eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/4439 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om midlertidig lagring av merder, Kalvøya industriområde, Hitra kommune. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Kalvøya. Kulturminnefaglig vurdering Trondelag fylkeskommune
2020/1832 20220112 12.01.2022 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag Kartverket
2022/182 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon gnr 17 bnr 78 Hitra Kommune
2022/1 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar - Begjæring om innsyn - Bo- og deiveplikten gnr. 7, bnr. 3 John Peder Isaksen
2022/3 20220112 12.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Strøm Utmarkslag Strøm Utmarkslag
2022/189 20220112 12.01.2022 Inngående brev Forespørsel om planprosess / planinitiativ - Eintrøa Jaktbase AS Structor Lillehammer AS
2021/397 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 93, bnr. 77 ROJO ARKITEKTER AS
2020/241 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 6440 til gbnr. 122, 36 i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2022/198 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veiledning om motorferdselsregelverket - kjøring med snøscooter til leid hytte STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/3581 20220112 12.01.2022 Inngående brev Tillatelse til etablering av avkjørsel fra fv. 6456 - gnr 32 bnr 7 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2022/213 20220112 12.01.2022 Inngående brev Ønsker bekreftelse Frisør Luggum V Lazic
2021/2386 20220112 12.01.2022 Utgående brev Kartskisse tomt fradelt gnr. 46 bnr. 6 Monica og Frank Helsø
2021/4485 20220112 12.01.2022 Utgående brev Matrikkelbrev gnr. 122 bnr. 319 Arild Magnus Aune
2022/157 20220112 12.01.2022 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 95 bnr. 21 Bjerkan og Stav Advokatfirma AS
2021/156 20220112 12.01.2022 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg - fra August Norge AS August Norge AS
2022/179 20220112 12.01.2022 Utgående brev Sammenslåing gnr. 122 bnr. 61 og 313 Erik og Lisbeth Ranheim
2022/2 20220112 12.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2022/2 20220112 12.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2022/1 20220112 12.01.2022 Utgående brev Begjæring av innsyn - GBNR 20/3 Terje Bremvåg
2022/135 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om ferdigattest gnr. 16, bnr. 108 Lars Hjalmar Husby
2020/836 20220112 12.01.2022 Utgående brev Søknad om utsettelse for gjennomføring av Utbedring av elveløp Dragelva Miljødirektoratet
2022/2 20220112 12.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2022/2 20220112 12.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2021/2990 20220112 12.01.2022 Utgående brev Refusjonskrav for midler til kompetanseutviklingstiltak innen barnehage Trøndelag sørvest oppvekst SKAUN KOMMUNE
2022/3 20220112 12.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Strøm Utmarkslag Strøm Utmarkslag
2021/2822 20220112 12.01.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak gnr 69, bnr 4 - oppføring av brygge HITRA BYGG & BETONG AS
2021/2828 20220112 12.01.2022 Inngående brev Foreløpig svar- Planering av område- gnr. 28, bnr. 2 Hus- og Hytteplan AS
2022/2 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Fellingsrapport rådyr og hjort 2021 - Valdnr.: 5056V0030 - Fjellværøy/Ulvøy vald Anonym
2022/2 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Fellingsrapport hjort/rådyr 2021 - Valdnr. 5056V0065 - Sjursvik vald Anonym
2021/2766 20220112 12.01.2022 Utgående brev Til uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for oppføring av ny flytebrygge og skiftebrakker gnr. 122, bnr. 5 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.
2022/182 20220112 12.01.2022 Utgående brev Melding om registrering av konsesjon - gnr. 17, bnr. 78 HITRA KOMMUNE
2022/184 20220112 12.01.2022 Inngående brev Nytt regelverk for regionalstøtte fra 1. januar 2022 og hva norske støttegivere plikter å gjøre for å overholde det nye regelverket Nærings- og fiskeridepartementet
2022/185 20220112 12.01.2022 Inngående brev Nabovarsel til Hitra kommune - gnr. 93, bnr. 189 KYSTPLAN AS
2020/575 20220112 12.01.2022 Inngående brev Svar på henvendelse om krav om dokumentasjon for utført arbeid med avløpsanlegg i Åkervika gnr 68 bnr 166 mfl. Hitra graveservice AS
2021/2766 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedrørende nabovarsling på gnr. 122, bnr. 5 Kystplan AS
2020/1875 20220112 12.01.2022 Inngående brev Fartsforskrift Hitra kommune Kristiansund og Nordmøre havn IKS
2021/2766 20220112 12.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for tiltak på eiendommen gnr. 122, bnr. 5 KYSTPLAN AS
2022/183 20220112 12.01.2022 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - gnr 17 bnr 57 Halstein Brevik
2022/2 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Fellingsrapporter for Hjort og Rådyr 2021 - Valdnr.: 5056V0064 - Sør Hitra Utmarkslag Anonym
2022/2 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Fellingsrapport rådyr og hjort 2021 - Kvenvær Grunneierlag SA Anonym
2022/188 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra 100-metersbeltet Yttervågen ifbm. landstrøm til Lerøy Midt AS lokalitet 19115 Fugløya ELEKTRO TEAM AS
2020/3388 20220112 12.01.2022 Utgående brev Pålegg om retting og tvangsmulkt for sjøområde ved eldre akvakulturlokalitet Gjeldsøy etter Forurensingsloven § 37 NEKTON HAVBRUK AS
2021/4259 20220112 12.01.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til tiltak- Tilbygg- Gnr. 87, bnr. 142 KRANGNES BYGG AS
2020/575 20220112 12.01.2022 Utgående brev Krav om dokumentasjon for utført arbeid med avløpsanlegg i Åkervika gnr 68 bnr 166 mfl. Hitra Graveservice AS
2020/3261 20220112 12.01.2022 Utgående brev Høring - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på eiendommen gnr. 64, bnr. 44 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl.
2022/155 20220112 12.01.2022 Utgående brev Endres fra fritidsbolig til enebolig gnr. 69, bnr. 78 Remidt IKS
2022/165 20220112 12.01.2022 Utgående brev Henvendelse om bistand til vaksinering Beredskap - Statsforvalteren i Trøndelag
2022/1 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Mulig ulovlige tiltak- Gnr. 247, bnr. 1 Geir Bjørgan
2022/2 20220112 12.01.2022 Utgående brev Svar på begjæring av innsyn - Fellingstillatelse 2021 Anonym
2021/4179 20220112 12.01.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Tillatelse til fradeling av parsell på eiendommen gnr. 69, bnr. 13 KYSTPLAN AS
2022/76 20220112 12.01.2022 Utgående brev Ferdigattest gnr 207, bnr 7 Morten Svestad
2020/2151 20220112 12.01.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd til oppdatering av Vann-Nett og Vannmiljø Vannregionmyndigheten i Trøndelag
2020/2151 20220111 11.01.2022 Inngående brev Vannforvaltning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2022/178 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om rammetillatelse gnr 123, bnr 21 ØYSTEIN THOMMESEN AS
2022/179 20220111 11.01.2022 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Kystbygg AS
2021/2822 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 69, bnr. 4 Dag A Wraalsen Herfjord
2022/180 20220111 11.01.2022 Inngående brev Informasjon om høring - Forslag til endringer i forurensingsforskriften del 4 Avløp MILJØDIREKTORATET
2022/176 20220111 11.01.2022 Inngående brev Saksomslag - fradeling gnr. 69, bnr. 13 KYSTPLAN AS m.fl.
