13 Asbjørn Moe
2021/4209 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 251, bnr. 1 Andreas Buzzi Waaberg
2021/4209 20211130 30.11.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 251, bnr. 1 Oddleif Bakås
2021/4291 20211130 30.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Sammenslåing gnr. 252, bnr. 6 og 8 Anita Irene Halsen
2021/4188 20211130 30.11.2021 Inngående brev Innspill - Planinitiativ - Ang. oppstart reguleringsplan i Blåskogveien VAR - Hitra Kommune
2021/712 20211130 30.11.2021 Utgående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Utgående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Trukket akvakulturlokalitet, Hitra kommune Multiconsult
2021/712 20211130 30.11.2021 Inngående brev Referat - møte om reguleringsplan for industriområde Kalvøya - Hitra 122/298 og 122/223 m.fl. - info om tiltaket og status i planleggingen Multiconsult
2021/2823 20211130 30.11.2021 Utgående brev Ferdigattest- Rehabilitering av skorstein- Gnr. 203, bnr. 21 TRØNDELAG PIPESENTER AS
2021/804 20211130 30.11.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - Gnr 117 Bnr 36 mfl - Sætra Næringspark og Sætra Boligfelt III - Hitra kommune - Trøndelag fylke KYSTVERKET
2021/2735 20211130 30.11.2021 Utgående brev Avvisning av leverandør Kyst Elektro AS
2020/1954 20211130 30.11.2021 Utgående brev Skjøte oversendt Gokall for signering Gokall Eiendom AS
Ingen tilgang 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tinglysing av grunneiendommer STATENS KARTVERK
2020/246 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedrørende sak 2020/246 Johan Alexander Widerøe
2020/3336 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om endring, balkonger og vindu, innsigelser gnr. 92, bnr. 69 Rojo Arkitekter AS
2021/26 20211129 29.11.2021 Inngående brev Innsyn i eiendommen 7/3 og 7/11 og 7/10 John Peder Isaksen
2021/4265 20211129 29.11.2021 Inngående brev Akuttmottakets data kan forebygge ulykker - Sykehuset i Vestfold Trygg Trafikk
2020/657 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedrørende tiltak på gnr. 14, bnr. 17 Kystplan AS
2021/4265 20211129 29.11.2021 Inngående brev Presentasjon Trygg Trafikk for TSU 24.11.21 Trygg Trafikk Trøndelag
2021/1584 20211129 29.11.2021 Inngående brev Signert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS 02.11.2021 TrønderEnergi
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya
2021/1861 20211129 29.11.2021 Inngående brev Protokoll årsmøtet Norsk kulturskoleråd Trøndelag 26.11.2021 Kulturskoleradet
2021/4333 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tilsvar - Habilitet Rune Akseth
2021/4333 20211129 29.11.2021 Inngående brev Habilitet Rune Akseth
2021/25 20211129 29.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Dag Alfred Wraalsen Herfjord
2020/1688 20211129 29.11.2021 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen og fylkeslegene - haster FHI
2020/4304 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar - oppføring av bod gnr 86, bnr 53 Terje Meyer
2021/4333 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Habilitet Rune Akseth
2021/4333 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Tilsvar - Habilitet Rune Akseth
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Mulig kvikkleire: Bekymring for vannansamling i vei 364 Knarrlagsund Dag Alfred Wraalsen
2021/4161 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om utslipp gnr 84, bnr 121 Pål Robert Akseth
2021/4302 20211129 29.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2021/4335 20211129 29.11.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2021/4336 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2021/4325 20211129 29.11.2021 Utgående brev Delegert vedtak - Søknad om sanitærabonnement gnr 69 bnr 187 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS
2021/4332 20211129 29.11.2021 Inngående brev Hitterveien 108 Søknad om tillatelse i ett trinn 104/47 BRH ANLEGG AS
2021/2665 20211129 29.11.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - Industriområde på Hestnes gbnr. 8/78, 63 m.fl. Hitra kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2021/4313 20211129 29.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - svar på redusert foreldrebetaling i Barnehage *****
2021/937 20211129 29.11.2021 Inngående brev Aksept av vilkår Husbanken
2021/937 20211129 29.11.2021 Utgående brev Aksept av vilkår Husbanken
2020/4342 20211129 29.11.2021 Utgående brev Anmodning om utbetaling av spillemidler annleggsnr 73982, Fillan fritidspark - sandvolleyball-/ skøytebane TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/4342 20211129 29.11.2021 Inngående brev Regnskapssammendrag sandvolley- og skøytebane og revisorberetning sandvolleyball- og skøytebane Hitra IL
2021/4337 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 69 bnr 78 Kåre Guldsten Ottesen
2020/4230 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tiltakspakke sårbare eldre 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2227 20211129 29.11.2021 Inngående brev Svar - Tilskudd - Stiftelsen Stawisha Jamii Stiftelsen Stawisha Jamii
2021/3170 20211129 29.11.2021 Inngående brev Prioritering av spillemidler - høring idrettsrådet Idrettsrådet
2020/3494 20211129 29.11.2021 Utgående brev Uttalelse ny stedfortreder Coop Extra Hitra TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl.