2020/2312 20220111 11.01.2022 Inngående brev Oppfølgingsbrev miljørisiko- og beredskapsanalyser akutt forurensning Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Region Sør-Trøndelag
2022/141 20220111 11.01.2022 Inngående brev 2B Søknad om støtte - Hitra kulturfestival 2022 Strand skolekorps
2022/1 20220111 11.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn - GBNR 20/3 Terje Bremvåg
2022/3 20220111 11.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Strøm Utmarkslag Strøm Utmarkslag
2022/166 20220111 11.01.2022 Inngående brev Prøvingsattest ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/173 20220111 11.01.2022 Inngående brev Informasjon til vannverkseiere om årlig rapportering MATTILSYNET LOKASJON BRUMUNDDAL
2022/3 20220111 11.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2021 - Åsøya vald Åsøya vald
2022/3 20220111 11.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Inn-Hitra Utmarkslag Inn-Hitra Utmarkslag
2022/2 20220111 11.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn- Fellingstillatelse 2021 Anonym
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Steffen Kirknes
2021/3440 20220110 10.01.2022 Inngående brev Forespørsel om å bygge uten å søke på gnr. 204, bnr. 2 - Klakken Marina AS Klakken Marina AS
2021/1310 20220110 10.01.2022 Inngående brev Vedr: Avløpsledning fra fritidsbolig på eiendommen gnr 106 bnr 15 Mads Larsen
2022/167 20220110 10.01.2022 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022 Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Turid og Arve Glørstad
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2022-2034. John Arne Ulvan
2021/3227 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kommentarer til mottatt dokumentinnsyn Erling Helsø
2021/4373 20220110 10.01.2022 Inngående brev Budsjett Damenes Pokal Kjell Singsdal
2021/4373 20220110 10.01.2022 Inngående brev Budsjett Damenes Pokal Kjell Singsdal
2020/5826 20220110 10.01.2022 Inngående brev Påminnelse om rapportering av uhell med fyrverkeri DSB
2022/1 20220110 10.01.2022 Inngående brev Hvilke areal- og ressursdisponeringshensyn er det på eiendommen 7/3 John Peder Isaksen
2020/181 20220110 10.01.2022 Inngående brev Utbetaling av tilskudd. Ref. sak 65/21. Fjellværøy ungdomslag
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 Gunhild Øyen.
2022/3 20220110 10.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr og hjort 2021 - Valdnr.: 5056V0030 - Fjellværøy/Ulvøy vald Fjellværøy/Ulvøy vald
2022/3 20220110 10.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr og hjort 2021 - Kvenvær Grunneierlag SA Kvenvær Grunneierlag SA
2022/3 20220110 10.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort/rådyr 2021 - Valdnr. 5056V0065 - Sjursvik vald Sjursvik vald
2022/157 20220110 10.01.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 95, bnr. 21 Otto Falkenberg
2022/3 20220110 10.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Valdnr.: 5056V0060 - Vingan vald Vingan vald
2022/3 20220110 10.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort og rådyr 2021 - Valdnr.: 5056V0063 - Øst-Hitra vald Øst-Hitra vald
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Åge Eriksen Holding AS
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Halvard Stadsvik
2022/1 20220110 10.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn Geir Bjørgan
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel for eiendommen 7/3 John Peder Isaksen
2022/156 20220110 10.01.2022 Inngående brev Anmodning om kompensasjonsavtale for skole- og barnehageledere Skolelederforbundet
2020/1688 20220110 10.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om koronasertifika t- Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat FHI
2022/155 20220110 10.01.2022 Inngående brev Endres fra fritidsbolig til enebolig gnr. 69, bnr. 78 Remidt IKS
2022/1 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsyn - eiendommen gnr. 7, bnr. 3 John Peder Isaksen
2021/1413 20220110 10.01.2022 Inngående brev Ang Folkevalgtdag i Hitra 20. januar Hitra Kommune - Ingjerd Astad
2021/3202 20220110 10.01.2022 Inngående brev Utsatt frist sak 21/3202 Fiskeridirektoratet
2022/3 20220110 10.01.2022 Inngående brev Fellingsrapporter for Hjort og Rådyr 2021 - Valdnr.: 5056V0064 - Sør Hitra Utmarkslag Sør Hitra Utmarkslag
2021/1901 20220110 10.01.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1901 20220110 10.01.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** ***** *****
2021/937 20220110 10.01.2022 Inngående brev Årsoppgave 2021 KLP KOMMUNEKREDITT AS
2022/159 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Hitra leirskole/ Skårøya opplevelser AS
2021/4075 20220110 10.01.2022 Inngående brev Klage på avslag på parkeringsbevis *****
2022/165 20220110 10.01.2022 Inngående brev Bistand til vaksinering i kommunene - informasjon og status Statsforvalteren i Trøndelag
2022/165 20220110 10.01.2022 Inngående brev Svar - Henvendelse om bistand til vaksinering Statsforvalteren i Trøndelag
2022/166 20220110 10.01.2022 Inngående brev Prøvingsattest ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/712 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om ny igangsetting av planarbeid – reguleringsplan industriområde Kalvøya, ID 202104 Multiconsult
2021/1901 20220110 10.01.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/1901 20220110 10.01.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2020/5659 20220110 10.01.2022 Inngående brev Svar - Foreløpig svar- Søknad om ferdigattest- Gnr. 254, bnr. 6 KYSTPLAN AS
2022/170 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om støtte til Konsertvirksomhet i Trøndelag for Sara Fjeldvær TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/3203 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - Innspill til rullering 2021 Arne Bretten
2021/3202 20220110 10.01.2022 Inngående brev Uttalelse - høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034 FISKERIDIREKTORATET
2021/2844 20220110 10.01.2022 Utgående brev Vedrørende dispensasjonssøknad - feilaktig situasjonsplan Kristian Myrseth
2021/4335 20220110 10.01.2022 Utgående brev Melding om vedtak - svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage og SFO *****
2021/4327 20220110 10.01.2022 Utgående brev Referat fra oppstartmøte - reguleringsendring for Herøya, gnr 67, bnr 5 m fl KYSTPLAN AS AVD RISSA
2022/1 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar - Spørsmål fra NRK om hyttebygging og arealreserver NRK
2020/3336 20220110 10.01.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - mindre endring av gitt tillatelse gnr 92, bnr 69 - oppføring av to nye balkonger og to nye vinduer på gavler ROJO ARKITEKTER AS m.fl.
2021/4612 20220110 10.01.2022 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte fra kommunalt viltfond til viltåker Christian Meland
2022/168 20220110 10.01.2022 Inngående brev Invitasjon til å delta i ny anbudskonkurranse for renholdsmaskiner Trøndelag fylkeskommune
2021/818 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 93, bnr. 22 ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2020/1569 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling Pikene på torget AS
2021/3203 20220108 08.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel - Eintrøa STRUCTOR LILLEHAMMER AS
2021/3203 20220108 08.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2022–2034 Sivil arkitekt Kjetil Nordø
2021/3203 20220108 08.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034 Karin Strøm
2021/3203 20220108 08.01.2022 Inngående brev Innspill til Kommuneplanens arealdel Athammaren Tore Korshavn
2021/3203 20220108 08.01.2022 Inngående brev Innspill til Kommuneplanens arealdel Bekkvika - Værøysætra Tore Korshavn
2021/3203 20220108 08.01.2022 Inngående brev Innspill til Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2022-2034 Jan Stene
2022/3 20220108 08.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort og rådyr 2021 - Valdnr.: 5056V0063 - Øst-Hitra vald Øst-Hitra vald
2022/3 20220108 08.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort og rådyr 2021 - Fillan og omegn grunneierlag Fillan og omegn grunneierlag
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innspill til arealplan Synnøve Hansen
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2022–2034 - Boligbebyggelse ved Haukarhaugen på Sandstad ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2021/4585 20220107 07.01.2022 Inngående brev Reg.av vann/avløp Gnr. 87, bnr. 100 Arve Ulrik Fjeldberg
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2022–2034 - Boligbebyggelse ved Øra på Sandstad On-Arkitekter
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innspill til rullering av arealplan Bjarne Johan Faxvaag
2021/4339 20220107 07.01.2022 Inngående brev Krav om skilting av kommunale fartsgrenser i sjø - pålegg Kystverket
2021/4339 20220107 07.01.2022 Inngående brev Krav om skilting av kommunale fartsgrenser i sjø - pålegg Kystverket
2020/836 20220107 07.01.2022 Inngående brev Etablering av fisketrapp i Dragvassdraget trenger ikke konsesjon etter vannressursloven. NVEs referanse: 202110673-6 NVE
2021/3577 20220107 07.01.2022 Inngående brev Vedrørende avløp fra eiendommene gnr 20 bnr 3 og 105 Kjell Arild Bremvåg
2022/3 20220107 07.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr, hjort elg 2021 - Valdnr.: 5056V0072 - Sunde/ Rottem/ Rottemsvik Sunde/ Rottem/ Rottemsvik vald
2022/146 20220107 07.01.2022 Inngående brev NYTT DIGITALT SERTIFSERINGSKURS I TURNUSPLANLEGGING-oppstart 3 og 4 februar 2022. KLM
2022/146 20220107 07.01.2022 Inngående brev Invitasjon til videresending Senteret for et aldersvennlig Norge
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022–2034 Mateusz Narbut
2021/648 20220107 07.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon - utslippssøknad gnr 127, bnr 74 Bjørn Olav Naas
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innspill kommunens revidering av arealplan Sørstuen AS
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innspill til kommunens arealdel 2022 - 2034 Terje Fjeldvær
2022/145 20220107 07.01.2022 Inngående brev Svar på forespørsel - Regulering av eiendom Frode Jektvik
2022/3 20220107 07.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort, rådyr og elg 2021 - Valdnr.: 5056V0019 - Lian/ Vågan Lian/ Vågan vald
2022/1 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Anonym
2022/1 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Snuplass Ansnes Byggefelt, Langfjærveien Anonym
2020/4059 20220107 07.01.2022 Inngående brev Svar oversikt refusjonskrav undervisning gjesteelev ØRLAND KOMMUNE
2022/1 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Snuplass Ansnes Byggefelt, Langfjærveien Anonym
2021/818 20220107 07.01.2022 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Endring i gitt tillatelse- Gnr. 93, bnr. 22 ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2022/3 20220107 07.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Valdnr.: 5056V0078 - Stolpnes vald Stolpnes Vald
2022/3 20220107 07.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2021 - Valdnr.: 5056V0078 - Stolpnes vald Stolpnes Vald
2021/1901 20220107 07.01.2022 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
2021/1901 20220107 07.01.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Johan Harald Lervåg
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens arealdel for Hitra kommune DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2022–2034 - Endring av formål Lervågen On Arkitekter
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2022–2034 Hitra Graveservice AS
2022/2 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring NRK
2021/3203 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 Gunhild Marie Øyen
2022/182 20220107 07.01.2022 Inngående brev Innvilget konsesjon for erverv av eiendommen Hitra 17/78 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/2840 20220107 07.01.2022 Inngående brev Om rapportering for Den kulturelle skolesekken (DKS) og informasjon om frafall av abonnementskrav for 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/4692 20220107 07.01.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn gnr 251 bnr 35 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
2021/3631 20220107 07.01.2022 Utgående brev Høringsuttalelse - Endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til treproduksjon Miljødirektoratet
2021/4439 20220107 07.01.2022 Utgående brev Søknad om midlertidig lagring av merder, Kalvøya industriområde. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Kalvøya MULTICONSULT NORGE AS AVD TRONDHEIM
2022/136 20220106 06.01.2022 Inngående brev Informasjon om rapporteringsplikt - Damsikkerhet - Første påminnelse - 2022 - NVE NVE
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2022/135 20220106 06.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest for bod og leskur gnr. 16, bnr. 108 Lars Hjalmar Husby
2021/3203 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel Guro Aabakken
2021/3203 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innspill til kommunens arealdel Sølvi og Henki Monsø
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2020/3336 20220106 06.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon - Nabovarsel gnr. 92, bnr. 69 ROJO Arkitekter AS
2020/628 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedørende overgangsregel for bevilling ved PIKENE PÅ TORGET Ringnes AS
2021/3641 20220106 06.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon gnr. 69, bnr. 8 KI Investeringsselskap As
2020/226 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedr uttalelse - begrenset høring - regplan Bjørnaneset Statsforvalteren i Trøndelag
2021/3203 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innspill - Rullering arealplan John Morten Fjeldsaunet
2022/1 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn Jon Erling Strøm