2021/4265 20211129 29.11.2021 Utgående brev Sykehusdata etter trafikkuhell - Hitra kommune ST. OLAVS HOSPITAL HF
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Varsel om tilsyn - Fillan barnehage Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Innsynsbegjæring - Adresseavisen Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar -Innsynsbegjæring: Avtale - SAE Vind DA Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Mulig kvikkleire: Bekymring for vannansamling i vei 364 Knarrlagsund Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vedtak om tilbaketrekking av lokalitet 12410 Hundvatnet med tillhørende tillatelse ST-H-0028 - Vikan Settefisk AS 974536463 i Hitra kommune Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - innsynsbegjæring: Forespørsel om innplassering i kommunale mastepunkt Hitra-Frøya
2021/25 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Angående Nettutviklingsplan 2021 Hitra-Frøya
2021/4284 20211129 29.11.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet Synnøve Aukan
2021/4285 20211129 29.11.2021 Utgående brev Høringsuttalelse - SFO vedtekter - SU Fillan skole Hitra kommune
2021/1672 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar på salgsbevilling enkeltanledning Julemarked Dalpro BRYGGERIET FRØYA AS
2021/4338 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2021/4341 20211129 29.11.2021 Inngående brev Refusjonskrav *****
2021/4327 20211126 26.11.2021 Inngående brev Planinitiativ - Endring av reguleringsplan Herøya KYSTPLAN AS AVDELING BREKSTAD
2020/4969 20211126 26.11.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - SFO vedtekter 2021 SU Knarrlagsund oppvekstsenter
2021/4322 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 17, bnr. 78 Hitra Kommune
2020/251 20211126 26.11.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Søknad om fradeling av to parseller gnr 15/1, Hitra kommune. Arkeologisk registrering Trøndelag fylkeskommune
2021/2673 20211126 26.11.2021 Inngående brev Høringsuttalelse økonomiplan Linda Johnsen
2020/3313 20211126 26.11.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 69, bnr 29 SJOBAKK BYGGSERVICE AS
2021/1541 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedlegg - tiltak i beiteområde, 924938900 Landbruksdirektoratet
2021/794 20211126 26.11.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 19 bnr 17 Arnt Julius Breivoll
2021/1541 20211126 26.11.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 924938900 Landbruksdirektoratet
2021/3383 20211126 26.11.2021 Inngående brev Signert protokoll fra oppmålingsforretning på gnr. 11, bnr. 3 Tordis Marie Moen
2020/1773 20211126 26.11.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 102, bnr 1 Harriet M Børset
2021/4329 20211126 26.11.2021 Inngående brev Melding om stålpipemontering Hans Olav Brandberg
2021/4330 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 17 Arnt Julius Breivoll
2021/1816 20211126 26.11.2021 Inngående brev Svar på søknad om tilleggsbevilgning - oppfølgingsordningen høsten 2021 - Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/175 20211126 26.11.2021 Inngående brev NVE trekker innsigelse - Oversendelse av planforslag til begrenset høring - Nordbotn småbåthavn, gnr 76, bnr 1 - Hitra kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/1518 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - rammetillatelse - eiendommen 93/183 - Hitra kommunes vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3202 20211126 26.11.2021 Inngående brev Nettannonse Hitra-Frøya
2021/4325 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement gnr 69 bnr 187 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS AVD HITRA
2021/4283 20211126 26.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd ***** ***** ***** *****
2021/3494 20211126 26.11.2021 Inngående brev Tilskudd - Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn - 2021 Tilskuddsseksjonen Bufdir
2021/4326 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt *****
2021/3202 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bestilling av annonse HITRA FRØYA LOKALAVIS AS
2021/3202 20211126 26.11.2021 Utgående brev Planprogram for kommuneplanens arealdel Hitra kommune - høring og offentlig ettersyn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR m.fl.
2021/26 20211125 25.11.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Edgar Knutshaug
2021/4201 20211125 25.11.2021 Inngående brev Angående Nettutviklingsplan 2021 Statnett AS
2021/26 20211125 25.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Edgar Knutshaug
2021/4202 20211125 25.11.2021 Inngående brev Brev til representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS Arvid Vollum
2021/4314 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) Helse - og omsorgsdepartementet
2021/4307 20211125 25.11.2021 Inngående brev Forespørsel om innplassering i kommunale mastepunkt Funn AS
2021/4308 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann gnr 22 bnr 207 SMÅGE DRIFT AS
2021/1545 20211125 25.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon gnr. 16, bnr. 114 PEKONSULT AS
2021/1857 20211125 25.11.2021 Utgående brev Vannledning- Gnr. 23, bnr. 4 Reitan & Strøm AS
2021/4313 20211125 25.11.2021 Inngående brev Redusert foreldrebetaling i Barnehage / SFO *****
2021/4287 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet HITRA KOMMUNE
2021/4213 20211125 25.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 83, bnr. 6 Siri M. Dragsten
2021/4305 20211125 25.11.2021 Inngående brev Uttalelse fra Næringsalliansen for Trøndelag vedr. det videre arbeid med Verdiskapingsstrategien for Trøndelag Næringsforeningen i Trondheimsregionen
2021/4306 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann SMÅGE DRIFT AS
2021/3562 20211125 25.11.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - gnr. 247, bnr. 17 Geir Bjørgan
2021/4257 20211125 25.11.2021 Utgående brev Mulig ulovlige tiltak gnr 11, bnr 36 Per Arne Herje
2021/4092 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr. 204, bnr 31 - rivning og oppføring av nytt anneks Jon Kristian Flesvik
2021/2828 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søknad om tiltak - Planering av område på gnr. 28, bnr. 2 - Planering av område på gnr. 28, bnr. 2 - Hitra kommune NVE
2021/4316 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - omdisponering av bolig gnr 46 bnr 8 Stig Helsø
2021/4044 20211125 25.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/4044 20211125 25.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/4293 20211125 25.11.2021 Utgående brev Informasjon om at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 90 bnr. 6 er registrert i matrikkelen Robert Rogne
2020/5818 20211125 25.11.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 125 bnr. 51-58 etter fullført oppmåling Hans Fredrik Messell
2021/26 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar -.Innsynsbegjæring - Behandling av klage på vedtak om konsesjon for erverv av eiendommen Hitra 28/2 - klagen tas ikke til følge Edgar Knutshaug
2021/26 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Overvannshåndtering- Gnr. 28, bnr. 2 Edgar Knutshaug
2021/4257 20211125 25.11.2021 Utgående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt gnr 11, bnr 36 Per Arne Herje
2021/4204 20211125 25.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tiltak på skorstein gnr 124, bnr 12 Arnstein Mikkelhaug
2021/3441 20211125 25.11.2021 Utgående brev Varsel om befaring på gnr. 90, bnr. 26 BERGE-EIENDOM AS
2021/4281 20211125 25.11.2021 Utgående brev Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Hammer Tilhenger AS m.fl.