2021/3202 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innspill - Planprogram for kommuneplanens arealdel Hitra kommune Fiskarlaget Midt-Norge
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2021/648 20220106 06.01.2022 Inngående brev Videresending: Befaring Innhitterveien 434 og 436, godkjenning av adkomst slamtømming Ole Gullichsen
2020/1688 20220106 06.01.2022 Inngående brev Karanteneunntaket i covid-19-forskriften § 6e gjelder ikke for ansatte i kulturskolen Norsk Kulturskoleråd
2022/29 20220106 06.01.2022 Utgående brev Hitra kommune - Melkvikveien 50,51 og 26 - Oppsigelse av abonnement Remidt IKS
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar: Innsynsbegjæring - Fellingsrapport 2021- Valdnr.: 5056V0070 - Lian/ Vågan Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar: Innsynsbegjæring - Fellingsrapport 2021 - Valdnr.: 5056V0073 - Våberg Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar: Innsynsbegjæring - Fellingsrapport 2021 - Valdnr.: 5056V0067 - Vaslagvågen og 5056V0075 - Pervik/Røstvik Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar: Innsynsbegjæring - Fellingsrapport rådyr 2021 Kongensvoll vald : 5056V0128 Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Fellingsrapport hjort 2021 - Valdnr.: 5056V0015 - Asmundvåg Anonym
2021/3441 20220106 06.01.2022 Utgående brev Tilsyn etter plan- og bygningsloven- Gnr. 90, bnr. 26 BERGE-EIENDOM AS
2021/3203 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Nina Tran
2022/29 20220106 06.01.2022 Inngående brev Hitra kommune - Melkvikveien 50,51 og 26 - Oppsigelse av abonnement Remidt IKS
2021/4321 20220106 06.01.2022 Utgående brev Vedrørende lønn *****
2021/4321 20220106 06.01.2022 Inngående brev Signeringsfrist *****
2022/104 20220106 06.01.2022 Inngående brev Legeerklæring *****
2022/107 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innleieavtale - Vaksineringsarbeid Vitus Apotek Hitra
2020/5594 20220106 06.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2020/5898 20220106 06.01.2022 Inngående brev Påminnelse om deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2021/2844 20220106 06.01.2022 Inngående brev Svar på situasjonsplan, byggesøknad fritidsbolig Åsøya gnr. 247, bnr. 7 Eli og Kristian Myrseth
2020/3357 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedrørende startlånsøknad NAV Hitra Frøya
2022/3 20220106 06.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Valdnr.: 5056V0061 - Djupå Djupå vald
2021/4734 20220106 06.01.2022 Inngående brev Klage på regning Ragnhild Eide
2022/3 20220106 06.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2021 V valdnr.: 5056V0061 - Djupå Djupå vald
2021/3203 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innspill arealplan fra gnr. 32, bnr. 12 Paul Strøm
2021/3203 20220106 06.01.2022 Inngående brev Innspill til arealplan fra gnr. 32, bnr. 12 Paul Strøm
2022/1 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Avslag på ferdigattest gnr 76, bnr 1 - endring av eksisterende driftsbygning Jon Erling Strøm
2022/29 20220106 06.01.2022 Utgående brev Fritak - Renovasjonsgebyr - Melkvikveien 50, 51 og 26 Dag Alfred W. Herfjord
2021/4589 20220106 06.01.2022 Utgående brev Refusjon etter ordningen: Trygt hjem for en 50-lapp 3. og 4. kvartal 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vedrørende avløp fra eiendommen gnr 20 bnr 35 - Mulig forurensing Anonym
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar - innsynsbegjæring Kommentarer - Avløp gnr. 20, bnr. 3 Anonym
2021/85 20220106 06.01.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol 2021 Ansnes Brygger Event AS
2021/3202 20220106 06.01.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - planprogram for kommuneplanens arealdel - Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2022/2 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar - Innsyn om vaksinedoser - TV 2 TV2
2020/4675 20220106 06.01.2022 Inngående brev Refusjonskrav for tilsyn i fosterhjem 2021 *****
2022/77 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innhenting av 1.termin karakterer for avgangselever på grunnskolen skoleåret 2021/2022 Trøndelag fylkeskommune
2022/76 20220105 05.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 207, bnr. 7 Morten Svestad
2022/75 20220105 05.01.2022 Inngående brev Søknad om deling etter matrikkelloven gnr. 91, bnr. 115 Kama Eiendom AS
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Bjørg Skjærbusdal
2022/74 20220105 05.01.2022 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Gnr. 69, bnr. 195 Saga Hus AS
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Thomas Glørstad
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel Jens Huse Mortensvik
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 Selberg Arkitekter AS
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innsyn i saksdokumenter - Fergeforbindelensen Laksåvik - Kjørsvikbugen Arnfinn Storø
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Merknad til innspill sak 2173202 Geir Larsen
2022/2 20220105 05.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn Anonym
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspil - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Erik Elgmork
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill til ny arealplan Sørstuen AS
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022–2034 Elin Strømman
2020/678 20220105 05.01.2022 Inngående brev Referat - Kartlegging av klimasårbarhet - repetisjon av Trinn 1 - Nettverk klimatilpasning Trøndelag Statsforvalteren i Trøndelag
2022/3 20220105 05.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport 2021 - Valdnr.: 5056V0059 - Vaslag Vaslag vald
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Hans Seehuus
2021/3203 20220105 05.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Hans Seehuus
2021/196 20220105 05.01.2022 Inngående brev Beregning av parkeringskrav Hjorten kjøpesenter CMS Kluge Advokatfirma AS
2020/3034 20220105 05.01.2022 Inngående brev Saksbehandlingstid - begjæring om omgjøring av Statsforvalterens konsesjonsvedtak av 16.11.2021 - gnr. 28 bnr. 2 i Hitra kommune Landbruksdirektoratet
2021/4095 20220105 05.01.2022 Inngående brev Fullfør bestilling av Commfides Virksomhetssertifikat Commfides Norge AS
2021/4095 20220105 05.01.2022 Utgående brev Fullfør bestilling av Commfides Virksomhetssertifikat Commfides Norge AS
2020/226 20220105 05.01.2022 Inngående brev Uttalelse - Begrenset høring - Reguleringsplan for Bjørnaneset rorbu og småbåthavn gnr. 17, bnr. 3 - del av Hitra STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4475 20220105 05.01.2022 Utgående brev Budsjettpremisser Revisjon Midt-Norge SA
2022/2 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn: Innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034 Anonym
2021/4475 20220105 05.01.2022 Utgående brev Revisjon - spørsmål om endringer i rutiner for fakturering av leieinntekter Revisjon Midt-Norge SA
2022/2 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar Innsyn: Reguleringsplan Laksåvika (fergeleiet) Arnfinn Storø
2020/1658 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar: Innsyn - Reguleringsplan Laksåvika (fergeleiet) Arnfinn Storø
2021/3202 20220105 05.01.2022 Inngående brev NVEs innspill - Offentlig ettersyn - Planprogram for kommuneplanens arealdel - Hitra kommune NVE