2021/4281 20211125 25.11.2021 Utgående brev Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Hammer Tilhenger AS m.fl m.fl.
2021/4301 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknadspliktig vinterhage - gnr. 2, bnr. 20 Ann-Kristin Glørstad
2021/4300 20211124 24.11.2021 Inngående brev Mur - gnr. 91, bnr. 100 Nataliya Dovgoborets
2021/4295 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om sponsorstøtte for perioden 2022 - 2024 Hopsjø Kyst og Kultursenter AS
2020/5948 20211124 24.11.2021 Inngående brev Ferdigattest annet driftsbygg - gnr. 76, bnr. 1 On Arkitekter og Ingeniører AS
2021/4287 20211124 24.11.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet gnr. 122, bnr. 316 Eva Ratchje Svenning
2021/727 20211124 24.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Tiltak på gnr. 29, bnr. 33 PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS
Ingen tilgang 20211124 24.11.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - gnr. 254, bnr. 50 Ruth Furunes
Ingen tilgang 20211124 24.11.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - gnr. 254, bnr. 50 Asbjørg Judith Wingan
2021/4292 20211124 24.11.2021 Inngående brev Vedtak om tilbaketrekking av lokalitet 12410 Hundvatnet med tillhørende tillatelse ST-H-0028 - Vikan Settefisk AS 974536463 i Hitra kommune FISKERIDIREKTORATET
2020/5203 20211124 24.11.2021 Inngående brev NMSK-budsjett 2021 og frist for tilskuddsutbetaling. Statsforvalteren i Trøndelag
2021/4302 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****
2021/1473 20211124 24.11.2021 Inngående brev Rapport for utført salgs-, skjenke- og tobakkskontroller NORDFJELDSKE KONTROLL AS
Ingen tilgang 20211124 24.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2021/4291 20211124 24.11.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr. 252, bnr. 6 og 8 Anita Irene Halsen
2020/4969 20211124 24.11.2021 Inngående brev Innspill til høringen på SFO-vedtekter fra SU Fillan skole SU Fillan skole
2021/3576 20211124 24.11.2021 Utgående brev Tilsvar - Mulig kvikkleire: Bekymring for vannansamling i vei 364 Knarrlagsund Trøndelag fylkeskommune
2021/1215 20211124 24.11.2021 Utgående brev Melding om registrering av konsesjon Edgar Bulauan Knutshaug
2021/413 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om borgerlig vigsel *****
2021/4203 20211124 24.11.2021 Utgående brev Overvannshåndtering- Gnr. 28, bnr. 2 Agnar Knutshaug
2021/4203 20211124 24.11.2021 Utgående brev Overvannshåndtering- Gnr. 28, bnr. 2 Frode Hestnes
2021/2997 20211124 24.11.2021 Inngående brev Mowi ASA - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - søknad om ny lokalitet Olsvikstein i Hitra kommune - Avslag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/4092 20211124 24.11.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Svar - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for riving, og oppføring av nytt anneks på eiendommen gnr. 204, bnr. 31 Jon Kristian Flesvik
2021/3576 20211124 24.11.2021 Utgående brev Mulig kvikkleire: Bekymring for vannansamling i vei 364 Knarrlagsund Trøndelag fylkeskommune
2020/3338 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti *****
2020/3338 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti *****
2021/3895 20211124 24.11.2021 Utgående brev Ferdigattest gnr 120, bnr 3 Lars Arne Børø
2021/4237 20211124 24.11.2021 Utgående brev Melding om opphør av leieforhold *****
2021/4205 20211124 24.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Tiltak på gnr. 16, bnr. 73 Raymond Larsen
2021/4149 20211124 24.11.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr. 126, bnr. 1 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 126, bnr. 15 Gerd Solfrid Strøm
2021/4209 20211123 23.11.2021 Inngående brev Svar - Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 251, bnr. 1 Andreas Buzzi Waaberg
2020/222 20211123 23.11.2021 Inngående brev Reguleringsplan og VA-plan for eiendommen gnr. 78, bnr. 72 og deler av gnr. 78, bnr. 10 i Hitra Advokat Jon Reidar Aae
2021/4018 20211123 23.11.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8, for oppføring av bygg for leirskole på Skårøya - 53/6 i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/4193 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om endring/flytting av avkjørsel - Fv. 714 - gnr. 122 bnr. 25 - Hitra kommune Statens Vegvesen
2021/4277 20211123 23.11.2021 Inngående brev Medarbeiderundersøkelsen 2021 Hitra Kommune
2021/1138 20211123 23.11.2021 Inngående brev Møteprotokoller i Eldrerådet Trøndelag 22. november 2021 Trøndelag fylkeskommune
2021/3576 20211123 23.11.2021 Inngående brev Svar - Mulig kvikkleire: Bekymring for vannansamling i vei 364 Knarrlagsund Trøndelag fylkeskommune
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Hammer Tilhenger AS
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Butikk 1 Dekk1 Heimdal
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Hagia Grunnan
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev Svar - Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Lundamo Auto AS
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev Tilbud Båthenger Melhus Motor AS
2021/3839 20211123 23.11.2021 Inngående brev Skogpådriving – søknad fra nettverkene om ekstra midler fra NMSK til oppsøkende virksomhet skogkultur 2022 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3839 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om ekstra tilskudd NMSK Heim Kommune
2020/3313 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar - Gebyr for behandling av tiltak på 69/29, saksnr. 20/3313 Conny Sjøbakk
2021/4209 20211123 23.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 251, bnr. 1 Andreas Buzzi Waaberg
2021/4209 20211123 23.11.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr. 251, bnr. 1 Oddleif Bakås
2020/3446 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - kjøreveg -eiendommen 25/13 - Hitra kommunes vedtak stadfestes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4283 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 990767351 Landbruksdirektoratet