2022/97 20220105 05.01.2022 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2022/31 20220104 04.01.2022 Inngående brev Frivillig i brannvesenet Jon Ørebeck
2022/3 20220104 04.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2021 Kongensvoll vald : 5056V0128 Kongensvoll vald
2022/2 20220104 04.01.2022 Inngående brev Innsyn om vaksinedoser Tv2
2022/9 20220104 04.01.2022 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i TRFK's kommende anbudskonkurranser for "IT utstyr" og "programvare og lisenser" Trøndelag fylkeskommune
2022/2 20220104 04.01.2022 Inngående brev Begjæring av innsyn Terje Bremvåg
2020/5342 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om godkjenning av vald - Sundlandet Utmarkslag Roger Wingan
2021/2828 20220104 04.01.2022 Inngående brev Tilsvar - Foreløpig svar- Planering av område- Gnr. 28, bnr. 2 Hus og hytteplan AS
2021/4754 20220104 04.01.2022 Inngående brev Vedrørende nabovarsel - gnr 93 bnr 50 Kystplan AS
2021/3203 20220104 04.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022–2034 Torbjørn Glørstad
2021/3203 20220104 04.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034 Jan Inge Vollan
2021/3203 20220104 04.01.2022 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 Harald Hevnskjel
2021/175 20220104 04.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 SKATTEETATEN
2022/3 20220104 04.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport 2021 - Valdnr.: 5056V0073 - Våberg Våberg vald
2022/3 20220104 04.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport 2021 - Valdnr.: 5056V0067 - Vaslagvågen og 5056V0075 - Pervik/Røstvik Vaslagvågen og Pervika/ Røstvik Vald
2021/4209 20220104 04.01.2022 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - gnr. 251, bnr. 36 Andreas Buzzi Waaberg
2021/4703 20220104 04.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar - mangelfull søknad KYSTPLAN AS AVD HITRA
2022/2 20220104 04.01.2022 Utgående brev Svar - Begjæring av innsyn: Innspill for kommuneplanens arealdel for Hitra 2022 - 2034 Terje Bremvåg
2021/4121 20220104 04.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av basestasjon på eiendommen gnr. 19, bnr. 17 PRO INVENIA AS
2022/79 20220104 04.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om tolkeloven INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2021/3383 20220104 04.01.2022 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 11 bnr. 54 Åge Eriksen
2022/1 20220104 04.01.2022 Inngående brev Spørsmål fra NRK om hyttebygging og arealreserver NRK
2022/78 20220104 04.01.2022 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under pandemien STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2022/3 20220104 04.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2021 - Valdnr.: 5056V0015 - Asmundvåg Asmundvåg vald
2022/3 20220104 04.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2021 - Valdnr.: 5056V0015 - Asmundvåg Asmundvåg vald
2022/29 20220104 04.01.2022 Inngående brev Søknad om fritak fra renovasjonsavgift Melkvikveien 50, 51 og 26 Dag Alfred W. Herfjord m.fl
2021/85 20220104 04.01.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Hitrahallen SA
2020/1924 20220103 03.01.2022 Inngående brev "Hitra kommune - Situasjonsrapport Nr. 71 - Korona-pandemien (03.01.2022 - 13:35)" loggført Statsforvalteren i Trøndelag
2021/2766 20220103 03.01.2022 Inngående brev Ad søknad om dispensasjon - gnr 122 bnr 5 KYSTPLAN AS
2021/3203 20220103 03.01.2022 Inngående brev Innspill kommuneplanens arealdel 2022-2034 Bjørn Seehuus
2021/3203 20220103 03.01.2022 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034 Arne Halgeir Ulvan
2022/4883 20220103 03.01.2022 Inngående brev Gjelder areal av boliggnr 87 bnr 37 Trude Alte Sæther
2022/4879 20220103 03.01.2022 Inngående brev Byggemelding garasje gnr 68 bnr 70 Frode Strøm
2021/4259 20220103 03.01.2022 Inngående brev SV: Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 87, bnr. 104 KRANGNES BYGG AS
2021/4404 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vannledning Hitra kommune. Grunneieravtale 113/1 STRUCTOR TRONDHEIM AS
2020/3802 20220103 03.01.2022 Inngående brev Rapportering om tilskuddsmidler-anmodning om utbetaling av støtte Lantzark
2021/4121 20220103 03.01.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av basestasjon - 19/17 i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/722 20220103 03.01.2022 Inngående brev Kjøregodtgjørelse John Lernes
2020/5659 20220103 03.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om ferdigattest- Gnr. 254, bnr. 6 KYSTPLAN AS
2021/727 20220103 03.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om ferdigattest- Gnr. 29. bnr. 41 ELLI REITAN MASKIN AS
2021/2828 20220103 03.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Planering av område- Gnr. 28, bnr. 2 Hus og Hytteplan AS
2021/4419 20220103 03.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Utslippstillatelse- gnr. 22, bnr. 201 KYSTPLAN AS
2021/4332 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - Travbane- Gnr. 104, bnr. 47 BRH ANLEGG AS
2021/4685 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/2773 20220103 03.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar- Søknad om tiltak- Gnr. 28, bnr. 78 KYSTPLAN AS
2021/2766 20220103 03.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for tiltak på eiendommen gnr. 122, bnr. 5 KYSTPLAN AS
2020/4795 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedrørende søknad om ferdigattest- Gnr. 120, bnr. 159 OEG TEGNEKONTOR AS
2021/4658 20220103 03.01.2022 Utgående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet vedrørende gnr. 41 bnr. 12 i Hitra Kristian Nordheim
2021/3990 20220103 03.01.2022 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** ***** *****
2021/4633 20220103 03.01.2022 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 57 bnr. 30 Morten Gaustad
2021/4621 20220103 03.01.2022 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 11 bnr. 70 Viktor Strømsvik Olsen
2021/4193 20220103 03.01.2022 Inngående brev Tillatelse - Utvidet og endret bruk av avkjørsel og fjerning av eksisterende avkjørsel - Fv. 714 - 122/25 - Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/4404 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tillatelse til tiltak- Ny kommunal vannledning- Fuggelåsen til Ulvvær STRUCTOR TRONDHEIM AS
2021/4671 20220103 03.01.2022 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 118 bnr. 8 Oddvar Gorset
2021/2773 20220103 03.01.2022 Inngående brev Svar - vedrørende søknad om tiltak- Gnr. 28, bnr. 78 KYSTPLAN AS
2021/4404 20220103 03.01.2022 Inngående brev Tillatelse til tiltak- Ny kommunal vannledning- Fuggelåsen til Ulvvær STRUCTOR TRONDHEIM AS
2021/4121 20220103 03.01.2022 Inngående brev Svar på manglende nabovarsling av tiltak PRO INVENIA AS
2020/4795 20220103 03.01.2022 Utgående brev Ferdigattest- Bruksendring- Gnr. 120, bnr. 159 OEG TEGNEKONTOR AS
2021/1618 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedrørende protokoll oppmålingsforretning gnr. 47 bnr. 120 Bjarne Johan Faxvaag
2020/635 20220103 03.01.2022 Inngående brev SMS *****
2021/1618 20220103 03.01.2022 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gnr. 47 bnr. 137 Bjarne Johan Faxvaag
2022/3 20220103 03.01.2022 Inngående brev Fellingsrapport 2021- Valdnr.: 5056V0070 - Lian/ Vågan Lian/ Vågan vald