2020/5523 20211123 23.11.2021 Inngående brev Avtale om asfaltering med kommunalt tilskudd fv. 6456 Straum – Hestnes, Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/4261 20211123 23.11.2021 Utgående brev Orientering om tinglysing av eierseksjonering – gnr. 92, bnr. 69 KI INVESTERINGSSELSKAP AS
2021/1726 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar: VA plan i forbindelse med regulering av Nermoa, Selvågen - Hitra kommune Knut Kiplesund
2020/168 20211123 23.11.2021 Inngående brev Avtale - SAE Vind DA SAE Vind DA
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev SVAR: Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Hagia Grunnan
2021/4293 20211123 23.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr 90 bnr 6 Robert Harald Rogne
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev Pris båthenger m/brems 12-17 fot. Lundamo Auto AS
2021/4281 20211123 23.11.2021 Inngående brev Ref Tilbud Tredal 17-800 båthenger Melhus Motor AS
2021/4284 20211123 23.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 24 bnr 9 Synnøve Aukan
2020/646 20211123 23.11.2021 Inngående brev Skogpådriving – søknad fra nettverkene om ekstra midler fra NMSK til oppsøkende virksomhet skogkultur 2022 Heim Kommune
2021/4018 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse Kolbjørn Bekkvik
2021/3177 20211123 23.11.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/4274 20211122 22.11.2021 Inngående brev Henvendelse - Tilbygg til eksisterende bolig gnr. 68, bnr. 137 Kjell Evenshaug
2021/4273 20211122 22.11.2021 Inngående brev Innmelding av vannovervåkingsbehov for 2022 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/4271 20211122 22.11.2021 Inngående brev Høring - Forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet Helse- og omsorgsdepartementet
2021/4264 20211122 22.11.2021 Inngående brev Henvendelse fra Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter til drift Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter
2021/1726 20211122 22.11.2021 Inngående brev VA plan i forbindelse med reregulering av Nermoa, Selvågen - Hitra kommune Knut Meinert Kiplesun
2021/2227 20211122 22.11.2021 Inngående brev Korrespondanse - Tilskudd - Stiftelsen Stawisha Jamii Stawisha Jamii
2021/2823 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ferdigattest gnr. 203, bnr. 21 Trøndelag Pipesenter AS
2021/3810 20211122 22.11.2021 Inngående brev Utlysning: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 Bufdir
2021/3879 20211122 22.11.2021 Inngående brev Oppdatering - Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 Helsedirektoratet
2020/3952 20211122 22.11.2021 Inngående brev Varsel om oppgave i Bufdirs søknadsportal Bufdir
2021/2844 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon gnr 247 bnr 7 - fra 100-meters grense og arealdel - oppføring av hytte Kristian Myrseth
2021/3990 20211122 22.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3990 20211122 22.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/25 20211122 22.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Adresseavisen Adresseavisen
2021/4270 20211122 22.11.2021 Inngående brev Saksomslag - fradeling av parsell gnr. 126, bnr. 1 som tilleggsareal til gnr. 126, bnr. 15 Gerd Solfrid Strøm m.fl.
2021/5966 20211122 22.11.2021 Inngående brev 2B Søknad om støtte til julekonsert HITTERKLANG
2021/4276 20211122 22.11.2021 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/804 20211122 22.11.2021 Inngående brev Uttalelse til varsling av oppstart - Reguleringsplan Sætra næringspark og Sætra boligfelt III - gnr. 117 bnr. 36 m.fl. - Hitra kommune STATENS VEGVESEN
2021/1597 20211122 22.11.2021 Inngående brev Fallviltarbeid 2021 Stig Helsø
2021/4257 20211122 22.11.2021 Inngående brev Melding om bygning unntatt søknadsplikt på gnr. 11, bnr. 36 Per Arne Herje
2021/4258 20211122 22.11.2021 Inngående brev Klage: Tilbud om barnehageplass i Barman Oppvekstsenter Hege Mikalsen
2021/4259 20211122 22.11.2021 Inngående brev Epost - Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 87, bnr. 142 KRANGNES BYGG AS
2021/4260 20211122 22.11.2021 Inngående brev Uttalelse fra pasienter og pårørende - Helseplattformen Norges Handikapforbund Trøndelag
2021/4261 20211122 22.11.2021 Inngående brev Seksjonering gnr 92 bnr 69 - Vikan Smart bo BRAUTEN EIENDOM AS
2021/4262 20211122 22.11.2021 Inngående brev Nabovarsel til Hitra kommune gnr. 123, bnr. 21 Hitra Eiendom AS
2021/4263 20211122 22.11.2021 Inngående brev Sykefraværsoppfølging *****
2021/4237 20211122 22.11.2021 Inngående brev Melding om opphør av kommunal bolig *****
2021/4217 20211122 22.11.2021 Utgående brev Informasjon om at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 67 bnr. 18 er registrert i matrikkelen Petter Paus
2021/4148 20211122 22.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - ønsker ny vurdering Searchhouse
2021/2959 20211122 22.11.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av museumsbygg på eiendommen 204/3, Hemneskjel i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1215 20211122 22.11.2021 Inngående brev Behandling av klage på vedtak om konsesjon for erverv av eiendommen Hitra 28/2 - klagen tas ikke til følge STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4173 20211122 22.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 24, bnr. 20 SELBUHUS INDUSTRIER AS
2021/3991 20211122 22.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2021/4237 20211122 22.11.2021 Inngående brev Melding om opphør *****
2021/4168 20211122 22.11.2021 Inngående brev Vannlekkasje ved Hitraveien 216 (Hestvikaveien 223) Hitra Kommune
2021/4259 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 87, bnr. 142 KRANGNES BYGG AS
2021/4255 20211122 22.11.2021 Inngående brev Klage på tildelt barnehageplass Aina Sundet og Frode Blikås
2021/4256 20211122 22.11.2021 Inngående brev Klage på barnehageplass Renate Ledel
2021/3202 20211122 22.11.2021 Utgående brev Annonsebestilling Hitra Frøya
2021/3271 20211122 22.11.2021 Utgående brev Begrenset tilbudskonkurranse kartlegging før Hovedplan avløp og vannmiljø Norconsult m.fl.
2021/4162 20211122 22.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 45, bnr. 8 Reidar Inge Faksvåg
2021/4211 20211122 22.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 120, bnr. 65 Gerd Lunde Hordvik
2021/4094 20211122 22.11.2021 Utgående brev Plan landbruk Ingrid Kathrine Schanche
2021/3952 20211122 22.11.2021 Utgående brev Referat- Tiltak på gnr. 113, bnr. 7 Advokatfirmaet Magnus Legal AS
2021/4203 20211122 22.11.2021 Utgående brev Overvannshåndtering- Gnr. 28, bnr. 2 Edgar Leif Knutshaug
2021/1666 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om sikring av drensrør Renate Ottvad
2021/3817 20211122 22.11.2021 Utgående brev Orientering ang gebyr på oppmålingsforretningen Fredrik Rosvold
2021/2828 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar - Vedrørende bekkelukking - Planering av område på gnr. 28, bnr. 2 NVE
2021/26 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring gnr. 120, bnr. 8 Hilde Strand
2021/2794 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - Vikan veilag Vikan veilag
2021/4247 20211122 22.11.2021 Utgående brev Referat fra møte i Opplevelseskortet 17. november 2021 Cathrine Strøm Røvik m.fl.
2021/4203 20211122 22.11.2021 Utgående brev Overvannshåndtering- Gnr. 28, bnr. 2 Edgar Leif Knutshaug
2021/4203 20211122 22.11.2021 Utgående brev Overvannshåndtering- Gnr. 28, bnr. 2 Frode Hestnes
2021/1417 20211119 19.11.2021 Inngående brev Oppmåling og fradeling - sak kan avsluttes Bjørn Rønningen
2021/2862 20211119 19.11.2021 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. paragraf 1-8 for fradeling på eiendommen gnr. 120, bnr. 17. Ramon Iversen
2021/3895 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest 120/3 med riktig vedlegg Lars Arne Børø
2021/26 20211119 19.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn gnr 120 bnr 8 Hilde Strand
2021/2665 20211119 19.11.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for industriområde på Hestnes gnr28 bnr78 bnr63 m.fl FISKERIDIREKTORATET
2021/2665 20211119 19.11.2021 Inngående brev NVEs uttalelse til varsel om oppstart - Reguleringsplan Industriområde på Hestnes - gnr. 28, bnr. 78, 63 m.fl. - Hitra kommune, Trøndelag NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/25 20211119 19.11.2021 Inngående brev Svar på begjæring om innsyn KonSek IKS
2021/2766 20211119 19.11.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av parsell - Hitra 122/5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3895 20211119 19.11.2021 Inngående brev Bilde inspeksjonskum
2021/4250 20211119 19.11.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 74 bnr 34 Brit Elin Jobotn
2021/4251 20211119 19.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 75 bnr 34 Brit Elin Jobotn
2021/3623 20211119 19.11.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn - Fillan barnehage SINTEF NORLAB AS
2021/3623 20211119 19.11.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn - Fillan skole og Kvenvær oppvekstsenter SINTEF NORLAB AS
2021/4089 20211119 19.11.2021 Inngående brev Vedtak om dispensasjon fra byggegrense mot Fv. 6456 - Melandsjøveien, gbnr. 22/51, Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/3839 20211119 19.11.2021 Inngående brev Anbefalinger om behandling av tilskudd til andre tiltak § 8 ved bruk av tilskuddsramme NMSK til skogkultur STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4252 20211119 19.11.2021 Inngående brev Anskaffelse av asylmottak basert på rammeavtaler - Trøndelag sendt fra Utlendingsdirektoratet Udi - Utlendingsdirektoratet
2021/1417 20211119 19.11.2021 Inngående brev Spørsmål om status på sak Bjørn Rønningen
2021/2828 20211119 19.11.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak‐ Planering av område på gnr. 28, bnr. 2 Hus og Hytteplan AS
2021/4265 20211119 19.11.2021 Inngående brev Sykehusdata etter trafikkuhell registrert hos St Olavs hospital - Hitra Kommune ST. OLAVS HOSPITAL HF
2021/4243 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om bevilgning Fotballbaner for jenter og gutter
2021/4154 20211118 18.11.2021 Inngående brev Refusjonskrav for leirskoleopphold ved Hitra leirskole 2021 Ou Trondheim Kommune
2021/489 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedtatt VA plan regulering Selvågen og Storvarden hyttefelt Knut Meinert Kiplesun
2021/2828 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedrørende bekkelukking - Planering av område på gnr. 28, bnr. 2 NVE
2021/3549 20211118 18.11.2021 Inngående brev Flytebrygge-badeplattform Ivar Grong Nesset
2021/4088 20211118 18.11.2021 Inngående brev Korrespondanse - Eiendom på Jøsnøya i Hitra kommune Museene i Sør-Trøndelag
2021/4153 20211118 18.11.2021 Inngående brev Klage på avslag - gnr. 13, bnr. 45 Dolmsunde AS
2021/4241 20211118 18.11.2021 Inngående brev Høring – Etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven Helse- og omsorgsdepartementet
2021/26 20211118 18.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2021/3986 20211118 18.11.2021 Inngående brev Referat fra stiftelsesmøte - Opptunveien veilag Opptunveien veilag
2020/3313 20211118 18.11.2021 Inngående brev Dokumentasjon gnr. 69, bnr. 29 Conny Sjøbakk
2020/3313 20211118 18.11.2021 Inngående brev Gebyr Jomar Sjøbakk
2021/2876 20211118 18.11.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 57, bnr. 2. Geir Simonsen