2021/4368 20220103 03.01.2022 Inngående brev Forespørsel om innspill til arbeidet i Arbeidsinnvandrerutvalget TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/1310 20220103 03.01.2022 Utgående brev Avløpsledning fra fritidsbolig på eiendommen gnr 106 bnr 15 Rita Vedersø Larsen
2021/937 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Økonomirapport januar - oktober 2021
2021/1162 20220103 03.01.2022 Utgående brev Avtale - Samarbeidsavtale Hitra kommune og tannhelsetjenesten i Trøndelag Fylkeskommune Hitra kommune
2021/4321 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4321 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4685 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/4266 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Innspill til høringsutkast til Handlings- og tiltaksdel 2022-2025, Leve Hele Livet - en kvalitetsreform for eldre
2021/4496 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Innspill til høringsutkast til Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022-2025
2020/2434 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Innspill til høringsutkast til Strategi for Naturmangfold
Ingen tilgang 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 202007 - Merknadsbehandling og egengodkjenning - detaljregulering Fv. 714 Røssvika - Slåttavika
2021/937 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Revidering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2021
2021/3202 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Høring planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034
2020/1875 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av fartsforskrifter for Hitra kommune etter ny havne og farvannslov
2020/718 20220103 03.01.2022 Utgående brev Oppnevning nye medlemmer i Hitra velferdsråd (2019 - 2023) Adressater
2021/2673 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Handlings- og økonomiplan 2022-2025
2021/2862 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for fradeling av parsell fra gnr. 120, bnr. 17 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 120, bnr. 62
2020/5131 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Uttreden av havneselskap
2020/5131 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Inntreden i havneselskap
2021/3469 20220103 03.01.2022 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale *****
2021/1075 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg med garasje og bor på eiendommen gnr 68 bnr 100
2021/4075 20220103 03.01.2022 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2021/4496 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022-2025
2021/4268 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Innspill til høringsutkast til Plan for Selvmordsforebygging
2021/2988 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Høringssvar - Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler
2021/3257 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Prioritering utbygging mobilmaster 2021-2025
2020/377 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og pbl § 1-8 for oppføring av bolig på gnr. 124, bnr. 91
2020/251 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - Søknad om fradeling av to parseller, gnr 15, bnr 1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8
2020/3446 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og pbl § 1-8 for ettergodkjenning av kjøreveg frem til fritidsbolig på gnr. 25, bnr. 13 etablert på gnr. 25, bnr. 3
2021/3595 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om tiltak gnr 92, bnr 62. Dispensasjon fra reguleringsplanen for Vikan Nord og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel
2021/3100 20220103 03.01.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Søknad om sanitærabonnement gnr 6 bnr 17 Kaj Aasen Lilleberg
2021/3900 20220103 03.01.2022 Utgående brev Delegert vedtak - Søknad sanitærabonnement - gnr 6 bnr 1 ÅGE ERIKSEN HOLDING AS
2021/3994 20220103 03.01.2022 Utgående brev Pendlerkontor Hitra TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2020/4923 20220103 03.01.2022 Utgående brev Klage - ansatte og/eller i Hitra kommune *****
2021/1616 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Boligsosial plan for Hitra kommune 2022-2025
2021/3170 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Prioritering spillemidler 2022
2021/2673 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2022-2025
2021/4134 20220103 03.01.2022 Utgående brev Mulig ulovlige tiltak- Gnr. 247, bnr. 1 Geir Bjørgan m.fl.
2021/4018 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 1-8 for oppføring av bygg for leirskole på eiendommen gnr. 53, bnr. 6
2021/2792 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - avslag på søknad om dispensasjon - tiltak gnr 122, bnr 256.
2021/25 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar på henvendelse ang omsetningstall MACKS ØLBRYGGERI AS
2021/3259 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Årsplan barnehage 2021
2021/926 20220103 03.01.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - godkjent søknad om ansvarsrett utførende gnr 127, bnr 5 ING OLE GULLICHSEN
2021/1518 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Klagebehandling - søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for oppføring av bolig på gnr. 93, bnr. 183
2021/2995 20220103 03.01.2022 Utgående brev Melding om delegert vedtak - Søknad om sanitærabonnement gnr. 69 bnr. 214 Jan Arne Knutsen
2020/3261 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod på eiendommen gnr. 64, bnr. 44
2021/691 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling Makebytte og salg av eiendom på Fillaunet
2021/2089 20220103 03.01.2022 Utgående brev Godgjøring smittesporingsarbeid Hitra kommune
2020/632 20220103 03.01.2022 Utgående brev Oversendelse av sak for gjennomgang og kvalitetsforbedring *****
2020/175 20220103 03.01.2022 Saksframlegg/innstilling PlanID 201923 Merknadsbehandling og egengodkjenning- detaljregulering for Nordbotn småbåthavn
2021/1185 20220101 01.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/3990 20220101 01.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/4276 20220101 01.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2020/5299 20220101 01.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/4044 20220101 01.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/1576 20220101 01.01.2022 Inngående brev Samlede journalposter ***** ***** *****
2021/4734 20211230 30.12.2021 Inngående brev Klage på faktura Øyvind Jenssen
2021/3203 20211230 30.12.2021 Inngående brev Innspill - Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 Per Hopsø og Per Olav S. Hopsø
2021/1597 20211230 30.12.2021 Inngående brev Timelister fallvilt 2. halvår 2021 Morten Ludvig Næss
2021/3230 20211230 30.12.2021 Inngående brev Fullmakt Sturla Nergård
2021/4703 20211230 30.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr 93 bnr 49 og 109 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/4815 20211230 30.12.2021 Inngående brev Søknad om refundering utgifter for unødvendige brannytrykninger 2021 Storhaugen Hitra Borettslag
2021/3203 20211230 30.12.2021 Inngående brev Innspill for kommuneplanens arealdel for Hitra 2022 - 2034 Kjell Arild Bremvåg