2020/3350 20211118 18.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk tinglysning
2021/25 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring : Svar på bud på Hitra Kysthavn Hitra-Frøya lokalavis
2021/25 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vedrørende brev av 14.10.21 Hitra-Frøya lokalavis
2021/25 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Tilsvar - Svar på bud på Hitra Kysthavn Hitra-Frøya lokalavis
2021/25 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsebegjæring: Svar på bud på Hitra Kysthavn Hitra-Frøya lokalavis
2021/26 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Melding om endring av ansvarsrett Anonym
2021/4209 20211118 18.11.2021 Utgående brev Oppmåling av fritidstomt (FB38) - gnr. 251, bnr. 1 Andreas Buzzi Waaberg
2020/575 20211118 18.11.2021 Utgående brev Hitra kommune krever dokumentasjon for utført arbeid avløpsanlegg i Åkervika gnr 68 bnr 166 mfl. Hitra Graveservice
2021/26 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæringer, naust og flytebrygger Knarrlaget Olav Skarpnes
2021/4238 20211118 18.11.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale - signert Guri Kunna VGS
2020/3868 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedrørende naust-plassering Frank Robert Bjørk
2021/26 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar: Innsynsbegjæringer Olav Skarpnes
2021/4001 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Gravetillatelse/ Kabelpåvisning Sodvin Energi og Fiber AS
2021/4153 20211118 18.11.2021 Utgående brev Avslag på søknad om fradeling av parsell fra eiendommen gnr 13 bnr 45 DOLMSUNDET AS
2021/4199 20211118 18.11.2021 Utgående brev Mangelfull søknad om dispensasjon - Gnr 45 bnr 71 og 3 Solfrid Olive Helsø
2020/737 20211118 18.11.2021 Utgående brev Gnr 87 bnr 5 - ulovlig oppført flytebrygge Jørgen Sørlie
2021/4172 20211118 18.11.2021 Utgående brev Formalisering av lokal særavtale for brann og redning Fagforbundet Hitra m.fl.
2021/175 20211118 18.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 SKATTEETATEN
2021/3114 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Søknad om utbetaling av utlegg HITRAHALLEN SA
2021/3044 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar - Omlegging av luftspenn til jordkabel - Fillaunet 2 Trøndelag fylkeskommune
2021/3895 20211118 18.11.2021 Inngående brev Ferdigattest gjødselkum gnr. 120, bnr. 3 Lars Arne Børø
2021/2441 20211118 18.11.2021 Utgående brev Kjerringvåg boligfelt Stian Andre Nergård
2021/3203 20211118 18.11.2021 Inngående brev Innspill - Fradeling 122/30 Kjell A. Stub
2021/580 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad om endring gnr 68 bnr 144 HITRA BYGG OG SNEKKERSERVICE AS
2021/25 20211117 17.11.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra-Frøya lokalavis
2021/25 20211117 17.11.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra-Frøya lokalavis
2021/25 20211117 17.11.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra-Frøya lokalavis
2021/25 20211117 17.11.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Hitra-Frøya lokalavis
2021/4191 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 122, bnr. 69 Kystplan AS
2021/4227 20211117 17.11.2021 Inngående brev Gravetillatelse Badstuvika Sodvin AS
2021/4219 20211117 17.11.2021 Inngående brev Adkomst til utmarksområde Kaiveien 11, Sandstad, Hitra Stig Møllersen
2020/242 20211117 17.11.2021 Inngående brev Detaljregulering Ansnes havn Plan Arkitekter AS
2021/2828 20211117 17.11.2021 Inngående brev Dokumentasjon gnr. 28, bnr. 2 Hus & Hytteplan AS
2021/25 20211117 17.11.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Hitra-Frøya lokalavis
2021/4190 20211117 17.11.2021 Inngående brev Svar vedrørende klage - Malnesveien Eivind Dale
2021/3895 20211117 17.11.2021 Inngående brev Ferdigattest gjødselkum gnr. 120, bnr. 3 Lars Arne Børø
2021/2227 20211117 17.11.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon vedrørende klage på administrativt avslag - Tilskudd - Stiftelsen Stawisha Jamii Stiftelsen Stawisha Jamii
2021/4208 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar gravesøknad/søknad for mikro-trenching Sodvin AS
2021/4185 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar - Gravesøknad/søknad for mikro-trenching Sodvin AS
2021/25 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Tilsvar - Svar på bud på Hitra Kysthavn Hitra-Frøya lokalavis
2020/5952 20211117 17.11.2021 Inngående brev Settestatsforvalter - Hitra kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - byggesak - gnr84 bnr87 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
2021/4190 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar på klage - Malnesveien Irene Wågbø og Eivind Dale
2021/4220 20211117 17.11.2021 Inngående brev Høring - Forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet
2021/4219 20211117 17.11.2021 Utgående brev Vedr adkomst til utmarksområde - innsyn i dokumenter Stig Møllersen
2021/1846 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar på forespørsel ang. søknadstype gnr. 87 bnr. 208 Terje Fjeldvær
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - gnr. 254, bnr. 49 Asbjørg Judith Wingan
2021/2786 20211117 17.11.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 69 bnr. 44 Stein Jarl Brasøy m.fl.
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999248160 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 915733697 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 823109482 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 976032942 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969677016 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981237943 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 888344462 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 995414643 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996185699 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970087613 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 919662352 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989847279 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 921851405 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 996330907 Landbruksdirektoratet
2021/4218 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 990767351 Landbruksdirektoratet
2021/3839 20211117 17.11.2021 Utgående brev Ny innmelding NMSK for 2022 Heim kommune m.fl.
2021/4110 20211117 17.11.2021 Utgående brev Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr 251 bnr 1 Andreas Buzzi Waaberg m.fl.
2021/2773 20211117 17.11.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak- Utslippstillatelse- Gnr. 28, bnr. 61 og 78 SCALE AQUACULTURE AS
2021/4149 20211117 17.11.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for fradeling av parsell på eiendommen gnr. 126, bnr. 1 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 126, bnr. 15 Gerd Solfrid Strøm
2021/4148 20211117 17.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Search House AS
2021/4148 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Search House AS
2021/4044 20211117 17.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/4227 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar - Gravetillatelse Badstuvika Sosvin AS
2020/5597 20211117 17.11.2021 Inngående brev Avtale private vannverk Advokatfirmaet Haaland DA MNA
2021/4228 20211117 17.11.2021 Inngående brev Hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020/124 20211117 17.11.2021 Inngående brev Jordleieavtale gnr 2 bnr 6 Ingrid Schanche
2021/4188 20211117 17.11.2021 Inngående brev Planinitiativ - ang oppstart reguleringsplan i Blåskogveien Hitra Ungdomsråd
2021/3278 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse angående opptjening av pensjon *****
2021/26 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar - innsynsbegjæring: Søknader Naust og flytebrygge. Olav Skarpnes
2021/26 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar - innsynsbegjæring: Søknader Naust og flytebrygge. Olav Skarpnes
2021/26 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar - innsynsbegjæring: Søknader Naust og flytebrygge. Olav Skarpnes
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - gnr. 87, bnr. 234 Håkon Fredagsvik Sand
2021/2227 20211117 17.11.2021 Utgående brev Tilskudd - Stiftelsen Stawisha Jamii Stiftelsen Stawisha Jamii
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med relevant utdrag fra matrikkelen - gnr. 87, bnr. 8 Gøran Ansnes Haltland
Ingen tilgang 20211117 17.11.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med relevant utdrag fra matrikkelen - gnr. 87, bnr. 73 Frank Helge Husvik
2020/1351 20211117 17.11.2021 Utgående brev Flytebrygger Oddvar Atle Herø
2020/5275 20211117 17.11.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra verv og suppleringsvalg - Hitra Storkjøkken Styre Anne Mari Øyen Strøm m.fl.
2021/3585 20211117 17.11.2021 Utgående brev Fritak fra Folkevalgte verv - Oppfølging av søknad Lars P. Hammerstad m.fl.
2021/196 20211117 17.11.2021 Utgående brev Svar på mail av 26.10.2021 angående næringsparkering ved Hjorten kjøpesenter ROJO ARKITEKTER AS
2020/5232 20211116 16.11.2021 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Grimstad og Tønsager AS
2021/4217 20211116 16.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 67, bnr. 18 Petter Paus
2021/2047 20211116 16.11.2021 Inngående brev Dokumentasjon til søknad om utslipp - gnr. 6 bnr. 17 Maria Zahlsen
2021/4201 20211116 16.11.2021 Inngående brev Uttalelse Statnett nettutviklingsplan 2021 for Nordmøre og Trøndelag Frøya Næringsforum
2021/26 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Søknader Naust og flytebrygge. Olav Skarpnes
2021/3856 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 22, bnr. 7 Kystplan AS
2021/1272 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fordeling av rest ordinære skjønnsmidler 2021 - anmodning om utbetaling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4211 20211116 16.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 120 bnr 65 Gerd Lunde Hordvik
2021/2227 20211116 16.11.2021 Inngående brev Klage på administrativt avslag - Tilskudd - Stiftelsen Stawisha Jamii Stiftelsen Stawisha Jamii
2020/4304 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Terje Meyer
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens Kartverk tinglysning
2020/1954 20211116 16.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte Statens Kartverk tinglysning
2021/2773 20211116 16.11.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - Reguleringsplan for industriområde på Hestnes - Hitra 28/78 - 63 m.fl. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4213 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse gnr 83 bnr 6 Siri M. Dragsten
2020/1144 20211116 16.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens Kartverk Tinglysning
2021/4135 20211116 16.11.2021 Inngående brev Inntektsopplysninger *****
2021/4188 20211116 16.11.2021 Inngående brev Planinitiativ - Ang oppstart reguleringsplan i Blåskogveien Hitra Ungdomsråd