2021/4809 20211230 30.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak for forlengelse av molo, gjenoppbygging av brygge og etablering av flytebrygge, gnr. 63, bnr. 4 SCALA ARKITEKTER AS
2021/1185 20211230 30.12.2021 Inngående brev Klage registrert ***** ***** *****
2021/4835 20211230 30.12.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom ***** ***** ***** ***** ***** TRØNDELAG TINGRETT
2021/85 20211230 30.12.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Sandø AS
2020/5952 20211230 30.12.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn: Byggesak på Gnr. 84 og bnr. 87 Pretor Advokat AS
2020/5952 20211230 30.12.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring i sak 06/937 Pretor Advokat AS
2021/4764 20211229 29.12.2021 Inngående brev Snuplass Ansnes Byggefelt, Langfjærveien Marit og Einar Jektvik
2020/3802 20211229 29.12.2021 Inngående brev Rapportering - Tilskuddsmidler Næringsfond Covid-19 HEVD
2021/3089 20211229 29.12.2021 Inngående brev Vedrørende sakspapirer på gnr. 204, bnr. 91 Hanne Elisabeth AA
2021/4754 20211229 29.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 93 bnr 50 Kystplan AS
2021/2773 20211229 29.12.2021 Inngående brev Samtykke fra Arbeidstilsynet, gnr. 28, bnr. 78 Kystplan AS
2020/600 20211229 29.12.2021 Utgående brev Korrespondanse - Videre saksgang - gnr. 23, bnr. 4 KYSTPLAN AS
2020/4137 20211229 29.12.2021 Inngående brev Oppsigelse leilighet *****
2021/3581 20211229 29.12.2021 Inngående brev Tillatelse - Hitra kommune - FV 6456 - Søknad om ny avkjørsel til eiendommen 32/7 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/2958 20211229 29.12.2021 Utgående brev Vedr klage på vedtak - spørsmål om dokumentasjon Kjell Åge Larsen
2021/3816 20211229 29.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om refusjonsgaranti *****
2020/1688 20211229 29.12.2021 Inngående brev Korona: Ansatte i skoler og barnehager blir unntatt fra smittekarantene Utdanningsdirektoratet
2021/4744 20211229 29.12.2021 Inngående brev Søknad om skolebytte *****
2021/3469 20211229 29.12.2021 Utgående brev Tilbud om stilling og arbeidsavtale Rejina Shrestha
2020/541 20211228 28.12.2021 Inngående brev Snuplass Ansnes Byggefelt, Langfjærveien Einar-Andreas Jektvik
2021/4692 20211228 28.12.2021 Inngående brev Merknad til nabovarsel fra gårdsnr. 251 bnr. 35. Jon Atle Dahle
2022/190 20211228 28.12.2021 Utgående brev Kulturminneplan Hitra kommune - rapportering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2021/3202 20211228 28.12.2021 Inngående brev Uttalelse - planprogram for kommuneplanens arealdel Hitra kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4734 20211228 28.12.2021 Utgående brev Vedrørende muntlig klage på faktura Ragnhild Eide
2021/413 20211228 28.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om borgerlig vigsel *****
2021/4693 20211227 27.12.2021 Inngående brev Rundskriv A-2/2021 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 Arbeids- og sosialdepartementet
2021/26 20211227 27.12.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn Anonym
2021/26 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Søknad om dispensasjon for fradeling av kårhus - gnr. 65, bnr. 1 Anonym
2021/413 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om borgerlig vigsel *****
2021/413 20211227 27.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om borgerlig vigsel *****
2021/2773 20211227 27.12.2021 Inngående brev Innvilget - søknaden om samtykke ARBEIDSTILSYNET
2021/4687 20211227 27.12.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 87 bnr 216 Rørleggerteam As
2021/4689 20211227 27.12.2021 Inngående brev Melding om montering av vannmåler gnr 87 bnr 66 Rørleggerteam AS
2021/4691 20211227 27.12.2021 Inngående brev Nabovarsel gnr 91 bnr 115 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS
2021/4703 20211227 27.12.2021 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 714, Hitterveien, til gbnr. 93/109 i Hitra kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/794 20211227 27.12.2021 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 6454 til gbnr. 19/17, Hitra kommune. Frist: 29.12.21 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2021/4692 20211227 27.12.2021 Inngående brev Naboanmerkning gnr. 251, bnr. 35 - Våberghatten Anne Kristin Nergård Dahle
2020/5319 20211227 27.12.2021 Utgående brev Foreløpig svar - ferdigattest gnr 69, bnr 187 ROJO ARKITEKTER AS
2021/4622 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar - søknad om sanitærabonnement gnr 68 bnr 145 KNARRLAGSUND EIENDOMSUTVIKLING AS m.fl.
2021/2862 20211227 27.12.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av parsell Hitra 120/17 som tilleggsareal til eiendommen Hitra 120/62 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4710 20211227 27.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon og rammetillatelse gnr. 64, bnr. 43 FASTING ARKITEKTER AS
2021/2992 20211227 27.12.2021 Inngående brev Eierliste VL Ulvær Hitra Kommune
2020/395 20211223 23.12.2021 Inngående brev Klage Lise Hagen og Helge Haarstad
2020/395 20211223 23.12.2021 Inngående brev Klage på vedtak Tore Ness
2021/4678 20211223 23.12.2021 Inngående brev Bruk av gratis influensavaksiner til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinering FHI
2021/1649 20211223 23.12.2021 Inngående brev Tilsvar - Foreløpig svar- Søknad om riving og oppføring av nytt naust- gnr. 28, bnr.80. Hus og Hytteplan AS
2021/2828 20211223 23.12.2021 Inngående brev Foreløpig svar- Planering av område- Gnr. 28, bnr. 2 Hus og Hytteplan AS
2021/4677 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr. 25, bnr. 2 BRATTØRA SNEKKERI AS
2021/4675 20211223 23.12.2021 Inngående brev Lokal avtale for arbeidstøy Fagforbundet Hitra
2021/4676 20211223 23.12.2021 Inngående brev Brev ang. omplassering tilrettelegging 2021 Fagforbundet Hitra
2021/4402 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse *****
2021/4591 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse *****
2021/413 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om borgerlig vigsel *****
2021/4683 20211223 23.12.2021 Inngående brev Søknad om endret plassering for flytebrygge på gnr. 87, bnr. 19 Astrid Mortensvik
2021/25 20211223 23.12.2021 Utgående brev Angående sak PS 79/21 Utvidelse av Hitra Kysthavn - disponering av midler fra salg av tilleggsareal til Bachke & Co Ahs Maskin As
2020/4107 20211223 23.12.2021 Utgående brev Innspill redusert fartsgrense Fv 6424 i Hitra kommune Trøndelag fylkeskommune
2021/4666 20211222 22.12.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse, gnr. 83, bnr. 5 KULBRANDSTAD BYGGEFIRMA AS
2020/5948 20211222 22.12.2021 Inngående brev Purring endringsmelding gnr. bnr. 76/1 On Arkitekter og Ingeniører AS
2021/413 20211222 22.12.2021 Inngående brev Vedrørende søknadsprosess - Vigsel borgerlig Ole Solbakken
2020/5890 20211222 22.12.2021 Inngående brev Tilsynsaksjon farlig stoff - resultater 2021 og informasjon 2022 Direktoratet for samfunnsskikkerhet og beredskap
2021/25 20211222 22.12.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Terje Bremvåg
2021/3203 20211222 22.12.2021 Inngående brev Innspill til Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