Ingen tilgang 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tinglysing av grunneiendommer STATENS KARTVERK
2020/1144 20211116 16.11.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 130 bnr. 23, 24 og 25 Roger Kvam
2021/3839 20211116 16.11.2021 Inngående brev Svar: Innsendt elektronisk skjema - NMSK-midler Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3839 20211116 16.11.2021 Utgående brev Innsendt elektronisk skjema - NMSK-midler - feil iskjema Statsforvalteren i Trøndelag
2021/1272 20211116 16.11.2021 Inngående brev Fordeling av rest ordinære skjønnsmidler 2021 - anmodning om utbetaling STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/226 20211116 16.11.2021 Utgående brev Oversendelse av planforslag til begrenset høring - Bjørnaneset, gnr 17, bnr 3 m fl STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1002 20211116 16.11.2021 Utgående brev Ferdigattest- Bruksendring- Gnr. 82, bnr. 2 Roger Andre Einvik
2020/5954 20211116 16.11.2021 Inngående brev Angående innføring av trafikklysmodellen i barnehager og skoler i kommuner som fatter lokale vedtak etter smittevernloven STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3839 20211116 16.11.2021 Utgående brev Innsendt elektronisk skjema - NMSK-midler - Feil i skjema Statsforvalteren i Trøndelag
2021/2959 20211116 16.11.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av museumsbygg - Hitra 204/3 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2020/3220 20211116 16.11.2021 Utgående brev Kunnskapsprøve salgsbevilling- diplom Yvonne An Halvorsen
2021/3203 20211116 16.11.2021 Inngående brev Svar: Spørsmål vedrørende utbyggingsområde på Hitra Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3203 20211116 16.11.2021 Inngående brev Svar: Spørsmål vedrørende utbyggingsområde på Hitra Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3179 20211116 16.11.2021 Inngående brev Klimagassutslipp - Hitra i tall Hitra Kommune
2021/3179 20211116 16.11.2021 Inngående brev Luftkvalitet Hitra Hitra Kommune
2021/3203 20211116 16.11.2021 Inngående brev Hitra kommune - spm vedr. kombinert formål for bebyggelse og anlegg Trøndelag fylkeskommune
2021/3179 20211116 16.11.2021 Inngående brev Sjøfart - utseilt distanse Hitra Kommune
2021/191 20211116 16.11.2021 Inngående brev Frifondsøknad akseptskjema er signert Hitra Ungdomsråd
2020/3654 20211116 16.11.2021 Utgående brev Utsatt frist for opprydding avfall på eiendommen gnr 122 bnr 51 KI Investeringsselskap
2021/4208 20211115 15.11.2021 Inngående brev Gravesøknad Vikatoppveien Sodvin AS
2021/26 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Olav Skarpnes
2021/2992 20211115 15.11.2021 Inngående brev Marinarkeologisk uttalelse til prosjektering av ny hovedvannledning - Fuglåsen-Ulværet - Hitra kommune NTNU Vitenskapsmuseet
2020/5339 20211115 15.11.2021 Inngående brev Utsatt frist - Meld inn behov for å bekjempe fremmede planter, mink og andre fremmede organismer i kommunene i 2022 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/1615 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av midlertidig dispensasjon Nutrishell AS
2021/4203 20211115 15.11.2021 Inngående brev Varsel om en ukes frist Frode Hestnes
2021/4202 20211115 15.11.2021 Inngående brev Varsel om vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2021/4201 20211115 15.11.2021 Inngående brev NY - Uttalelse Statnett nettutviklingsplan 2021 for Nordmøre og Trøndelag Aure Næringsforum
2021/4201 20211115 15.11.2021 Inngående brev Uttalelse Statnett nettutviklingsplan 2021 for Nordmøre og Trøndelag Aure Næringsforum
2021/2773 20211115 15.11.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Søknad om utslippstillatelse- Gnr. 28, bnr. 78 Kystplan AS
2021/3230 20211115 15.11.2021 Inngående brev Dokumentasjon - Oppføring av tilbygg gnr.48, bnr.81 Sturla Nergård
2021/25 20211115 15.11.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/25 20211115 15.11.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Aksel
2021/25 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Tilbakemelding til meldeskjema for asfaltverk i Hitra bergverk - avsluttet sak Aksel
2021/25 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Søknad om forlengelse av driftstid gnr. 94, bnr. 1 Anonym
2021/3552 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921851405, 5056-1/ 3 Landbruksdirektoratet
2020/201 20211115 15.11.2021 Inngående brev Regplan Fillan næringspark Hitra IL v/Ove Fiskvik
2020/201 20211115 15.11.2021 Utgående brev Vedr regplan Fillan næringspark Hitra IL v/Ove Fiskvik
2021/735 20211115 15.11.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 204, bnr. 95 VORPNESET AS
2021/735 20211115 15.11.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 204, bnr. 95 Kjell Inge Lunder
2021/735 20211115 15.11.2021 Utgående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - gnr. 204, bnr. 95 VORPNESET AS
2021/2119 20211115 15.11.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Igangsettingstillatelse trinn 2- Tilbygg- Gnr 123 bnr 16 SVALINN AS
2021/4135 20211115 15.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid *****
2021/4148 20211115 15.11.2021 Inngående brev Antatt tilbud *****
2021/3386 20211115 15.11.2021 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak- Utslippstillatelse- Gnr. 201, bnr. 8 Krister Einar Jacobsen
2021/456 20211115 15.11.2021 Inngående brev Antatt tilbud Sikri AS
2021/1615 20211115 15.11.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om forlengelse av midlertidig dispensasjon Nutrishell v Roger Røstad
2021/4205 20211115 15.11.2021 Inngående brev Byggemelding gnr 16 bnr 73 - bod/garasje Raymond Larsen