2021/4172 20211222 22.12.2021 Inngående brev Krav om 7.1 forhandling ang. brann/ redning/ feiing Fagforbundet Hitra og Delta Hitra
2021/4658 20211222 22.12.2021 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet vedrørende gnr. 41 bnr. 12 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS
2021/4659 20211222 22.12.2021 Inngående brev Rundskriv I-1/2022 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet
2021/4203 20211222 22.12.2021 Inngående brev Overvannshåndtering - Gnr. 28, bnr. 2 Agnar Knutshaug
2021/25 20211222 22.12.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Vedrørende avløp fra eiendommene gnr 20 bnr 3 og 105 Terje Bremvåg
2021/413 20211222 22.12.2021 Utgående brev Svar - Vedrørende søknadsprosess - Vigsel borgerlig *****
2021/4667 20211222 22.12.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021/4670 20211222 22.12.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom MØRE OG ROMSDAL TINGRETT
2020/3950 20211222 22.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Ny bygning - FV 6456 ved eiendommen gnr. 14 bnr. 17 i HITRA kommune KYSTPLAN AS
2021/4121 20211222 22.12.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av basestasjon - Hitra 19/17 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/1185 20211222 22.12.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
2021/4671 20211222 22.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr. 118, bnr. 8 Oddvar Gorset
2021/4007 20211222 22.12.2021 Inngående brev Omorganisering i Kaasbøll Boats KAASBØLL BOATS AS
2021/4658 20211222 22.12.2021 Utgående brev Vedrørende innsendt egenerklæringer om konsesjonsfrihet vedrørende gnr. 41 bnr. 12 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS
2020/3952 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/3829 20211222 22.12.2021 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
2021/4664 20211222 22.12.2021 Inngående brev SHA-plan Fillan Brannstasjon Hitra kommune
2021/1116 20211222 22.12.2021 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskudd 2021 *****
2020/2434 20211222 22.12.2021 Utgående brev Kunngjøring 17.12 Hitra-Frøya
2020/181 20211222 22.12.2021 Utgående brev Trivselstiltak i grendene - avslag på søknad fra Brøggholmen velforening Brøggholmen velforening
2021/3934 20211222 22.12.2021 Utgående brev Søknad om TT-kort *****
2020/5952 20211221 21.12.2021 Inngående brev Innsynskrav og krav om svar på søknad om nedsettelse av gebyr - Aksetøya, 84/87 Pretor Advokat AS
2020/5212 20211221 21.12.2021 Inngående brev Grunneiererklæring Kystplan AS
2021/4636 20211221 21.12.2021 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for statlige barnevernstiltak - 2022 Barne- og familiedepartementet
2021/4635 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon for fradeling av kårhus - gnr. 65, bnr. 1 Bjørn Ivar Schei
2021/4634 20211221 21.12.2021 Inngående brev Frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - eksempel på varselbrev og veileder til arveloven § 99 a Landbruksdirektoratet
2021/4633 20211221 21.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 57, bnr. 30 Morten Gaustad
2021/1116 20211221 21.12.2021 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskudd 2021 *****
2021/3856 20211221 21.12.2021 Inngående brev Vedrørende ferdigattest - Vannforsyningsanlegg Hopsjø - Småge Kystplan AS
2021/735 20211221 21.12.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr. 204, bnr. 95 Kjell Inge Lunder
2021/735 20211221 21.12.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring med relevant utdrag fra matrikkelen - gnr. 204, bnr. 12 VORPNESET AS
2020/2825 20211221 21.12.2021 Inngående brev Avtale om forlengelse av tillegg til arbeidsavtale - Innføringsprosjekt Helseplattformen TRONDHEIM KOMMUNE
2021/1185 20211221 21.12.2021 Inngående brev Klage - Avslag på søknad *****
2021/25 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring: Strømsmarka - tilrettelegging for friluftsliv Anonym
2021/26 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring : Vedrørende forespørsel om oppsett av jaktbu på eiendommen gnr 34 bnr 6 Olaf Martin Strand
2021/719 20211221 21.12.2021 Inngående brev Hitra kommune - vedtak i klagesak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4610 20211221 21.12.2021 Utgående brev Søknad om transporttjeneste *****
2021/4668 20211221 21.12.2021 Inngående brev Tilsynskalenderen 2022 på høring til kommunene STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
2021/4472 20211221 21.12.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om redusert foreldrebetaling barnehage *****
2021/26 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring PRETOR ADVOKAT AS
2021/413 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om borgerlig vigsel *****
2021/3077 20211221 21.12.2021 Inngående brev Tilsvar mangelbrev nr. 2 Harald S. Lian
2021/3077 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om avkjørsel gnr. 2, bnr. 7 Solveig G. Gjevik
2021/4652 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon på gnr. 86, bnr. 85 Håvard Heggvik
2021/4410 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar - søknad om parkeringstillatelse *****
2021/4163 20211221 21.12.2021 Utgående brev Svar - søknad om TT-Kort *****
2020/756 20211221 21.12.2021 Utgående brev Annonsebestilling Lokalavisa Hitra-Frøya
2021/4629 20211220 20.12.2021 Inngående brev Planinitiativ for endring av reguleringsplan Stakkvika gnr 15 bnr 1. KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/4626 20211220 20.12.2021 Inngående brev Forhåndskonferanse - gnr 22 bnr 46 KYSTPLAN AS AVD HITRA
2021/818 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 93, bnr. 22 ELVEMO OG HJERTÅS BYGG AS
2021/675 20211220 20.12.2021 Inngående brev Utsatt frist for tildeling av kompensasjonstilskudd fra den kommunale kompensasjonsodningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2021/4621 20211220 20.12.2021 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr. 11, bnr. 70 Bjerkan Stav Advokatfirma AS
2021/25 20211220 20.12.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn Anonym
2020/3802 20211220 20.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding fra Marine Metall Marine Metall AS
2021/2059 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - gnr 122 bnr 275 Kystplan AS
2021/26 20211220 20.12.2021 Inngående brev Begjæring av innsyn Olaf Martin Strand
2020/4798 20211220 20.12.2021 Inngående brev Vedrørende manglende dokumentasjon Gnr 48 bnr 4 Jan Stene
2020/5769 20211220 20.12.2021 Inngående brev Varsel om - Timepris BPA - Regulering i 2022 Uloba AS
2021/26 20211220 20.12.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn - Hitra kommune sin konsesjonssak ref.21 / 3227 PRETOR ADVOKAT AS
Ingen tilgang 20211220 20.12.2021 Inngående brev Svar - Påminnelse - Vedrørende anmodning om bosetting av flyktninger IMDI
2021/4628 20211220 20.12.2021 Inngående brev Nabovarsel til Hitra kommune - gnr. 93, bnr. 50 KYSTPLAN AS
2021/1116 20211220 20.12.2021 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskudd 2021 *****
2020/175 20211220 20.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak - detaljregulering for Nordbotn småbåthavn, gnr 76, bnr 1 m fl - egengodkjenning KYSTPLAN AS AVD HITRA m.fl.
2021/1116 20211220 20.12.2021 Inngående brev Kontrollskjema produksjonstilskudd 2021 *****